Garanție limitată de 1 (un) an Apple

Exclusiv pentru produse marca Apple

LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Garanția limitată de 1 an Apple este o garanție oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, incluzând, fără limitare, acele drepturi referitoare la bunuri necorespunzătoare.

Prin urmare, avantajele Garanției limitate de 1 an Apple sunt suplimentare și nu înlocuiesc drepturile acordate de legea protecției consumatorului. 

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite service în baza drepturilor acordate de Garanția limitată de 1 an Apple sau a celor acordate de legea protecției consumatorului. 

Important: Termenii și condițiile Garanției limitate de 1 an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legii protecției consumatorului. 

Pentru informații suplimentare despre legea protecției consumatorului, accesați site-ul web Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactați organismul local pentru protecția consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANȚIE?

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) („Apple”) oferă garanție pentru produsele hardware marca Apple și pentru accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original („Produsul Apple”) cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare și specificațiile tehnice Apple și cu alte instrucțiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării inițiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final („Perioada de garanție”). Veți putea primi despăgubirile disponibile în baza Garanției limitate de 1 an pentru produsul Apple la majoritatea unităților de service Apple locale din lume (consultați secțiunea „Obținerea serviciilor de garanție”).  În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veți putea transmite reclamațiile dvs. companiei Apple, chiar și în cazul în care ați achiziționat Produsul Apple de la o terță parte.

Pentru a afla cine este garantul Apple pentru un produs achiziționat inițial în Regatul Arabiei Saudite, Emiratele Arabe Unite sau Ucraina, consultați https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Rețineți: Toate solicitările formulate în baza Garanției limitate de 1 an Apple vor fi reglementate potrivit condițiilor stabilite în prezentul document de garanție.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistență tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANȚIE?

Prezenta garanție nu se aplică produselor care nu poartă marca Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software care nu poartă marca Apple ambalate sau vândute împreună cu produsele hardware Apple).  

Produsele care nu poartă marca Apple pot beneficia de garanția producătorului lor, care asigură avantaje în plus față de drepturile acordate de legea protecției consumatorului. Pentru detalii, consultați cutia și documentația produsului. 

Pentru detalii referitoare la drepturile pe care le aveți în legătură cu utilizarea software-ului, consultați acordul de licențiere care însoțește software-ul.

Este posibil să beneficiați de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția, fără să plătiți taxe pentru expediere și manipulare.  Este posibil ca opțiunile de service să fie limitate în afara acestei regiuni. Dacă o anumită opțiune de service nu este disponibilă pentru Produsul Apple într-o astfel de țară, Apple sau agentul său vă va înștiința în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere și manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea lucrărilor de service.  Taxele de expediere și de manipulare nu se vor aplica în țările în care Apple deține un Magazin de retail Apple sau un Furnizor de servicii autorizat de Apple („AASP”) (o listă cu unitățile de service actuale poate fi găsită la support.apple.com/kb/HT1434).

Atunci când contactați Apple prin telefon, în funcție de locația dvs., se pot percepe taxe telefonice. Contactați operatorul de rețea pentru detalii.

Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care sunt proiectate pentru a se diminua în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale ori de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând, dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat pe porturi, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (c) pentru daune cauzate de utilizarea cu o componentă ori cu un produs terț care nu respectă specificațiile Produsului Apple (specificațiile Produsului Apple sunt disponibile la adresa www.apple.com/ro, în secțiunea de specificații tehnice pentru fiecare produs, precum și în magazine); (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, contact cu lichide, cutremure ori alte cauze externe; (e) pentru daune cauzate în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificațiile tehnice sau alte instrucțiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de service (inclusiv upgrade-uri și extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Apple ori furnizori de service autorizați Apple („AASP”); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcționalității sau a capacității fără obținerea permisiunii scrise din partea companiei Apple; (h) pentru deteriorări cauzate de uzura normală ori determinate în alt fel de uzura normală a Produsului Apple; (i) dacă orice număr de serie a fost îndepărtat sau șters de pe Produsul Apple ori (j) dacă Apple primește informații din partea unor autorități publice sau registre relevante conform cărora produsul a fost furat sau dacă nu puteți dezactiva măsurile de securitate pe bază de parolă ori de alt tip, concepute să prevină accesul neautorizat la Produsul Apple și nu puteți dovedi în niciun fel că sunteți utilizatorul autorizat al produsului (de exemplu, prin prezentarea dovezii de achiziție). În măsura permisă de legislația locală, Apple poate furniza informații de identificare a hardware-ului din Produsul Apple unor astfel de autorități sau registre în scopuri de securitate și de prevenire a fraudelor.

RESTRICȚII IMPORTANTE

Este posibil ca Apple să restricționeze lucrările de service în garanție pentru produse hardware la țara sau regiunea în care Apple sau Resellerii săi autorizați au vândut inițial dispozitivul. Este posibil ca Apple să restricționeze service-ul în garanție pentru produse hardware achiziționate în Spațiul Economic European (SEE) sau în Elveția la SEE și Elveția.

RESPONSABILITĂȚILE DVS.

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ȘI ALTE INFORMAȚII, TREBUIE SĂ EFECTUAȚI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAȚIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONȚINUTUL ȘI CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECȚIUNI OPERAȚIONALE. 

Înainte de a trimite Produsul Apple pentru lucrări de service în garanție, trebuie să realizați copii de rezervă separate ale conținutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminați toate informațiile personale și să dezactivați toate parolele de securitate. Conținutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi șters, înlocuit și/sau reformatat în timpul intervenției de service.

În urma lucrărilor de service în garanție, veți primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeași configurație pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării inițiale, sub rezerva actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a lucrărilor de service în garanție, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicațiile de la terți instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcționeze împreună cu Produsul Apple. Vă asumați răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date și informații. Această garanție nu acoperă recuperarea și reinstalarea altor programe software, date și informații.

În cazul în care solicitați lucrările de service într-o altă țară decât țara de achiziție, trebuie să respectați toate legile și reglementările privind importul și exportul și să vă asumați răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. și alte taxe și cheltuieli asociate. 

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANȚIE?

Dacă, în perioada de garanție, înaintați o solicitare către Apple în conformitate cu această garanție, Apple poate alege una dintre următoarele variante:

(i) să repare Produsul Apple folosind piese originale Apple noi sau folosite anterior care au fost testate și au trecut cerințele funcționale Apple sau 

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu un produs înlocuitor de același model (sau, cu consimțământul dvs., un produs care are aceleași caracteristici sau caracteristici substanțial similare cu cele ale produsului original – de exemplu, un model diferit cu aceleași caracteristici sau același model într-o culoare diferită ) care este nou sau compus din piese originale Apple noi și/sau utilizate anterior și care a fost testat și a trecut cu succes de cerințele funcționale Apple sau 

(iii) să vă ramburseze prețul de achiziție în locul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuiește un produs sau o piesă sau se rambursează prețul, orice element înlocuitor devine proprietatea dvs., iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primește garanția rămasă a Produsului Apple inițial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparației, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dvs. 

Pentru lucrări de service solicitate într-o altă țară decât țara de achiziție a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse și piese cu alte produse și piese comparabile, în conformitate cu standardele locale. Apple poate utiliza Produse Apple sau piese de schimb pentru service care provin dintr-o țară diferită de țara din care au fost achiziționate Produsul Apple sau piesele originale.

OBȚINEREA SERVICIILOR DE GARANȚIE

Accesați și consultați următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita service în garanție:

Informații de asistență la nivel internațional

www.apple.com/support/country

Furnizori de servicii autorizați Apple, Revânzători autorizați Apple și Magazin retail Apple

support.apple.com/kb/HT1434

Asistență și service Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Asistență suplimentară Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Dacă nu aveți acces la internet sau dacă Produsul Apple nu funcționează corect după utilizarea acestor resurse, contactați un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deținut de Apple („Magazinul Apple”) sau un AASP. Reprezentanții vă vor ajuta să stabiliți dacă Produsul Apple necesită service, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opțiunea de service în garanție conform căreia Apple va asigura reparația. 

Înainte de a beneficia de service în garanție, Apple sau agenții săi vă pot solicita să prezentați detaliile dovezii de achiziție, să răspundeți la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potențialelor probleme și să urmați procedurile Apple pentru a beneficia de lucrările de service în garanție, cum ar fi urmarea instrucțiunilor pentru ambalarea și expedierea Produselor Apple atunci când beneficiați de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos. 

OPȚIUNI DE SERVICE ÎN GARANȚIE

Apple va asigura lucrări de service în garanție prin una dintre următoarele opțiuni:

(i) Serviciu de asistență în magazin. Apple vă poate solicita să returnați Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locație AASP care oferă servicii de asistență în magazin. Produsul Apple poate fi trimis la o locație ARS (Serviciu de reparații Apple) pentru service. După ce primiți înștiințarea că lucrarea de service este finalizată, veți recupera fără întârziere Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locația AASP, exceptând situația în care Apple vă înștiințează că Produsul Apple va fi trimis direct la locația dvs. de la locația ARS.

(ii) Serviciu de expediere a produsului la magazin. Dacă Apple alege să efectueze lucrarea de service prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediție preplătite și, dacă este necesar, materiale de ambalare și instrucțiuni pentru ambalarea și expedierea corespunzătoare a produsului Apple, astfel încât să puteți trimite Produsul Apple la o locație ARS sau AASP. La terminarea lucrării de service, locația ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la și de la locația dvs., dacă sunt urmate toate instrucțiunile cu privire la metoda de ambalare și de expediere a Produsului Apple.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client („DIY”). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii ușor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte.  Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru înlocuire, contactați Apple la numărul de telefon afișat mai jos sau vizitați un Magazin Apple sau o locație AASP. Dacă Apple alege să ofere service prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces: 

(a) Service în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare a cardului de credit ca garanție pentru prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor și costurile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de înlocuire, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmați instrucțiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit și nu vă va taxa pentru produs sau piesă și pentru livrarea până la și de la locația dvs. Dacă nu returnați produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucțiunilor sau returnați un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu neeligibil pentru service, Apple va debita de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteți asigura autorizarea printr-un card de credit, este posibil să nu puteți beneficia de lucrarea de service și Apple vă va oferi o metodă alternativă pentru service.

(b) Service în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor însoțit de instrucțiuni de instalare, dacă este cazul, și eventualele cerințe privind eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit. 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legea protecției consumatorului de care beneficiați, așa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanțiile, condițiile și alți termeni care nu sunt stabiliți în prezentul document de garanție se exclud din Garanția limitată de 1 an Apple. Anumite țări nu permit limitări ale duratei acestor garanții, condiții și/sau termeni impliciți și, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu vi se aplice.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară și nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în baza prezentei garanții fără riscuri pentru și/sau fără pierderea informațiilor și/sau a datelor stocate pe Produsul Apple. 

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz compania Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

 • pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanție;
 • pierderi sau daune care, la momentul achiziției produsului, nu au constituit consecințe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanție; sau
 • pierderi asociate cu orice activități comerciale ale dvs., profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunități de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanție nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă. 

ASPECTE GENERALE

Niciun reseller, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă și nici să suplimenteze prezenta garanție. 

Dacă vreun termen este declarat ilegal sau inaplicabil în baza legii, acesta va fi exclus din prezenta garanție, iar legalitatea sau aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată. 

Prezenta garanție este guvernată de și interpretată în conformitate cu legislația țării în care a avut loc achiziția Produsului Apple. 

Pentru produsele achiziționate în Belarus, Ucraina, Kazahstan, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Turkmenistan sau Tadjikistan, durata de viață a produsului Apple este de 3 (trei) ani.

© 2023 Apple Inc. Toate drepturile rezervate. Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

030123-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Romanian-v1.6

Garanție limitată de 1 (un) an Apple

exclusiv pentru produse marca Apple

LEGEA PROTECȚIEI CONSUMATORULUI

Garanția limitată de 1 an Apple este o garanție oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legea protecției consumatorului, incluzând dar fără a se limita la acele drepturi referitoare la bunuri neconforme.

Prin urmare, avantajele Garanției limitate de 1 an Apple sunt suplimentare și nu înlocuiesc drepturile acordate de legea protecției consumatorului.

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite service în baza drepturilor acordate de Garanția limitată de 1 an Apple sau a celor acordate de legea protecției consumatorului.

Important: Termenii și condițiile Garanției limitate de 1 an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legii protecției consumatorului.

Pentru informații suplimentare despre legea protecției consumatorului, accesați site-ul web Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactați asociația locală pentru protecția consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANȚIE?

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) („Apple”) oferă garanție pentru produsele hardware marca Apple și pentru accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original („Produsul Apple”) cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare și specificațiile tehnice Apple și cu alte instrucțiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării inițiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final („Perioada de garanție”). Veți putea beneficia de măsurile reparatorii disponibile în baza Garanției limitate de 1 an pentru produsul Apple la majoritatea unităților de service Apple locale din lume (consultați secțiunea „Obținerea serviciilor de garanție”). În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veți putea transmite reclamațiile dvs. companiei Apple, chiar și în cazul în care ați achiziționat Produsul Apple de la o terță parte.

Pentru a afla cine este garantul Apple pentru un produs achiziționat inițial în Regatul Arabiei Saudite, Emiratele Arabe Unite sau Ucraina, consultați https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Rețineți: toate solicitările formulate în baza Garanției limitate de 1 an Apple vor fi reglementate potrivit condițiilor stabilite în prezentul document de garanție.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistență tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANȚIE?

Prezenta garanție nu se aplică produselor care nu poartă marca Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software care nu poartă marca Apple ambalate sau vândute împreună cu produsele hardware Apple).

Produsele care nu poartă marca Apple pot beneficia de garanția producătorului lor, care asigură avantaje în plus față de drepturile acordate de legea protecției consumatorului. Pentru detalii, consultați cutia și documentația produsului.

Pentru detalii referitoare la drepturile pe care le aveți în legătură cu utilizarea software-ului, consultați acordul de licențiere care însoțește software-ul.

Este posibil să beneficiați de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția, fără să plătiți taxe pentru expediere și manipulare. Este posibil ca opțiunile de service să fie limitate în afara acestei regiuni. Dacă o anumită opțiune de service nu este disponibilă pentru Produsul Apple într-o astfel de țară, Apple sau agentul său vă va înștiința în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere și manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea lucrărilor de service. Taxele de expediere și de manipulare nu se vor aplica în țările în care Apple deține un magazin Apple Store sau în care există un furnizor de service autorizat de Apple („AASP”) (o listă cu unitățile de service actuale poate fi găsită la support.apple.com/ro-ro/HT1434).

Atunci când contactați Apple prin telefon, în funcție de locația dvs., se pot percepe taxe telefonice. Contactați operatorul de rețea pentru detalii.

Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care sunt proiectate pentru a se diminua în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale ori de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând, dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat pe porturi, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (c) pentru daune cauzate de utilizarea cu o componentă ori cu un produs terț care nu respectă specificațiile Produsului Apple (specificațiile Produsului Apple sunt disponibile la adresa www.apple.com/ro, în secțiunea de specificații tehnice pentru fiecare produs, precum și în magazine); (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, contact cu lichide, cutremure ori alte cauze externe; (e) pentru daune cauzate în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificațiile tehnice sau alte instrucțiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de service (inclusiv upgrade-uri și extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Apple ori furnizori de service autorizați Apple („AASP”); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcționalității sau a capacității fără obținerea permisiunii scrise din partea companiei Apple; (h) pentru deteriorări cauzate de uzura normală ori determinate în alt fel de uzura normală a Produsului Apple; (i) dacă orice număr de serie a fost îndepărtat sau șters de pe Produsul Apple ori (j) dacă Apple primește informații din partea unor autorități publice sau registre relevante conform cărora produsul a fost furat sau dacă nu puteți dezactiva măsurile de securitate pe bază de parolă ori de alt tip, concepute să prevină accesul neautorizat la Produsul Apple și nu puteți dovedi în niciun fel că sunteți utilizatorul autorizat al produsului (de exemplu, prin prezentarea dovezii de achiziție). În măsura permisă de legislația locală, Apple poate furniza informații de identificare a hardware-ului din Produsul Apple unor astfel de autorități sau registre în scopuri de securitate și de prevenire a fraudelor.

RESTRICȚII IMPORTANTE

Este posibil ca Apple să restricționeze lucrările de service în garanție pentru dispozitive Apple TV la țările în care Apple sau Resellerii săi autorizați vând dispozitivul.

Pentru dispozitivele iPad cu acoperire celulară și pentru dispozitivele iPhone, garanția asigură acoperire de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția. În afara acestei regiuni, opțiunile de service ar putea fi limitate din cauza unor probleme tehnice aflate în afara controlului Apple. Pentru informații legate de dispozitivele iPad cu acoperire celulară și dispozitivele iPhone, consultați www.apple.com/ro/iphone/LTE/ și www.apple.com/ro/ipad/LTE/.

Pentru dispozitivele iPad, garanția nu asigură acoperire de service în China din cauza diferențelor de conexiune WiFi, care nu pot fi controlate de Apple.

RESPONSABILITĂȚILE DVS.

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ȘI ALTE INFORMAȚII, TREBUIE SĂ EFECTUAȚI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAȚIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONȚINUTUL ȘI CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECȚIUNI OPERAȚIONALE.

Înainte de a trimite Produsul Apple pentru lucrări de service în garanție, trebuie să realizați copii de rezervă separate ale conținutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminați toate informațiile personale și să dezactivați toate parolele de securitate. Conținutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi șters, înlocuit și/sau reformatat în timpul intervenției de service.

În urma lucrărilor de service în garanție, veți primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeași configurație pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării inițiale, sub rezerva actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a lucrărilor de service în garanție, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicațiile de la terți instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcționeze împreună cu Produsul Apple. Vă asumați răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date și informații. Această garanție nu acoperă recuperarea și reinstalarea altor programe software, date și informații.

În cazul în care solicitați lucrările de service într-o altă țară decât țara de achiziție, trebuie să respectați toate legile și reglementările privind importul și exportul și să vă asumați răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. și alte taxe și cheltuieli asociate.

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANȚIE?

Dacă, în perioada de garanție, înaintați o solicitare către Apple în conformitate cu această garanție, Apple poate alege una dintre următoarele variante:

(i) să repare Produsul Apple folosind piese originale Apple noi sau folosite anterior, care au fost testate și îndeplinesc cerințele funcționale Apple or

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu un produs înlocuitor de același model (sau, cu consimțământul dvs., un produs care are aceleași caracteristici sau caracteristici substanțial similare cu cele ale produsului original – de exemplu, un model diferit cu aceleași caracteristici sau același model într-o culoare diferită) care este nou sau compus din piese originale Apple noi și/sau utilizate anterior și care a fost testat și a îndeplinit cerințele funcționale Apple sau

(iii) să vă ramburseze prețul de achiziție în schimbul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuiește un produs sau o piesă sau se rambursează prețul, orice element înlocuitor devine proprietatea dvs., iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primește garanția rămasă a Produsului Apple inițial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparației, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dvs.

Pentru lucrări de service solicitate într-o altă țară decât țara de achiziție a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse și piese cu alte produse și piese comparabile, în conformitate cu standardele locale. Apple poate utiliza Produse Apple sau piese de schimb pentru service care provin dintr-o țară diferită de țara din care au fost achiziționate Produsul Apple sau piesele originale.

OBȚINEREA SERVICIILOR DE GARANȚIE

Accesați și consultați următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita service în garanție:

Informații de asistență la nivel internațional

www.apple.com/support/country

Furnizori de service autorizați Apple, Reselleri autorizați Apple și Magazin Apple Store

support.apple.com/ro-ro/HT1434

Asistență și service Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Asistență gratuită Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Dacă nu aveți acces la internet sau dacă Produsul Apple nu funcționează corect după utilizarea acestor resurse, contactați un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin Apple Store deținut de Apple („Magazinul Apple”) sau un AASP. Reprezentanții vă vor ajuta să stabiliți dacă Produsul Apple necesită service, caz în care vi se va comunica care dintre opțiunile de service în garanție de mai jos va fi asigurată de Apple.

Înainte de a beneficia de service în garanție, Apple sau agenții săi vă pot solicita să prezentați detaliile dovezii de achiziție, să răspundeți la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potențialelor probleme și să urmați procedurile Apple pentru a beneficia de lucrările de service în garanție, cum ar fi urmarea instrucțiunilor pentru ambalarea și expedierea Produselor Apple atunci când beneficiați de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos.

OPȚIUNI DE SERVICE ÎN GARANȚIE

Apple va asigura lucrări de service în garanție prin una dintre următoarele opțiuni:

(i) Serviciu de asistență în magazin. Apple vă poate solicita să returnați Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locație AASP care oferă servicii de asistență în magazin. Produsul Apple poate fi trimis la o locație ARS (Serviciu de reparații Apple) pentru service. După ce primiți înștiințarea că lucrarea de service este finalizată, veți recupera fără întârziere Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locația AASP, exceptând situația în care Apple vă înștiințează că Produsul Apple va fi trimis direct la locația dvs. de la locația ARS.

(ii) Serviciu de expediere a produsului la magazin. Dacă Apple alege să efectueze lucrarea de service prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediție preplătite și, dacă este necesar, materiale de ambalare și instrucțiuni pentru ambalarea și expedierea corespunzătoare a produsului Apple, astfel încât să puteți trimite Produsul Apple la o locație ARS sau AASP. La terminarea lucrării de service, locația ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la și de la locația dvs., dacă sunt urmate toate instrucțiunile cu privire la metoda de ambalare și de expediere a Produsului Apple.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client („DIY”). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii ușor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte. Notă: compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru înlocuire, contactați Apple la numărul de telefon afișat mai jos sau vizitați un Magazin Apple sau o locație AASP. Dacă Apple alege să ofere service prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces:

(a) Service în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare a cardului de credit ca garanție pentru prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor și costurile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de înlocuire, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmați instrucțiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit și nu vă va taxa pentru produs sau piesă și pentru livrarea până la și de la locația dvs. Dacă nu returnați produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucțiunilor sau returnați un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu neeligibil pentru service, Apple va debita de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteți asigura autorizarea printr-un card de credit, este posibil să nu puteți beneficia de lucrarea de service și Apple vă va oferi o metodă alternativă pentru service.

(b) Service în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor însoțit de instrucțiuni de instalare, dacă este cazul, și eventualele cerințe privind eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legea protecției consumatorului, de care beneficiați, așa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanțiile, condițiile și alți termeni care nu sunt stabiliți în prezentul document de garanție se exclud din Garanția limitată de 1 an Apple. Anumite țări nu permit limitări ale duratei acestor garanții, condiții și/sau termeni impliciți și, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu vi se aplice.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară și nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în baza prezentei garanții fără riscuri pentru și/sau fără pierderea informațiilor și/sau a datelor stocate pe Produsul Apple.

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz compania Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

 •  
  • pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanție;
 •  
  • pierderi sau daune care, la momentul achiziției produsului, nu au constituit consecințe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanție; sau
 •  
  • pierderi asociate cu orice activități comerciale ale dvs., profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunități de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanție nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă.

ASPECTE GENERALE

Niciun reseller, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă și nici să suplimenteze prezenta garanție.

Dacă vreun termen este declarat ilegal sau inaplicabil în baza legii, acesta va fi exclus din prezenta garanție, iar legalitatea sau aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată.

Prezenta garanție este guvernată de și interpretată în conformitate cu legislația țării în care a avut loc achiziția Produsului Apple.

Pentru produsele achiziționate în Belarus, Ucraina, Kazahstan, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Turkmenistan sau Tadjikistan, durata de viață a produsului Apple este de trei (3) ani.

© 2022 Apple Inc. Toate drepturile rezervate. Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA și în alte țări.

010122-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Romanian-v1.4

Garanție limitată de 1 (un) an Apple exclusiv pentru produse marca Apple 

LEGEA PROTECȚIEI CONSUMATORULUI

Garanția limitată de 1 an Apple este o garanție oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legea protecției consumatorului, incluzând, fără limitare, acele drepturi referitoare la bunuri necorespunzătoare.

Prin urmare, avantajele Garanției limitate de 1 an Apple sunt suplimentare și nu înlocuiesc drepturile acordate de legea protecției consumatorului. 

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite service în baza drepturilor acordate de Garanția limitată de 1 an Apple sau a celor acordate de legea protecției consumatorului. 

Important: Termenii și condițiile Garanției limitate de 1 an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legii protecției consumatorului. 

Pentru informații suplimentare despre legea protecției consumatorului, accesați site-ul web Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactați organismul local pentru protecția consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANȚIE?

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) („Apple”) oferă garanție pentru produsele hardware marca Apple și pentru accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original („Produsul Apple”) cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare și specificațiile tehnice Apple și cu alte instrucțiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării inițiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final („Perioada de garanție”). Veți putea primi despăgubirile disponibile în baza Garanției limitate de 1 an pentru produsul Apple la majoritatea unităților de service Apple locale din lume (consultați secțiunea „Obținerea serviciilor de garanție”).   În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veți putea transmite reclamațiile dvs. companiei Apple, chiar și în cazul în care ați achiziționat Produsul Apple de la o terță parte.

Rețineți: Toate solicitările formulate în baza Garanției limitate de 1 an vor fi reglementate potrivit condițiilor stabilite în prezentul document de garanție.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistență tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANȚIE?

Prezenta garanție nu se aplică produselor care nu poartă marca Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software care nu poartă marca Apple ambalate sau vândute împreună cu produsele hardware Apple). 

Produsele care nu poartă marca Apple pot beneficia de garanția producătorului lor, care asigură avantaje în plus față de drepturile acordate de legea protecției consumatorului. Pentru detalii, consultați cutia și documentația produsului. 

Pentru detalii referitoare la drepturile pe care le aveți în legătură cu utilizarea software-ului, consultați acordul de licențiere care însoțește software-ul.

Este posibil să beneficiați de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția, fără să plătiți taxe pentru expediere și manipulare.  Este posibil ca opțiunile de service să fie limitate în afara acestei regiuni. Dacă o anumită opțiune de service nu este disponibilă pentru Produsul Apple într-o astfel de țară, Apple sau agentul său vă va înștiința în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere și manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea lucrărilor de service.  Taxele de expediere și de manipulare nu se vor aplica în țările în care Apple deține un Magazin de retail Apple sau un Furnizor de servicii autorizat de Apple („AASP”) (o listă cu unitățile de service actuale poate fi găsită la support.apple.com/kb/HT1434).

Atunci când contactați Apple prin telefon, în funcție de locația dvs., se pot percepe taxe telefonice. Contactați operatorul de rețea pentru detalii.

Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care sunt proiectate pentru a se diminua în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale ori de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând, dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat pe porturi, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (c) pentru daune cauzate de utilizarea cu o componentă ori cu un produs terț care nu respectă specificațiile Produsului Apple (specificațiile Produsului Apple sunt disponibile la adresa www.apple.com/ro, în secțiunea de specificații tehnice pentru fiecare produs, precum și în magazine); (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, contact cu lichide, cutremure ori alte cauze externe; (e) pentru daune cauzate în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificațiile tehnice sau alte instrucțiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de reparații (inclusiv upgrade-uri și extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Apple ori Furnizori de servicii autorizați Apple („AASP”); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcționalității sau a capacității fără obținerea permisiunii scrise din partea companiei Apple; (h) pentru defecțiuni cauzate de uzura normală ori determinate în alt fel de uzura normală a Produsului Apple; (i) dacă orice număr de serie a fost îndepărtat sau șters de pe Produsul Apple ori (j) dacă Apple primește informații din partea unor autorități publice relevante conform cărora produsul a fost furat sau dacă nu puteți dezactiva măsurile de securitate pe bază de parolă ori de alt tip, concepute să prevină accesul neautorizat la Produsul Apple și nu puteți dovedi în niciun fel că sunteți utilizatorul autorizat al produsului (de ex., prin prezentarea dovezii de achiziție).

RESTRICȚII IMPORTANTE

Este posibil ca Apple să restricționeze lucrările de service în garanție pentru dispozitive Apple TV la țările în care Apple sau Revânzătorii săi autorizați vând dispozitivul.

Pentru dispozitivele iPad cu acoperire celulară și pentru dispozitivele iPhone, garanția asigură acoperire de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția. În afara acestei regiuni, opțiunile de service ar putea fi limitate din cauza unor probleme tehnice aflate în afara controlului Apple. Pentru informații legate de dispozitivele iPad cu acoperire celulară și dispozitivele iPhone, consultați www.apple.com/iphone/LTE/ și www.apple.com/ipad/LTE/.

Pentru dispozitivele iPad, garanția nu asigură acoperire de service în China din cauza diferențelor de conexiune WiFi, care nu pot fi controlate de Apple.

RESPONSABILITĂȚILE DVS.

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ȘI ALTE INFORMAȚII, TREBUIE SĂ EFECTUAȚI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAȚIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONȚINUTUL ȘI CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECȚIUNI OPERAȚIONALE. 

Înainte de a trimite Produsul Apple pentru lucrări de service în garanție, trebuie să realizați copii de rezervă separate ale conținutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminați toate informațiile personale și să dezactivați toate parolele de securitate. Conținutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi șters, înlocuit și/sau reformatat în timpul intervenției de service.

În urma lucrărilor de service în garanție, veți primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeași configurație pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării inițiale, sub rezerva actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a lucrărilor de service în garanție, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicațiile de la terți instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcționeze împreună cu Produsul Apple. Vă asumați răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date și informații. Această garanție nu acoperă recuperarea și reinstalarea altor programe software, date și informații.

În cazul în care solicitați lucrările de service într-o altă țară decât țara de achiziție, trebuie să respectați toate legile și reglementările privind importul și exportul și să vă asumați răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. și alte taxe și cheltuieli asociate. 

Important: Nu încercați să deschideți Produsul Apple decât în cazul în care Manualul de utilizare descrie modul în care acesta este proiectat pentru desfacere și nici să îndepărtați capacele protectoare atașate la Produsul Apple. Desfacerea Produsului Apple sau îndepărtarea capacelor protectoare poate provoca daune care nu sunt acoperite de această Garanție. Doar Apple sau un AASP poate efectua lucrări de service asupra acestui Produs Apple.

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANȚIE?

Dacă, în perioada de garanție, înaintați o solicitare către Apple în conformitate cu această garanție, Apple poate alege una dintre următoarele variante:

(i) să repare Produsul Apple, folosind piese noi sau utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce privește performanța și fiabilitatea sau 

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu același model (sau, cu acceptul dvs., cu un produs cu funcționalitate similară), compus din piese noi și/sau din piese utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce privește performanța și fiabilitatea sau 

(iii) să vă ramburseze prețul de achiziție în locul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuiește un produs sau o piesă sau se rambursează prețul, orice element înlocuitor devine proprietatea dvs., iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primește garanția rămasă a Produsului Apple inițial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparației, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dvs. 

Pentru lucrări de service solicitate într-o altă țară decât țara de achiziție a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse și piese cu alte produse și piese comparabile, în conformitate cu standardele locale.

OBȚINEREA SERVICIILOR DE GARANȚIE

Accesați și consultați următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita service în garanție:

Informații de asistență la nivel internațional

www.apple.com/support/country

Furnizori de servicii autorizați Apple, Revânzători autorizați Apple și Magazin retail Apple

support.apple.com/kb/HT1434

Asistență și service Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Asistență suplimentară Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Dacă nu aveți acces la internet sau dacă Produsul Apple nu funcționează corect după utilizarea acestor resurse, contactați un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deținut de Apple („Magazinul Apple”) sau un AASP. Reprezentanții vă vor ajuta să stabiliți dacă Produsul Apple necesită service, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opțiunea de service în garanție conform căreia Apple va asigura reparația. 

Înainte de a beneficia de service în garanție, Apple sau agenții săi vă pot solicita să prezentați detaliile dovezii de achiziție, să răspundeți la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potențialelor probleme și să urmați procedurile Apple pentru a beneficia de lucrările de service în garanție, cum ar fi urmarea instrucțiunilor pentru ambalarea și expedierea Produselor Apple atunci când beneficiați de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos. 

OPȚIUNI DE SERVICE ÎN GARANȚIE

Apple va asigura lucrări de service în garanție prin una dintre următoarele opțiuni:

(i) Serviciu de asistență în magazin. Apple vă poate solicita să returnați Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locație AASP care oferă servicii de asistență în magazin. Produsul Apple poate fi trimis la o locație ARS (Serviciu de reparații Apple) pentru service. După ce primiți înștiințarea că lucrarea de service este finalizată, veți recupera fără întârziere Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locația AASP, exceptând situația în care Apple vă înștiințează că Produsul Apple va fi trimis direct la locația dvs. de la locația ARS.

(ii) Serviciu de expediere a produsului la magazin. Dacă Apple alege să efectueze lucrarea de service prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediție preplătite și, dacă este necesar, materiale de ambalare și instrucțiuni pentru ambalarea și expedierea corespunzătoare a produsului Apple, astfel încât să puteți trimite Produsul Apple la o locație ARS sau AASP. La terminarea lucrării de service, locația ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la și de la locația dvs., dacă sunt urmate toate instrucțiunile cu privire la metoda de ambalare și de expediere a Produsului Apple.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client („DIY”). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii ușor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte.  Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru înlocuire, contactați Apple la numărul de telefon afișat mai jos sau vizitați un Magazin Apple sau o locație AASP. Dacă Apple alege să ofere service prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces: 

(a) Service în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare a cardului de credit ca garanție pentru prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor și costurile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de înlocuire, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmați instrucțiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit și nu vă va taxa pentru produs sau piesă și pentru livrarea până la și de la locația dvs. Dacă nu returnați produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucțiunilor sau returnați un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu neeligibil pentru service, Apple va debita de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteți asigura autorizarea printr-un card de credit, este posibil să nu puteți beneficia de lucrarea de service și Apple vă va oferi o metodă alternativă pentru service.

(b) Service în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor însoțit de instrucțiuni de instalare, dacă este cazul, și eventualele cerințe privind eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit. 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legea protecției consumatorului, de care beneficiați, așa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanțiile, condițiile și alți termeni care nu sunt stabiliți în prezentul document de garanție se exclud din Garanția limitată de 1 an Apple. Anumite țări nu permit limitări ale duratei acestor garanții, condiții și/sau termeni impliciți și, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu vi se aplice.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară și nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în baza prezentei garanții fără riscuri pentru și/sau fără pierderea informațiilor și/sau a datelor stocate pe Produsul Apple. 

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz compania Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

  • pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanție;
  • pierderi sau daune care, la momentul achiziției produsului, nu au constituit consecințe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanție; sau
  • pierderi asociate cu orice activități comerciale ale dvs., profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunități de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanție nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă. 

ASPECTE GENERALE

Niciun reseller, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă și nici să suplimenteze prezenta garanție. 

Dacă vreun termen este declarat ilegal sau inaplicabil în baza legii, acesta va fi exclus din prezenta garanție, iar legalitatea sau aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată. 

Prezenta garanție este guvernată de și interpretată în conformitate cu legislația țării în care a avut loc achiziția Produsului Apple. 

Pentru produsele achiziționate în Belarus, Ucraina, Kazahstan, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Turkmenistan sau Tadjikistan, durata de viață a produsului Apple este de trei (3) ani.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

060320-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Romanian-v1.3

Garanție limitată Apple timp de 1 (un) an, exclusiv pentru produse marca Apple

LEGISLAțIA PRIVIND PROTECțIA CONSUMATORILOR

Garanția limitată pentru un an Apple este o garanție oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, incluzând dar fără a se limita la acele drepturi referitoare la bunuri necorespunzătoare.

Prin urmare, avantajele Garanției limitate pentru un an Apple sunt suplimentare și nu înlocuiesc drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor.

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite reparații în baza drepturilor acordate de Garanția limitată pentru un an Apple sau a celor acordate de legislația privind protecția consumatorilor.

Important: Termenii și condițiile Garanției limitate pentru un an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legislației privind protecția consumatorilor.

Pentru informații suplimentare despre legislația privind protecția consumatorilor, accesați site-ul web Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactați organismul local pentru protecția consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANȚIE?

Apple Distribution International din Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) („Apple”) oferă garanție pentru produsele hardware marca Apple și pentru accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original („Produsul Apple”) cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare și specificațiile tehnice Apple și cu alte instrucțiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării inițiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final („Perioada de garanție”). Veți putea primi despăgubirile disponibile în baza Garanției limitate pentru un an pentru produsul Apple la majoritatea unităților de service Apple locale din lume (consultați secțiunea „Obținerea serviciilor de garanție”). În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veți putea transmite reclamațiile dvs. companiei Apple, chiar și în cazul în care ați achiziționat Produsul Apple de la o terță parte.

Rețineți: Toate solicitările formulate în baza Garanției limitate pentru un an vor fi reglementate potrivit condițiilor stabilite în prezentul document de garanție.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistență tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANȚIE?

Prezenta garanție nu se aplică produselor care nu poartă marca Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software care nu poartă marca Apple ambalate sau vândute împreună cu produsele hardware Apple).

Produsele care nu poartă marca Apple pot beneficia de garanția producătorului lor, care asigură avantaje în plus față de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor. Pentru detalii, consultați cutia și documentația produsului.

Pentru detalii referitoare la drepturie pe care le aveți în legătură cu utilizarea software-ului, consultați acordul de licențiere care însoțește software-ul.

Este posibil să beneficiați de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția, fără să plătiți taxe pentru expediere și manipulare. Este posibil ca opțiunile de service să fie limitate în afara acestei regiuni. Dacă o anumită opțiune de service nu este disponibilă pentru Produsul Apple într-o astfel de țară, Apple sau agentul său vă va înștiința în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere și manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea lucrărilor de service. Taxele de expediere și de manipulare nu se vor aplica în țările în care Apple deține un Magazin de retail Apple sau un Furnizor de servicii autorizat de Apple („AASP”) (o listă cu unitățile de service actuale poate fi găsită la support.apple.com/kb/HT1434).

Atunci când contactați Apple prin telefon, în funcție de locația dvs., se pot percepe taxe telefonice. Contactați operatorul de rețea pentru detalii.

Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care sunt proiectate pentru a se diminua în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale ori de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând, dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat pe porturi, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (c) pentru daune cauzate de utilizarea cu o componentă ori cu un produs terț care nu respectă specificațiile Produsului Apple (specificațiile Produsului Apple sunt disponibile la adresa www.apple.com, în secțiunea de specificații tehnice pentru fiecare produs, precum și în magazine); (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, contact cu lichide, cutremure ori alte cauze externe; (e) pentru daune cauzate în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificațiile tehnice sau alte instrucțiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de reparații (inclusiv upgrade-uri și extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Apple ori Furnizori de servicii autorizați Apple („AASP”); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcționalității sau a capacității fără obținerea permisiunii scrise din partea companiei Apple; (h) pentru defecțiuni cauzate de uzura normală ori determinate în alt fel de uzura normală a Produsului Apple; (i) dacă orice număr de serie a fost îndepărtat sau șters de pe Produsul Apple ori (j) dacă Apple primește informații din partea unor autorități publice relevante conform cărora produsul a fost furat sau dacă nu puteți dezactiva măsurile de securitate pe bază de parolă ori de alt tip, concepute să prevină accesul neautorizat la Produsul Apple și nu puteți dovedi în niciun fel că sunteți utilizatorul autorizat al produsului (de ex., prezentând dovada achiziției).

RESTRICȚII IMPORTANTE

Este posibil ca Apple să restricționeze lucrările de service în garanție pentru dispozitive Apple TV la țările în care Apple sau Revânzătorii săi autorizați vând dispozitivul.

Pentru dispozitivele iPad cu acoperire celulară și pentru dispozitivele iPhone, garanția asigură acoperire de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția. În afara acestei regiuni, opțiunile de service ar putea fi limitate din cauza unor probleme tehnice aflate în afara controlului Apple. Pentru informații legate de dispozitivele iPad cu acoperire celulară și dispozitivele iPhone, consultați www.apple.com/iphone/LTE/ și www.apple.com/ipad/LTE/.

Pentru dispozitivele iPad, garanția nu asigură acoperire de service în China din cauza diferențelor de conexiune WiFi, care nu pot fi controlate de Apple.

RESPONSABILITĂȚILE DVS.

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ȘI ALTE INFORMAȚII, TREBUIE SĂ EFECTUAȚI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAȚIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONȚINUTUL ȘI CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECȚIUNI OPERAȚIONALE.

Înainte de a trimite Produsul Apple pentru lucrări de service în garanție, trebuie să realizați copii de rezervă separate ale conținutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminați toate informațiile personale și să dezactivați toate parolele de securitate. Conținutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi șters, înlocuit și/sau reformatat în timpul intervenției de service.

În urma lucrărilor de service în garanție, veți primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeași configurație pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării inițiale, sub rezerva actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a lucrărilor de service în garanție, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicațiile de la terți instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcționeze împreună cu Produsul Apple. Vă asumați răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date și informații. Această garanție nu acoperă recuperarea și reinstalarea altor programe software, date și informații.

În cazul în care solicitați lucrările de service într-o altă țară decât țara de achiziție, trebuie să respectați toate legile și reglementările privind importul și exportul și să vă asumați răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. și alte taxe și cheltuieli asociate.

Important: Nu încercați să deschideți Produsul Apple decât în cazul în care Manualul de utilizare descrie modul în care acesta este proiectat pentru desfacere și nici să îndepărtați capacele protectoare atașate la Produsul Apple. Desfacerea Produsului Apple sau îndepărtarea capacelor protectoare poate provoca daune care nu sunt acoperite de această Garanție. Doar Apple sau un AASP poate efectua lucrări de service asupra acestui Produs Apple.

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANȚIE?

Dacă, în perioada de garanție, înaintați o solicitare către Apple în conformitate cu această garanție, Apple poate alege una dintre următoarele variante:

(i) să repare Produsul Apple, folosind piese noi sau utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce privește performanța și fiabilitatea sau

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu același model (sau, cu acceptul dvs., cu un produs cu funcționalitate similară), compus din piese noi și/sau din piese utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce privește performanța și fiabilitatea sau

(iii) să vă ramburseze prețul de achiziție în locul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuiește un produs sau o piesă sau se rambursează prețul, orice element înlocuitor devine proprietatea dvs., iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primește garanția rămasă a Produsului Apple inițial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparației, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dvs.

Pentru lucrări de service solicitate într-o altă țară decât țara de achiziție a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse și piese cu alte produse și piese comparabile, în conformitate cu standardele locale.

OBȚINEREA SERVICIILOR DE GARANȚIE

Accesați și consultați următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita service în garanție:


Informații de asistență la nivel internațional

Furnizori de servicii autorizați Apple, Revânzători autorizați Apple și Magazin retail Apple

Asistență și service Apple

Asistență suplimentară AppleDacă nu aveți acces la internet sau dacă Produsul Apple nu funcționează corect după utilizarea acestor resurse, contactați un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deținut de Apple („Magazinul Apple”) sau un AASP. Reprezentanții vă vor ajuta să stabiliți dacă Produsul Apple necesită service, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opțiunea de service în garanție conform căreia Apple va asigura reparația.

Înainte de a beneficia de service în garanție, Apple sau agenții săi vă pot solicita să prezentați detaliile dovezii de achiziție, să răspundeți la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potențialelor probleme și să urmați procedurile Apple pentru a beneficia de lucrările de service în garanție, cum ar fi urmarea instrucțiunilor pentru ambalarea și expedierea Produselor Apple atunci când beneficiați de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos.

OPȚIUNI DE SERVICE ÎN GARANȚIE

Apple va asigura lucrări de service în garanție prin una dintre următoarele opțiuni:

(i) Serviciu de asistență în magazin. Apple vă poate solicita să returnați Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locație AASP care oferă servicii de asistență în magazin. Produsul Apple poate fi trimis la o locație ARS (Serviciu de reparații Apple) pentru service. După ce primiți înștiințarea că lucrarea de service este finalizată, veți recupera fără întârziere Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locația AASP, exceptând situația în care Apple vă înștiințează că Produsul Apple va fi trimis direct la locația dvs. de la locația ARS.

(ii) Service cu expedierea produsului la magazin. Dacă Apple alege să efectueze lucrarea de service prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediție preplătite și, dacă este necesar, materiale de ambalare și instrucțiuni pentru ambalarea și expedierea corespunzătoare a produsului Apple, astfel încât să puteți trimite Produsul Apple la o locație ARS sau AASP. La terminarea lucrării de service, locația ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la și de la locația dvs., dacă sunt urmate toate instrucțiunile cu privire la metoda de ambalare și de expediere a Produsului Apple.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client („DIY”). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii ușor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte. Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru înlocuire, contactați Apple la numărul de telefon afișat mai jos sau vizitați un Magazin Apple sau o locație AASP. Dacă Apple alege să ofere service prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces:

(a) Service în cazul în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare prin cardul de credit ca măsură de siguranță pentru prețul cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor și pentru cheltuielile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de înlocuire, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmați instrucțiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit și nu vă va taxa pentru produs sau piesă i pentru livrarea până la și de la locația dvs. Dacă nu returnați produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucțiunilor sau returnați un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu neeligibil pentru service, Apple va debita de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteți asigura autorizarea printr-un card de credit, este posibil să nu puteți beneficia de lucrarea de service și Apple vă va oferi o metodă alternativă pentru service.

(b) Service în cazul în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de instalare, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, de care beneficiați, așa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanțiile, condițiile și alți termeni care nu sunt stabiliți în prezentul document de garanție se exclud din Garanția limitată pentru un an Apple. Anumite țări nu permit limitări ale duratei acestor garanții, condiții și/sau termeni impliciți și, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu vi se aplice.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară și nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în baza prezentei garanții fără a pune în pericol și/sau a pierde informațiile și/sau datele stocate pe Produsul Apple.

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz compania Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanție;

pierderi sau daune care, la momentul achiziției produsului, nu au constituit consecințe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanție; sau

pierderi asociate cu orice activități comerciale ale dvs., profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunități de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanție nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă.

ASPECTE GENERALE

Niciun revânzător, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă și nici să suplimenteze prezenta garanție.

Dacă vreun termen este declarat ilegal sau inaplicabil în baza legii, acesta va fi exclus din prezenta garanție, iar legalitatea sau aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată.

Prezenta garanție este guvernată de și interpretată în conformitate cu legislația țării în care a avut loc achiziția Produsului Apple.

© 2016 Apple Inc. Toate drepturile rezervate. Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

071816-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Romanian-v1.2

Garanție limitată pentru 1 (un) an Apple exclusiv pentru produse marca Apple

LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Garanția limitată pentru un an Apple este o garanție oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, incluzând, fără limitare, acele drepturi referitoare la bunuri necorespunzătoare.

Prin urmare, avantajele Garanției limitate pentru un an Apple sunt suplimentare și nu înlocuiesc drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor.

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite service în baza drepturilor acordate de Garanția limitată pentru un an Apple sau a celor acordate de legislația privind protecția consumatorilor.

Important: Termenii și condițiile Garanției limitate pentru un an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legislației privind protecția consumatorilor.

Pentru informații suplimentare despre legislația privind protecția consumatorilor, accesați site-ul web Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactați organismul local pentru protecția consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANȚIE?

Apple Distribution International din Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) („Apple”) oferă garanție pentru produsele hardware marca Apple și pentru accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original („Produsul Apple”) cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare și specificațiile tehnice Apple și cu alte instrucțiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării inițiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final („Perioada de garanție”). Veți putea primi despăgubirile disponibile în baza Garanției limitate pentru un an pentru produsul Apple la majoritatea unităților de service Apple locale din lume (consultați secțiunea „Obținerea serviciilor de garanție”). În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veți putea transmite reclamațiile dvs. companiei Apple, chiar și în cazul în care ați achiziționat Produsul Apple de la o terță parte.

Rețineți: Toate solicitările formulate în baza Garanției limitate pentru un an vor fi reglementate potrivit condițiilor stabilite în prezentul document de garanție.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistență tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANȚIE?

Prezenta garanție nu se aplică produselor care nu poartă marca Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software care nu poartă marca Apple ambalate sau vândute împreună cu produsele hardware Apple).

Produsele care nu poartă marca Apple pot beneficia de garanția producătorului lor, care asigură avantaje în plus față de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor. Pentru detalii, consultați cutia și documentația produsului.

Pentru detalii referitoare la drepturie pe care le aveți în legătură cu utilizarea software-ului, consultați acordul de licențiere care însoțește software-ul.

Este posibil să beneficiați de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția, fără să plătiți taxe pentru expediere și manipulare. Este posibil ca opțiunile de service să fie limitate în afara acestei regiuni. Dacă o anumită opțiune de service nu este disponibilă pentru Produsul Apple într-o astfel de țară, Apple sau agentul său vă va înștiința în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere și manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea lucrărilor de service. Taxele de expediere și de manipulare nu se vor aplica în țările în care Apple deține un Magazin de retail Apple sau un Furnizor de servicii autorizat de Apple („AASP”) (o listă cu unitățile de service actuale poate fi găsită la locate.apple.com/ro/ro/).

Atunci când contactați Apple prin telefon, în funcție de locația dvs., se pot percepe taxe telefonice. Contactați operatorul de rețea pentru detalii.

Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care sunt proiectate pentru a se diminua în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat pe porturi, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (c) pentru daune cauzate de utilizarea cu o componentă sau un produs terț care nu respectă specificațiile Produsului Apple (specificațiile Produsului Apple sunt disponibile la www.apple.com/ro, în secțiunea de specificații tehnice pentru fiecare produs și în magazine); (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (e) pentru daune produse în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificațiile tehnice sau alte instrucțiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de reparații (inclusiv upgrade-uri sau extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Apple sau Furnizori de servicii autorizați Apple („AASP”); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcționalității sau a capacității fără obținerea permisiunii scrise a companiei Apple; (h) pentru defecțiuni cauzate de uzura normală sau determinate în alt fel de uzura normală a Produsului Apple; (i) dacă orice număr de serie a fost îndepărtat sau șters de pe Produsul Apple sau (j) dacă Apple primește informații din partea unor autorități publice relevante conform cărora produsul a fost furat sau dacă nu puteți dezactiva măsurile de securitate pe bază de parolă sau de alt tip, concepute să prevină accesul neautorizat la Produsul Apple și nu puteți dovedi în niciun fel că sunteți utilizatorul autorizat al produsului (de ex. prezentând dovada achiziției).

RESTRICȚII IMPORTANTE

Este posibil ca Apple să restricționeze lucrările de service în garanție pentru Apple Watch și Apple TV la țările în care Apple sau Revânzătorii săi autorizați vând dispozitivul.

Pentru dispozitivele iPad cu acoperire celulară și pentru dispozitivele iPhone, garanția asigură acoperire de service în țările Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția. În afara acestei regiuni, opțiunile de service ar putea fi limitate din cauza unor probleme tehnice aflate în afara controlului Apple. Pentru informații legate de dispozitivele iPad cu acoperire celulară și dispozitivele iPhone, consultați www.apple.com/iphone/LTE/ și www.apple.com/ipad/LTE/.

Pentru dispozitivele iPad, garanția nu asigură acoperire de service în China din cauza diferențelor de conexiune WiFi, care nu pot fi controlate de Apple.

RESPONSABILITĂȚILE DVS.

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ȘI ALTE INFORMAȚII, TREBUIE SĂ EFECTUAȚI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAȚIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONȚINUTUL ȘI CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECȚIUNI OPERAȚIONALE.

Înainte de a trimite Produsul Apple pentru lucrări de service în garanție, trebuie să realizați copii de rezervă separate ale conținutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminați toate informațiile personale și să dezactivați toate parolele de securitate. Conținutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi șters, înlocuit și/sau reformatat în timpul intervenției de service.

În urma lucrărilor de service în garanție, veți primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeași configurație pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării inițiale, sub rezerva actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a lucrărilor de service în garanție, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicațiile de la terți instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcționeze împreună cu Produsul Apple. Vă asumați răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date și informații. Această garanție nu acoperă recuperarea și reinstalarea altor programe software, date și informații.

În cazul în care solicitați lucrările de service într-o altă țară decât țara de achiziție, trebuie să respectați toate legile și reglementările privind importul și exportul și să vă asumați răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. și alte taxe și cheltuieli asociate.

Important: Nu încercați să deschideți Produsul Apple decât în cazul în care Manualul de utilizare descrie modul în care acesta este proiectat pentru desfacere și nici să îndepărtați capacele protectoare atașate la Produsul Apple. Desfacerea Produsului Apple sau îndepărtarea capacelor protectoare poate provoca daune care nu sunt acoperite de această Garanție. Doar Apple sau un AASP poate efectua lucrări de service asupra acestui Produs Apple.

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANȚIE?

Dacă, în perioada de garanție, înaintați o solicitare către Apple în conformitate cu această garanție, Apple poate alege una dintre următoarele variante:

(i) să repare Produsul Apple, folosind piese noi sau utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce privește performanța și fiabilitatea sau

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu același model (sau, cu acceptul dvs., cu un produs cu funcționalitate similară), compus din piese noi și/sau din piese utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce privește performanța și fiabilitatea sau

(iii) să vă ramburseze prețul de achiziție în locul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuiește un produs sau o piesă sau se rambursează prețul, orice element înlocuitor devine proprietatea dvs., iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primește garanția rămasă a Produsului Apple inițial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparației, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dvs.

Pentru lucrări de service solicitate într-o altă țară decât țara de achiziție a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse și piese cu alte produse și piese comparabile, în conformitate cu standardele locale.

OBȚINEREA SERVICIILOR DE GARANȚIE

Accesați și consultați următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita service în garanție:


Informații de asistență la nivel internațional

Furnizori de servicii autorizați Apple, Revânzători autorizați Apple și Magazin retail Apple

Asistență și service Apple

Asistență suplimentară AppleDacă nu aveți acces la internet sau dacă Produsul Apple nu funcționează corect după utilizarea acestor resurse, contactați un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deținut de Apple („Magazinul Apple”) sau un AASP. Reprezentanții vă vor ajuta să stabiliți dacă Produsul Apple necesită service, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opțiunea de service în garanție conform căreia Apple va asigura reparația.

Înainte de a beneficia de service în garanție, Apple sau agenții săi vă pot solicita să prezentați detaliile dovezii de achiziție, să răspundeți la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potențialelor probleme și să urmați procedurile Apple pentru a beneficia de lucrările de service în garanție, cum ar fi urmarea instrucțiunilor pentru ambalarea și expedierea Produselor Apple atunci când beneficiați de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos.

OPȚIUNI DE SERVICE ÎN GARANȚIE

Apple va asigura lucrări de service în garanție prin una dintre următoarele opțiuni:

(i) Serviciu de asistență în magazin. Apple vă poate solicita să returnați Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locație AASP care oferă servicii de asistență în magazin. Produsul Apple poate fi trimis la o locație ARS (Serviciu de reparații Apple) pentru service. După ce primiți înștiințarea că lucrarea de service este finalizată, veți recupera fără întârziere Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locația AASP, exceptând situația în care Apple vă înștiințează că Produsul Apple va fi trimis direct la locația dvs. de la locația ARS.

(ii) Service cu expedierea produsului la magazin. Dacă Apple alege să efectueze lucrarea de service prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediție preplătite și, dacă este necesar, materiale de ambalare și instrucțiuni pentru ambalarea și expedierea corespunzătoare a produsului Apple, astfel încât să puteți trimite Produsul Apple la o locație ARS sau AASP. La terminarea lucrării de service, locația ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la și de la locația dvs., dacă sunt urmate toate instrucțiunile cu privire la metoda de ambalare și de expediere a Produsului Apple.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client („DIY”). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii ușor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte. Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru înlocuire, contactați Apple la numărul de telefon afișat mai jos sau vizitați un Magazin Apple sau o locație AASP. Dacă Apple alege să ofere service prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces:

(a) Service în cazul în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare prin cardul de credit ca măsură de siguranță pentru prețul cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor și pentru cheltuielile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de înlocuire, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmați instrucțiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit și nu vă va taxa pentru produs sau piesă i pentru livrarea până la și de la locația dvs. Dacă nu returnați produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucțiunilor sau returnați un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu neeligibil pentru service, Apple va debita de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteți asigura autorizarea printr-un card de credit, este posibil să nu puteți beneficia de lucrarea de service și Apple vă va oferi o metodă alternativă pentru service.

(b) Service în cazul în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucțiunile de instalare, dacă este cazul, și eventualele cerințe pentru eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, de care beneficiați, așa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanțiile, condițiile și alți termeni care nu sunt stabiliți în prezentul document de garanție se exclud din Garanția limitată pentru un an Apple. Anumite țări nu permit limitări ale duratei acestor garanții, condiții și/sau termeni impliciți și, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu vi se aplice.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară și nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în baza prezentei garanții fără a pune în pericol și/sau a pierde informațiile și/sau datele stocate pe Produsul Apple.

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz compania Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanție;

pierderi sau daune care, la momentul achiziției produsului, nu au constituit consecințe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanție; sau

pierderi asociate cu orice activități comerciale ale dvs., profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunități de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanție nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă.

ASPECTE GENERALE

Niciun revânzător, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă și nici să suplimenteze prezenta garanție.

Dacă vreun termen este declarat ilegal sau inaplicabil în baza legii, acesta va fi exclus din prezenta garanție, iar legalitatea sau aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată.

Prezenta garanție este guvernată de și interpretată în conformitate cu legislația țării în care a avut loc achiziția Produsului Apple.

© 2016 Apple Inc. Toate drepturile rezervate. Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

100615-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Romanian-v1.1

Garanţia hardware

Garanţie limitată pentru 1 (un) an Apple
exclusiv pentru produse marca Apple

LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Garanţia limitată pentru un an Apple este o garanţie oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor, incluzând dar fără a se limita la acele drepturi referitoare la bunuri necorespunzătoare.

Prin urmare, avantajele Garanţiei limitate pentru un an Apple sunt suplimentare şi nu înlocuiesc drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor.

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite reparaţii în baza drepturilor acordate de Garanţia limitată pentru un an Apple sau a celor acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor.

Important: Termenii şi condiţiile Garanţiei limitate pentru un an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

Pentru informaţii suplimentare despre legislaţia privind protecţia consumatorilor, accesaţi site-ul web Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactaţi organismul local pentru protecţia consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANŢIE?

Apple Distribution International din Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) ("Apple") oferă garanţie pentru produsele şi accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original ("Produsul Apple") cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare şi specificaţiile tehnice Apple şi cu alte instrucţiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării iniţiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final ("Perioada de garanţie"). Veţi putea primi despăgubirile disponibile în cadrul Garanţiei limitate pentru un an pentru produsul dumneavoastră Apple prin intermediul unităţilor de întreţinere Apple locale în cele mai multe locaţii din lume (consultaţi secţiunea "Obţinerea serviciilor de garanţie"). În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veţi putea transmite reclamaţiile dumneavoastră companiei Apple, chiar şi în cazul în care aţi achiziţionat Produsul Apple de la o terţă parte.

Reţineţi: Toate solicitările formulate în baza Garanţiei limitate pentru un an vor fi reglementate potrivit condiţiilor stabilite în prezentul document de garanţie.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistenţă tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Prezenta garanţie nu se aplică pentru produsele non-Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software non-Apple ambalate sau vândute împreună cu hardware Apple).

Produsele non-Apple pot beneficia de garanţia unui producător, care asigură avantaje în plus faţă de drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor. Pentru detalii, consultaţi cutia şi documentaţia produsului.

Consultaţi acordul de licenţă care însoţeşte software-ul pentru detalii despre drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte utilizarea software-ului.

Opţiunile de service pot fi limitate dacă solicitaţi întreţinerea într-o altă ţară decât ţara din care aţi achiziţionat Produsul Apple. În cazul în care service-ul nu este disponibil pentru Produsul Apple în ţara respectivă, Apple vă va înştiinţa în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere şi manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea serviciilor de întreţinere.

Atunci când contactaţi Apple prin telefon, în funcţie de locaţia dumneavoastră, se pot percepe taxe telefonice. Contactaţi operatorul de reţea pentru detalii.

Prezenta garanţie nu se aplică: (a) pentru piesele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecţie, care sunt proiectate pentru a diminua în timp, cu excepţia cazului în care defecţiunea a avut loc din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri şi plastic crăpat pe porturi; (c) pentru daune cauzate de utilizarea împreună cu un alt produs; (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greşită, contactul cu lichide, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (e) pentru daune produse în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificaţiile tehnice sau alte instrucţiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de reparaţii (inclusiv upgrade-uri sau extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanţi Apple sau Furnizori de servicii autorizaţi Apple ("AASP"); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcţionalităţii sau a capacităţii fără obţinerea permisiunii scrise a companiei Apple; (h) pentru defecţiuni cauzate de uzura normală sau determinate în alt fel de învechirea normală a Produsului Apple; sau (i) dacă un număr de serie a fost îndepărtat sau şters de pe Produsul Apple sau (j) dacă produsul este furat sau Apple consideră, în mod rezonabil, că produsul este furat, în baza informaţiilor furnizate de autorităţi.

RESTRICŢIE IMPORTANTĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA DISPOZITIVELOR iPHONE ŞI iPAD.

Apple poate restricționa acest serviciu pentru iPad și iPhone pentru a Spaţiul Economic European (SEE) sau în Elveția. Întreţinerea produselor iPhone sau iPad trebuie asigurată exclusiv de către Apple sau de către un AASP.

RESPONSABILITĂŢILE DUMNEAVOASTRĂ

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ŞI ALTE INFORMAŢII, TREBUIE SĂ EFECTUAŢI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAŢIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONŢINUTUL ŞI CA MĂSURĂ DE PRECAUŢIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECŢIUNI OPERAŢIONALE.

Înainte de a transmite Produsul Apple pentru servicii de garanţie, trebuie să realizaţi copii de rezervă separate a conţinutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminaţi toate informaţiile personale şi să dezactivaţi toate parolele de securitate. Conţinutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi şters, înlocuit şi/sau reformatat în timpul reparaţiei.

După prestarea serviciului de garanţie, veţi primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeaşi configuraţie pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării iniţiale, cu excepţia actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a serviciului de garanţie, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicaţiile de la terţi instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcţioneze împreună cu Produsul Apple. Vă asumaţi răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date şi informaţii. Această garanţie nu acoperă recuperarea şi reinstalarea altor programe software, date şi informaţii.

În cazul în care solicitaţi reparaţia într-o altă ţară decât ţara de achiziţie, trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările privind importul şi exportul şi să vă asumaţi răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. şi alte taxe şi cheltuieli asociate.

Important: Nu desfaceţi Produsul Apple decât în cazul în care Manualul de utilizare descrie modul în care acesta este proiectat pentru desfacere. Desfacerea Produsului Apple poate provoca daune care nu sunt acoperite de această garanţie.

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANŢIE?

Dacă transmiteţi o solicitare valabilă în cadrul prezentei garanţii, Apple poate alege:

(i) să repare Produsul Apple folosind piese noi sau utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce priveşte performanţa şi fiabilitatea sau

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu un produs care este cel puţin echivalent din punct funcţional cu Produsul Apple şi compus din piese noi şi/sau din piese utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce priveşte performanţa şi fiabilitatea sau

(iii) să vă ramburseze preţul de achiziţie în locul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuieşte un produs sau o piesă sau se asigură rambursarea, orice element înlocuitor devine proprietatea dumneavoastră, iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primeşte garanţia rămasă a Produsului Apple iniţial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparaţiei, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dumneavoastră.

Pentru reparaţii solicitate într-o altă ţară decât ţara de achiziţie a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse şi piese cu alte produse şi piese comparabile, în conformitate cu standardele locale.

OBŢINEREA SERVICIILOR DE GARANŢIE

Accesaţi şi consultaţi următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita serviciul de garanţie:

Dacă nu aveţi acces la internet sau în continuare Produsul Apple nu funcţionează corect, după utilizarea acestor resurse, contactaţi un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deţinut de Apple ("Magazinul Apple") sau un AASP. Reprezentanţii vă vor ajuta să stabiliţi dacă Produsul Apple necesită reparaţii, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opţiunea de serviciu de garanţie conform căreia Apple va asigura reparaţia.

Înainte de a beneficia de serviciul de garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada detaliilor de achiziţie, să răspundeţi la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potenţialelor probleme şi să urmaţi procedurile Apple pentru a obţine serviciul de garanţie, cum ar fi urmarea instrucţiunilor pentru ambalarea şi expedierea Produselor Apple atunci când beneficiaţi de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos.

OPŢIUNI DE SERVICII DE GARANŢIE

În funcţie de circumstanţele individuale (în special tipul de Produs Apple) şi la discreţia sa, Apple va asigura servicii de garanţie prin intermediul uneia sau mai multora dintre opţiunile următoare:

(i) Serviciu de asistenţă în magazin. Apple vă poate solicita să returnaţi Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locaţie AASP care oferă serviciul de asistenţă în magazin. Produsul dumneavoastră Apple poate fi trimis la o locaţie ARS (Serviciu de reparaţii Apple) pentru reparaţie. După ce primiţi înştiinţarea că reparaţia este finalizată, veţi recupera imediat Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locaţia AASP sau Produsul Apple va fi trimis direct la locaţia dumneavoastră de la locaţia ARS.

(ii) Serviciu de expediere a produsului la magazin. Dacă Apple alege să asigure reparaţia prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediţie preplătite şi, dacă este necesar, materiale de ambalare pentru expedierea Produsului Apple către o locaţie ARS sau AASP în conformitate cu instrucţiunile Apple. La terminarea reparaţiei, locaţia ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la şi de la locaţia dumneavoastră, dacă sunt urmate toate instrucţiunile.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client ("DIY"). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii uşor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte. Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară pentru înlocuire, contactaţi Apple la numărul de telefon afişat mai jos sau vizitaţi un Magazin Apple sau o locaţie AASP. Dacă Apple alege să asigure reparaţia prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces:

(a) Reparaţie în cazul în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare prin cardul de credit ca măsură de siguranţă pentru preţul cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor şi pentru cheltuielile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucţiunile de înlocuire, dacă este cazul, şi eventualele cerinţe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmaţi instrucţiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit şi nu veţi fi taxat pentru produs sau piesă şi pentru livrarea până la şi de la locaţia dumneavoastră. Dacă nu returnaţi produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu necalificat pentru reparaţie, Apple va retrage de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteţi asigura autorizarea printr-un card de credit, serviciul poate să nu fie disponibil pentru dumneavoastră şi Apple vă poate oferi o metodă alternativă pentru reparaţie.

(b) Reparaţie în cazul în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi eventualele cerinţe pentru eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor, de care beneficiaţi, aşa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanţiile, condiţiile şi alţi termeni care nu sunt stabiliţi în prezentul document de garanţie se exclud din Garanţia limitată pentru un an Apple. Anumite ţări nu permit limitări asupra duratei acestor garanţii, condiţii şi/sau termeni impliciţi, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu se aplice pentru dumneavoastră.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară şi nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în cadrul prezentei garanţii fără riscuri pentru şi/sau fără pierderea informaţiilor şi/sau a datelor stocate pe Produsul Apple.

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

 1. pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanţie;
 2. pierderi sau daune care, la momentul achiziţiei produsului, nu au constituit consecinţe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanţie; sau
 3. pierderi asociate cu orice activităţi comerciale ale dumneavoastră, profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunităţi de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanţie nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă.

CONFIDENŢIALITATE

Apple va păstra şi utiliza informaţiile clienţilor în conformitate cu Politica Apple privind confidenţialitatea clienţilor, disponibilă la www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ASPECTE GENERALE

Niciun revânzător, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă sau să suplimenteze prezenta garanţie.

Dacă vreo condiţie este declarată ilegală sau inaplicabilă, aceasta va fi separată de prezenta garanţie, iar legalitatea sau aplicabilitatea condiţiilor rămase nu va fi afectată.

Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legislaţia ţării în care a avut loc achiziţia Produsului Apple.

Garanţia hardware

Garanţie limitată Apple pentru un (1) an - iOS
Exclusiv pentru Produsele Marca Apple

RELAŢIA DINTRE LEGISLAȚIA PRIVIND CONSUMATORII ŞI PREZENTA GARANŢIE

PREZENTA GARANŢIE VĂ CONFERĂ DREPTURI JURIDICE SPECIFICE, ÎN TIMP CE DVS. PUTEŢI BENEFICIA DE ALTE DREPTURI, CARE DIFERĂ DE LA UN STAT LA ALTUL (SAU DE LA O ŢARĂ SAU PROVINCIE LA ALTA). ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, APPLE NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ŞI NU SUSPENDĂ NICIUN ALT DREPT DE CARE PUTEŢI BENEFICIA, INCLUSIV CELE CARE SE POT NAŞTE DIN NECONFORMITATEA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE. PENTRU O ÎNŢELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILOR DVS., VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI LEGISLAŢIA DIN ŢARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS.

LIMITELE GARANŢIEI SUB REZERVA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONSUMATORII

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PREZENTA GARANŢIE ŞI DESPĂGUBIRILE PREZENTATE SUNT EXCLUSIVE ŞI ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE GARANŢII, DESPĂGUBIRI SAU REMEDII, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT EXPRIMATE ÎN FORMĂ VERBALĂ, SCRISĂ, STATUTARĂ, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. APPLE EXCLUDE TOATE GARANŢIILE STATUTARE ŞI IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI GARANŢIILE PRIVIND VICII ASCUNSE SAU LATENTE, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE GARANŢII NU POT FI EXCLUSE, APPLE LIMITEAZĂ DURATA ŞI DESPĂGUBIRILE AFERENTE RESPECTIVELOR GARANŢII LA DURATA PREZENTEI GARANŢII EXPRESE ŞI, LA ALEGEREA APPLE, LA SERVICIILE DE REPARAŢII SAU ÎNLOCUIRE DESCRISE MAI JOS. ANUMITE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITĂRI A PERIOADEI ÎN CARE SE APLICĂ O GARANŢIE (SAU CONDIŢIE) IMPLICITĂ, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA MENŢIONATĂ MAI SUS AR PUTEA SA NU VĂ FIE APLICABILĂ.

CE ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Apple garantează produsele şi accesoriile iPhone, iPad si iPod purtând marca Apple conținute în ambalajul original („Produsul Apple") pentru toate defectele ce ţin de materiale şi manoperă, pentru folosinţa obişnuită în conformitate cu principiile directoare publicate de Apple pe o perioadă de UN (1) AN de la data cumpărării produsului original de către cumpărătorul utilizator final („Perioada Garanţiei "). Principiile directoare publicate de Apple includ, dar nu se limitează la informaţiile cuprinse în specificaţiile tehnice, manualele utilizatorului şi comunicările de servicii.

Notă: Toate pretenţiile formulate conform Garanţiei Limitate Apple pentru Un An vor fi guvernate de termenii prevăzuţi în prezenta garanţie.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Prezenta garanţie nu se aplică niciunui produs hardware sau software care nu poartă marca Apple, chiar dacă este ambalat sau vândut împreună cu produsul hardware Apple. Producătorii, furnizorii sau editorii, diferiţi de Apple, vă pot furniza propriile garanţii- vă rugăm să contactaţi respectivii producători, furnizori sau editori pentru informaţii suplimentare. Produsele software distribuite de Apple, cu sau fără marca Apple (inclusiv, dar fără a se limita la sistemul software) nu intră sub incidenţa prezentei garanţii. Pentru detalii cu privire la drepturile Dvs. în legătură cu folosirea acestora, vă rugăm să consultaţi contractul de licenţă ce însoţeşte produsul software. Apple nu garantează că funcţionarea Produsului Apple va fi neîntreruptă sau fără erori. Apple nu este responsabilă de daunele produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor privind utilizarea Produsului Apple.

Prezenta garanţie nu se aplică: (a) consumabilelor, cum ar fi acumulatorii sau carcasele de protecţie ce sunt proiectate să se consume/uzeze în timp, cu excepţia cazului în care defecţiunea a apărut ca urmare a unui viciu la materiale sau manoperă; (b) deteriorărilor estetice, inclusiv, dar fără a se limita la, zgârieturi, ciobiri şi spărturi ale plasticului din dreptul orificiilor; (c) defecţiunilor produse ca urmare a utilizării împreună cu un alt produs; (d) defecţiunilor apărute în urma unor accidente, abuzuri, utilizare necorespunzătoare, contactului cu lichide, foc, cutremur sau a unei alte cauze exterioare; (e) defecţiunilor produse prin utilizarea Produsului Apple cu încălcarea principiilor directoare publicate de Apple; (f) defecţiunilor apărute drept consecinţă a unor operaţiuni de service (inclusiv upgrade şi extindere) realizate de alte persoane decât de reprezentanţii Apple sau a unui Furnizor Service Autorizat de Apple („FSAA”); (g) unui Produs Apple care a fost modificat în vederea schimbării funcţionalității sau capabilității sale fără acordul scris al Apple; (h) defectelor apărute din uzura normală sau în alt fel, ca o consecinţă a perimării normale a Produsului Apple, sau (i) în cazul în care vreun număr de serie a fost îndepărtat sau şters de pe Produsul Apple.

RESTRICŢIE IMPORTANTĂ PRIVIND SERVICIUL DE GARANŢIE PENTRU iPHONE Şi iPAD

Apple poate limita serviciul de garanţie pentru iPhone şi iPad la ţara în care Apple sau Distribuitorii săi Autorizaţi au vândut iniţial Produsul Apple.

RESPONSABILITĂŢILE DVS.

ESTE RECOMANDABIL SĂ FACEŢI PERIODIC COPII DE REZERVĂ A INFORMAŢIILOR CONŢINUTE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE ÎN VEDEREA PROTEJĂRII CONŢINUTULUI ŞI CA O MĂSURĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA UNOR POSIBILE DEFECŢIUNI ÎN FUNCŢIONARE.

Înainte de a beneficia de service în garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada privind detaliile de achiziţionare, să răspundeţi la întrebările menite să ajute în diagnosticarea potenţialelor probleme şi să respectaţi procedurile Apple pentru obţinerea de service în garanţie. Înainte de a preda Produsul Apple pentru service în garanţie, este recomandabil să faceţi o copie separată de rezervă a conţinutului suportului de stocare, să ştergeţi toate informaţiile cu caracter personal pe care doriţi să le protejaţi şi să dezactivaţi toate parolele de securitate.

ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE SERVICE ÎN GARANŢIE, CONŢINUTUL MEDIULUI DE STOCARE VA FI ŞTERS ŞI REFORMATAT. APPLE ŞI AGENŢII SĂI NU RĂSPUND PENTRU PIERDEREA NICIUNUI PROGRAM ŞI A NICIUNEI DATE SOFTWARE, SAU A ALTOR INFORMAŢII CONŢINUTE DE MEDIUL DE STOCARE SAU PE ORICE ALTĂ PIESĂ A PRODUSULUI APPLE CARE SE AFLĂ ÎN SERVICE.

După operaţiunea de service în garanţie, Produsul Dvs. Apple sau un produs înlocuitor vă va fi returnat având setările cu care era configurat Produsul Dvs. Apple la momentul achiziţionării iniţiale, cu actualizările aplicabile. Apple poate instala actualizări de software la sistem în cadrul operaţiunii de service în garanţie care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune anterioară a software-ului de sistem. Este posibil ca aplicaţii ale terţilor instalate pe Produsul Apple să nu fie compatibile cu sau să nu funcţioneze pe Produsul Apple, drept consecinţă a actualizării software-ului de sistem. Reinstalarea tuturor programelor, datelor şi informaţiilor software intră în responsabilitatea Dvs. Recuperarea şi reinstalarea altor programe, date şi informaţii software nu intră sub incidenţa prezentei garanţii.

Important: Nu demontați Produsul Apple. Demontarea Produsului Apple poate produce daune ce nu sunt acoperite prin prezenta garanţie. Operațiuni de service asupra acestui Produs Apple ar trebui efectuate numai de Apple sau de un FSAA.

CE VA FACE APPLE ÎN SITUAŢIA ÎNCĂLCĂRII GARANŢIEI?

În cazul în care, în Perioada de Garanţie, transmiteţi o solicitare valabilă către Apple sau un FSAA, Apple, la libera sa alegere, (i) va repara Produsul Apple folosind piese noi sau folosite care sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilităţii, celor noi, (ii) va înlocui Produsul Apple cu un produs cu funcţionare cel puţin echivalentă celei a Produsului Apple şi care este alcătuit din piese noi şi/sau folosite care sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilităţii, celor noi, sau (iii) vă va rambursa, în schimbul Produsului Apple, preţul pe care l-aţi achitat la achiziţionare.

Apple vă poate solicita să înlocuiţi anumite piese sau produse instalate de utilizator. O piesă sau un produs înlocuitor, inclusiv o piesă care a fost instalată de utilizator în conformitate cu instrucţiunile Apple, beneficiază de restul de garanţie al Produsului Apple sau de nouăzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparaţiei, oricare dintre acestea vă asigură o acoperire mai îndelungată. În cazul în care este înlocuit(ă) un produs sau o piesă sau se efectuează rambursarea, orice element înlocuitor devine proprietatea Dvs., iar elementul înlocuit sau a cărui contravaloare vi s-a rambursat devine proprietatea Apple.

CUM PUTEŢI OBŢINE SERVICE ÎN GARANŢIE?

Vă rugăm să vizitaţi şi să consultaţi resursele de asistenţă online descrise mai jos înainte de a apela la operaţiunile de service în garanţie. În cazul în care în continuare Produsul Apple nu funcţionează corespunzător după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactaţi un reprezentant Apple sau, după caz, un magazin de desfacere al Apple („Magazin de Desfacere Apple”) sau un FSAA, cu ajutorul informaţiilor prezentate mai jos. Un reprezentant Apple sau un FSAA vă va ajuta să stabiliţi dacă Produsul Dvs. Apple necesită asistenţă service şi, dacă da, vă va informa în legătură cu modul în care aceasta va fi asigurată de Apple. În cazul în care contactaţi Apple telefonic, se pot aplica alte taxe, în funcţie de locaţia Dvs.

În continuare, sunt prezentate informaţii online detaliate cu privire la obţinerea asistenţei service în garanţie.

OPŢIUNI DE SERVICE ÎN GARANŢIE

Apple va asigura service în garanţie prin una sau mai multe dintre următoarele opţiuni:

(i) Service în magazin (carry-in). Puteţi returna Produsul Dvs. Apple la un Magazin de Desfacere Apple sau un FSAA ce asigură asistenţă service în magazin. Asistenţa service va fi asigurată în magazin, sau Magazinul de Desfacere Apple sau FSAA pot trimite Produsul Dvs. Apple la un Centru Service de Reparaţii Apple („CSRA”), unde vor fi efectuate operaţiunile de service. Când sunteţi anunţat că operaţiunile de service au fost finalizate, veţi ridica imediat Produsul Apple de la Magazinul de Desfacere Apple sau de la FSAA, sau Produsul Apple vă va fi trimis direct la adresa Dvs. de la

(ii) Service prin poştă (mail-in). În cazul în care Apple consideră că Produsul Dvs. Apple se califică pentru service prin poştă, Apple vă va transmite foi de expediţie pre-plătite şi, dacă este cazul, materiale de ambalare, pentru a putea expedia Produsul Dvs. Apple către un CSRA sau FSAA conform instrucţiunilor Apple. La finalizarea operaţiunilor de service, CSRA sau FSAA vă va returna Produsul Apple. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va suporta cheltuielile de transport către şi de la adresa Dvs.

(iii) Service piese descurcă-te singur (Do-it-yourself - DIY). Operaţiunile de service DIY pentru piese vă permite să efectuaţi personal operaţiunile de service necesare Produslui Dvs. Apple. În cazul în care sunt disponibile operaţiuni de service DIY pentru piese, se va aplica următorul proces.

(a) Service pentru care Apple solicită returnarea produsului sau a piesei înlocuite. Apple poate solicita o autorizare cu card de credit cu titlu de garanţie pentru preţul de desfacere al produsului sau piesei înlocuitoare şi pentru cheltuielile de expediere aferente. În cazul în care nu puteţi furniza o autorizare cu card de credit, este posibil să nu beneficiaţi de operaţiunile de service DIY pentru piese, iar Apple vă va oferi alte alternative pentru service. Apple vă va trimite un produs sau o piesă înlocuitoare, împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice solicitare de returnare a produsului sau piesei înlocuite. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va anula autorizarea cu card de credit, astfel încât nu veţi plăti pentru produs sau piesă şi pentru transportul către şi de la adresa Dvs. În cazul în care nu returnaţi produsul sau piesa înlocuită conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs sau o piesă nepotrivite pentru service, Apple va debita cardul Dvs. de credit în contul sumei autorizate.

(b) Service pentru care Apple nu solicită returnarea produsului sau a piesei înlocuite. Apple vă va trimite gratuit un produs sau o piesă înlocuitoare împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice cerinte pentru eliminarea produsului sau piesei înlocuite.

(c) Apple nu este responsabilă de niciun cost de manoperă pe care îl puteţi efectua în legătură cu operaţiunile de service DIY pentru piese. În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm contactaţi Apple la numerele de telefon enumerate mai jos.

Apple îşi rezervă dreptul de a schimba metoda prin care Apple vă poate asigura operaţiuni de service în garanţie şi calificarea Produsului Dvs. Apple de a beneficia de o anumită metodă de service. Operaţiunile de service se vor limita la opţiunile disponibile în ţara în care se solicită service. Opţiunile de service, disponibilitatea pieselor şi timpii de răspuns pot varia în funcţie de ţară. Există posibilitatea să suportaţi personal taxele de transport şi manipulare în cazul în care Produsul Apple nu poate fi procesat în ţara în care se găseşte. În cazul în care solicitaţi service într-o ţară alta decât ţara în care a fost cumpărat produsul, vă veţi conforma tuturor legilor şi regulamentelor de import-export aplicabile şi veţi suporta toate costurile vamale, TVA şi orice alte taxe şi speze aferente. În cazul în care există service internaţional, Apple poate repara sau înlocui produse sau piese cu produse sau piese comparabile care îndeplinesc standardele locale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

CU EXCEPŢIA DISPOZIŢIILOR PREZENTEI GARANŢII ŞI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, APPLE NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU DAUNELE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CORELATIVE APĂRUTE CA URMARE A VREUNEI ÎNCĂLCĂRI A GARANŢIEI SAU A VREUNEI CONDIŢII, SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA FOLOSINŢEI; PIERDEREA VENITURILOR; PIERDEREA PROFITURILOR EFECTIVE SAU ANTICIPATE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR DIN CONTRACTE); PIERDEREA FOLOSINȚEI BANILOR; PIERDEREA ECONOMIILOR ANTICIPATE; PIERDEREA AFACERII; PIERDEREA OPORTUNITĂŢILOR; PIERDEREA FONDULUI DE COMERŢ; PIERDEREA REPUTAŢIEI; PIERDEREA, DETERIORAREA, COMPROMITEREA SAU CORUPEREA DATELOR; SAU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ INDIRECTĂ SAU CORELATIVĂ PROVOCATĂ ÎN ORICE FEL, INCLUSIV PRIN ÎNLOCUIREA ECHIPAMENTELOR ŞI PROPRIETĂŢII, ORICE COSTURI DE RECUPERARE, PROGRAMARE, SAU REPRODUCERE A ORICĂRUI PROGRAM SAU A ORICĂROR DATE STOCATE ÎN SAU UTILIZATE CU PRODUSUL APPLE SAU ÎN ORICE CAZ DE NERESPECTARE A CONFIDENŢIALITĂŢII INFORMAŢIILOR STOCATE PE PRODUSUL APPLE.

LIMITAREA DE MAI SUS NU SE VA APLICA PRETENŢIILOR ÎN CAZ DE DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ, SAU CU PRIVIRE LA ORICE RASPUNDERE STATUTARĂ PENTRU ACTE DE NEGLIJENŢĂ ŞI/SAU OMISIUNI INTENŢIONATE GRAVE. APPLE EXCLUDE ORICE DECLARAŢIE ÎN SENSUL CĂ VA PUTEA REPARA ORICE PRODUS APPLE ÎN BAZA PREZENTEI GARANŢII SAU ÎNLOCUI PRODUSUL APPLE FĂRĂ A EXISTA RISCURI DE PIERDERE A INFORMAŢIILOR STOCATE ÎN PRODUSUL APPLE.

ANUMITE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INDIRECTE SAU CORELATIVE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN SITUAŢIA DVS.

CONFIDENŢIALITATE

Apple va păstra şi folosi informaţiile clienţilor în conformitate cu Politica de Confidenţialitate in Relaţia cu Clienţii Apple, disponibilă la adresa www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERALITĂŢI

Niciun distribuitor, intermediar sau angajat Apple nu este autorizat să facă nicio modificare, extindere sau completare a prezentei garanţii. În cazul în care se constată că orice prevedere este ilegală sau inaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau prejudiciată. Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legile ţării în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple este identificată, la finalul prezentului document, în funcţie de ţara sau regiunea în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple sau succesorul său autorizat deţine calitatea de garant în temeiul prezentei garanţii.

INFORMAŢII ONLINE

Mai multe informaţii cu privire la cele de mai jos sunt disponibile online:

DEBITORUL GARANŢIEI PENTRU REGIUNEA SAU ŢARA DE ACHIZIŢIE

Regiunea/Ţara de achiziţie Apple Adresa
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa
Toate ţările Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland