Apples ett-års begrensede garanti
(NORGE)

Gjelder bare Apple-originalprodukter

FORBRUKERLOVGIVNING

Apples ett-års begrensede garanti er en frivillig produsentgaranti. Denne garantien gir rettigheter utover rettighetene i forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til mangelfulle produkter.

Fordelene ved Apples ett-års begrenset garanti kommer dermed i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene i forbrukerlovgivningen.

For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdatoen, i henhold til forbrukerkjøpsloven av 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav som lokal lovgivning pålegger.

Forbrukere har rett til å velge om de vil be om service underlagt Apples ett-års begrensede garanti eller underlagt rettighetene i forbrukerlovgivningen.

Viktig: Vilkårene i Apples ett-års begrensede garanti gjelder ikke for krav som er underlagt forbrukerlovgivningen.

Du får mer informasjon om forbrukerlovgivning ved å besøke Apples nettsted (www.apple.com/no/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN?

Apple Distribution International Ltd., med adresse Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork i Irland (eller en etterfølger som har overtatt eierrettighetene) («Apple») gir garanti for Apple-maskinvareproduktet og Apple-tilbehøret i originalemballasjen («Apple-produktet») mot materialdefekter eller produksjonsfeil ved bruk i samsvar med Apples brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner og andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet i ETT (1) ÅR fra datoen da sluttbrukeren gjennomførte det opprinnelige kjøpet hos en forhandler («garantiperioden»). Du vil kunne nyte godt av rettsmidlene som er tilgjengelige i henhold til den ett-års begrensede garantien for Apple-produktet, via Apples lokale fasiliteter for service i de fleste deler av verden (les delen «Forespørsler om garantiservice»). Ved materialdefekter eller produksjonsfeil kan du fremsette krav til Apple selv i tilfeller der Apple-produktet er kjøpt gjennom en tredjepart.

Merk: Alle krav knyttet til Apples ett-års begrensede garanti er underlagt vilkårene i dette garantidokumentet.

I tillegg gir Apple deg tilgang til teknisk støtte per telefon i nitti (90) dager fra leveringstidspunktet for et Apple-produkt.

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter og programvare fra andre selskaper enn Apple selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare.

Produkter fra andre produsenter enn Apple kan leveres med en produsentgaranti som gir fordeler ut over rettighetene i forbrukerlovgivningen. Se produktemballasjen og medfølgende skriftlig materiell hvis du ønsker mer informasjon.

Les lisensavtalen som følger med programvaren, hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine for bruk av programvaren.

Du kan få utført service i land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og i Sveits uten å betale for frakt. Utenfor dette området kan det være begrensede servicealternativer. Hvis et gitt servicealternativ ikke er tilgjengelig for Apple-produktet i det aktuelle landet, varsler Apple eller selskapets representant deg om eventuelle tilleggsutgifter for frakt før tjenesten leveres. Utgifter til frakt gjelder ikke i land hvor Apple har en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP») (du finner en liste over gjeldende servicesteder på locate.apple.com/no/no/).

Hvis du tar kontakt med Apple per telefon, kan det påløpe samtalekostnader avhengig av hvor du befinner deg. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du ønsker mer informasjon.

Denne garantien gjelder ikke: (a) forbruksvarer, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de gradvis forringes, med mindre feilen har oppstått som følge av materialdefekter eller produksjonsfeil, (b) overfladiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på portene, med mindre feilen har oppstått som følge av materialdefekter eller produksjonsfeil, (c) skade som oppstår som følge av bruk med en komponent eller et produkt fra en tredjepart som ikke oppfyller Apple-produktets spesifikasjoner (spesifikasjoner for Apple-produkter finnes på www.apple.com/no under de tekniske spesifikasjonene for hvert enkelt produkt, og også i butikkene), (d) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker, (e) skade som skyldes at Apple-produktet ikke er brukt i henhold til brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet, (f) skade som skyldes service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som er utført av personer som ikke representerer Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP»), (g) et Apple-produkt som er blitt modifisert for å endre funksjonalitet eller ytelse uten skriftlig tillatelse fra Apple, (h) skade som skyldes normal bruk og slitasje eller Apple-produktets normale levetid, (i) hvis serienumre er blitt fjernet fra eller gjort uleselige på Apple-produktet, eller (j) hvis Apple mottar informasjon fra relevante offentlige myndigheter eller registre om at produktet er stjålet, eller hvis du ikke er i stand til å deaktivere passordbeskyttelse eller andre sikkerhetstiltak beregnet på å hindre uautorisert tilgang til Apple-produktet, og du ikke kan bevise at du er den autoriserte brukeren av produktet (f.eks. ved å fremvise kjøpsbevis). I den grad lokal lovgivning tillater det, kan Apple utlevere maskinvareidentifikatorinformasjon fra Apple-produktet til slike myndigheter eller registre for sikkerhetsformål og for å forhindre svindel.

VIKTIGE BEGRENSNINGER

Apple kan begrense garantiservicen for Apple TV til landene der Apple eller de Apple-autoriserte forhandlerne opprinnelig solgte enheten.

Når det gjelder iPad med mobildekning og iPhone, gir garantien servicedekning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. Utenfor dette området kan servicealternativene være begrenset som følge av tekniske forhold som Apple ikke har kontroll over. Se www.apple.com/iphone/LTE/ og www.apple.com/ipad/LTE/ for mer informasjon om iPad med mobildekning og iPhone.

Når det gjelder iPad-enheter, gir garantien ikke servicedekning i Kina på grunn av forskjeller i wifi-tilkobling som Apple ikke har kontroll over.

DITT ANSVAR

HVIS APPLE-PRODUKTET KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU REGELMESSIG TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIER FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MED TANKE PÅ MULIG DRIFTSSVIKT.

Før du sender Apple-produktet inn til garantiservice, bør du ta en separat sikkerhetskopi av innholdet på produktets lagringsmedier, fjerne alle personopplysninger og deaktivere samtlige sikkerhetspassord. Innholdet på Apple-produktets lagringsmedier vil kunne slettes, erstattes og/eller formateres på nytt under servicearbeidet.

Etter at garantiservice er utført, får du tilsendt Apple-produktet eller et erstatningsprodukt med samme konfigurasjon som det opprinnelige produktet, med eventuelle aktuelle oppdateringer. I forbindelse med garantiservice kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatible med eller fungere på Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, annen informasjon og andre data på nytt. Gjenoppretting og ny installasjon av annen programvare, informasjon og andre data dekkes ikke av denne garantien.

Du kan be om service i et annet land enn kjøpslandet, og i slike tilfeller skal du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport og står selv ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og alle andre tilknyttede skatter og avgifter.

HVA GJØR APPLE HVIS DET FREMSETTES ET GARANTIKRAV?

Hvis du fremsetter et garantikrav overfor Apple i henhold til denne garantien, vil Apple enten:

 • reparere Apple-produktet og bruke nye eller tidligere brukte Apple-deler som er originale og har blitt testet og oppfyller Apples krav til funksjonalitet, eller

(ii) skifte ut Apple-produktet med et erstatningsprodukt av samme modell (eller, med ditt samtykke, et produkt som har de samme eller i stor grad lignende egenskaper som originalproduktet – f.eks. en annen modell med de samme egenskapene eller den samme modellen i en annen farge) som er nye eller består av nye og/eller tidligere brukte Apple-deler som er originale og har blitt testet og oppfyller Apples krav til funksjonalitet, eller

(iii) refundere kjøpesummen i bytte mot at Apple-produktet returneres.

Når et produkt eller en del erstattes eller det blir gitt refusjon, tilhører erstatningsproduktet deg, og produktet som er byttet ut eller det er gitt refusjon for, tilhører Apple.

En erstatningsdel, et erstatningsprodukt eller et reparert Apple-produkt overtar den gjenværende garantien for det opprinnelige Apple-produktet eller en garantiperiode på nitti (90) dager fra tidspunktet for erstatningen eller reparasjonen, avhengig av hva som gir den lengste dekningsperioden.

For serviceforespørsler i et annet land enn kjøpslandet for Apple-produktet kan Apple reparere eller erstatte produkter og deler med sammenlignbare produkter og deler som samsvarer med lokale standarder. Apple kan i forbindelse med service bruke Apple-produkter eller erstatningsdeler som er produsert i et annet land enn det landet Apple-produktet eller de originale delene ble produsert i.

FORESPØRSLER OM GARANTISERVICE

Besøk og gå gjennom de følgende hjelperessursene på internett før du ber om garantiservice:

Internasjonal kundestøtteinformasjon

www.apple.com/support/country

Apple-autoriserte tjenesteleverandører, Apple-autoriserte forhandlere og Apple Store-butikker

support.apple.com/kb/HT1434

Apples kundestøtte og service

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Kostnadsfri Apple-kundestøtte

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Hvis du ikke har tilgang til internett, eller hvis Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har benyttet deg av disse ressursene, tar du kontakt med en Apple-representant eller, hvis dette er aktuelt, en detaljhandel eid av Apple («Apple-butikk») eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Disse vil deretter hjelpe deg med å fastslå om Apple-produktet trenger service, og eventuelt informere deg om hvilke av alternativene for garantiservice som er aktuelle.

Før du får utført garantiservice, vil Apple eller Apples representanter kunne kreve at du fremviser kjøpsbevisinformasjon, svarer på spørsmål knyttet til diagnostisering av potensielle problemer og følger Apples prosedyrer for garantiservice, som for eksempel instruksjoner for pakking og forsendelse av Apple-produkter ved bruk av innsendingsservice som beskrevet nedenfor.

Du behøver ikke å bevise at avviket som kravet gjelder, eksisterte på leveringsdatoen for å bli innvilget service og kundestøtte i henhold til Apples ett-års begrensede garanti med mindre dette er uforenlig med avviket.

ALTERNATIVER FOR GARANTISERVICE

Apple leverer garantiservice gjennom ett av følgende alternativer:

(i) Innleveringsservice. Apple kan be deg om å levere inn Apple-produktet til en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som tilbyr innleveringsservice. Apple-produktet vil kanskje sendes til reparasjon til et sted som tilbyr Apples reparasjonstjeneste. Når du har fått beskjed om at servicearbeidet er fullført, skal du snarest hente Apple-produktet i Apple-butikken eller hos den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren med mindre Apple-produktet sendes direkte til deg fra stedet for Apples reparasjonstjenester.

(ii) Innsendingsservice. Hvis Apple velger å utføre service etter innsending, vil Apple sende deg et ferdigfrankert fraktbrev og eventuelt emballasje samt instruksjoner om hvordan du skal pakke inn og adressere Apple-produktet, slik at du kan sende Apple-produktet til Apples reparasjonstjeneste eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Når servicearbeidet er fullført, vil Apples reparasjonstjeneste eller den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren returnere Apple-produktet til deg. Apple betaler for frakt til og fra adressen din gitt at alle instruksjonene for pakking og frakt av Apple-produktet blir fulgt.

(iii) Gjør-det-selv-reparasjon. Ved bruk av gjør-det-selv-reparasjon gir Apple deg et erstatningsprodukt eller deler eller tilbehør, for eksempel mus eller tastatur, som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy. Merknad: Apple står ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader du måtte pådra deg i forbindelse med gjør-det-selv-reparasjon. Hvis du trenger hjelp med erstatningsproduktet, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis Apple velger å tilby service gjennom gjør-det-selv-reparasjon, benyttes følgende prosess:

(a) Service der Apple krever retur av det erstattede produktet eller tilbehøret eller den erstattede delen: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for utsalgsprisen på erstatningsproduktet, -delen eller -tilbehøret samt eventuelle fraktutgifter. Apple sender erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret med instruksjoner for hvordan det skal byttes, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til retur av produktet eller delen som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelse til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din. Hvis du ikke kan skaffe en kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning.

(b) Service der Apple ikke krever retur av det erstattede produktet eller tilbehøret eller den erstattede delen: Apple vil sende deg et produkt, en del eller et tilbehør i erstatning kostnadsfritt sammen med instruksjoner for installering, der dette gjelder, samt eventuelle krav for avhending av det erstattede produktet eller tilbehøret eller den erstattede delen.

ANSVARSBEGRENSNING

(i) Hele avtalen:

Med unntak av rettigheter du har krav på i henhold til forbrukerlovgivningen, slik dette er beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fastsatt i dette garantidokumentet, ekskludert fra Apples ett-års begrensede garanti. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden for slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.

(ii) Fraskrivningsklausul knyttet til data:

Apple verken garanterer eller forplikter seg til at selskapet vil kunne reparere eller erstatte noe Apple-produkt i henhold til denne garantien uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrensning:

Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:

  • tap som ikke skyldes Apples brudd på dette garantidokumentet,
  • tap eller skade som på tidspunktet du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på dette garantidokumentet, eller
  • tap i virksomhetene dine, av inntekter, data eller muligheter.

Bestemmelsene i dette garantidokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.

GENERELT

Ingen av Apples forhandlere, representanter eller ansatte har rett til å foreta endringer i, utvidelser av eller tilføyelser til denne garantien.

Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det utelates fra denne garantien, og dette har ingen innvirkning på lovligheten og rettskraften til gjenværende vilkår.

Denne garantien er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der kjøpet av Apple-produktet fant sted.

© 2022 Apple Inc. Med enerett. Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. registrert i USA og andre land.

010122 Norway Universal Warranty v1.4

Apples ettårige begrensede garanti
Norge

Gjelder bare Apple-originalprodukter

FORBRUKERLOVGIVNING

Apples ettårige begrensede garanti er en frivillig produsentgaranti. Denne garantien gir rettigheter utover rettighetene i forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til mangelfulle produkter.

Fordelene ved Apples ettårige garanti kommer dermed i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene i forbrukerlovgivningen. 

For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdatoen, i henhold til forbrukerkjøpsloven fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav som lokal lovgivning pålegger.

Forbrukere har rett til å velge om de vil be om service underlagt Apples ettårsgaranti eller underlagt rettighetene i forbrukerlovgivningen. 

Viktig: Vilkårene i Apples ettårige garanti gjelder ikke for krav som er underlagt forbrukerlovgivningen. 

Du får mer informasjon om forbrukerlovgivning ved å besøke Apples nettsted (www.apple.com/no/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN?

Apple Distribution International Ltd., med adresse Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork i Irland (eller en etterfølger som har overtatt eierrettighetene) («Apple») gir garanti for Apple-maskinvareproduktet og Apple-tilbehøret i originalemballasjen («Apple-produktet») mot mangler ved materialer og håndverk ved bruk i samsvar med Apples brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner og andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet i ETT (1) ÅR fra datoen da sluttbrukeren gjennomførte det opprinnelige kjøpet hos en forhandler («garantiperioden»).  Du vil kunne nyte godt av rettsmidlene som er tilgjengelige i henhold til ettårsgarantien for Apple-produktet, via Apples lokale fasiliteter for service i de fleste deler av verden (les delen «Forespørsler om garantiservice»).   Ved mangler ved materialer og håndverk kan du fremsette krav til Apple selv i tilfeller der Apple-produktet er kjøpt gjennom en tredjepart.

Merk: Alle krav knyttet til Apples ettårige garanti er underlagt vilkårene i dette garantidokumentet.

I tillegg gir Apple deg tilgang til teknisk støtte per telefon i nitti (90) dager fra leveringstidspunktet for et Apple-produkt.

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter og programvare fra andre selskaper enn Apple, selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare. 

Produkter fra andre produsenter enn Apple kan leveres med en produsentgaranti som gir fordeler utover rettighetene i forbrukerlovgivningen. Se produktemballasjen og medfølgende skriftlig materiell hvis du ønsker mer informasjon. 

Les lisensavtalen som følger med programvaren, hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine for bruk av programvaren.

Du kan få utført service i land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og i Sveits uten å betale for frakt.  Utenfor dette området kan det være begrensede servicealternativer. Hvis et gitt servicealternativ ikke er tilgjengelig for Apple-produktet i det aktuelle landet, varsler Apple eller selskapets representant deg om eventuelle tilleggsutgifter for frakt før tjenesten leveres.  Utgifter til frakt gjelder ikke i land hvor Apple har en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP») (du finner en liste over gjeldende servicesteder på locate.apple.com/no/no/).

Hvis du tar kontakt med Apple per telefon, kan det påløpe samtalekostnader avhengig av hvor du befinner deg. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du ønsker mer informasjon.

Denne garantien gjelder ikke: (a) forbruksvarer, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de gradvis blir borte, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk, (b) overfladiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på portene, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk, (c) skade som oppstår som følge av bruk med en komponent eller et produkt fra en tredjepart som ikke oppfyller Apple-produktets spesifikasjoner (spesifikasjoner for Apple-produkter finnes på www.apple.com/no under de tekniske spesifikasjonene for hvert enkelt produkt, og også i butikkene), (d) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker, (e) skade som skyldes at Apple-produktet ikke er brukt i henhold til brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet, (f) skade som skyldes service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som er utført av personer som ikke er Apple-representanter eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP»), (g) et Apple-produkt som er blitt modifisert for å endre funksjonalitet eller ytelse, uten skriftlig tillatelse fra Apple, (h) mangler som skyldes normal bruk og slitasje eller Apple-produktets normale levetid, (i) hvis serienumre er blitt fjernet fra eller gjort uleselige på Apple-produktet, eller (j) hvis Apple mottar informasjon fra relevante offentlige myndigheter om at produktet er stjålet, eller hvis du ikke er i stand til å deaktivere passordbeskyttelse eller andre sikkerhetstiltak beregnet på å hindre uautorisert tilgang til Apple-produktet, og du ikke kan bevise at du er den autoriserte brukeren av produktet (f.eks. ved å fremvise kjøpsbevis).

VIKTIGE BEGRENSNINGER

Apple kan begrense garantiservicen for Apple TV til landene der Apple eller de Apple-autoriserte forhandlerne opprinnelig solgte enheten.

Når det gjelder iPad med mobildekning og iPhone, gir garantien servicedekning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. Utenfor dette området kan servicealternativene være begrenset som følge av tekniske forhold som Apple ikke har kontroll over. Se www.apple.com/iphone/LTE/ og www.apple.com/ipad/LTE/ for mer informasjon om iPad med mobildekning og iPhone.

Når det gjelder iPad-enheter, gir garantien ikke servicedekning i Kina på grunn av forskjeller i WiFi-tilkobling som Apple ikke har kontroll over.

DITT ANSVAR

HVIS APPLE-PRODUKTET KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU REGELMESSIG TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIER FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MED TANKE PÅ MULIG DRIFTSSVIKT. 

Før du sender Apple-produktet inn til garantiservice, bør du ta en separat sikkerhetskopi av innholdet på produktets lagringsmedier, fjerne all personlig informasjon og deaktivere samtlige sikkerhetspassord. Innholdet på Apple-produktets lagringsmedier vil kunne slettes, erstattes og/eller formateres på nytt under servicearbeidet.

Etter at garantiservice er utført, får du tilsendt Apple-produktet eller et erstatningsprodukt med samme konfigurasjon som det opprinnelige produktet, med eventuelle aktuelle oppdateringer. I forbindelse med service kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatible med eller fungere på Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, annen informasjon og andre data på nytt. Gjenoppretting og ny installasjon av annen programvare, annen informasjon og andre data dekkes ikke av denne garantien.

Du kan be om service i et annet land enn kjøpslandet, og i slike tilfeller skal du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport og står selv ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgiften og alle andre tilknyttede skatter og avgifter. 

Viktig: Du må ikke forsøke å åpne Apple-produktet med mindre brukerhåndboken beskriver hvordan dette gjøres, eller fjerne beskyttende deler som er festet til Apple-produktet. Hvis du åpner Apple-produktet eller fjerner beskyttende deler, kan dette forårsake skader som ikke dekkes av denne garantien. Bare Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør skal utføre service på dette Apple-produktet.

HVA GJØR APPLE HVIS DET FREMSETTES ET GARANTIKRAV?

Hvis du fremsetter et garantikrav for Apple i henhold til denne garantien, vil Apple enten:

(i) reparere Apple-produktet ved hjelp av nye deler, eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller 

(ii) erstatte Apple-produktet med samme modell (eller, hvis du samtykker, med et produkt som har tilsvarende funksjonalitet), laget ved hjelp av nye og/eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller 

(iii) refundere kjøpesummen i bytte mot at Apple-produktet returneres.

Når et produkt eller en del erstattes eller det blir gitt refusjon, tilhører erstatningsproduktet deg, og produktet som er byttet ut eller det er gitt refusjon for, tilhører Apple.

En erstatningsdel, et erstatningsprodukt eller et reparert Apple-produkt overtar den gjenværende garantien for det opprinnelige Apple-produktet eller en garantiperiode på nitti (90) dager fra tidspunktet for erstatningen eller reparasjonen, avhengig av hva som gir den lengste dekningsperioden. 

For serviceforespørsler i et annet land enn kjøpslandet for Apple-produktet kan Apple reparere eller erstatte produkter og deler med sammenlignbare produkter og deler som samsvarer med lokale standarder.

FORESPØRSLER OM GARANTISERVICE

Besøk og gå gjennom de følgende hjelperessursene på internett før du ber om garantiservice:

Internasjonal kundestøtteinformasjon

www.apple.com/support/country

 Apple-autoriserte tjenesteleverandører, Apple-autoriserte forhandlere og Apple-butikker

locate.apple.com/no/no/

Apples kundestøtte og service

support.apple.com/no-no/HT201232

Kostnadsfri Apple-kundestøtte

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Hvis du ikke har tilgang til internett, eller hvis Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har benyttet deg av disse ressursene, tar du kontakt med en Apple-representant eller, hvis dette er aktuelt, en detaljhandel eid av Apple («Apple-butikk») eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Disse vil deretter hjelpe deg med å fastslå om Apple-produktet trenger service, og eventuelt informere deg om hvilke av alternativene for garantiservice som er aktuelle. 

Før du får utført garantiservice, vil Apple eller Apples representanter kunne kreve at du fremviser kjøpsbevis, svarer på spørsmål knyttet til diagnostisering av potensielle problemer og følger Apples prosedyrer for garantiservice, som for eksempel instruksjoner for pakking og forsendelse av Apple-produkter for innsendingsservice som beskrevet nedenfor. 

Du behøver ikke å bevise at avviket som kravet gjelder, eksisterte på leveringsdatoen for å bli innvilget service og kundestøtte i henhold til Apples ettårige garanti med mindre dette er uforenlig med avviket.

ALTERNATIVER FOR GARANTISERVICE

Apple leverer garantiservice gjennom ett av følgende alternativer:

(i) Innleveringsservice. Apple kan be deg om å levere inn Apple-produktet til en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som tilbyr innleveringsservice. Apple-produktet vil kanskje sendes til reparasjon til et sted som tilbyr Apples reparasjonstjeneste. Når du har fått beskjed om at servicearbeidet er fullført, skal du snarest hente Apple-produktet i Apple-butikken eller hos den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren med mindre Apple-produktet sendes direkte til deg fra stedet for Apples reparasjonstjenester.

(ii) Innsendingsservice. Hvis Apple velger å utføre service etter innsending, vil Apple sende deg et ferdigfrankert fraktbrev og eventuelt emballasje samt instruksjoner om hvordan du skal pakke inn og adressere Apple-produktet, slik at du kan sende Apple-produktet til Apples reparasjonstjeneste eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Når servicearbeidet er fullført, vil Apples reparasjonstjeneste eller den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren returnere Apple-produktet til deg. Apple betaler for frakt til og fra adressen din gitt at alle instruksjonene for pakking og frakt av Apple-produktet blir fulgt.

(iii) Gjør-det-selv-reparasjon. Ved bruk av gjør-det-selv-reparasjon gir Apple deg et erstatningsprodukt eller deler eller tilbehør, for eksempel mus eller tastatur, som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy.   Merk: Apple står ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader du måtte pådra deg i forbindelse med gjør-det-selv-reparasjon. Hvis du trenger hjelp med erstatningsproduktet, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis Apple velger å tilby service gjennom gjør-det-selv-reparasjon, benyttes følgende prosess: 

(a) Service der Apple krever retur av det erstattede produktet eller tilbehøret eller den erstattede delen: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for utsalgsprisen på erstatningsproduktet, -delen eller -tilbehøret samt eventuelle fraktutgifter. Apple sender erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret med instruksjoner for hvordan det skal byttes, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til retur av produktet eller delen som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelse til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din. Hvis du ikke kan skaffe en kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning.

(b) Service der Apple ikke krever retur av det erstattede produktet eller tilbehøret eller den erstattede delen: Apple vil sende deg et produkt, en del eller et tilbehør i erstatning kostnadsfritt sammen med instruksjoner for installering, der dette gjelder, samt eventuelle krav for avhending av det erstattede produktet eller tilbehøret eller den erstattede delen. 

ANSVARSBEGRENSNING

(i) Hele avtalen:

Med unntak av rettigheter du har krav på i henhold til forbrukerlovgivningen, slik dette er beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fastsatt i dette garantidokumentet, ekskludert fra Apples ettårige garanti.
 Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden for slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.

(ii) Fraskrivningsklausul knyttet til data:

Apple verken garanterer eller forplikter seg til at selskapet vil kunne reparere eller erstatte noe Apple-produkt i henhold til denne garantien uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Apple-produktet. 

(iii) Ansvarsbegrensning:

Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:

  • tap som ikke skyldes Apples brudd på dette garantidokumentet,
  • tap eller skade som på tidspunktet du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på dette garantidokumentet, eller
  • tap i virksomhetene dine, av inntekter, data eller muligheter.

Bestemmelsene i dette garantidokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig. 

GENERELT

Ingen av Apples forhandlere, representanter eller ansatte har rett til å foreta endringer i, utvidelser av eller tilføyelser til denne garantien. 

Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det utelates fra denne garantien, og dette har ingen innvirkning på lovligheten og rettskraften til gjenværende vilkår. 

Denne garantien er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der kjøpet av Apple-produktet fant sted. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. registrert i USA og andre land.

060120-Norway-Universal-Warranty-v1.3

Apples ettårige begrensede garanti – (NORGE)

Gjelder bare Apple-originalprodukter

FORBRUKERLOVGIVNING

Apples ettårige begrensede garanti er en frivillig produsentgaranti. Denne garantien gir rettigheter utover rettighetene i forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til mangelfulle produkter.

Fordelene ved Apples ettårige garanti kommer dermed i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene i forbrukerlovgivningen.

For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdato i henhold til lov om forbrukerkjøp fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav i lokal lovgivning.

Forbrukere har rett til å velge om de vil be om service underlagt Apples ettårige garanti eller underlagt rettighetene i forbrukerlovgivningen.

Viktig: Vilkårene i Apples ettårige garanti gjelder ikke for krav som er underlagt forbrukerlovgivningen.

Du får mer informasjon om forbrukerlovgivning ved å besøke Apples nettsted (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN?

Apple Distribution International, med adresse Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork i Irland (eller en etterfølger som har overtatt eierrettighetene) («Apple») gir garanti for Apple-maskinvareproduktet og Apple-tilbehøret i originalemballasjen («Apple-produktet») mot mangler ved materialer og håndverk ved bruk i samsvar med Apples brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner og andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet i ETT (1) ÅR fra datoen da sluttbrukeren gjennomførte det opprinnelige kjøpet («Garantiperiode»). Du vil kunne nyte godt av rettsmidlene som er tilgjengelige i henhold til ettårsgarantien for Apple-produktet, via Apples lokale fasiliteter for service i de fleste deler av verden (les delen «Slik får du tilgang til garantiservice»). Ved mangler eller defekter ved materialer og håndverk kan du fremsette krav til Apple selv i tilfeller der Apple-produktet er kjøpt gjennom en tredjepart.

Obs! Alle krav knyttet til Apples ettårige garanti er underlagt vilkårene i dette garantidokumentet.

I tillegg gir Apple deg tilgang til teknisk støtte per telefon i nitti (90) dager fra leveringstidspunktet for et Apple-produkt.

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter og programvare fra andre selskaper enn Apple selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare.

Produkter fra andre produsenter enn Apple kan leveres med en produsentgaranti som gir fordeler ut over rettighetene i forbrukerlovgivningen. Se produktemballasjen og medfølgende skriftlig materiell hvis du ønsker mer informasjon.

Les lisensavtalen som følger med programvaren, hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine for bruk av programvaren.

Du kan få utført service i land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og i Sveits uten å betale for frakt. Utenfor dette området kan det være begrensede servicealternativer. Hvis et gitt servicealternativ ikke er tilgjengelig for Apple-produktet i det aktuelle landet, varsler Apple eller selskapets representant deg om eventuelle tilleggsutgifter for frakt før tjenesten leveres. Utgifter til frakt gjelder ikke i land hvor Apple har en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP») (du finner en liste over gjeldende servicesteder på locate.apple.com/no/no/).

Hvis du tar kontakt med Apple per telefon, kan det påløpe samtalekostnader avhengig av hvor du befinner deg. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du ønsker mer informasjon.

Denne garantien gjelder ikke: (a) forbruksvarer, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de gradvis blir borte, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk, (b) overfladiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på portene, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk, (c) skade som oppstår som følge av bruk med en komponent eller et produkt fra en tredjepart som ikke oppfyller Apple-produktets spesifikasjoner (spesifikasjoner for Apple-produkter finnes på www.apple.com/no under de tekniske spesifikasjonene for hvert enket produkt, og også i butikkene), (d) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker, (e) skade som skyldes at Apple-produktet ikke er brukt i henhold til brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet, (f) skade som skyldes service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som er utført av personer som ikke er Apple-representanter eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP»), (g) et Apple-produkt som er blitt modifisert for å endre funksjonalitet eller ytelse, uten skriftlig tillatelse fra Apple, (h) mangler som skyldes normal bruk og slitasje eller Apple-produktets normale levetid, (i) hvis serienumre er blitt fjernet fra eller gjort uleselige på Apple-produktet, eller (j) hvis Apple mottar informasjon fra relevante offentlige myndigheter om at produktet er stjålet, eller hvis du ikke er i stand til å deaktivere passordbeskyttelse eller andre sikkerhetstiltak beregnet på å hindre uautorisert tilgang til Apple-produktet, og du ikke kan bevise at du er den autoriserte brukeren av produktet (f.eks. ved å presentere kjøpsbeviset).

VIKTIGE BEGRENSNINGER

Apple kan begrense garantiservicen for Apple Watch og Apple TV til land hvor Apple eller deres autoriserte forhandlere selger produktet.

Når det gjelder iPad-enheter med mobildekning og iPhone-enheter, gir garantien servicedekning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. Utenfor dette området kan servicealterantivene være begrenset som følge av tekniske forhold som Apple ikke har kontroll over. Se www.apple.com/iphone/LTE/ og www.apple.com/ipad/LTE/ for mer informasjon om iPad-enheter med mobildekning og iPhone-enheter.

Når det gjelder iPad-enheter, gir garantien ikke servicedekning i Kina på grunn av forskjeller i WiFi-tilkobling som Apple ikke har kontroll over.

DITT ANSVAR

HVIS APPLE-PRODUKTET KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU REGELMESSIG TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIER FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MED TANKE PÅ MULIG DRIFTSSVIKT.

Før du sender Apple-produktet inn til garantiservice, bør du ta en separat sikkerhetskopi av innholdet på produktets lagringsmedier, fjerne all personlig informasjon og deaktivere samtlige sikkerhetspassord. Innholdet på Apple-produktets lagringsmedier vil kunne slettes, erstattes og/eller formateres på nytt under servicearbeidet.

Etter at garantiservice er utført, får du tilsendt Apple-produktet eller et erstatningsprodukt med samme konfigurasjon som det opprinnelige produktet, med eventuelle aktuelle oppdateringer. I forbindelse med service kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatibel med Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, informasjon og andre data på nytt. Gjenoppretting og ny installasjon av annen programvare, informasjon og andre data dekkes ikke av denne garantien.

Du kan be om service i et annet land enn kjøpslandet, og i slike tilfeller skal du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport og står selv ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og alle andre tilknyttede skatter og avgifter.

Viktig: Du må ikke forsøke å åpne Apple-produktet med mindre brukerhåndboken beskriver hvordan dette gjøres, eller fjerne beskyttende deler som er festet til Apple-produktet. Hvis du åpner Apple-produktet eller fjerner beskyttende deler, kan dette forårsake skader som ikke dekkes av denne garantien. Bare Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør skal utføre service på dette Apple-produktet.

HVA GJØR APPLE HVIS DET FREMSETTES ET GARANTIKRAV?

Hvis du fremsetter et garantikrav for Apple i henhold til denne garantien, vil Apple enten:

(i) reparere Apple-produktet ved hjelp av nye deler, eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(ii) erstatte Apple-produktet med samme modell (eller, hvis du samtykker, med et produkt som har tilsvarende funksjonalitet), laget ved hjelp av nye og/eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(iii) refundere kjøpesummen i bytte mot at Apple-produktet returneres.

Når et produkt eller en del erstattes eller det blir gitt refusjon, tilhører erstatningsproduktet deg, og produktet som er byttet ut eller det er gitt refusjon for, tilhører Apple.

En erstatningsdel, et erstatningsprodukt eller et reparert Apple-produkt overtar den gjenværende garantien for det opprinnelige Apple-produktet eller en garantiperiode på nitti (90) dager fra tidspunktet for erstatningen eller reparasjonen, avhengig av hva som gir den lengste dekningsperioden.

For serviceforespørsler i et annet land enn kjøpslandet for Apple-produktet kan Apple reparere eller erstatte produkter og deler med sammenlignbare produkter og deler som samsvarer med lokale standarder.

FORESPØRSLER OM GARANTISERVICE

Besøk og gå gjennom de følgende hjelperessursene på internett før du ber om garantiservice:


Internasjonal kundestøtteinformasjon

Apple-autoriserte tjenesteleverandører, Apple-autoriserte forhandlere og Apple-butikker

Apples kundestøtte og tjenester

Gratis Apple-kundestøtte

Hvis du ikke har tilgang til internett, eller hvis Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har benyttet deg av disse ressursene, tar du kontakt med en Apple-representant eller, hvis dette er aktuelt, en detaljhandel eid av Apple («Apple-butikk») eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Disse vil deretter hjelpe deg med å fastslå om Apple-produktet trenger service, og eventuelt informere deg om hvilke av alternativene for garantiservice som er aktuelle.

Før du får utført garantiservice, vil Apple eller Apples representanter kunne kreve at du fremviser kjøpsbevisinformasjon, svarer på spørsmål knyttet til diagnostisering av potensielle problemer og følger Apples prosedyrer for garantiservice, som for eksempel instruksjoner for pakking og forsendelse av Apple-produkter ved bruk av innsendingstjenesten som beskrevet nedenfor.

Du behøver ikke å bevise at avviket som kravet gjelder, eksisterte på leveringsdatoen for å bli innvilget service og kundestøtte i henhold til Apples ettårige garanti med mindre dette er uforenlig med avviket.

ALTERNATIVER FOR GARANTISERVICE

Apple leverer garantiservice gjennom ett av følgende alternativer:

(i) Innleveringstjeneste. Apple kan be deg levere inn Apple-produktet til en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som tilbyr innleveringstjenesten. Apple-produktet vil kanskje sendes til reparasjon til et sted som tilbyr Apples reparasjonstjeneste. Når du har fått beskjed om at servicearbeidet er fullført, skal du snarest hente Apple-produktet i Apple-butikken eller hos den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren med mindre Apple-produktet sendes direkte til deg fra stedet for Apples reparasjonstjenester.

(ii) Service etter innsending.Hvis Apple velger å utføre service etter innsending, vil Apple sende deg et ferdigfrankert fraktbrev og eventuelt emballasje samt instruksjoner om hvordan du skal pakke og adressere Apple-produktet, slik at du kan sende Apple-produktet til Apples reparasjonstjeneste eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Når servicearbeidet er fullført, vil Apples reparasjonstjeneste eller den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren returnere Apple-produktet til deg. Apple betaler for frakt til og fra adressen din gitt at alle instruksjonene for pakking og frakt av Apple-produktet blir fulgt.

(iii) Gjør-det-selv-reparasjon. Ved bruk av gjør-det-selv-reparasjon gir Apple deg et erstatningsprodukt eller deler eller tilbehør, for eksempel mus eller tastatur, som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy. Obs! Apple står ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader du måtte pådra deg i forbindelse med gjør-det-selv-reparasjon. Hvis du trenger hjelp med erstatningsproduktet, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis Apple velger å tilby service gjennom gjør-det-selv-reparasjon, benyttes følgende prosess:

(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Apple sender erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret med instruksjoner for hvordan det skal byttes, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til retur av produktet eller delen som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelse til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din. Hvis du ikke kan skaffe en kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning.

(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, skal kastes.

ANSVARSBEGRENSNING

(i) Hele avtalen:

Med unntak av rettigheter du har krav på i henhold til forbrukerlovgivningen, slik dette er beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fastsatt i dette garantidokumentet, ekskludert fra Apples ettårige garanti. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden for slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.

(ii) Fraskrivningsklausul knyttet til data:

Apple verken garanterer eller forplikter seg til at selskapet vil kunne reparere eller erstatte noe Apple-produkt i henhold til denne garantien uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrensning:

Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:

tap som ikke skyldes Apples brudd på dette garantidokumentet,

tap eller skade som på tidspunktet du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på dette garantidokumentet, eller

tap i virksomhetene dine, av inntekter, data eller muligheter.

Bestemmelsene i dette garantidokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.

GENERELT

Ingen av Apples forhandlere, representanter eller ansatte har rett til å foreta endringer i, utvidelser av eller tilføyelser til denne garantien.

Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det utelates fra denne garantien, og dette har ingen innvirkning på lovligheten og rettskraften til gjenværende vilkår.

Denne garantien er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der kjøpet av Apple-produktet fant sted.

© 2016 Apple Inc. Med enerett. Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. registrert i USA og andre land.

071816-Norway-Universal-Warranty-v1.2100615-Norway-Universal-Warranty-v1.1

Apples ettårige begrensede garanti – (NORGE)

Gjelder bare Apple-originalprodukter

FORBRUKERLOVGIVNING

Apples ettårige begrensede garanti er en frivillig produsentgaranti. Denne garantien gir rettigheter utover rettighetene i forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til mangelfulle produkter.

Fordelene ved Apples ettårige garanti kommer dermed i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene i forbrukerlovgivningen.

For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdato i henhold til lov om forbrukerkjøp fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav i lokal lovgivning.

Forbrukere har rett til å velge om de vil be om service underlagt Apples ettårige garanti eller underlagt rettighetene i forbrukerlovgivningen.

Viktig: Vilkårene i Apples ettårige garanti gjelder ikke for krav som er underlagt forbrukerlovgivningen.

Du får mer informasjon om forbrukerlovgivning ved å besøke Apples nettsted (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN?

Apple Distribution International, med adresse Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork i Irland (eller en etterfølger som har overtatt eierrettighetene) («Apple») gir garanti for Apple-maskinvareproduktet og Apple-tilbehøret i originalemballasjen («Apple-produktet») mot mangler ved materialer og håndverk ved bruk i samsvar med Apples brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner og andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet i ETT (1) ÅR fra datoen da sluttbrukeren gjennomførte det opprinnelige kjøpet («Garantiperiode»). Du vil kunne nyte godt av rettsmidlene som er tilgjengelige i henhold til ettårsgarantien for Apple-produktet, via Apples lokale fasiliteter for service i de fleste deler av verden (les delen «Slik får du tilgang til garantiservice»). Ved mangler eller defekter ved materialer og håndverk kan du fremsette krav til Apple selv i tilfeller der Apple-produktet er kjøpt gjennom en tredjepart.

Obs! Alle krav knyttet til Apples ettårige garanti er underlagt vilkårene i dette garantidokumentet.

I tillegg gir Apple deg tilgang til teknisk støtte per telefon i nitti (90) dager fra leveringstidspunktet for et Apple-produkt.

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter og programvare fra andre selskaper enn Apple selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare.

Produkter fra andre produsenter enn Apple kan leveres med en produsentgaranti som gir fordeler ut over rettighetene i forbrukerlovgivningen. Se produktemballasjen og medfølgende skriftlig materiell hvis du ønsker mer informasjon.

Les lisensavtalen som følger med programvaren, hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine for bruk av programvaren.

Du kan få utført service i land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og i Sveits uten å betale for frakt. Utenfor dette området kan det være begrensede servicealternativer. Hvis et gitt servicealternativ ikke er tilgjengelig for Apple-produktet i det aktuelle landet, varsler Apple eller selskapets representant deg om eventuelle tilleggsutgifter for frakt før tjenesten leveres. Utgifter til frakt gjelder ikke i land hvor Apple har en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP») (du finner en liste over gjeldende servicesteder på locate.apple.com/no/no/).

Hvis du tar kontakt med Apple per telefon, kan det påløpe samtalekostnader avhengig av hvor du befinner deg. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du ønsker mer informasjon.

Denne garantien gjelder ikke: (a) forbruksvarer, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de gradvis blir borte, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk, (b) overfladiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på portene, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk, (c) skade som oppstår som følge av bruk med en komponent eller et produkt fra en tredjepart som ikke oppfyller Apple-produktets spesifikasjoner (spesifikasjoner for Apple-produkter finnes på www.apple.com/no under de tekniske spesifikasjonene for hvert enket produkt, og også i butikkene), (d) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker, (e) skade som skyldes at Apple-produktet ikke er brukt i henhold til brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet, (f) skade som skyldes service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som er utført av personer som ikke er Apple-representanter eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP»), (g) et Apple-produkt som er blitt modifisert for å endre funksjonalitet eller ytelse, uten skriftlig tillatelse fra Apple, (h) mangler som skyldes normal bruk og slitasje eller Apple-produktets normale levetid, (i) hvis serienumre er blitt fjernet fra eller gjort uleselige på Apple-produktet, eller (j) hvis Apple mottar informasjon fra relevante offentlige myndigheter om at produktet er stjålet, eller hvis du ikke er i stand til å deaktivere passordbeskyttelse eller andre sikkerhetstiltak beregnet på å hindre uautorisert tilgang til Apple-produktet, og du ikke kan bevise at du er den autoriserte brukeren av produktet (f.eks. ved å presentere kjøpsbeviset).

VIKTIGE BEGRENSNINGER

Apple kan begrense garantiservicen for Apple Watch og Apple TV til land hvor Apple eller deres autoriserte forhandlere selger produktet.

Når det gjelder iPad-enheter med mobildekning og iPhone-enheter, gir garantien servicedekning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. Utenfor dette området kan servicealterantivene være begrenset som følge av tekniske forhold som Apple ikke har kontroll over. Se www.apple.com/iphone/LTE/ og www.apple.com/ipad/LTE/ for mer informasjon om iPad-enheter med mobildekning og iPhone-enheter.

Når det gjelder iPad-enheter, gir garantien ikke servicedekning i Kina på grunn av forskjeller i WiFi-tilkobling som Apple ikke har kontroll over.

DITT ANSVAR

HVIS APPLE-PRODUKTET KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU REGELMESSIG TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIER FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MED TANKE PÅ MULIG DRIFTSSVIKT.

Før du sender Apple-produktet inn til garantiservice, bør du ta en separat sikkerhetskopi av innholdet på produktets lagringsmedier, fjerne all personlig informasjon og deaktivere samtlige sikkerhetspassord. Innholdet på Apple-produktets lagringsmedier vil kunne slettes, erstattes og/eller formateres på nytt under servicearbeidet.

Etter at garantiservice er utført, får du tilsendt Apple-produktet eller et erstatningsprodukt med samme konfigurasjon som det opprinnelige produktet, med eventuelle aktuelle oppdateringer. I forbindelse med service kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatibel med Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, informasjon og andre data på nytt. Gjenoppretting og ny installasjon av annen programvare, informasjon og andre data dekkes ikke av denne garantien.

Du kan be om service i et annet land enn kjøpslandet, og i slike tilfeller skal du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport og står selv ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og alle andre tilknyttede skatter og avgifter.

Viktig: Du må ikke forsøke å åpne Apple-produktet med mindre brukerhåndboken beskriver hvordan dette gjøres, eller fjerne beskyttende deler som er festet til Apple-produktet. Hvis du åpner Apple-produktet eller fjerner beskyttende deler, kan dette forårsake skader som ikke dekkes av denne garantien. Bare Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør skal utføre service på dette Apple-produktet.

HVA GJØR APPLE HVIS DET FREMSETTES ET GARANTIKRAV?

Hvis du fremsetter et garantikrav for Apple i henhold til denne garantien, vil Apple enten:

(i) reparere Apple-produktet ved hjelp av nye deler, eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(ii) erstatte Apple-produktet med samme modell (eller, hvis du samtykker, med et produkt som har tilsvarende funksjonalitet), laget ved hjelp av nye og/eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(iii) refundere kjøpesummen i bytte mot at Apple-produktet returneres.

Når et produkt eller en del erstattes eller det blir gitt refusjon, tilhører erstatningsproduktet deg, og produktet som er byttet ut eller det er gitt refusjon for, tilhører Apple.

En erstatningsdel, et erstatningsprodukt eller et reparert Apple-produkt overtar den gjenværende garantien for det opprinnelige Apple-produktet eller en garantiperiode på nitti (90) dager fra tidspunktet for erstatningen eller reparasjonen, avhengig av hva som gir den lengste dekningsperioden.

For serviceforespørsler i et annet land enn kjøpslandet for Apple-produktet kan Apple reparere eller erstatte produkter og deler med sammenlignbare produkter og deler som samsvarer med lokale standarder.

FORESPØRSLER OM GARANTISERVICE

Besøk og gå gjennom de følgende hjelperessursene på internett før du ber om garantiservice:


Internasjonal kundestøtteinformasjon

Apple-autoriserte tjenesteleverandører, Apple-autoriserte forhandlere og Apple-butikker

Apples kundestøtte og tjenester

Gratis Apple-kundestøtteHvis du ikke har tilgang til internett, eller hvis Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har benyttet deg av disse ressursene, tar du kontakt med en Apple-representant eller, hvis dette er aktuelt, en detaljhandel eid av Apple («Apple-butikk») eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Disse vil deretter hjelpe deg med å fastslå om Apple-produktet trenger service, og eventuelt informere deg om hvilke av alternativene for garantiservice som er aktuelle.

Før du får utført garantiservice, vil Apple eller Apples representanter kunne kreve at du fremviser kjøpsbevisinformasjon, svarer på spørsmål knyttet til diagnostisering av potensielle problemer og følger Apples prosedyrer for garantiservice, som for eksempel instruksjoner for pakking og forsendelse av Apple-produkter ved bruk av innsendingstjenesten som beskrevet nedenfor.

Du behøver ikke å bevise at avviket som kravet gjelder, eksisterte på leveringsdatoen for å bli innvilget service og kundestøtte i henhold til Apples ettårige garanti med mindre dette er uforenlig med avviket.

ALTERNATIVER FOR GARANTISERVICE

Apple leverer garantiservice gjennom ett av følgende alternativer:

(i) Innleveringstjeneste. Apple kan be deg levere inn Apple-produktet til en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som tilbyr innleveringstjenesten. Apple-produktet vil kanskje sendes til reparasjon til et sted som tilbyr Apples reparasjonstjeneste. Når du har fått beskjed om at servicearbeidet er fullført, skal du snarest hente Apple-produktet i Apple-butikken eller hos den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren med mindre Apple-produktet sendes direkte til deg fra stedet for Apples reparasjonstjenester.

(ii) Service etter innsending.Hvis Apple velger å utføre service etter innsending, vil Apple sende deg et ferdigfrankert fraktbrev og eventuelt emballasje samt instruksjoner om hvordan du skal pakke og adressere Apple-produktet, slik at du kan sende Apple-produktet til Apples reparasjonstjeneste eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Når servicearbeidet er fullført, vil Apples reparasjonstjeneste eller den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren returnere Apple-produktet til deg. Apple betaler for frakt til og fra adressen din gitt at alle instruksjonene for pakking og frakt av Apple-produktet blir fulgt.

(iii) Gjør-det-selv-reparasjon. Ved bruk av gjør-det-selv-reparasjon gir Apple deg et erstatningsprodukt eller deler eller tilbehør, for eksempel mus eller tastatur, som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy. Obs! Apple står ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader du måtte pådra deg i forbindelse med gjør-det-selv-reparasjon. Hvis du trenger hjelp med erstatningsproduktet, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis Apple velger å tilby service gjennom gjør-det-selv-reparasjon, benyttes følgende prosess:

(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Apple sender erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret med instruksjoner for hvordan det skal byttes, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til retur av produktet eller delen som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelse til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din. Hvis du ikke kan skaffe en kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning.

(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, skal kastes.

ANSVARSBEGRENSNING

(i) Hele avtalen:

Med unntak av rettigheter du har krav på i henhold til forbrukerlovgivningen, slik dette er beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fastsatt i dette garantidokumentet, ekskludert fra Apples ettårige garanti. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden for slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.

(ii) Fraskrivningsklausul knyttet til data:

Apple verken garanterer eller forplikter seg til at selskapet vil kunne reparere eller erstatte noe Apple-produkt i henhold til denne garantien uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrensning:

Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:

tap som ikke skyldes Apples brudd på dette garantidokumentet,

tap eller skade som på tidspunktet du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på dette garantidokumentet, eller

tap i virksomhetene dine, av inntekter, data eller muligheter.

Bestemmelsene i dette garantidokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.

GENERELT

Ingen av Apples forhandlere, representanter eller ansatte har rett til å foreta endringer i, utvidelser av eller tilføyelser til denne garantien.

Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det utelates fra denne garantien, og dette har ingen innvirkning på lovligheten og rettskraften til gjenværende vilkår.

Denne garantien er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der kjøpet av Apple-produktet fant sted.

© 2016 Apple Inc. Med enerett. Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. registrert i USA og andre land.

100615-Norway-Universal-Warranty-v1.1

Din maskinvaregaranti

Apples ett (1) års garanti - (NORGE)
Gjelder bare Apple-originalprodukter

FORBRUKERLOVGIVNING

Ettårsgarantien fra Apple er en frivillig produsentgaranti. Denne garantien gir rettigheter utover rettighetene i forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til mangelfulle produkter.

Fordelene ved Apples ettårsgaranti kommer dermed i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene i forbrukerlovgivningen.

For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdato i henhold til lov om forbrukerkjøp fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav i lokal lovgivning.

Forbrukere har rett til å velge om de vil be om service underlagt Apples ettårsgaranti eller underlagt rettighetene i forbrukerlovgivningen.

Viktig: Vilkårene i Apples ettårsgaranti gjelder ikke for krav som er underlagt forbrukerlovgivningen.

Du får mer informasjon om forbrukerlovgivning ved å besøke Apples nettsted (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN?

Apple Distribution International, med adresse Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork i Irland (eller en etterfølger som har overtatt eierrettighetene) («Apple») gir garanti for Apple-maskinvareproduktet og Apple-tilbehøret i originalemballasjen («Apple-produktet») mot mangler ved materialer og håndverk ved bruk i samsvar med Apples brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner og andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet i ETT (1) ÅR fra datoen da sluttbrukeren gjennomførte det opprinnelige kjøpet («Garantiperiode»). Du vil kunne nyte godt av rettsmidlene som er tilgjengelige i henhold til ettårsgarantien for Apple-produktet via Apples lokale fasiliteter for service i de fleste deler av verden (les delen «Slik får du tilgang til garantiservice»). Ved mangler eller defekter ved materialer og håndverk kan du fremsette krav til Apple selv i tilfeller der Apple-produktet er kjøpt gjennom en tredjepart.

Obs! Alle krav knyttet til Apples ettårsgaranti er underlagt vilkårene i dette garantidokumentet.

I tillegg gir Apple deg tilgang til teknisk støtte per telefon i nitti (90) dager fra leveringstidspunktet for et Apple-produkt.

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter og programvare fra andre selskaper enn Apple, selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare.

Produkter fra andre produsenter enn Apple kan leveres med en produsentgaranti som gir fordeler ut over rettighetene i forbrukerlovgivningen. Se produktemballasjen og medfølgende skriftlig materiell hvis du ønsker mer informasjon.

Les lisensavtalen som følger med programvaren, hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine for bruk av programvaren.

Ved forespørsler om service i et annet land enn landet der Apple-produktet ble kjøpt, kan servicemulighetene være begrenset. Hvis service ikke er tilgjengelig for Apple-produktet i et slikt land, vil Apple varsle deg om eventuelle ekstrakostnader for frakt og administrasjon som du kan pålegges, før servicearbeidet starter.

Hvis du tar kontakt med Apple per telefon, kan det påløpe samtalekostnader avhengig av hvor du befinner deg. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du ønsker mer informasjon.

Denne garantien dekker ikke: (a) forbrukskomponenter, som for eksempel batterier og beskyttende belegg som må påregnes å svekkes med tiden, med mindre det er oppstått feil som skyldes mangler ved materialer eller håndverk; (b) kosmetiske skader, herunder, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på porter; (c) skader som skyldes bruk sammen med et annet produkt; (d) skader som er forårsaket av uhell, uriktig bruk, misbruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre krefter; (e) skader som skyldes bruk av Apple-produktet som ikke samsvarer med brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet; (f) skader som skyldes service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av personer som ikke representerer Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør; (g) Apple-produkter der det er utført endringer for å endre funksjonalitet eller kapasitet uten skriftlig tillatelse fra Apple; (h) mangler som skyldes normal slitasje på Apple-produktet eller Apple-produktets alder; (i) hvis ett eller flere serienumre er fjernet fra eller gjort uleselig på Apple-produktet; eller (j) hvis produktet er stjålet eller Apple har rimelig grunn til å anta at det er stjålet, basert på informasjon fra utøvende myndigheter.

VIKTIGE BEGRENSNINGER FOR SERVICE PÅ iPHONE OG iPAD.

Apple kan begrense tjenester for iPad og iPhone til EØS og Sveits. Bare Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør kan utføre service på iPhone- og iPad-produkter.

DITT ANSVAR

HVIS APPLE-PRODUKTET KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU REGELMESSIG TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIER FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MED TANKE PÅ MULIG OPERASJONSSVIKT.

Før du sender Apple-produktet inn til garantiservice, bør du ta en separat sikkerhetskopi av innholdet på produktets lagringsmedier, fjerne all personlig informasjon og deaktivere samtlige sikkerhetspassord. Innholdet på Apple-produktets lagringsmedier vil kunne slettes, erstattes og/eller formateres på nytt under servicearbeidet.

Etter at garantiservice er utført, får du tilsendt Apple-produktet eller et erstatningsprodukt med samme konfigurasjon som det opprinnelige produktet, med eventuelle aktuelle oppdateringer. I forbindelse med service kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatibel med Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, informasjon og andre data på nytt. Gjenoppretting og ny installasjon av annen programvare, informasjon og andre data dekkes ikke av denne garantien.

Du kan be om service i et annet land enn kjøpslandet, og i slike tilfeller skal du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport og står selv ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og alle andre tilknyttede skatter og avgifter.

Viktig: Du skal ikke åpne Apple-produktet med mindre Brukerhåndboken beskriver fremgangsmåten for dette. Hvis du åpner Apple-produktet, kan dette forårsake skader som ikke dekkes av denne garantien.

HVA GJØR APPLE HVIS DET FREMSETTES ET GARANTIKRAV?

Hvis du fremsetter et krav som er gyldig i henhold til denne garantien, vil Apple, etter eget skjønn:

(i) reparere Apple-produktet ved hjelp av nye deler, eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(ii) erstatte Apple-produktet med et produkt der funksjonaliteten minst tilsvarer Apple-produktet, og består av nye deler og/eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(iii) refundere kjøpesummen i bytte mot at Apple-produktet returneres.

Når et produkt eller en del erstattes, eller det blir gitt refusjon, tilhører erstatningsproduktet deg, og produktet som er byttet ut eller det er gitt refusjon for, tilhører Apple.

En erstatningsdel eller et reparert Apple-produkt overtar den gjenværende garantien for det opprinnelige Apple-produktet eller en garantiperiode på nitti (90) dager fra tidspunktet for erstatningen eller reparasjonen, avhengig av hva som gir den lengste dekningsperioden.

For serviceforespørsler i et annet land enn kjøpslandet for Apple-produktet kan Apple reparere eller erstatte produkter og deler med sammenlignbare produkter og deler som samsvarer med lokale standarder.

FORESPØRSLER OM GARANTISERVICE

Besøk og gå gjennom de følgende hjelperessursene på internett før du ber om garantiservice:

Hvis du ikke har tilgang til internett, eller hvis Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har benyttet deg av disse ressursene, tar du kontakt med en Apple-representant eller, hvis dette er aktuelt, en detaljhandel eid av Apple («Apple-butikk») eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Disse vil deretter hjelpe deg med å fastslå om Apple-produktet trenger service, og eventuelt informere deg om hvilke av alternativene for garantiservice som er oppgitt nedenfor, som er aktuelle.

Før du får utført garantiservice, vil Apple eller Apples representanter kunne kreve at du fremviser kjøpsbevisinformasjon, svarer på spørsmål knyttet til diagnostisering av potensielle problemer og følger Apples prosedyrer for garantiservice, som for eksempel instruksjoner for pakking og forsendelse av Apple-produkter ved bruk av innsendingstjenesten som beskrevet nedenfor.

Du behøver ikke å bevise at avviket som kravet gjelder, eksisterte på leveringsdatoen for å bli innvilget service og kundestøtte i henhold til Apples ettårsgaranti, med mindre dette er uforenlig med avviket.

ALTERNATIVER FOR GARANTISERVICE

Apple vil etter eget skjønn og avhengig av individuelle omstendigheter, spesielt hvilken type Apple-produkt kravet gjelder, tilby garantiservice gjennom ett eller flere av følgende alternativer:

(i) Innleveringstjeneste. Apple kan be deg levere inn Apple-produktet til en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som tilbyr innleveringstjenesten. Apple-produktet vil kanskje sendes til reparasjon til en lokasjon for Apples reparasjonstjeneste. Når du har fått beskjed om at servicearbeidet er fullført, skal du raskt hente Apple-produktet i Apple-butikken eller hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør, med mindre Apple-produktet sendes direkte til deg fra lokasjonen til Apples reparasjonstjenester.

(ii) Postforsendelse. Hvis Apple velger å tilby service gjennom alternativet for postforsendelse, sender Apple deg forhåndsbetalte fraktbrev og, hvis det er aktuelt, emballasje, slik at du kan sende Apple-produktet til Apples reparasjonstjeneste eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør i samsvar med Apples instruksjoner. Når servicearbeidet er fullført, vil Apples reparasjonstjeneste eller den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren returnere Apple-produktet til deg. Apple betaler for forsendelsen til og fra adressen din så fremt du har fulgt samtlige instruksjoner.

(iii) Gjør det selv-reparasjon. Ved bruk av gjør det selv-reparasjon gir Apple deg et erstatningsprodukt eller deler eller tilbehør, som for eksempel mus eller tastatur, som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy. Obs! Apple står ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader du måtte pådra deg i forbindelse med gjør det selv-reparasjon. Hvis du trenger hjelp med erstatningsproduktet, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis Apple velger å tilby service gjennom gjør det selv-reparasjon, benyttes følgende prosess:

(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Apple sender erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret med instruksjoner for hvordan det skal byttes, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til retur av produktet eller delen som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelse til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din. Hvis du ikke kan skaffe en kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning.

(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, skal kastes.

ANSVARSBEGRENSNING

(i) Hele avtalen:

Med unntak av rettigheter du har krav på i henhold til forbrukerlovgivningen, slik dette er beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fastsatt i dette garantidokumentet, ekskludert fra Apples ettårsgaranti. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden for slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.

(ii) Fraskrivningsklausul knyttet til data:

Apple verken garanterer eller forplikter seg til at selskapet vil kunne reparere eller erstatte noe Apple-produkt i henhold til denne garantien uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrensning:

Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:

 1. tap som ikke skyldes Apples brudd på dette garantidokumentet,
 2. tap eller skade som på tidspunktet du kjøpte produktet, ikke ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på dette garantidokumentet, eller
 3. tap i virksomhetene dine, av inntekter, data eller muligheter.

Bestemmelsene i dette garantidokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.

PERSONVERN

Apple vil oppbevare og bruke kundeopplysninger i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på www.apple.com/legal/warranty/privacy.

GENERELT

Ingen av Apples forhandlere, representanter eller ansatte har rett til å foreta endringer i, utvidelser av eller tilføyelser til denne garantien.

Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det utelates fra denne garantien, og dette har ingen innvirkning på lovligheten og rettskraften til gjenværende vilkår.

Denne garantien er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der kjøpet av Apple-produktet fant sted.

Din maskinvaregaranti

Apple ettårig (1-årig) begrenset garanti – iOS
Kun for Apple-merkede produkter

HVORDAN FORBRUKERLOVGIVNINGEN FORHOLDER SEG TIL DENNE GARANTIEN

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND (ELLER STAT ELLER OMRÅDE). BORTSETT FRA SOM TILLATT VED LOV, EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER BETINGER IKKE APPLE ANDRE RETTIGHER DU MÅTTE HA, INKLUDERT DE SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV MISLIGHOLD AV EN SALGSKONTRAKT. FOR EN FULLSTENDIG FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER BØR DU SLÅ OPP I LOVENE I DITT LAND, OMRÅDE ELLER STAT.

FOR NORSKE FORBRUKERE KOMMER RETTIGHETENE ETTER DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER ETTER LOV OM FORBRUKERKJØP, HERUNDER DIN RETT TIL Å BENYTTE LENGSTEFRISTEN FOR REKLAMASJON, SOM ER INNEN TO ÅR FRA KJØPSDATO.

GARANTIBEGRENSNINGER UNDERLAGT FORBRUKERLOVGIVNINGEN

SÅ LANGT SOM LOVEN TILLATER ER DENNE GARANTIEN OG DE RETTSMIDLENE DET ER VIST TIL, EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, RETTSMILDER OG BETINGELSER, HVA ENTEN MUNTLIG, SKRIFTLIG, LOVBESTEMT, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT. APPLE FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ALLE LOVBESTEMTE OG FORUTSATTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM ALMINNELIG GOD VARE OG BRUKBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG GARANTIER MOT SKJULTE OG LATENTE FEIL, SÅ LANGT SOM LOVEN TILLATER. SÅFREMT SLIKE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES, BEGRENSER APPLE VARIGHETEN AV OG RETTSMIDLENE TIL DISSE GARANTIENE TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTI, OG, ETTER APPLES VALG, TIL RETTINGS- OG OMLEVERINGSSERVICENE SOM BESKREVET NEDENFOR. NOEN STATER (LAND ELLER OMRÅDER) TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I HVOR LENGE EN FORUTSATT GARANTI (ELLER BETINGELSE) KAN VARE, SÅ DET KAN VÆRE AT BEGRENSNINGENE BESKREVET OVENFOR IKKE GJELDER OVERFOR DEG.

HVA OMFATTES AV DENNE GARANTIEN?

Apple garanterer for at det Apple-merkede iPhone, iPad eller iPod maskinvareproduktet og ekstrautstyret lagt ved i originalemballasjen (”Apple-produktet”) skal være fri for feil i materialer og arbeidsutførelse, når det blir brukt normalt i overensstemmelse med Apples utgitte retningslinjer, for en periode på ETT (1) ÅR fra kjøpsdatoen (”Garantiperioden”). Apples utgitte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon i tekniske spesifikasjoner, brukermanualer og kommunikasjon i forbindelse med service.

Vennligst merk: Alle krav som fremsettes under Apples ettårige begrensede garanti, vil være underlagt vilkårene fastsatt i dette garanti dokumentet.

HVA ER IKKE OMFATTET AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskin- eller programvare som ikke er Apple-merkede, selv om de er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare. Andre produsenter, leverandører eller utgivere enn Apple kan gi egne garantier til deg. Vennligst ta kontakt med dem for mer informasjon. . Programvare distribuert av Apple med eller uten Apple-merket (inkludert, men ikke begrenset til, systemprogramvare) er ikke omfattet av denne garantien. Vennligst slå opp i lisensavtalen for programvaren for detaljer om dine rettigheter med hensyn til dets bruk. Apple garanterer ikke for at driften av Apple-produktet vil være uten brudd eller feil. Apple er ikke ansvarlig for skade som følge av forsømmelser av å følge instruksjonene relatert til Apple-produktets bruk.

Denne garantien gjelder ikke: (a) for forbruksmaterialer, som batterier eller beskyttelsesbelegg som er beregnet på å reduseres over tid, bortsett fra om feilen skyldes feil i materialer eller arbeidsutførelse; (b) for kosmetisk skade, inkludert men ikke begrenset til skraper, bulker og ødelagt plast på porter; (c) for skade forårsaket av bruk sammen med et annet produkt; (d) for skade forårsaket av ulykke, misbruk, feilbruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller en annen ytre årsak; (e) for skade forårsaket av at Apple-produktet ble brukt utenfor Apples utgitte retningslinjer; (f) for skade forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av enhver som ikke er en Apple-representant eller en Apple Authorized Service Provider (“AASP”); (g) for et Apple-produkt som har vært modifisert for å endre funksjonalitet eller evne uten Apples skriftlige tillatelse; (h) for feil forårsaket av normal bruk og slitasje eller ellers som følge av normal aldring av Apple-produktet; eller (i) dersom et serienummer på Apple-produktet har blitt fjernet eller gjort uleselig.

VIKTIG BEGRENSNING FOR iPHONE OG iPAD SERVICE

Apple kan begrense garantiservicen for iPhone og iPad til det landet hvor Apple eller Apples autoriserte distributører opprinnelige solgte Apple-produktet.

DITT ANSVAR

DU BØR PERIODEVIS TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIA FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM EN FORHOLDSREGEL MOT MULIGE DRIFTSFEIL.

Før du mottar garantiservice kan Apple, eller en Apple-representant, kreve at du fremlegger bevis på kjøpsdetaljer, svarer på spørsmål, utformet for å hjelpe med å diagnostisere mulige problemer, og følger Apples fremgangsmåte for å få garantiservice. Før du sender ditt Apple-produkt til garantiservice bør du beholde en separat sikkerhetskopi av innholdet på dets lagringsmedia, fjerne all personlig informasjon som du vil beskytte og koble ut alle sikkerhetspassord.

UNDER GARANTISERVICEN VIL INNHOLDET PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIA BLI SLETTET OG REFORMATERT. VERKEN APPLE ELLER APPLE-REPRESENTANTENE ER ANSVARLIG FOR NOE TAP AV PROGRAMVARE, DATA ELLER ANNEN INFORMASJON PÅ LAGRINGSMEDIA ELLER NOEN ANNEN DEL AV APPLE-PRODUKTET SOM ER TIL SERVICE.

Etter garantiservicen vil ditt Apple-produkt, eller et erstatningsprodukt, bli returnert til deg slik det var konfigurert da ditt Apple-produkt opprinnelig ble kjøpt, underkastet gjeldende oppdateringer. Apple kan installere programvareoppdateringer, som en del av garantiservicen, som hindrer Apple-produktet fra å vende tilbake til en tidligere versjon av systemets programvare. Det kan være at tredjepartsapplikasjoner installert på Apple-produktet ikke vil fungere på grunn av oppdateringen. Du vil selv være ansvarlig for å reinstallere all annen programvare, data og informasjon. Gjenvinning og reinstallasjon av slik annen programvare, data og informasjon er ikke dekket under denne garantien.

Viktig: Ikke åpne Apple-produktet. Åpning av Apple-produktet kan forårsake skade som ikke er dekket under denne garantien. Bare Apple eller en AASP bør utføre service på dette Apple-produktet.

HVA VIL APPLE GJØRE DERSOM GARANTIEN ER BRUTT?

Dersom du i løpet av Garantiperioden sender et gyldig krav til Apple eller en AASP vil Apple, etter eget skjønn, (i) reparere Apple-produktet ved å bruke nye deler, eller brukte deler som tilsvarer nye deler i ytelse og pålitelighet, (ii) bytte ut Apple-produktet med et nytt produkt som funksjonelt minimum tilsvarer Apple-produktet og som er laget av nye deler og/eller tidligere brukte deler som tilsvarer nye deler i ytelse og pålitelighet, eller (iii) bytte ut Apple-produktet mot en refusjon av kjøpesummen.

Apple kan kreve at du bytter ut enkelte brukerinstallerbare deler eller produkter. En erstatningsdel eller et erstatningsprodukt, inkludert brukerinstallerbare deler som har blitt installert i samsvar med instruksjoner gitt av Apple, overtar det som innebærer lengst dekning for deg av den gjenstående garantien på Apple-produktet eller nitti (90) dager fra datoen for utskiftningen eller rettingen. Når et produkt eller en del er byttet ut, eller en refusjon er foretatt, blir erstatningsgjenstanden din eiendom og den utbyttede eller refunderte gjenstanden blir Apples eiendom.

HVORDAN FÅ GARANTISERVICE?

Før du anmoder om service under garantien, vær vennlig å få tilgang til og gjennomgå den hjelp som er tilgjengelig online, som er beskrevet nedenfor. Dersom Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal etter at du har forsøkt å rette problemet ved hjelp av den informasjonen som finnes der, vennligst kontakt en Apple-representant eller, dersom egnet, en Apple-eiet detaljhandel (”Apple Retail”) eller en AASP, som du kan finne ved å bruke informasjonen gitt nedenfor. En Apple-representant eller AASP vil hjelpe med å avgjøre om Apple-produktet ditt trenger service og, dersom produktet trenger service, informere deg om hvordan Apple vil yte slik service. Dersom du kontakter Apple via telefon kan det påløpe andre omkostninger avhengig av din lokasjon.

Informasjon online om hvordan du skal få garantiservice er gitt nedenfor.

GARANTISERVICE – ALTERNATIVER

Apple vil yte garantiservice ved en eller flere av de følgende alternativene:

(i) Innleveringsservice. Du kan returnere ditt Apple-produkt til en Apple Retail eller en AASP-lokasjon som tilbyr innleveringsservice. Service vil bli ytt på stedet, eller Apple Retail eller en AASP kan sende ditt Apple-produkt til en av Apples reparasjonsservicer for service der. Når du har fått beskjed om at servicen er ferdig vil du raskt gjenfinne Apple-produktet hos Apple Retail eller hos AASP-en, eller Apple-produktet vil bli sendt direkte til deg fra Apples reparasjonsservice.

(ii) Innsendingsservice. Dersom Apple avgjør at ditt Apple-produkt kvalifiserer for innsendingsservice, vil Apple sende deg forhåndsbetalte fraktbrev og, dersom egnet, forpakningsmateriale, slik at du kan sende ditt Apple-produkt til en av Apples reparasjonsservicer eller en AASP-lokasjon i samsvar med Apples instruksjoner. Når servicen er fullført, vil Apples reparasjonsservice eller AASP-en returnere Apple-produktet til deg. Apple vil betale for frakt til og fra din lokasjon dersom alle instruksjonene er fulgt.

(iii) Gjør-det-selv-service. Gjør-det-selv-service lar deg yte service på ditt eget Apple-produkt. Dersom gjør-det-selv-service er tilgjengelig vil den følgende prosessen gjelde:

(a) Service hvor Apple krever at det erstattede produktet eller den erstattede delen blir returnert. Apple kan kreve en kredittkortautorisasjon som sikkerhet for salgsprisen av erstatningsproduktet eller erstatningsdelen og gjeldende fraktkostnader. Dersom du ikke kan fremskaffe en kredittkortautorisasjon, kan gjør-det-selv-service ikke være tilgjengelig for deg og Apple vil tilby alternativer for service. Apple vil sende deg et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel sammen med installasjonsinstruksjoner, dersom egnet, og mulige krav til returnering av det erstattede produktet eller den erstattede delen. Dersom du følger instruksjonene vil Apple kansellere kredittkortautorisasjonen slik at du ikke blir belastet for produktet eller delen og frakt til og fra din lokasjon. Dersom du ikke returnerer det erstattede produktet eller den erstattede delen i samsvar med instruksjonene, eller returnerer et erstattet produkt eller en erstattet del som ikke kvalifiserer for garantiservice, vil Apple belaste ditt kredittkort med den autoriserte summen.

(b) Service hvor Apple ikke krever at det erstattede produktet eller den erstattede delen blir returnert. Apple vil uten kostnad for deg sende deg et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel, sammen med instruksjoner om installasjon, dersom egnet, og mulige krav til avhendelse av det erstattede produktet eller den erstattede delen.

(c) Apple er ikke ansvarlig for arbeidskostnader relatert til gjør-det-selv-service. Kontakt Apple på telefonnummeret i listen nedenfor dersom du skulle behøve ytterligere assistanse.

Apple forbeholder seg retten til å endre metodene for hvordan Apple tilbyr deg garantiservice, samt hvordan ditt Apple-produkt kvalifiserer til en spesifikk metode av service. Servicen er begrenset til de mulighetene som finnes i det landet hvor servicen blir forespurt. Hvilken type garantiservice som ytes, tilgjengelighet av deler og responstid kan variere fra land til land. Du kan være ansvarlig for frakt og ekspedisjon dersom det ikke kan bli ytt garantiservice på Apple-produktet i det landet produktet befinner seg i. Dersom du anmoder om service i et land som ikke er det landet hvor produktet opprinnelig ble kjøpt, er du ansvarlig for å overholde gjeldende import- og eksportregler og du vil være ansvarlig for all tollavgifter, mva og andre skatter og gebyrer. Hvor internasjonal service er tilgjengelig kan Apple rette eller bytte ut produkter og deler med lignende produkter og deler som tilfredsstiller lokale standarder.

ANSVARSBEGRENSNING

MED UNNTAK AV DET SOM FREMGÅR AV DENNE GARANTIEN OG I DEN UTSTREKNING DET TILLATES AV GJELDENDE RETT, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE TAP SOM SKYLDES BRUDD PÅ GARANTI ELLER KJØPSRETTSLIG ANSVAR, ELLER ANSVAR SOM BYGGER PÅ ØVRIGE RETTSLIGE GRUNNLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TAP AV OMSETNING, TAP AV FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE PÅ KONTRAKTER), TAP AV BRUK AV PENGER, TAP AV FORVENTEDE INNSPARINGER, TAPT FORRETNINGSVIRKSOMHET, TAP AV MULIGHETER, TAP AV GOODWILL, TAP AV RYKTE, TAP AV, SKADE PÅ, KOMPROMITTERING ELLER FORVRENGNING AV DATA, ELLER ET HVILKET SOM HELST INDIREKTE TAP ELLER KONSEKVENSTAP, UANSETT HVA SOM FORÅRSAKER TAPET, INKLUDERT TAP SOM FØLGE AV AT UTSTYR ELLER ANNEN EIENDOM MÅ ERSTATTES, ENHVER KOSTNAD TIL GJENOPPRETTING, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKSJON AV ET HVILKET SOM HELST PROGRAM ELLER DATA, SOM ER LAGRET PÅ ELLER BRUKT SAMMEN MED APPLE-PRODUKTET, OG ENHVER FORSØMMELSE AV Å BEVARE TAUSHET MHT. DATA SOM ER LAGRET PÅ APPLE-PRODUKTET.

DETTE GJELDER IMIDLERTID IKKE FOR KRAV SOM FØLGE AV DØD ELLER PERSONSKADE, ELLER LOVFESTET ANSVAR FOR FORSETTLIGE ELLER GROVT UAKTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UNNLATELSER. APPLE GARANTERER IKKE AT APPLE VIL VÆRE I STAND TIL Å REPARERE NOE PRODUKT UNDER DENNE GARANTIEN, ELLER BYTTE UT ET PRODUKT UTEN AT DETTE SKAL MEDFØRE RISIKO FOR, ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER DATA LAGRET PÅ APPLE-PRODUKTET.

NOEN LAND (STATER OG OMRÅDER) TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DET ER MULIG AT FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

PERSONVERN

Apple vil bevare og bruke kundeinformasjon i samsvar med Apples Retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERELT

Ingen videreselger, representant eller ansatt i Apple er autorisert til å gjøre noen modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne garantien. Dersom et vilkår blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig, skal gyldigheten og gjennomføringen av de øvrige vilkårene ikke bli påvirket eller svekket. Denne garantien reguleres av og skal tolkes i samsvar med lovene i det landet hvor kjøpet av Apple-produktet fant sted. Apple er identifisert på slutten av dette dokumentet etter hvilket land eller område kjøpet av Apple-produktet fant sted. Apple eller dets etterfølger i tittel er garantisten under denne garantien.

INFORMASJON ONLINE

Mer informasjon om det følgende er tilgjengelig online:

GARANTIST FOR KJØPSOMRÅDE ELLER -LAND

Kjøpsområde eller - land Apple Adresse
Europa, Midtøsten og Afrika
Alle land Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland