Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi - TÜRKİYE

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. İşbu garanti, uygun olmayan mallar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Türkiye'deki tüketiciyi koruma yasaları ile sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu itibarla, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamındaki faydalar, Türkiye'deki tüketiciyi koruma yasaları ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sunulur. 

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgesi Yönetmeliği'nde yer alan haklardan faydalanabilir.

Tüketiciler servis talebinde bulunurken Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nin veya kendi ülkelerindeki tüketiciyi koruma yasalarının kapsamından yararlanmayı tercih etme hakkına sahiptir. 

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketiciyi koruma yasaları kapsamındaki talepler için geçerli olmayacaktır. 

Tüketici hakları kanunu ile sağlanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi) ("Apple"), orijinal ambalajlarındaki Apple markalı donanım ürünü ve Apple markalı aksesuarlar ("Apple Ürünü") için, Apple tarafından yayımlanan kullanım kılavuzlarına, teknik özelliklere ve yayımlanmış diğer Apple Ürünü kurallarına uygun olarak kullanılmaları koşuluyla, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki bir perakende satış noktasından ilk olarak satın alındıkları tarihten itibaren İKİ (2) YIL süreyle ("Garanti Süresi") malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti sağlar. 

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamındaki tüm taleplerde bu garanti belgesinin hükümleri belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir. 

Apple markalı olmayan ürünler, tüketiciyi koruma yasaları ile sağlanan haklara ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Ayrıntılar için lütfen ürün kutusuna ve belgelerine bakın. 

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis mevcut olmaması halinde, Apple nakliye ve hizmet ile ilgili ortaya çıkabilecek ek ücretleri servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefon yoluyla irtibat kurarken bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arızanın malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda piller ya da koruyucu kılıflar gibi zaman içinde yıpranacak şekilde tasarlanmış sarf malzemeleri; (b) arızanın malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda çizikler, çukurlar ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış görünüm hasarları; (c) Apple Ürününün teknik özelliklerini (Apple Ürünü teknik özelliklerini www.apple.com/tr adresinde her bir ürüne ait ürün teknik özellik bölümlerinden ya da mağazalardan öğrenebilirsiniz) karşılamayan, üçüncü taraflara ait bileşen veya ürünlerle birlikte kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (d) kaza, kötüye kullanım, hatalı kullanım, yangın, sıvıyla temas, deprem ya da başka dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar; (e) Apple Ürününü kullanım kılavuzunda, teknik özelliklerde veya yayımlanmış diğer Apple Ürünü kılavuzlarında belirtilenden farklı bir şekilde kullanmaktan kaynaklanan hasarlar; (f) Apple ya da Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") temsilcisi olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisler (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) sonucunda oluşan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini veya kapasitesini farklılaştırmak üzere değişiklik yapılan Apple Ürünü; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan ya da Apple Ürününün normal şekilde eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar; (i) Apple Ürününden herhangi bir seri numarasının çıkarıldığı veya kazındığı durumlar ya da (j) Apple'ın ilgili kamu kuruluşlarından veya sicil dairelerinden, ürünün çalındığına dair bilgi aldığı ya da Apple Ürününe yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parolalı veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakamadığınız ve ürünün yetkili kullanıcısı olduğunuzu hiçbir şekilde (ör. satın alma belgesi sunarak) kanıtlayamadığınız durumlar. Apple, yerel yasaların izin verdiği ölçüde, söz konusu kamu kuruluşları ile sicil dairelerine dolandırıcılığı önleme ve güvenlik amaçları doğrultusunda Apple Ürününe ait donanım tanımlayıcısı bilgilerini sağlayabilir.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple'ın veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerle sınırlayabilir.

Bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlamaktadır. Bu bölge dışında servis seçenekleri Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen www.apple.com/tr/iphone/LTE/ ve www.apple.com/tr/ipad/LTE/  sayfalarını ziyaret edin.

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

Düzenleyici gereksinimler nedeniyle işbu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Türk vatandaşları dışındakilere Türkiye'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ; YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA İÇERİKLERİ KORUMAK VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ OLASI ARIZALARA KARŞI ÖNLEM ALMAK İÇİN APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN DÜZENLİ OLARAK YEDEK KOPYALARINI ALMANIZ GEREKİR. 

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce ürününüzün depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almanız, tüm kişisel bilgilerinizi silmeniz ve tüm güvenlik parolalarını devre dışı bırakmanız gerekir. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yeniden formatlanabilir ve/veya bu içeriklerin yerleri değiştirilebilir.

Garanti hizmetinin ardından Apple Ürününüz veya değiştirme ürünü, geçerli güncellemelere tabi olarak size Apple Ürününüzü ilk satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, garanti hizmeti kapsamında, Apple Ürününün daha önceki bir sistem yazılımı sürümüne geri dönmesini engelleyen sistem yazılım güncellemeleri yükleyebilir. Apple Ürününde yüklü üçüncü taraf uygulamaları, sistem yazılım güncellemesi neticesinde Apple Ürünü ile uyumsuz hale gelebilir veya çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programlarının, verilerin ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi bu garanti kapsamında değildir.

Ürünün satın alındığı ülke haricindeki bir ülkede servis talep edebilirsiniz. Bu durumda, yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergilerinden, KDV'den, diğer ilgili vergilerden ve ücretlerden sorumlu olacaksınız. Böyle bir durumda garantinin ikinci yılında servis almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onaracak veya 

(ii) Apple Ürününü aynı model bir yeni ürünle (veya izniniz doğrultusunda, aynı özelliklere sahip farklı bir model ya da farklı renkteki aynı model gibi orijinal ürünle aynı veya büyük ölçüde benzer özelliklere sahip bir ürünle) değiştirecek ya da 

(iii) Ürünü doğrudan Apple'dan satın almış olmanız koşuluyla Apple Ürününün iadesine karşılık olarak satın alma bedelinizi geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da para iadesi yapıldığında, değiştirme ürünü veya parçası sizin malınız haline gelir ve değiştirilen ya da para iadesi yapılan ürün veya parça ise Apple'ın malı olur.

Değiştirme parçaları veya ürünleri ya da onarılmış bir Apple Ürünü, orijinal Apple Ürününün kalan garanti süresi boyunca veya değiştirme ya da onarım işleminin yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün süreyle (hangisi sizin için daha fazla kapsam sunuyorsa) garanti kapsamındadır. 

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede talep edilen servis için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir. Apple servis sırasında, Apple Ürününün veya orijinal parçalarının tedarik edildiği ülkeden farklı bir ülkeden tedarik edilmiş Apple Ürünlerini ya da değiştirme parçalarını kullanabilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

Uluslararası Destek Bilgileri

www.apple.com/support/country

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

locate.apple.com/tr/tr/

Apple Destek ve Hizmeti

support.apple.com/tr-tr/HT201232

Apple Ücretsiz Desteği

www.apple.com/tr/support/complimentary/

İnternet erişiminiz yoksa veya bu kaynaklardan faydalandıktan sonra Apple Ürünü hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen bir Apple temsilcisi ya da varsa Apple'a ait satış mağazası ("Apple Store") veya bir AASP ile irtibat kurun. Bu kişi veya kuruluşlar, Apple Ürününüz için servis işlemi uygulanması gerekip gerekmediğini belirlemenizde size yardımcı olacak ve servis gerekliyse Apple'ın, aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. 

Apple veya temsilcileri, size garanti hizmeti vermeden önce, satın alma belgesine ilişkin bilgiler sağlamanızı, olası sorunları belirlemeye yardımcı olması amacıyla hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve Apple'ın garanti hizmeti almaya ilişkin prosedürlerini uygulamanızı (aşağıda açıklandığı üzere Postayla servis sırasında Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve nakliyesi konusundaki yönergelere uymanız gibi) isteyebilir. 

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple garanti kapsamındaki servisi şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Bizzat teslimli servis. Apple, Apple Ürününüzü bizzat teslim servisi sunan bir Apple Store'a veya AASP servis yerine iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra Apple size Apple Ürününün ARS servis yerinden doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü, Apple Store'dan veya AASP servis yerinden alırsınız.

(ii) Posta gönderisi ile servis. Apple, postayla servis sunmayı tercih ederse size ön ödemeli nakliye makbuzları, ayrıca uygunsa paketleme malzemesi ve Apple Ürününü uygun şekilde nasıl paketleyip ilgili adrese göndereceğinize dair yönergeler sağlar. Böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP servis yerine gönderebilirsiniz. Yönergeler size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleriyle birlikte basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve nakliyeyle ilgili yöntemlere ilişkin tüm yönergelere uyulduğu takdirde Apple, bulunduğunuz yere ve bulunduğunuz yerden yapılan nakliyelerin ücretini öder.

(iii) Kendin yap ("DIY") servisi. DIY servisi kapsamında Apple size, bir değiştirme ürünü veya bir ürüne ait fare ya da klavye gibi, hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilen parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır.  Not: Apple, DIY servisiyle bağlantılı olarak ödemeniz gereken işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme işlemiyle ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsanız aşağıda listelenen telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Store'u ya da AASP servis yerini ziyaret edin. Apple, DIY servisi sunmayı tercih ederse aşağıdaki süreç geçerli olacaktır: 

(a) Apple'ın değiştirilen ürün, parça veya aksesuarın iadesini şart koştuğu servis: Apple; değiştirme ürününün, parçasının veya aksesuarının perakende fiyatı ve geçerli nakliye maliyetleri için teminat olarak kredi kartı provizyonu talep edebilir. Apple, varsa değiştirme yönergeleri ve değiştirilen ürün veya parçanın iadesine ilişkin gereksinimlerle birlikte size bir değiştirme ürünü, parçası veya aksesuarı gönderecektir. Yönergelere uyarsanız Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir. Bu durumda, ürün veya parça ve nakliye için bir ücret ödemezsiniz. Değiştirilen ürün, parça veya aksesuarı, sağlanan yönergelere göre iade etmemeniz ya da servise uygun olmayan bir değiştirilen ürün, parça veya aksesuarı iade etmeniz halinde Apple, provizyon tutarını kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürün, parça veya aksesuarın iade edilmesini şart koşmadığı servis: Apple size, montaj yönergeleriyle birlikte ücretsiz bir değiştirme ürünü, parçası veya aksesuarı ve uygunsa, değiştirilen ürün, parça ya da aksesuara ilişkin imha gereksinimlerini gönderecektir. 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun ya da olmasın) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir. 

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

 • Aşağıdaki ii) ve iii) paragraflarına tabi olmak üzere, geçerli kanun çerçevesinde izin verildiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı ya da bu garantinin uygulanması veya uygulanmasının öngörülmesi ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Garanti talebi aldığında Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerine ilişkin hükümler ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır.
 • Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
  • bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;
  • ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya
  • işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.
 • Yukarıdaki i) ve ii) paragraflarında yer alan hükümler; ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık ya da yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak ya da hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır. 

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir. 

Hükümlerden herhangi biri yürürlükteki kanunlarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan hükümlerin hukuka uygunluğu ya da uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. 

Bu garanti Türkiye kanunlarına tabi olup bu kanunlara göre yorumlanır. 

© 2023 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

030123 Turkey Universal Warranty v1.7

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi
TÜRKİYE

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. İşbu garanti, uygun olmayan mallar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Türkiye'deki tüketiciyi koruma yasaları ile sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu itibarla, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamındaki faydalar, Türkiye'deki tüketiciyi koruma yasaları ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sağlanır.

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgelerine İlişkin Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilir.

Tüketiciler servis talebinde bulunurken Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nin veya tüketiciyi koruma yasalarının kapsamından yararlanmayı tercih etme hakkına sahiptir.

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketiciyi koruma yasaları kapsamında yapılan talepler için geçerli olmayacaktır.

Tüketici hakları kanunu ile sağlanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi) ("Apple"); Apple markalı donanım ürünü ve ürünün orijinal ambalajındaki Apple markalı aksesuarlar ("Apple Ürünü") için, Apple tarafından yayımlanan kullanım kılavuzlarına, teknik özelliklere ve yayımlanmış diğer Apple Ürünü kurallarına uygun olarak normal koşullarda kullanılmaları koşuluyla, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki bir perakende satış noktasından ilk olarak satın alındıkları tarihten itibaren İKİ (2) YIL süreyle ("Garanti Süresi"), malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti sağlar.

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında yapılan tüm taleplerde bu garanti belgesinin şartları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir.

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunu ile sağlanan haklara ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Ayrıntılar için lütfen ürün kutusuna ve belgelerine bakın.

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis sunulmuyor olması halinde Apple, ortaya çıkabilecek ek nakliye ve hizmet ücretlerini servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefon yoluyla irtibat kurarken bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arızanın malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda piller ya da koruyucu kılıflar gibi zaman içinde yıpranacak şekilde tasarlanmış sarf malzemeleri; (b) arızanın malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda çizikler, çukurlar ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış görünüm hasarları; (c) Apple Ürününün teknik özelliklerini (Apple Ürünü teknik özelliklerini www.apple.com/tr adresindeki ürün teknik özellik bölümlerinden veya mağazalardan öğrenebilirsiniz) karşılamayan, üçüncü taraflarca sağlanmış bileşen ya da ürünlerle birlikte kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (d) kaza, kötüye kullanım, hatalı kullanım, yangın, sıvıyla temas, deprem veya başka dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar; (e) Apple Ürününü kullanım kılavuzunda, teknik özelliklerde ya da yayımlanmış diğer Apple Ürünü kılavuzlarında belirtilenden farklı bir şekilde kullanmaktan kaynaklanan hasarlar; (f) Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisler (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) sonucunda oluşan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini ya da kapasitesini değiştirmek üzere Apple Ürününde yapılan değişiklikler; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan veya Apple Ürününün normal şekilde eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar; (i) Apple Ürününden herhangi bir seri numarasının çıkarıldığı ya da kazındığı durumlar veya (j) Apple'ın ilgili kamu kuruluşlarından ya da sicil dairelerinden, ürünün çalındığına dair bilgi aldığı veya Apple Ürününe yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parolalı güvenlik önlemlerini ya da diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakamadığınız ve ürünün yetkili kullanıcısı olduğunuzu hiçbir şekilde (ör. satın alma belgesi sunarak) kanıtlayamadığınız durumlar. Apple, yerel yasaların izin verdiği ölçüde, söz konusu kamu kuruluşları ile sicil dairelerine dolandırıcılığı önleme ve güvenlik amaçları doğrultusunda Apple Ürününe ait donanım tanımlayıcısı bilgilerini sağlayabilir.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerde sınırlayabilir.

Bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlamaktadır. Bu bölge dışında servis seçenekleri Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen www.apple.com/tr/iphone/LTE/ ve www.apple.com/tr/ipad/LTE/ sayfalarını ziyaret edin.

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

Yönetmelik gereksinimleri nedeniyle bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Türk vatandaşları dışındakilere Türkiye'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA İÇERİKLERİ KORUMAK VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM ALMAK İÇİN APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMENİZ GEREKİR.

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, ürününüzün depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almanız, tüm kişisel bilgilerinizi silmeniz ve tüm güvenlik parolalarını devre dışı bırakmanız gerekir. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yeniden formatlanabilir ve/veya bu içeriklerin yerleri değiştirebilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürününüz veya değiştirme ürünü, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürününüzü ilk satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, garanti hizmetinin bir parçası olarak, Apple Ürününün daha önceki bir sistem yazılımı sürümüne geri dönmesini engelleyen sistem yazılım güncellemeleri yükleyebilir. Apple Ürününde yüklü üçüncü taraf uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumsuz hale gelebilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onaracak veya

(ii) Apple ürününü aynı model bir değiştirme ürünüyle (veya izniniz doğrultusunda, aynı özelliklere sahip farklı bir model ya da farklı renkteki aynı model gibi orijinal ürünle aynı veya büyük ölçüde benzer özelliklere sahip bir ürünle) değiştirecek ya da

(iii) Ürünü doğrudan Apple'dan satın almış olmanız koşuluyla, Apple Ürününün iadesine karşılık olarak satın alma bedelinizi geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da para iadesi yapıldığında, eskisinin yerine verilecek tüm malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir ve değiştirilen veya para iadesi yapılan malzemeler Apple'ın mülkiyeti olur.

Değiştirme parçaları veya ürünleri ya da onarılmış bir Apple Ürünü, orijinal Apple Ürününün kalan garanti süresi boyunca veya değiştirme ya da onarım işleminin yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün süreyle garanti kapsamındadır. (Bunlardan hangisi sizin için daha fazla kapsam sunuyorsa o seçenek geçerlidir.)

Apple Ürünü için, ürünün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede servis talep edilmesi durumunda Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir. Apple servis için, Apple Ürününün veya orijinal parçalarının tedarik edildiği ülkeden farklı bir ülkeden tedarik edilmiş Apple Ürünlerini ya da değiştirme parçalarını kullanabilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

Uluslararası Destek Bilgileri

www.apple.com/support/country

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

locate.apple.com/tr/tr/

Apple Destek ve Hizmeti

support.apple.com/tr-tr/HT201232

Apple Ücretsiz Desteği

www.apple.com/tr/support/complimentary/

İnternet erişiminiz yoksa veya bu kaynaklardan faydalandıktan sonra Apple Ürünü hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen bir Apple temsilcisi ya da varsa Apple'a ait satış mağazası ("Apple Satış Mağazası") veya bir AASP ile irtibat kurun. Bu yetkili kişiler, Apple Ürününüz için servis işlemi uygulanması gerekip gerekmediğini belirlemenizde size yardımcı olacak ve servis gerekliyse Apple'ın, aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Apple veya temsilcileri, garanti hizmeti almadan önce satın alma belgesine ilişkin bilgiler sağlamanızı, olası sorunları belirlemeye yardımcı olması amacıyla hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere postayla servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve gönderilmesi konusundaki yönergelere uymanız gibi, Apple'ın garanti hizmeti almaya ilişkin prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir.

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple garanti kapsamındaki servisi şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Bizzat teslimli servis. Apple, Apple Ürününüzü bizzat teslimli servis sunan bir Apple Satış Mağazası'na veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra, Apple size Apple Ürününün ARS noktalarından doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü, Apple Satış Mağazası'ndan veya AASP noktalarından alırsınız.

(ii) Posta gönderisi ile servis. Apple, postayla servis sunmayı tercih ederse size ön ödemeli nakliye makbuzları, ayrıca uygunsa paketleme malzemesi ve Apple Ürününü uygun şekilde nasıl paketleyip ilgili adrese göndereceğinize dair yönergeler sağlar. Böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP noktasına gönderebilirsiniz. Yönergeler size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleriyle birlikte basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve göndermeyle ilgili yöntemlere ilişkin tüm yönergelere uyulduğu takdirde Apple, bulunduğunuz yere ve bulunduğunuz yerden yapılan nakliyelerin ücretini öder.

(iii) Kendin yap ("DIY") servisi. DIY servisi kapsamında Apple size, bir değiştirme ürünü veya bir ürüne ait fare ya da klavye gibi, hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilen parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır. Not: Apple, DIY servisiyle bağlantılı olarak ödemeniz gereken işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme işlemiyle ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsanız aşağıda listelenen telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Satış Mağazası'nı ya da AASP servis yerini ziyaret edin. Apple, DIY servisi sunmayı tercih ederse aşağıdaki süreç geçerli olacaktır:

(a) Apple'ın değiştirilen ürün, parça veya aksesuarın iadesini şart koştuğu servis: Apple; değiştirme ürününün, parçasının veya aksesuarının perakende fiyatı ve geçerli nakliye maliyetleri için teminat olarak kredi kartı provizyonu talep edebilir. Apple size, değiştirme yönergeleriyle birlikte bir değiştirme ürünü, parçası veya aksesuarı ve uygunsa, değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine ilişkin gereksinimleri gönderecektir. Yönergeleri takip etmeniz halinde Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir. Bu durumda, ürün veya parça ve nakliye için bir ücret ödemezsiniz. Değiştirilen ürün, parça veya aksesuarı, sağlanan yönergelere göre iade etmemeniz ya da servise uygun olmayan bir değiştirilen ürün, parça veya aksesuarı iade etmeniz halinde Apple, provizyon tutarını kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürün, parça veya aksesuarın iade edilmesini şart koşmadığı servis: Apple size, montaj yönergeleriyle birlikte ücretsiz bir değiştirme ürünü, parçası veya aksesuarı ve uygunsa, değiştirilen ürün, parça ya da aksesuara ilişkin imha gereksinimlerini gönderecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir.

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

 • Aşağıdaki ii) ve iii) paragraflarına tabi olmak üzere, geçerli kanun çerçevesinde izin verildiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı ya da bu garantinin uygulanması veya uygulanmasının öngörülmesi ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Garanti talebi aldığında Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerine ilişkin hükümler ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır.
 • Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
  • bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;
  • ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya
  • işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.
 • Yukarıdaki i) ve ii) paragraflarında yer alan hükümler; ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık ya da yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak ya da hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır.

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir.

Hükümlerden herhangi biri yürürlükteki kanunlarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan hükümlerin hukuka uygunluğu ya da uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Bu garanti Türkiye'deki kanunlara tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır.

© 2022 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

010122 Turkey Universal Warranty v1.6

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi - TÜRKİYE

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. İşbu garanti, uygun olmayan mallar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Türkiye'deki tüketici kanunu ile sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu bakımdan, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamındaki faydalar Türkiye'deki tüketici kanunu ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sağlanır.

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgelerine İlişkin Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilir.

Tüketiciler, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi veya tüketici kanunundan kaynaklanan hakları gereği hizmet talep etmeyi tercih etme hakkına sahiptir.

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketici kanunu kapsamında yapılan talepler için geçerli olmayacaktır.

Tüketici hakları kanunu ile sağlanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi) ("Apple"); orijinal ambalajındaki Apple markalı donanım ürünü ve Apple markalı aksesuarlar ("Apple Ürünü") için, Apple tarafından yayımlanan kullanım kılavuzlarına, teknik özelliklere ve yayımlanmış diğer Apple Ürünü kurallarına uygun olarak normal koşullarda kullanılmaları koşuluyla, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki perakende satış noktasından ilk olarak satın alındıkları tarihten itibaren İKİ (2) YIL süreyle ("Garanti Süresi"), malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti sağlar.

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında yapılan tüm taleplerde bu garanti belgesinin şartları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir.

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunu ile sağlanan haklara ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Lütfen ayrıntılar için ürün kutusuna ve belgelerine bakın.

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis sunulmuyor olması halinde Apple, ortaya çıkabilecek ek nakliye ve hizmet ücretlerini servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefon yoluyla irtibat kurarken bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arızanın malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda piller ya da koruyucu kılıflar gibi zaman içinde yıpranacak şekilde tasarlanmış sarf malzemeleri; (b) arızanın işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda çizikler, çukurlar ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler ahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış görünüm hasarları; (c) Apple Ürününün teknik özelliklerini (Apple Ürünü teknik özelliklerini www.apple.com/tr adresindeki ürünlerin teknik özellikler bölümlerinden veya mağazalardan öğrenebilirsiniz) karşılamayan, üçüncü taraflarca sağlanmış parça ya da ürünlerle birlikte kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (d) kaza, kötüye kullanım, hatalı kullanım, yangın, sıvıyla temas, deprem veya başka dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar; (e) Apple Ürününü kullanım kılavuzunda, teknik özelliklerde ya da yayımlanmış diğer Apple Ürünü kılavuzlarında belirtilenden farklı bir şekilde kullanmaktan kaynaklanan hasarlar; (f) Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisler (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) sonucunda oluşan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini ya da kapasitesini değiştirmek üzere Apple Ürününde yapılan değişiklikler; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan veya Apple Ürününün normal şekilde eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar; (i) Apple Ürününden herhangi bir seri numarasının çıkarıldığı ya da kazındığı durumlar veya (j) Apple'ın ilgili kamu kuruluşlarından ürünün çalındığına dair bilgi aldığı ya da Apple Ürününe yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parolalı güvenlik önlemleri veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakamadığınız ve ürünün yetkili kullanıcısı olduğunuzu hiçbir şekilde (ör. satın alma belgesi sunma) kanıtlayamadığınız durumlar.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerde sınırlayabilir.

Bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlamaktadır. Bu bölge dışında servis seçenekleri Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen https://www.apple.com/tr/iphone/cellular/ ve https://www.apple.com/ipad/LTE/ sayfalarını ziyaret edin.

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

Yönetmelik gereksinimleri nedeniyle bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Türk vatandaşları dışındakilere Türkiye'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA İÇERİKLERİ KORUMAK VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM ALMAK İÇİN APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMENİZ GEREKİR.

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, ürününüzün depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almanız, tüm kişisel bilgilerinizi silmeniz ve tüm güvenlik parolalarını devre dışı bırakmanız gerekir. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yeniden formatlanabilir ve/veya bu içeriklerin yerleri değiştirebilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürününüz veya ikame ürün, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürününüzü orijinal olarak satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, Apple Ürününün daha eski bir sistem yazılımı sürümüne geri dönmesini engellemek için garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılım güncellemeleri yükleyebilir. Apple Ürününde yüklü üçüncü şahıs uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumsuz hale gelebilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

Önemli: Ürünün, içi açılmak üzere nasıl tasarlandığı Kullanım Kılavuzunda açıklanmadığı sürece Apple Ürününün içini açmaya veya Apple Ürününe takılı koruyucu kapakları sökmeye çalışmayın. Apple Ürününün içini açmak veya koruyucu kapakları sökmek, bu garantinin kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir. Bu Apple Ürününe sadece Apple veya bir AASP servis vermelidir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onaracak veya

(ii) Apple Ürününü aynı model yeni bir aygıt (veya sizin rızanızla işlev bakımından eşdeğer bir ürün) ile değiştirecek ya da

(iii) Ürünü doğrudan Apple'dan satın almış olmanız koşuluyla, Apple Ürününüzün iadesine karşılık olarak satın alma bedelini geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da para iadesi yapıldığında, eskisinin yerine verilecek tüm malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir ve değiştirilen veya para iadesi yapılan malzemeler Apple'ın mülkiyeti olur.

İkame parçalar veya ürünler ya da onarılmış Apple Ürünleri için, orijinal Apple Ürününün kalan garantisi devam eder veya değişim ya da onarımın yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca garantili sayılır (hangisi sizin için daha uzun süreli bir kapsam sağlıyorsa).

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede yapılan servis talepleri için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir. Apple, Apple Ürününün veya orijinal parçalarının tedarik edildiği ülkeden farklı bir ülkeden tedarik edilmiş Apple Ürünlerini ya da yedek parçalarını servis için kullanabilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

Uluslararası Destek Bilgileri

www.apple.com/support/country

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

locate.apple.com/tr/tr/

Apple Destek ve Hizmeti

support.apple.com/tr-tr/HT201232

Apple Ücretsiz Desteği

www.apple.com/tr/support/complimentary/

İnternet erişiminiz yoksa veya Apple Ürünü bu kaynaklardan faydalandıktan sonra hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen bir Apple temsilcisi ya da uygunsa Apple'a ait bir perakende mağazası ("Apple Satış Mağazası") veya bir AASP ile irtibat kurun. Bu yetkili kişiler, Apple Ürününüzün servis gerektirip gerektirmediğini belirlemenize yardımcı olacak ve servisin gerekli olduğu durumlarda Apple'ın, aşağıda belirtilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Apple veya temsilcileri, garanti hizmeti almadan önce, satın alma belgesine ilişkin bilgileri sağlamanızı, olası sorunları belirlemeye yardımcı olmak için hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere Posta gönderisi ile servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve nakliyesine ilişkin yönergelere uyulması gibi Apple'ın garanti hizmeti almaya ilişkin prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir.

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple garanti kapsamındaki servisi şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Bizzat teslimli servis. Apple, Apple Ürününüzü bizzat teslimli servis sunan bir Apple Satış Mağazası'na veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra, Apple size Apple Ürününün ARS noktalarından doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü, Apple Satış Mağazası'ndan veya AASP noktalarından alırsınız.

(ii) Posta gönderisi ile servis. Apple'ın posta gönderisi ile servis sunmayı tercih etmesi halinde Apple, size ön ödemeli irsaliyeler ve uygunsa paketleme malzemesi ve Apple ürününü uygun şekilde nasıl paketleyip ilgili adrese yönlendireceğinize dair yönergeler sağlar. Böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP noktasına gönderebilirsiniz. Yönergeler size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleriyle birlikte basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve gönderme ile ilgili yöntemlere ilişkin tüm yönergelere uyulduğu takdirde Apple, bulunduğunuz yere ve bulunduğunuz yerden yapılan nakliye işlemlerinin ücretini öder.

(iii) Kendin yap ("DIY") hizmeti. DIY hizmeti kapsamında Apple size, ikame ürün veya bir ürüne ait fare ya da klavye gibi, hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilen parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır. Not: Apple, DIY hizmeti ile bağlantılı olarak ödemeniz gereken işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme işlemiyle ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde, aşağıda verilen telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Satış Mağazası'nı ya da AASP noktasını ziyaret edin. Apple, DIY hizmeti aracılığıyla servis sağlamayı tercih ederse aşağıdaki süreç geçerli olacaktır:

(a) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini gerektirdiği servis: Apple; ikame ürünün, parçanın veya aksesuarın perakende fiyatı ve geçerli nakliye maliyetleri için teminat olarak kredi kartı provizyonu talep edebilir. Apple size, değiştirme yönergeleriyle birlikte bir ikame ürün, yedek parça veya aksesuar ve uygunsa, değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine ilişkin gereklilikleri gönderecektir. Yönergeleri takip etmeniz halinde Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir. Bu durumda, ürün veya parça ve nakliye için bir ücret ödemezsiniz. Değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı sağlanan yönergelere uygun şekilde iade etmemeniz ya da servise uygun olmayan bir değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı iade etmeniz halinde Apple, provizyon tutarını kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini gerektirmediği servis: Apple size, montaj yönergeleriyle birlikte ücretsiz bir ikame ürün, yedek parça veya aksesuar ve uygunsa, değiştirilen ürüne, parçaya ya da aksesuara ilişkin imha gerekliliklerini gönderecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir.

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

 1. Aşağıdaki ii) ve iii) paragraflarına tabi olmak üzere, geçerli kanun çerçevesinde izin verildiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı ya da bu garantinin uygulanması veya uygulanmasının öngörülmesi ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Garanti talebi aldığında Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerine ilişkin hükümler ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır.
 2. Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
  1. bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;
  2. ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya
  3. işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.
 3. Yukarıdaki paragraf i) ve ii) hükümleri ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık ya da yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak ya da hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır.

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir.

Şartlardan herhangi biri, yürürlükteki kanunlarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan şartların hukuka uygunluğu ya da uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Bu garanti Türkiye kanunlarına tabi olup bu kanunlara göre yorumlanır.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

100620 Turkey Universal Warranty v1.5

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi
Türki̇ye

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. İşbu garanti, uygun olmayan mallar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Türkiye'deki tüketici kanunu ile sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu bakımdan, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi ile sağlanan faydalar Türkiye'deki tüketici kanunu ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sağlanır. 

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgelerine İlişkin Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilir.

Tüketiciler, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi veya tüketici kanunundan kaynaklanan hakları gereği hizmet talep etmeyi tercih etme hakkına sahiptir. 

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketici kanunu kapsamında yapılan talepler için geçerli olmayacaktır. 

Tüketici hakları kanunu ile sağlanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi) ("Apple"); orijinal ambalajındaki Apple markalı donanım ürünü ve Apple markalı aksesuarlar ("Apple Ürünü") için, Apple tarafından yayımlanan kullanım kılavuzlarına, teknik özelliklere ve yayımlanmış diğer Apple Ürünü kurallarına uygun olarak normal koşullarda kullanılmaları koşuluyla, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki perakende satış noktasından ilk olarak satın alındıkları tarihten itibaren İKİ (2) YIL süreyle ("Garanti Süresi"), malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti sağlar. 

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında yapılan tüm taleplerde bu garanti belgesinin şartları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir. 

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunlarına ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Lütfen ayrıntılar için ürün kutusuna ve belgelerine bakın. 

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis sunulmuyor olması halinde Apple, ortaya çıkabilecek ek nakliye ve hizmet ücretlerini servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefon yoluyla irtibat kurarken, bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arızanın malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda piller ya da koruyucu kılıflar gibi zaman içinde yıpranacak şekilde tasarlanmış sarf malzemeleri; (b) arızanın işçilikteki bir kusur nedeniyle ortaya çıkmadığı durumlarda çizikler, çukurlar ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış görünüm hasarları; (c) Apple Ürününün teknik özelliklerini (Apple Ürünü teknik özelliklerini www.apple.com/tr adresindeki ürünlerin teknik özellikler bölümlerinden veya mağazalardan öğrenebilirsiniz) karşılamayan, üçüncü taraflarca sağlanmış parça veya ürünlerle birlikte kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (d) kaza, kötüye kullanım, hatalı kullanım, yangın, deprem veya başka dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar; (e) Apple Ürününü kullanım kılavuzunda, teknik özelliklerde veya yayımlanmış diğer Apple Ürünü kılavuzlarında belirtilenden farklı bir şekilde kullanmaktan kaynaklanan hasarlar; (f) Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisler (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) sonucunda oluşan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini veya kapasitesini değiştirmek üzere Apple Ürününde yapılan değişiklikler; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan veya Apple Ürününün normal şekilde eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar; (i) Apple Ürününden herhangi bir seri numarasının çıkarıldığı veya kazındığı durumlar veya (j) Apple'ın ilgili kamu kuruluşlarından ürünün çalındığına dair bilgi aldığı ya da Apple Ürününe yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parolalı güvenlik önlemleri veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakamadığınız ve ürünün yetkili kullanıcısı olduğunuzu hiçbir şekilde (ör. satın alma belgesi sunma) kanıtlayamadığınız durumlar.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerle sınırlayabilir.

Bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlamaktadır. Bu bölge dışında servis seçenekleri Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen https://www.apple.com/tr/iphone/cellular/ ve https://www.apple.com/ipad/LTE/  sayfalarını ziyaret edin.

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

Yönetmelik gereksinimleri nedeniyle bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Türk vatandaşları dışındakilere Türkiye'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA İÇERİKLERİ KORUMAK VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM ALMAK İÇİN APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMENİZ GEREKİR. 

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, ürününüzün depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almanız, tüm kişisel bilgilerinizi silmeniz ve tüm güvenlik parolalarını devre dışı bırakmanız gerekir. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yeniden formatlanabilir ve/veya bu içeriklerin yerleri değiştirebilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürününüz veya bir ikame ürün, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürününüzü orijinal olarak satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, Apple Ürününün daha eski bir sistem yazılımı sürümüne geri dönmesini engellemek için, garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılım güncellemeleri yükleyebilir. Apple Ürününde yüklü üçüncü taraf uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumsuz hale gelebilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

Önemli: Ürünün, içi açılmak üzere nasıl tasarlandığı Kullanım Kılavuzunda açıklanmadığı sürece Apple Ürününün içini açmaya veya Apple Ürününe takılı koruyucu kapakları sökmeye çalışmayın. Apple Ürününün içini açmak veya koruyucu kapaklarını sökmek, bu Garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir. Bu Apple Ürününe sadece Apple veya bir AASP servis vermelidir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onaracak veya 

(ii) Apple Ürününü yeni parçalardan oluşturulmuş aynı model (veya izniniz doğrultusunda, işlev bakımından eşdeğer bir ürün) ile değiştirecek veya 

(iii) Ürünü doğrudan Apple'dan satın almış olmanız koşuluyla, Apple Ürününüzün iadesine karşılık olarak satın alma bedelini geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da para iadesi yapıldığında, eskisinin yerine verilecek tüm malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir; değiştirilen ya da para iadesi yapılan malzemeler ise Apple'ın mülkiyeti olur.

Eskisinin yerine verilen parçalar veya ürünler ya da onarılmış Apple Ürünleri, orijinal Apple Ürününün kalan garanti süresine tabi olur veya değiştirme ya da onarımın yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca garantili sayılır (hangisi sizin için daha uzun süreli bir kapsam sağlıyorsa). 

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede yapılan servis talepleri için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir. Apple, Apple Ürününün veya orijinal parçalarının tedarik edildiği ülkeden farklı bir ülkeden tedarik edilmiş Apple Ürünlerini veya yedek parçalarını servis için kullanabilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

Uluslararası Destek Bilgileri

www.apple.com/support/country

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

locate.apple.com/tr/tr/

Apple Destek ve Hizmeti

support.apple.com/tr-tr/HT201232

Apple Ücretsiz Desteği

www.apple.com/tr/support/complimentary/

İnternet erişiminiz yoksa veya Apple Ürünü bu kaynaklardan faydalandıktan sonra hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen bir Apple temsilcisi ile ya da uygunsa Apple'a ait bir perakende mağazası ("Apple Perakende") veya bir AASP ile irtibat kurun. Bu yetkili kişiler size, Apple Ürününüzün servis gerektirip gerektirmediğini belirlemekte yardımcı olacak ve servis gerekliyse Apple'ın, aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. 

Apple veya temsilcileri, garanti hizmeti almadan önce satın alma belgesine ilişkin bilgiler sağlamanızı, olası sorunları belirlemeye yardımcı olmak için hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere Posta gönderisi ile servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve gönderilmesi konusundaki yönergelere uymanız gibi, Apple'ın garanti hizmeti almaya ilişkin prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir. 

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple, garanti hizmetini şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Fiziksel teslim ile servis. Apple, Apple Ürününüzü fiziksel teslim ile servis sunan bir Apple Perakende Mağazasına veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği bir Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra, Apple size Apple Ürününün ARS noktalarından doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü Apple Perakende veya AASP noktalarından alırsınız.

(ii) Posta gönderisi ile servis. Apple'ın posta gönderisi ile servis sunmayı tercih etmesi halinde Apple, size ön ödemeli irsaliyeler ve uygunsa, paketleme malzemesi ve Apple ürününü uygun şekilde nasıl paketleyip ilgili adrese yönlendireceğinize dair yönergeler sağlar. Böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP noktasına gönderebilirsiniz. Yönergeler size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleri ile basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve gönderme ile ilgili yöntemlere yönelik tüm yönergelere uyulduğu takdirde Apple, bulunduğunuz yere ve bulunduğunuz yerden yapılan nakliyelerin ücretini öder.

(iii) Kendin yap ("DIY") hizmeti. DIY hizmeti kapsamında Apple size, bir ikame ürünü veya bir ürüne ait fare veya klavye gibi, hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilen parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır.  Not: Apple, DIY hizmeti ile bağlantılı olarak ödemeniz gereken işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme ile ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde, aşağıdaki telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Perakende ya da AASP noktasını ziyaret edin. Apple, DIY hizmeti aracılığıyla servis sağlamayı tercih ederse aşağıdaki süreç geçerli olacaktır: 

(a) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini gerektirdiği servis: Apple, değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın perakende fiyatı ve geçerli nakliye maliyetleri için teminat olarak kredi kartı provizyonu talep edebilir. Apple size, değiştirme yönergeleriyle birlikte bir ikame ürün, yedek parça veya aksesuar ve uygunsa, değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine ilişkin gereklilikleri gönderecektir. Yönergeleri takip etmeniz halinde Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir. Bu durumda, ürün veya parça ve nakliye için bir ücret ödemezsiniz. Değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı, sağlanan yönergelere göre iade etmemeniz veya servise uygun olmayan bir değiştirilen ürün, parça veya aksesuarı iade etmeniz halinde Apple, provizyon tutarını kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini gerektirmediği servis: Apple size, montaj yönergeleriyle birlikte ücretsiz bir ikame ürün, yedek parça veya aksesuar ve uygunsa, değiştirilen ürüne, parçaya veya aksesuara ilişkin imha gerekliliklerini gönderecektir. 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir. 

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

 • Aşağıdaki ii) ve iii) paragraflarına tabi olmak üzere, yasaların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı ya da bu garantinin uygulanması veya uygulanmasının öngörülmesi ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Garanti talebi aldığında Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerine ilişkin hükümler ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır.
 • Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
  • bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;
  • ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya
  • işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.
 • Ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık veya yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak veya hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için, yukarıdaki i) ve ii) paragraflarına ilişkin hükümler geçerli olmayacaktır. 

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir. 

Şartlardan herhangi biri yürürlükteki yasalarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan şartların hukuka uygunluğu ya da uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. 

Bu garanti Türkiye kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

100620-Turkey-Universal-Warranty-v1.5

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi - TÜRKİYE

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. İşbu garanti, uygun olmayan mallar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Türkiye'deki tüketici hakları kanunları ile sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu itibarla Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, Türkiye'deki tüketici hakları kanunu ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bu haklara ek avantajlar sağlar. 

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgelerine İlişkin Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilirler.

Tüketiciler, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi veya tüketici hakları kanunu ile sağlanan haklar uyarınca hizmet talep etmeyi tercih etme hakkına sahiptir. 

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketici kanunu talepleri için geçerli olmayacaktır. 

Tüketici hakları kanunu ile sağlanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No: 199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi); (“Apple”) orijinal ambalajındaki Apple markalı donanım ürünü ve Apple markalı aksesuarları ("Apple Ürünü") için Apple tarafından yayımlanan kullanıcı kılavuzlarına, teknik özelliklere ve diğer Apple Ürünü kılavuzlarına uygun olarak normal koşullarda kullanılmaları durumunda, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki perakende satış noktasından satın alınma tarihlerinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı ("Garanti Süresi") sağlar. 

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında gerçekleşen tüm taleplerde bu garanti belgesinin koşulları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir. 

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunlarına ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Lütfen ayrıntılar için ürün kutusuna ve belgelerine bakın. 

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis mevcut olmaması halinde, Apple gönderim ve hizmet için ortaya çıkabilecek ek ücretleri servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefonla iletişim kurarken bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) Sorun, malzemelerdeki bir kusurdan veya işçilikten kaynaklanmıyorsa zamanla tükenmesi veya yıpranması kaçınılmaz olan bataryaveya koruyucu kaplama gibi tüketim parçaları; (b) Sorun, malzemelerdeki bir kusurdan veya işçilikten kaynaklanmıyorsa dış görünüm hasarları (çizikler, çukurlar, bağlantı noktasındaki plastiğin kırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla); (c) Apple Ürünü’nün teknik özelliklerine uygun olmayan üçüncü tarafa ait parça veya ürünün kullanılmasından kaynaklanan hasarlar (Apple Ürünü’nün teknik özelliklerini www.apple.com/tr adresinde, her ürüne ilişkin teknik özellikler bölümünün altında bulabileceğiniz gibi mağazalardan da temin edebilirsiniz); (d) Kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım, ateş/yangın, sıvıyla temas, deprem veya diğer türde bir dış etkenden kaynaklanan hasarlar; (e) Apple Ürünü'nün, kullanım kılavuzu, teknik özellikler veya Apple Ürünü'yle ilgili yayımlanan kuralların dışında çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar; (f) Apple temsilcisi veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı (“AASP”) dışındaki kimseler tarafından gerçekleştirilen servis hizmetinden kaynaklanan hasarlar (yükseltmeler ve genişletmeler dahil); (g) Apple'ın yazılı izni olmadan işlevinde ya da özelliklerinde değişiklik yapılan Apple Ürünleri; (h) Apple Ürünü'nün normal eskime sürecinde olağan şekilde aşınması, yıpranması vb. türde değişime uğramasından kaynaklanan hasarlar; (i) Apple Ürünü'ndeki herhangi bir seri numarası çıkarıldıysa veya zarar gördüyse ya da(j) Apple, ilgili resmî mercilerden, ürünün çalındığına dair bilgi aldıysa veya siz, Apple Ürünü'ne yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parola kullanımını veya diğer güvenlik tedbirlerini devre dışı bırakamıyor ve ürünün yetkili kullanıcı olduğunuzu (örneğin satın alma kanıtı sağlayarak) hiçbir şekilde kanıtlayamıyorsanız.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerde sınırlayabilir.

Bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlamaktadır. Bu bölge dışında, servis seçenekleri, Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen şu adreslere bakın: www.apple.com/iphone/LTE/ ve www.apple.com/ipad/LTE/.

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

Yönetmelik gereksinimleri nedeniyle bu garanti, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak Türk vatandaşları dışındakilere Türkiye'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA İÇERİKLERİ KORUMAK İÇİN VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM OLARAK APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMELİSİNİZ. 

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almalı, tüm kişisel bilgilerinizi silmeli ve tüm güvenlik parolalarını kaldırmalısınız. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yerleri değiştirilebilir ve/veya yeniden formatlanabilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürününüz veya eskisinin yerine verilecek ürün, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürününüzü orijinal olarak satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, Apple Ürününü sistem yazılımının daha önceki bir sürüme geri dönmesini engellemek için garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılım güncellemeleri kurabilir. Apple Ürününde kurulu üçüncü şahıs uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumlu olmayabilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

Önemli: Kullanıcı Kılavuzu içini açmaya yönelik olarak nasıl tasarlandığını açıklamadığı sürece Apple Ürününün içini açmaya veya Apple Ürününe takılı koruyucu kapağı sökmeye çalışmayın. Apple Ürününü açmak veya koruyucu kapakları sökmek, bu garantinin kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir. Bu Apple Ürününe sadece Apple veya bir AASP servis vermelidir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onarır veya 

(ii) Apple Ürününü yeni parçalardan oluşturulmuş aynı model (veya sizin rızanızla işlev bakımından eşdeğer bir ürün) ile değiştirir veya 

(iii) Doğrudan Apple'dan satın almış olduğunuz Apple Ürününün iadesine karşılık olarak satın alma bedelini geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da geri ödeme yapıldığında, tüm eskisinin yerine verilecek malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir ve değiştirilen ya da geri ödemesi yapılan malzemeler Apple'ın mülkiyeti olur.

Bir eskisinin yerine verilecek parça veya ürün ya da onarılmış bir Apple Ürünü kalan orijinal Apple Ürünü garantisine devam eder veya değişim ya da onarımın yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca garantili sayılır (hangisi sizin için daha uzun süreli bir kapsam sağlıyorsa). 

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede talep edilen servis için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

Uluslararası Destek Bilgileri

www.apple.com/support/country

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

locate.apple.com/tr/tr/

Apple Destek ve Hizmeti

support.apple.com/tr-tr/HT201232

Apple Ücretsiz Desteği

www.apple.com/tr/support/complimentary/

 

İnternet erişiminiz yoksa veya Apple Ürünü bu kaynaklardan faydalandıktan sonra hala düzgün çalışmıyorsa lütfen bir Apple temsilcisi ile ya da varsa Apple'a ait satış mağazası ("Apple Satış Mağazası") veya bir AASP ile irtibat kurun. Bu yetkili kişiler size, Apple Ürününüzün servis gerektirip gerektirmediğini belirlemenizde yardımcı olacak ve servis gerekliyse sizi Apple'ın aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda bilgilendirecektir. 

Garanti hizmeti almadan önce, Apple veya temsilcileri satın alma belgesi sağlamanızı, olası sorunları tanılamaya yardımcı olmak için hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere Posta gönderisi ile servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve gönderimi için talimatlara uyulması gibi Apple'ın garanti hizmeti prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir. 

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple garanti kapsamındaki servisi şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Bizzat teslimli servis. Apple, Apple Ürününüzü fiziksel teslim ile servis sunan bir Apple Satış Mağazası'na veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra, Apple size Apple Ürününün ARS noktalarından doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü Apple Satış veya AASP noktalarından alırsınız.

(ii) Postayla gönderme servisi. Apple, postayla hizmet sağlamayı seçerse Apple, size uygun olduğu takdirde ön ödemeli irsaliyeler, paketleme malzemesi ve Apple ürününü nasıl uygun şekilde paketleyeceğinize ve adres ekleyeceğinize dair talimatları sağlar ve böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP noktasına gönderebilirsiniz. Talimatlar size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleri ile basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve gönderme ile ilgili yöntemlere yönelik tüm talimatlara uyulduğu takdirde Apple bulunduğunuz yere ve yerden yapılan gönderimlerin ücretini öder.

(iii) Kendin yap (“DIY”) servisi. DIY servis gereği Apple size eskisinin yerine verilecek ürün veya ürüne ait fare veya klavye gibi hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilir parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır. Not: Apple DIY servisi ile bağlantılı oluşan işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme ile ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde, aşağıda sıralanan telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Satış Mağazası'nı ya da AASP noktasını ziyaret edin. Apple, DIY servis aracılığıyla servis sağlamayı tercih ederse aşağıdaki süreç geçerli olacaktır: 

(a) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istediği servis: Apple; eskisinin yerine verilecek ürünün, parçanın veya aksesuarın perakende fiyatı ve geçerli gönderim masrafları için teminat olarak bir kredi kartı onayı isteyebilir. Apple; eskisinin yerine verilecek ürünü, parçayı veya aksesuarı, varsa değiştirme talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine dair gereklilikleri ile birlikte gönderecektir. Talimatlara uyarsanız Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir; böylelikle hiçbir ürün veya parça ve gönderim için bir ücret ödemeyeceksiniz. Değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı verilen talimatlara göre iade etmezseniz veya servis edilmeye uygun olmayan değiştirilen ürün, parça veya aksesuar iade ederseniz Apple, onaylanmış tutarı kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istemediği servis: Apple; eskisinin yerine verilecek ürünü, parçayı veya aksesuarı varsa kurulum hakkında talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın bertaraf edilmesine dair gereklilikleri ile birlikte ücretsiz olarak gönderecektir. 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir. 

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

 • Aşağıdaki paragraf ii) ve iii)'e tabi olmak üzere, kanunların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı veya bu garantinin uygulanması veya tasarlanmış uygulaması ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri hükümleri ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır..
 • Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
  • bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;
  • ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya
  • işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.
 • Yukarıdaki paragraf i) ve ii) hükümleri ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık veya yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak veya hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır. 

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir. 

Hükümlerden herhangi biri yürürlükteki kanunlarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan hükümlerin hukuka uygunluğu veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. 

Bu garanti Türkiye'deki ülke kanunlarına tabidir ve bu kanunlar gereğince yorumlanır. 

© 2018 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

043018 Turkey Universal Warranty v1.4

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi - TÜRKİYE

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. Uygun olmayan mallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türk tüketici kanunlarında sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu itibarla, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi faydaları, Türk tüketici kanunu ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sağlanır.

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgelerine İlişkin Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilirler.

Tüketiciler, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi veya tüketici kanunundan kaynaklanan hakları gereği hizmet talep etmeyi tercih etme hakkına sahiptir.

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketici kanunu talepleri için geçerli olmayacaktır.

Tüketici kanunundan kaynaklanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için, yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No: 199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi); ("Apple") orijinal ambalajındaki Apple markalı donanım ürünü ve Apple markalı aksesuarları ("Apple Ürünü") için Apple tarafından yayımlanan kullanıcı kılavuzlarına, teknik özelliklere ve diğer Apple Ürünü kılavuzlarına uygun olarak normal koşullarda kullanılmaları durumunda, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki perakende satış noktasından satın alınma tarihlerinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı ("Garanti Süresi") sağlar.

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında gerçekleşen tüm taleplerde bu garanti belgesinin koşulları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir.

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunlarına ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Lütfen ayrıntılar için ürün kutusuna ve belgelerine bakın.

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis mevcut olmaması halinde, Apple gönderim ve hizmet için ortaya çıkabilecek ek ücretleri servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefonla iletişim kurarken bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arıza malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle oluşmamışsa, piller ya da koruyucu kılıflar gibi zaman içinde yıpranacak şekilde tasarlanmış sarf parçaları; (b) arıza işçilikteki bir kusur nedeniyle oluşmamışsa çizikler, ezikler ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış görünüm hasarı; (c) Apple Ürününün teknik özelliklerini (Apple Ürünü özellikleri www.apple.com/tr adresinde her bir Apple Ürününün teknik özellikleri altında veya mağazalarda bulunabilir) karşılamayan, bir üçüncü tarafça sağlanmış bileşen veya ürün ile kullanımdan kaynaklanan hasar; (d) kaza, kötüye kullanım, hatalı kullanım, yangın, sıvı teması, deprem veya başka dış etkenlerden kaynaklanan hasar; (e) Apple Ürününü kullanıcı kılavuzunda, teknik özelliklerde veya diğer Apple Ürünü kılavuzlarında belirtilenden farklı kullanmaktan kaynaklanan hasar; (f) Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisten (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini veya kapasitesini değiştirmek üzere Apple Ürününde yapılan değişiklikler; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan veya Apple Ürününün normal eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar veya (i) Apple Ürününden herhangi bir seri numarasının çıkarılması veya kazınması veya (j) Apple'ın, ilgili kamu kuruluşlarından Apple Ürününün çalındığına dair bilgi alması ya da Apple Ürününe yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parolalı güvenlik önlemleri ve diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakamamanız ve ürünün yetkili kullanıcısı olduğunuzu (ör. satın alma kanıtı sağlayarak) hiçbir şekilde kanıtlayamamanız.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerde sınırlayabilir.

Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak garanti, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlar. Bölge dışında ülke seçenekleri Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen www.apple.com/iphone/LTE/ ve www.apple.com/ipad/LTE/ adreslerine bakın.

Mevzuat gereklilikleri nedeniyle, hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak işbu garanti Türkiye dışında servis kapsamı sağlamamaktadır. 

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA, İÇERİKLERİ KORUMAK İÇİN VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM OLARAK APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMELİSİNİZ.

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almalı, tüm kişisel bilgilerinizi silmeli ve tüm güvenlik parolalarını kaldırmalısınız. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yerleri değiştirilebilir ve/veya yeniden formatlanabilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürününüz veya eskisinin yerine verilecek ürün, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürününüzü orijinal olarak satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, Apple Ürününü sistem yazılımının daha önceki bir sürüme geri dönmesini engellemek için garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılım güncellemeleri kurabilir. Apple Ürününde kurulu üçüncü şahıs uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumlu olmayabilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

Önemli: Kullanıcı Kılavuzu içini açmaya yönelik olarak nasıl tasarlandığını açıklamadığı sürece Apple Ürününün içini açmaya veya Apple Ürününe takılı koruyucu kapağı sökmeye çalışmayın. Apple Ürününü açmak veya koruyucu kapakları sökmek, bu garantinin kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir. Bu Apple Ürününe sadece Apple veya bir AASP servis vermelidir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onarır veya

(ii) Apple Ürününü yeni parçalardan oluşturulmuş aynı model (veya sizin rızanızla işlev bakımından eşdeğer bir ürün) ile değiştirir veya

(iii) Doğrudan Apple'dan satın almış olduğunuz Apple Ürününün iadesine karşılık olarak satın alma bedelini geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da geri ödeme yapıldığında, tüm eskisinin yerine verilecek malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir ve değiştirilen ya da geri ödemesi yapılan malzemeler Apple'ın mülkiyeti olur.

Bir eskisinin yerine verilecek parça veya ürün ya da onarılmış bir Apple Ürünü kalan orijinal Apple Ürünü garantisine devam eder veya değişim ya da onarımın yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca garantili sayılır (hangisi sizin için daha uzun süreli bir kapsam sağlıyorsa).

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede talep edilen servis için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

Uluslararası Destek Bilgileri

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

Apple Destek ve Hizmeti

Apple Ücretsiz Desteği

İnternet erişiminiz yoksa veya Apple Ürünü bu kaynaklardan faydalandıktan sonra hala düzgün çalışmıyorsa, lütfen bir Apple temsilcisi veya, mevcutsa, Apple'a ait satış mağazası ("Apple Satış") veya bir AASP ile irtibat kurun. Size, Apple Ürününüzün servis gerektirip gerektirmediğini belirlemenizde yardımcı olacaklar ve servis gerekliyse sizi Apple'ın aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda bilgilendireceklerdir.

Garanti hizmeti almadan önce, Apple veya temsilcileri satın alma belgesi sağlamanızı, olası sorunları tanılamaya yardımcı olmak için hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere Posta gönderisi ile servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve gönderimi için talimatlara uyulması gibi Apple'ın garanti hizmeti prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir.

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple garanti kapsamındaki servisi şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Bizzat teslimli servis. Apple, Apple Ürününüzü fiziksel teslim ile servis sunan bir Apple Satış Mağazası'na veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra, Apple size Apple Ürününün ARS noktalarından doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü Apple Satış veya AASP noktalarından alırsınız.

(ii) Postayla gönderme servisi. Apple, postayla hizmet sağlamayı seçerse Apple, size uygun olduğu takdirde ön ödemeli irsaliyeler, paketleme malzemesi ve Apple ürününü nasıl uygun şekilde paketleyeceğinize ve adres ekleyeceğinize dair talimatları sağlar ve böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP noktasına gönderebilirsiniz. Talimatlar size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleri ile basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve gönderme ile ilgili yöntemlere yönelik tüm talimatlara uyulduğu takdirde Apple bulunduğunuz yere ve yerden yapılan gönderimlerin ücretini öder.

(iii) Kendin yap (“DIY”) servisi. DIY servis gereği Apple size eskisinin yerine verilecek ürün veya ürüne ait fare veya klavye gibi hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilir parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır. Not: Apple DIY servisi ile bağlantılı oluşan işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme ile ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde, aşağıda sıralanan telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Satış Mağazası'nı ya da AASP noktasını ziyaret edin. Apple, DIY servis aracılığıyla servis sağlamayı tercih ederse, aşağıdaki süreç geçerli olacaktır:

(a) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istediği servis: Apple; eskisinin yerine verilecek ürünün, parçanın veya aksesuarın perakende fiyatı ve geçerli gönderim masrafları için teminat olarak bir kredi kartı onayı isteyebilir. Apple; eskisinin yerine verilecek ürünü, parçayı veya aksesuarı, varsa değiştirme talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine dair gereklilikleri ile birlikte gönderecektir. Talimatlara uyarsanız, Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir; böylelikle hiçbir ürün veya parça ve gönderim için bir ücret ödemeyeceksiniz. Değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı verilen talimatlara göre iade etmezseniz veya servis edilmeye uygun olmayan değiştirilen ürün, parça veya aksesuar iade ederseniz Apple, onaylanmış tutarı kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.
(b) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istemediği servis: Apple; eskisinin yerine verilecek ürünü, parçayı veya aksesuarı varsa kurulum hakkında talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın bertaraf edilmesine dair gereklilikleri ile birlikte ücretsiz olarak gönderecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir.

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

i) Aşağıdaki paragraf ii) ve iii)'e tabi olmak üzere, kanunların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı veya bu garantinin uygulanması veya tasarlanmış uygulaması ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri hükümleri ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır..

ii) Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:

a. bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;

b. ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya

c. işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.

iii) Yukarıdaki paragraf i) ve ii) hükümleri ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık veya yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak veya hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır.

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir.

Hükümlerden herhangi biri yürürlükteki kanunlarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan hükümlerin hukuka uygunluğu veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Bu garanti Türkiye'deki ülke kanunlarına tabidir ve bu kanunlar gereğince yorumlanır.

© 2017 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

031017-Turkey-Universal-Warranty-v1.3

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi - TÜRKİYE

Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. Uygun olmayan mallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türk tüketici kanunlarında sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu itibarla, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi faydaları, Türk tüketici kanunu ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sağlanır.

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgelerine İlişkin Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilirler.

Tüketiciler, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi veya tüketici kanunundan kaynaklanan hakları gereği hizmet talep etmeyi tercih etme hakkına sahiptir.

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketici kanunu talepleri için geçerli olmayacaktır.

Tüketici kanunundan kaynaklanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için, yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Büyükdere Caddesi, No: 199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (veya hukuki halefi); ("Apple") orijinal ambalajındaki Apple markalı donanım ürünü ve Apple markalı aksesuarları ("Apple Ürünü") için Apple tarafından yayımlanan kullanıcı kılavuzlarına, teknik özelliklere ve diğer Apple Ürünü kılavuzlarına uygun olarak normal koşullarda kullanılmaları durumunda, son kullanıcı tarafından Türkiye'deki perakende satış noktasından satın alınma tarihlerinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı ("Garanti Süresi") sağlar.

Lütfen dikkat: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında gerçekleşen tüm taleplerde bu garanti belgesinin koşulları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir.

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunlarına ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Lütfen ayrıntılar için ürün kutusuna ve belgelerine bakın.

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden başka bir ülkede servis talep edildiğinde servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis mevcut olmaması halinde, Apple gönderim ve hizmet için ortaya çıkabilecek ek ücretleri servis sağlamadan önce size bildirecektir.

Apple ile telefonla iletişim kurarken bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arıza malzemedeki veya işçilikteki bir kusur nedeniyle oluşmamışsa, piller ya da koruyucu kılıflar gibi zaman içinde yıpranacak şekilde tasarlanmış sarf parçaları; (b) arıza işçilikteki bir kusur nedeniyle oluşmamışsa çizikler, ezikler ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış görünüm hasarı; (c) Apple Ürününün teknik özelliklerini (Apple Ürünü özellikleri www.apple.com/tr adresinde her bir Apple Ürününün teknik özellikleri altında veya mağazalarda bulunabilir) karşılamayan, bir üçüncü tarafça sağlanmış bileşen veya ürün ile kullanımdan kaynaklanan hasar; (d) kaza, kötüye kullanım, hatalı kullanım, yangın, sıvı teması, deprem veya başka dış etkenlerden kaynaklanan hasar; (e) Apple Ürününü kullanıcı kılavuzunda, teknik özelliklerde veya diğer Apple Ürünü kılavuzlarında belirtilenden farklı kullanmaktan kaynaklanan hasar; (f) Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisten (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini veya kapasitesini değiştirmek üzere Apple Ürününde yapılan değişiklikler; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan veya Apple Ürününün normal eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar veya (i) Apple Ürününden herhangi bir seri numarasının çıkarılması veya kazınması veya (j) Apple'ın, ilgili kamu kuruluşlarından Apple Ürününün çalındığına dair bilgi alması ya da Apple Ürününe yetkisiz erişimi engellemek için tasarlanan parolalı güvenlik önlemleri ve diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakamamanız ve ürünün yetkili kullanıcısı olduğunuzu (ör. satın alma kanıtı sağlayarak) hiçbir şekilde kanıtlayamamanız.

ÖNEMLİ SINIRLAMALAR

Apple, Apple TV için sunduğu garanti hizmetini Apple veya Apple'ın Yetkili Satıcılarının aygıtı sattığı ülkelerde sınırlayabilir.

Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili olarak garanti, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ve İsviçre için servis kapsamı sağlar. Bölge dışında ülke seçenekleri Apple'ın kontrolü dışındaki teknik sorunlar nedeniyle sınırlı olabilir. Hücresel kapsama alanı olan iPad aygıtları ve iPhone aygıtları ile ilgili bilgi için lütfen www.apple.com/iphone/LTE/ ve www.apple.com/ipad/LTE/ adreslerine bakın.

İşbu garanti, iPad aygıtları ile ilgili olarak, Apple'ın kontrolü dışındaki WiFi bağlantısı farklılıkları nedeniyle Çin'de servis kapsamı sağlamamaktadır.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA, İÇERİKLERİ KORUMAK İÇİN VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM OLARAK APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMELİSİNİZ.

Apple Ürününüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almalı, tüm kişisel bilgilerinizi silmeli ve tüm güvenlik parolalarını kaldırmalısınız. Servis sırasında Apple Ürününüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yerleri değiştirilebilir ve/veya yeniden formatlanabilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürününüz veya eskisinin yerine verilecek ürün, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürününüzü orijinal olarak satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, Apple Ürününü sistem yazılımının daha önceki bir sürüme geri dönmesini engellemek için garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılım güncellemeleri kurabilir. Apple Ürününde kurulu üçüncü şahıs uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumlu olmayabilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

Önemli: Kullanıcı Kılavuzu içini açmaya yönelik olarak nasıl tasarlandığını açıklamadığı sürece Apple Ürününün içini açmaya veya Apple Ürününe takılı koruyucu kapağı sökmeye çalışmayın. Apple Ürününü açmak veya koruyucu kapakları sökmek, bu garantinin kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir. Bu Apple Ürününe sadece Apple veya bir AASP servis vermelidir.

GARANTİ TALEBİ ALDIĞINDA APPLE NE YAPAR?

Bu garantinin süresi boyunca bir talepte bulunursanız Apple, kendi takdirine bağlı olarak:

(i) Apple Ürününü yeni parçalar kullanarak onarır veya

(ii) Apple Ürününü yeni parçalardan oluşturulmuş aynı model (veya sizin rızanızla işlev bakımından eşdeğer bir ürün) ile değiştirir veya

(iii) Doğrudan Apple'dan satın almış olduğunuz Apple Ürününün iadesine karşılık olarak satın alma bedelini geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da geri ödeme yapıldığında, tüm eskisinin yerine verilecek malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir ve değiştirilen ya da geri ödemesi yapılan malzemeler Apple'ın mülkiyeti olur.

Bir eskisinin yerine verilecek parça veya ürün ya da onarılmış bir Apple Ürünü kalan orijinal Apple Ürünü garantisine devam eder veya değişim ya da onarımın yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca garantili sayılır (hangisi sizin için daha uzun süreli bir kapsam sağlıyorsa).

Apple Ürününün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede talep edilen servis için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:


Uluslararası Destek Bilgileri

Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Apple Satış Mağazası

Apple Destek ve Hizmeti

Apple Ücretsiz Desteğiİnternet erişiminiz yoksa veya Apple Ürünü bu kaynaklardan faydalandıktan sonra hala düzgün çalışmıyorsa, lütfen bir Apple temsilcisi veya, mevcutsa, Apple'a ait satış mağazası ("Apple Satış") veya bir AASP ile irtibat kurun. Size, Apple Ürününüzün servis gerektirip gerektirmediğini belirlemenizde yardımcı olacaklar ve servis gerekliyse sizi Apple'ın aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda bilgilendireceklerdir.

Garanti hizmeti almadan önce, Apple veya temsilcileri satın alma belgesi sağlamanızı, olası sorunları tanılamaya yardımcı olmak için hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere Posta gönderisi ile servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve gönderimi için talimatlara uyulması gibi Apple'ın garanti hizmeti prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir.

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple garanti kapsamındaki servisi şu seçeneklerden biri yoluyla sağlar:

(i) Bizzat teslimli servis. Apple, Apple Ürününüzü fiziksel teslim ile servis sunan bir Apple Satış Mağazası'na veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürününüz, servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bildirim aldıktan sonra, Apple size Apple Ürününün ARS noktalarından doğrudan bulunduğunuz yere gönderileceğini bildirmediği sürece Apple Ürününü Apple Satış veya AASP noktalarından alırsınız.

(ii) Postayla gönderme servisi. Apple, postayla hizmet sağlamayı seçerse Apple, size uygun olduğu takdirde ön ödemeli irsaliyeler, paketleme malzemesi ve Apple ürününü nasıl uygun şekilde paketleyeceğinize ve adres ekleyeceğinize dair talimatları sağlar ve böylece Apple Ürününüzü bir ARS veya AASP noktasına gönderebilirsiniz. Talimatlar size e-posta yoluyla veya paketleme malzemeleri ile basılı kopya halinde gönderilebilir. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürününü size geri gönderecektir. Apple Ürününü paketleme ve gönderme ile ilgili yöntemlere yönelik tüm talimatlara uyulduğu takdirde Apple bulunduğunuz yere ve yerden yapılan gönderimlerin ücretini öder.

(iii) Kendin yap (“DIY”) servisi. DIY servis gereği Apple size eskisinin yerine verilecek ürün veya ürüne ait fare veya klavye gibi hiçbir alet kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilir parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır. Not: Apple DIY servisi ile bağlantılı oluşan işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme ile ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde, aşağıda sıralanan telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Satış Mağazası'nı ya da AASP noktasını ziyaret edin. Apple, DIY servis aracılığıyla servis sağlamayı tercih ederse, aşağıdaki süreç geçerli olacaktır:

(a) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istediği servis: Apple; eskisinin yerine verilecek ürünün, parçanın veya aksesuarın perakende fiyatı ve geçerli gönderim masrafları için teminat olarak bir kredi kartı onayı isteyebilir. Apple; eskisinin yerine verilecek ürünü, parçayı veya aksesuarı, varsa değiştirme talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine dair gereklilikleri ile birlikte gönderecektir. Talimatlara uyarsanız, Apple, kredi kartı provizyonunu iptal edecektir; böylelikle hiçbir ürün veya parça ve gönderim için bir ücret ödemeyeceksiniz. Değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı verilen talimatlara göre iade etmezseniz veya servis edilmeye uygun olmayan değiştirilen ürün, parça veya aksesuar iade ederseniz Apple, onaylanmış tutarı kredi kartınızdan tahsil edecektir. Kredi kartınızdan provizyon alınamazsa size servis verilemeyecek ve Apple, servis için alternatif seçenekler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istemediği servis: Apple; eskisinin yerine verilecek ürünü, parçayı veya aksesuarı varsa kurulum hakkında talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın bertaraf edilmesine dair gereklilikleri ile birlikte ücretsiz olarak gönderecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi kanunlar gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) kanunların izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar kanunların izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürününün bu garanti gereğince Apple Ürününde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir.

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

Aşağıdaki paragraf ii) ve iii)'e tabi olmak üzere, kanunların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın "Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi"nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı veya bu garantinin uygulanması veya tasarlanmış uygulaması ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri hükümleri ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır..

Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:

bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;

ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya

işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.

Yukarıdaki paragraf i) ve ii) hükümleri ölüm veya kişisel yaralanmayla ilgili talepler, dolandırıcılık veya yanıltıcı beyanla ilgili talepler ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak veya hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır.

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir.

Hükümlerden herhangi biri yürürlükteki kanunlarca hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak görülürse garantiden çıkarılacak ve kalan hükümlerin hukuka uygunluğu veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Bu garanti Türkiye'deki ülke kanunlarına tabidir ve bu kanunlar gereğince yorumlanır.

© 2016 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

071816-Turkey-Universal-Warranty-v1.2

Donanım Garantiniz

Apple İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi - TÜRKİYE
Sadece Apple Markalı Ürünler İçin

TÜKETİCİ KANUNU

Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi, isteğe bağlı üretici garantisidir. Uygun olmayan mallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türk tüketici kanunlarında sağlanan haklardan bağımsız haklar sunar.

Bu itibarla, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi faydaları, Türk tüketici kanunu ile sağlanan hakların yerine geçmez ancak bunlara ek olarak sağlanır.

Bir ürün kusurlu ise tüketiciler, özellikle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'te yer alan haklardan faydalanabilirler.

Tüketiciler, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi veya tüketici kanunundan kaynaklanan hakları gereği hizmet talep etmeyi tercih etme hakkına sahiptir.

Önemli: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi hüküm ve şartları, tüketici kanunu talepleri için geçerli olmayacaktır.

Tüketici kanunundan kaynaklanan haklarınız konusunda daha fazla bilgi için, yerel tüketici kuruluşlarınızla irtibata geçin.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAR?

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Büyükdere Caddesi, No. 127, Astoria İş Merkezi, A Kule, Kat: 8/9/10, Esentepe, İstanbul, 34394, Türkiye (veya hukuki halefleri) ("Apple"), Apple kullanım kılavuzları, teknik şartnameleri ve diğer yayınlanmış Apple Ürünü talimatları ile uyumlu bir şekilde kullanıldığında, paket içinde yer alan Apple markalı donanım ürünü ve aksesuarlarını ("Apple Ürünü") malzeme ve işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı nihai kullanıcı tarafından Türkiye'de perakende olarak satın alındığı asıl tarihten itibaren İKİ (2) YILLIK bir süre boyunca ("Garanti Süresi") garanti eder.

Lütfen unutmayın: Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi kapsamında yapılan tüm taleplerde bu garanti belgesinin koşulları belirleyici olacaktır.

BU GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ?

Bu garanti, Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa dahi, Apple markalı olmayan donanım ürünleri ve yazılım için geçerli değildir.

Apple markalı olmayan ürünler, tüketici kanunu haklarına ek faydalar sağlayan üretici garantisinden yararlanabilir. Lütfen ayrıntılar için ürün kutusuna ve belgelerine bakın.

Yazılımın kullanımı ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için yazılım ile birlikte gelen lisans sözleşmesine bakın.

Apple Ürünü'nün alındığı ülke olmayan bir ülkede servis talep edildiğinde, servis seçenekleri sınırlı olabilir. Söz konusu ülkede Apple Ürünü için servis mevcut olmaması halinde, Apple gönderim ve hizmet için ortaya çıkabilecek ek ücretleri servis vermeden önce size bildirecektir.

Apple ile telefonla iletişim kurarken, bulunduğunuz yere bağlı olarak çağrı ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen şebeke operatörünüz ile bağlantı kurun.

Bu garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arıza malzeme veya işçilikten kaynaklanmadıkça piller veya zaman içinde kaybolmak üzere tasarlanmış koruyucu kaplamalar gibi sarf parçaları; (b) çizikler, ezikler ve bağlantı noktalarındaki kırık plastikler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kozmetik hasarlar; (c) bir başka ürün ile kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (d) kaza, suistimal, hatalı kullanım, sıvı teması, yangın, deprem veya başka dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar; (e) Apple Ürünü'nü kullanım kılavuzu, teknik şartnameler veya yayınlanmış diğer Apple Ürünü talimatlarında belirtilenden farklı kullanmaktan kaynaklanan hasarlar; (f) Apple temsilcisi veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ("AASP") olmayan kimseler tarafından gerçekleştirilen servisten (yükseltmeler ve genişletmeler de dahil) kaynaklanan hasarlar; (g) Apple'ın yazılı izni olmaksızın işlevselliğini veya kapasitesini değiştirmek üzere Apple Ürünü'nde yapılan değişiklikler; (h) normal yıpranmadan kaynaklanan veya Apple Ürünü'nün normal eskimesi nedeniyle oluşan hasarlar veya (i) Apple Ürünü'ndeki seri numarası silinmesi veya bozulması.

iPHONE VE iPAD SERVİSİ İÇİN ÖNEMLİ KISITLAMA.

Apple, iPhone ve iPad için garanti hizmetini Apple Ürünü'nün orijinal olarak satıldığı Apple veya Yetkili Distribütörlerinin bulunduğu ülkeyle sınırlandırabilir. iPhone veya iPad ürünlerine sadece Apple veya bir AASP servis vermelidir.

SORUMLULUKLARINIZ

APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM PROGRAMLARI, VERİLER VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYORSA, İÇERİKLERİ KORUMAK İÇİN VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ARIZALARA KARŞI ÖNLEM OLARAK APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN DEPOLAMA ORTAMINDA YER ALAN BİLGİLERİN KOPYALARINI DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEMELİSİNİZ.

Apple Ürünü'nüzü garanti hizmeti için göndermeden önce, depolama ortamındaki içeriklerin ayrı bir yedek kopyasını almalı, tüm kişisel bilgilerinizi silmeli ve tüm güvenlik parolalarını kaldırmalısınız. Servis sırasında Apple Ürünü'nüzün depolama ortamındaki içerikler silinebilir, yerleri değiştirilebilir ve/veya yeniden formatlanabilir.

Garanti hizmetinin ardından, Apple Ürünü'nüz veya ikame ürün, geçerli güncellemelere tabi olarak Apple Ürünü'nüzü orijinal olarak satın aldığınızda yapılandırıldığı gibi iade edilecektir. Apple, Apple Ürünü'nü sistem yazılımının daha önceki bir sürüme geri dönmesini engellemek için garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılım güncellemeleri kurabilir. Apple Ürünü'nde kurulu üçüncü şahıs uygulamaları sistem yazılım güncellemesi neticesinde uyumlu olmayabilir veya Apple Ürünü ile çalışmayabilir. Diğer tüm yazılım programlarını, verileri ve bilgileri yeniden yüklemekten siz sorumlu olacaksınız. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden yüklenmesi, bu garanti kapsamında değildir.

Satın alınan ülke haricindeki bir ülkede hizmet talep edebilirsiniz; bu durumda yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanunları ve yönetmeliklerine uyacak ve tüm gümrük vergileri, KDV ile diğer ilgili vergiler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız; garantinin ikinci yılında hizmet almak için, ürünü Türkiye'den satın aldığınıza dair bir belge gerekli olabilir.

Önemli: Ürünün nasıl açılacağı Kullanım Kılavuzu'nda açıklanmamışsa, Apple Ürünü'nü açmayın. Apple Ürünü'nü açmak bu garanti kapsamına girmeyen hasara neden olabilir.

BİR GARANTİ TALEBİ OLMASI HALİNDE APPLE NE YAPAR?

Bu garanti gereği geçerli bir talepte bulunmanız halinde, Apple kendi seçimine bağlı olarak:

(i) Yeni veya performans ve güvenilirlik bakımından yenisine denk kullanılmış parçalar ile Apple Ürünü'nü onaracak veya

(ii) Apple Ürünü'nü işlevsellik bakımından en az Apple Ürünü'ne denk ve yeni ve/veya performans ve güvenilirlik bakımından yenisine denk kullanılmış parçalardan oluşturulmuş bir Apple Ürünü ile değiştirecek veya

(iii) Apple Ürünü'nün iadesine karşılık olarak satın alma bedelini geri ödeyecektir.

Bir ürün veya parça değiştirildiğinde ya da geri ödeme yapıldığında, tüm ikame malzemeler sizin mülkiyetiniz haline gelir ve değiştirilen ya da geri ödemesi yapılan malzemeler Apple'ın mülkiyeti olur.

Bir ikame parça veya ürün ya da onarılmış bir Apple Ürünü kalan orijinal Apple Ürünü garantisine devam eder veya değişim ya da onarımın yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca garantili sayılır (hangisi sizin için daha uzun süreli bir kapsam sağlıyorsa).

Apple Ürünü'nün satın alındığı ülkeden farklı bir ülkede talep edilen servis için Apple, ürünleri ve parçaları onarabilir ya da yerel standartlarla uyumlu benzer ürün ve parçalar ile değiştirebilir.

GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki çevrimiçi yardım kaynaklarına erişin ve bu kaynakları inceleyin:

İnternet erişiminiz yoksa veya Apple Ürünü bu kaynaklardan faydalandıktan sonra hala düzgün çalışmıyorsa, lütfen bir Apple temsilcisi veya, mevcutsa, Apple'a ait perakende mağazası ("Apple Perakende") veya bir AASP ile irtibat kurun. Onlar size Apple Ürünü'nüzün servis gerektirip gerektirmediğini belirlemenizde yardımcı olacaklar ve servis gerekliyse sizi Apple'ın aşağıda ifade edilen garanti hizmeti seçeneklerinden hangisini sağlayacağı konusunda bilgilendireceklerdir.

Garanti hizmeti almadan önce, Apple veya temsilcileri satın alma belgesi sağlamanızı, olası sorunları tanılamaya yardımcı olmak için hazırlanmış soruları yanıtlamanızı ve aşağıda açıklandığı üzere Posta gönderisi ile servis alırken Apple Ürünlerinin paketlenmesi ve gönderimi için talimatlara uyulması gibi Apple'ın garanti hizmeti prosedürlerini uygulamanızı isteyebilir.

GARANTİ HİZMETİ SEÇENEKLERİ

Apple münferit durumlarda, özellikle Apple Ürünü'nün türüne bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerin bir veya daha fazlası aracılığıyla garanti hizmeti sağlayabilir:

(i) Fiziksel teslim ile servis. Apple, Apple Ürünü'nüzü fiziksel teslim ile servis sunan bir Apple Perakende Mağazasına veya AASP noktasına iade etmenizi isteyebilir. Apple Ürünü'nüz servis göreceği Apple Onarım Servisi ("ARS") noktasına gönderilebilir. Servisin tamamlandığına dair bilgilendirildiğinizde, Apple Ürünü'nüzü hemen Apple Perakende Mağazasından veya AASP noktasından geri alabilirsiniz veya Apple Ürünü ARS noktasından doğrudan size gönderilecektir.

(ii) Posta gönderisi ile servis. Apple posta gönderisi ile servis sağlamayı tercih ederse, size ön ödemeli irsaliyeler ve varsa ambalaj malzemeleri gönderir ve böylelikle Apple Ürünü'nüzü bir ARS veya AASP noktasına Apple talimatları uyarınca gönderebilirsiniz. Servis tamamlandığında, ARS veya AASP noktası Apple Ürünü'nü size geri gönderecektir. Tüm talimatlar uygulanırsa, Apple gönderim ücretlerini ödeyecektir.

(iii) Kendin Yap ("DIY") servis. DIY servis gereği Apple size bir ikame ürün veya ürüne ait fare veya klavye gibi hiçbir alet kullanılmadan değiştirilebilecek kolaylıkla değiştirilebilir parçalar veya aksesuarlar sağlayacaktır. Not: Apple DIY servisi ile bağlantılı oluşan işçilik ücretlerinden sorumlu değildir. Değiştirme ile ilgili daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde, aşağıda sıralanan telefon numaralarından Apple ile irtibat kurun veya bir Apple Perakende Mağazasını ya da AASP noktasını ziyaret edin. Apple, DIY servis aracılığıyla servis sağlamayı tercih ederse, aşağıdaki süreç geçerli olacaktır:

(a) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istediği servis: Apple ikame ürünün, parçanın veya aksesuarın perakende fiyatı ve geçerli gönderim masrafları için teminat olarak bir kredi kartı onayı isteyebilir. Apple ikame ürünü, parçayı veya aksesuarı, varsa değiştirme talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın iadesine dair gereklilikleri ile birlikte gönderecektir. Talimatlara uyarsanız, Apple kredi kartı yetkilendirmesini iptal edecektir; böylelikle hiçbir ürün veya parça ve gönderim için bir ücret ödemeyeceksiniz. Değiştirilen ürünü, parçayı veya aksesuarı verilen talimatlara göre iade etmezseniz veya servis edilmeye uygun olmayan değiştirilen ürün, parça veya aksesuar iade ederseniz Apple kredi kartınızdan onaylanmış tutarı tahsil edecektir. Kredi kartı onayı sağlayamıyorsanız size servis verilemeyecektir ve Apple servis için alternatif düzenlemeler sunacaktır.

(b) Apple'ın değiştirilen ürünün, parçanın veya aksesuarın iade edilmesini istemediği servis: Apple ikame ürünü, parçayı veya aksesuarı varsa kurulum hakkında talimatları ve değiştirilen ürün ya da parçanın bertaraf edilmesine dair gereklilikleri ile birlikte ücretsiz olarak gönderecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

A) Sözleşmenin bütünlüğü:

Bu garanti belgesinde ifade edilmeyen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (mevzuat ya da umumi hukuk gereğince sözlü, yazılı, açık ve/veya zımni olsun) hukukun izin verdiği en geniş kapsamda, Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nde hariç tutulacaktır.

Bu gibi garantiler, koşullar ve diğer şartların hariç tutulamadığı durumlarda, bunlar hukukun izin verdiği en geniş kapsamda bu Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi süresi ve Apple'ın seçimine göre, yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri ile sınırlıdır.

Bazı ülkeler bu gibi garantilerin, koşulların ve/veya zımni şartların ne kadar uzun süreceği konusunda sınırlandırmalara izin vermemektedir, bu durumda yukarıda açıklanan sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

B) Veriler ile ilgili feragat:

Apple, herhangi bir Apple Ürünü'nün bu garanti gereğince Apple Ürünü'nde saklanan bilgi ve/veya verilerin risk altında olmadan ve/veya kaybolmadan onarılabileceğini veya değiştirilebileceğini garanti, beyan veya taahhüt etmemektedir.

C) Sorumluluğun sınırlandırılması:

 1. Aşağıdaki paragraf ii) ve iii)'e tabi olmak üzere, hukukun izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın Apple İki Yıllık Sınırlı Garantisi'nden, sözleşmedeki tazminat yükümlülüğünden (ihmal dahil olmak üzere) kaynaklanan ve/veya bu garanti ile bağlantılı veya bu garantinin uygulanması veya tasarlanmış uygulaması ile bağlantılı olarak farklı şekilde ortaya çıkan toplam sorumluluğu yukarıdaki "Bir garanti talebi olması halinde Apple ne yapar?" başlığı altında ifade edilen garanti hizmeti seçenekleri hükümleri ile (masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere ve kendi seçimine göre) sınırlı olacaktır.
 2. Apple hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
  1. bu garanti belgesini ihlalimizden kaynaklanmamış tüm kayıplar;
  2. ürünü satın almanız sırasında Apple'ın bu garanti belgesini ihlalinin makul bir biçimde öngördüğü sonuçlarından kaynaklanmayan tüm kayıp ve hasarlar veya
  3. işiniz, kazanç kaybı, veri kaybı veya fırsat kaybı ile bağlantılı kayıplar.
 3. Yukarıdaki paragraf i) ve ii) hükümleri ölüm veya kişisel yaralanma talepleri, dolandırıcılık veya yanıltıcı beyan talepleri ve/veya hukuki bir sorun olarak sınırlandırılamayacak veya hariç tutulamayacak diğer sorumluluklar için geçerli olmayacaktır.

GİZLİLİK

Apple, müşteri bilgilerini http://www.apple.com/privacy adresinde yer alan Apple Müşteri Gizliliği Politikası uyarınca koruyacak ve kullanacaktır.

GENEL

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garantiyi değiştirmeye, uzatmaya veya bu garantiye ek yapmaya yetkili değildir.

Herhangi bir hükmün hukuka aykırı veya uygulanamaz olması halinde, hüküm bu garantiden ayrılacak ve kalan hükümlerin hukuka uygunluğu veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Bu garanti Türkiye'deki ülke kanunlarına tabidir ve bu kanunlar gereğince yorumlanır.

Donanım Garantiniz

Apple Bir (1) Yıllık Sınırlı Garanti – iOS
Yalnızca Apple Markalı Ürünler İçindir.

İŞBU GARANTİ İLE TÜKETİCİ KANUNUNUN İLİŞKİSİ

İŞBU GARANTİ SİZE ÖZEL HUKUKİ HAKLAR SAĞLAMAKTADIR VE EYALETTEN EYALETE (YA DA ÜLKEYE YA DA VİLAYETE) DEĞİŞEN FARKLI HAKLARIN SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ. KANUNUN İZİN VERDİKLERİ DIŞINDA, APPLE, SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UYUMSUZLUĞUNDAN DOĞAN HAKLAR DA DAHİL, SAHİP OLDUĞUNUZ DİĞER HAKLARI HARİÇ TUTMAMAKTA, SINIRLAMAMAKTA YA DA ASKIYA ALMAMAKTADIR. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN, KENDİ ÜLKE, VİLAYET YA DA EYALET HUKUKUNA BAKINIZ.

TÜKETİCİ KANUNU’NA TABİ GARANTİ SINIRLAMALARI

KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ VE BELİRTİLEN TELAFİ YOLLARI MÜNHASIRDIR VE SÖZLÜ, YAZILI, KANUNİ, AÇIK YA DA ZIMNİ OLSUN DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİN, TELAFİ YOLLARININ VE ŞARTLARIN YERİNE GEÇMEKTEDİR. APPLE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN OLAN ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ İLE UYGUNLUK GARANTİSİ VE GİZLİ AYIPLAR İÇİN OLAN GARANTİLER DE DAHİL, KANUNİ YA DA ZIMNİ GARANTİLERİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE KABUL ETMEMEKTEDİR. BU GARANTİLARİN KABUL EDİLMEMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMLARDA, APPLE BU GARANTİLERİN SÜRESİ İLE ÇÖZÜM YOLLARINI VE TERCİH HAKKI APPLE’DA OLMAK ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TAMİR VE DEĞİŞTİRME HİZMETLERİNİ IŞBU GARANTİ SÜRESİ İLE SINIRLAMAKTADIR. BAZI EYALETLER (ÜLKELER VE VİLAYETLER), ZIMNI GARANTILERIN (YA DA ŞARTLARIN) KULLANIM SÜRELERININ SINIRLANMASINI KABUL ETMEMEKTEDIR, BU SEBEPLE YUKARIDA BAHSEDİLEN SINIRLAMA SİZE UYGULANMAYABİLİR.

İŞBU GARANTİYE NELER DAHİLDİR?

Apple, orijinal pakette yer alan Apple markalı iPhone, iPad veya iPod donanımları ile aksesuarlarını (“Apple Ürünü”), Apple’ın yayımlanan kullanım kılavuzlarına uygun kullanılmaları halinde, ürünün perakende olarak son kullanıcı alıcı tarafından satın alınmasından itibaren BİR (1) YIL süre ile (“Garanti Süresi”) teçhizat ve işçilik hatalarına karşı garanti etmektedir. Apple’ın yayımlanan kullanım kılavuzları, teknik şartname, kullanıcı rehberleri ve hizmet iletişimlerinde kullanılan bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgileri kapsamaktadır.

Not: Bir Yıl Sınırlı Apple Garantisi tahtında yapılacak talepler bu garanti belgesinde yer alan hükümlere tabi olacaktır.

İŞBU GARANTİYE NELER DAHİL DEĞİLDİR?

İşbu garanti, Apple donanımı ile paketlense ya da satılsa bile, Apple markalı olmayan donanımlar ile herhangi bir yazılımı kapsamamaktadır. Apple’ın dışındaki üreticiler, tedarikçiler ya da yayımcılar size kendi garantilerini verebilir. Daha fazla bilgi edinmek için kendileriyle iletişime geçiniz. Apple tarafından dağıtılan (sistem yazılımı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) Apple markalı ya da Apple markası dışındaki yazılım işbu garanti kapsamına dahil değildir. Söz konusu yazılımın kullanımı kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak lütfen yazılımın yanında yer alan lisans sözleşmesine bakınız. Apple Ürünü’nün kesintisiz ya da hatasız olarak çalışması ile ilgili olarak, Apple herhangi bir garanti vermemektedir. Apple Ürünü’nün kullanımı ile ilgili talimatların uygulanmamasından kaynaklanan zararlardan Apple sorumlu değildir.

İşbu garanti (a) malzeme ya da işçilik sebebiyle oluşan ayıplardan kaynaklanan arızalar hariç piller ya da kaplamalar gibi zamanla azalmak üzere tasarlanan tüketilebilir parçalar, (b) çizikler, çentikler ve portlardaki plastiğin kırılması dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kozmetik zararlar, (c) diğer bir ürünle birlikte kullanımdan doğan zararlar, (d) kaza, kötü kullanım, hatalı kullanım, sıvıyla temas, yangın, deprem ya da sair harici etkenlerden doğan zararlar, (e) Apple Ürününün Apple’ın yayınlanan rehber kurallarına uymaksızın kullanımından doğan zararlar, (f) Apple’ın acentesi ya da bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı (“AASP”) olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirilen (yükseltmeler ve genişletmeler de dahil olmak üzere) servisten doğan zararlar, (g) Apple’ın yazılı izni olmaksızın işlev ya da kapasite değişikliği amacıyla modifiye edilen Apple Ürünleri, (h) normal kullanımdan doğan aşınma ve yıpranmaya nedeniyle oluşan ya da Apple Ürününün normal yaşlanmasının neden olduğu sair arızalar ya da (i) seri numarası silinmiş ya da okunmaz hale gelmiş Apple Ürünleri için geçerli değildir.

iPhone ve iPad HİZMETİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ SINIRLAMA

Apple, kendisinin ya da Yetkili Distribütörünün Apple Ürününü ilk kez satmış olduğu ülkeye verilen iPhone ve iPad için verdiği garanti hizmetini sınırlandırabilir.

SORUMLULUKLARINIZ

İÇERİĞİN KORUNMASI VE OLASI İŞLETİM ARIZALARINA KARŞI TEDBİR OLARAK, APPLE ÜRÜNÜNÜN SAKLAMA ORTAMINDA BULUNAN BİLGİLERİN PERİYODİK OLARAK YEDEK KOPYALARINI ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Garanti hizmetini almadan önce, Apple ya da acenteleri satın alma bilgilerini sunmanızı, olası sorunların teşhis edilmesi için tasarlanan soruları yanıtlamanızı ve Apple’dan garanti hizmeti alımı prosedürüne uymanızı talep edebilir. Apple Ürününüzü garanti hizmeti için ibraz etmeden önce, saklama ortamının ayrı bir yedek kopyasını almanız, korumak istediğiniz bütün kişisel bilgileri silmeniz ve bütün güvenlik şifrelerini geçersiz kılmanız gerekmektedir.

GARANTİ HİZMETİ SÜRESİNCE, SAKLAMA ORTAMINDAKİ İÇERİKLER SİLİNECEK VE YENİDEN FORMATLANACAKTIR. APPLE VE ACENTELERİ YAZILIM PROGRAMLARININ, VERİLERİN YA DA SERVİSE ALINAN APPLE ÜRÜNÜNÜN SAKLAMA ORTAMINDA YA DA DİĞER KISIMLARINDA BULUNAN DİĞER BİLGİLERİN KAYBINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Garanti hizmetinin verilmesini müteakip Apple Ürününüz ya da değiştirilen bir ürün size ilk başta satın aldığınız ayarlara sahip olacak şekilde ve uygulanacak güncellemelere tabi olarak geri verilecektir. Apple, Apple Ürününün sistem yazılımının önceki bir versiyonuna geri dönmesini engelleyecek garanti hizmetinin bir parçası olarak sistem yazılımı güncellemelerini kurabilir. Apple ürününe kurulan üçüncü şahıs uygulamaları, sistem yazılımı güncellemesi nedeniyle Apple Ürününe uygun olmayabilir ya da Apple Ürününde çalışmayabilir. Bütün diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin yeniden kurulması sizin sorumluluğunuz olacaktır. Diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden kurulması işbu garantinin kapsamına dahil değildir.

Önemli: Apple Ürününü açmayınız. Apple Ürününün açılması işbu garantinin kapsamına dahil olmayan zararlara sebep olabilir. Apple Ürünü için sadece Apple ya da bir AASP servis hizmeti verebilir.

GARANTİ HÜKÜMLERİ İHLAL EDİLDİĞİ TAKDİRDE APPLE NE YAPAR?

Garanti Süresi esnasında Apple ya da bir AASP’ye karşı geçerli bir talepte bulunduğunuzda, Apple, kendi takdirine bağlı olarak, (i) Apple Ürününü yeni ya da önceden kullanılmış ancak performans ve güvenilirlik açısından hiç kullanılmamış parçalara denk olan parçaları kullanarak tamir eder, (ii) Apple Ürününü en az o Apple Ürününün işlevsel açıdan dengi olan ve yeni ve/veya önceden kullanılmış ancak performans ve güvenilirlik açısından hiç kullanılmamış parçalara denk olan parçalardan oluşan bir ürünle değiştirir ya da (iii) Apple Ürününü geri alarak karşılığında alış fiyatını iade eder.

Apple, kullanıcılar tarafından kurulabilir bazı parça ya da ürünleri değiştirmenizi talep edebilir. Apple tarafından verilen talimatlara uygun olarak kurulan bir kullanıcı tarafından kurulabilir bir parçayı içeren bir değiştirme parçası ya da ürünü, hangisinin sizin için daha uzun garanti süresi sağladığına bağlı olarak ya Apple Ürününün kalan garanti süresine ya da değişiklik ya da tamirden itibaren doksan (90) günlük garanti süresine sahiptir. Bir ürün ya da parça değiştirildiğinde ya da para iadesi yapıldığında, verilen değişik ürün sizin mülkiyetinize, değiştirilen ya da parası iade edilen ürün Apple’ın mülkiyetine geçer.

GARANTİ HİZMETİNİ NASIL ALACAKSINIZ?

Garanti hizmetine başvurmadan önce lütfen, aşağıda tarif edilen online yardım kaynaklarına erişiniz ve bunları gözden geçiriniz. Bu kaynakları gerektiği şekilde kullandıktan sonra Apple Ürünü halen çalışmıyor ise, lütfen aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak Apple temsilcisi ile veya, şayet mevcutsa, Apple’ın sahip olduğu perakende satış mağazası ile (“Apple Bayii”), veya AASP ile temasa geçiniz. Apple temsilcisi veya AASP sahip olduğunuz Apple Ürünü’nün hizmet gerektirip gerektirmediği hususunun tespit edilmesine yardımcı olacaktır ve şayet gerektiriyorsa Apple’ın bu hizmeti nasıl sağlayacağı hususunda sizi bilgilendirecektir. Apple ile telefon yoluyla iletişime geçmeniz halinde, bulunduğunuz yere bağlı olarak başka ücretlendirmeler de uygulanabilecektir.

Garanti hizmetinin alınmasına ilişkin detaylı online bilgi aşağıda sunulmaktadır:

GARANTİ HİZMET OPSİYONLARI

Apple aşağıda belirtilen opsiyonları birini veya daha fazlasını kullanarak garanti hizmetini sunacaktır:

(i) Carry-in Hizmeti. Sahip olduğunuz Apple Ürünü’nü carry-in hizmeti sunan Apple Mağazası’na veya AASP’ye iade edebilirsiniz. Hizmet iade ettiğiniz yerde sunulabilir veya hizmetin sağlanması maksadıyla Apple Mağazası ya da AASP, sahip olduğunuz Apple Ürünü’nü Apple Tamir Servisi (“ARS”) merkezine gönderebilir. Hizmetin tamamlandığına ilişkin olarak tarafınıza bildirim yapıldıktan sonra, Apple Ürünü’nü Apple Mağazası’ndan veya AASP merkezinden derhal geri alacaksınız ya da Apple Ürünü ARS merkezinden bulunduğunuz yere doğrudan gönderilecektir.

(ii) Mail-in Hizmeti. Şayet Apple, sahip olduğunuz Apple Ürünü’nün mail-in hizmeti için uygun olduğunu tespit ederse, sahip olduğunuz Apple Ürünü’nü ARS veya AASP merkezine Apple’ın talimatlarına uygun şekilde göndermeniz için, Apple önceden ödenmiş irsaliyeyi ve (uygulanabilir olduğu takdirde) paketleme materyalini tarafınıza gönderecektir. Hizmet tamamlandıktan sonra, ARS veya AASP merkezi Apple Ürünü size iade edecektir. Tüm talimatların izlenmiş olması şartı ile Apple, bulunduğunuz yere gönderi veya bulunduğunuz yerden teslim almaya ilişkin masrafları ödeyecektir.

(iii) Kendin Yap (DIY) Parçaları Hizmeti. DIY parçaları hizmeti size, sahip olduğunuz Apple Ürünü üzerinde servis imkanı sağlamaktadır. Şayet DIY parçaları hizmeti koşullar dahilinde mümkün ise, aşağıda yer alan prosedür uygulanacaktır:

(a) Apple’ın değiştirilen ürün veya parçanın iade edilmesini talep ettiği hizmetler. Apple, değiştirilen ürünün veya parçanın perakende fiyatı ve ilgili nakliye masrafları için teminat olarak bir kredi kartla ödeme onayı talep edebilir. Şayet kredi kartla ödeme onayı sağlayamıyorsanız, DIY parçaları hizmeti sizin için uygun olmayabilir ve Apple hizmet ile ilgili olarak alternatif bir düzenleme teklif edecektir. Apple değiştirilecek ürünü veya parçayı tarafınıza kurulum talimatları ile birlikte gönderecektir ve uygulanabilir olduğu ölçüde, değiştirilecek ürün veya parçanın iade edilmesine ilişkin diğer gereklilikleri gönderecektir. Talimatları izlediğiniz takdirde, Apple kredi kartla ödeme onayını iptal edecek ve ürün veya parça için ve bulunduğunuz yere yapılan ve bulunduğunuz yerden yapılan nakliye için ücret tahsil etmeyecektir. Değiştirilen ürünü veya parçayı talimatlara uygun şekilde iade etmemeniz veya değiştirilen ürün veya parçanın hizmet için uygun olmaması halinde, Apple onay verilen miktarı kredi kartınızdan tahsil edecektir.

(b) Apple’ın değiştirilen ürün veya parçanın iade edilmesini talep etmediği hizmetler. Apple kurulum ile ilgili talimatları içeren değiştirilecek ürün veya parçayı tarafınıza ücretsiz olarak gönderecektir ve uygun olduğu ölçüde, değiştirilen ürün veya parçanın imha edilmesine ilişkin gereklilikleri gönderecektir.

(c) DIY parçaları hizmetine ilişkin olarak, Apple yapmış olduğunuz herhangi bir işçilik masrafından sorumlu olmayacaktır. İlave yardıma ihtiyaç duymanız halinde, aşağıda belirtilen telefon numaralarından Apple ile irtibata geçiniz.

Apple, tarafınıza ve belirli bir hizmet şekline uygun bulunan Apple Ürününüz için sağlayabileceği garanti hizmetinin şeklini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet, hizmetin talep edildiği ülkedeki opsiyonların uygunluğu ile sınırlı olacaktır. Hizmet opsiyonları, parça uygunluğu ve yanıtlama süresi ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Apple Ürünü’nün bulunduğu ülkede hizmet verilememesi halinde gönderi ve teslim masraflarından siz sorumlu olabilirsiniz. Satın alım işleminin yapıldığı ülkeden başka bir ülkede hizmet talep etmeniz halinde, yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat kanun ve yönetmeliklerine uyacaksınız ve tüm gümrük vergilerinden, K.D.V.’den ve buna bağlı diğer vergi ve harçlardan sorumlu olacaksınız. Uluslararası hizmetin uygulanabilmesi halinde, Apple ürünleri ve parçaları, yerel standartlarla uyumlu olan ürün ve parçalarla onarabilir veya değiştirebilir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

İŞBU GARANTİDE AKSİ DÜZENLENMEDİĞİ TAKDİRDE VE KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞULUN İHLALİNDEN VEYA HERHANGİ BİR HUKUK KURALI UYARINCA, KULLANIM KAYBI, GELİR KAYBI, MEVCUT VEYA ÖNGÖRÜLEN KAR KAYBI (SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KAR DA DAHİL), PARA KULLANIM KAYBI, ÖNGÖRÜLEN BİRİKİM KAYBI, İŞ KAYBI, FIRSAT KAYBI, TİCARİ İTİBAR KAYBI, İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI, VERİNİN ZARARA UĞRAMASI, BOZULMASI VEYA RİSKE ATILMASI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAYARAK DOĞRUDAN, ÖZEL, BEKLENMEYEN VEYA DOLAYLI ZARARDAN, VEYA HER HÂLÜKÂRDA EKİPMAN VEYA ÜRÜNÜN İKAMESİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI KAYIP VEYA ZARARDAN, DÜZELTME, PROGRAMLAMA VEYA APPLE ÜRÜNÜNDE BULUNAN VEYA APPLE ÜRÜNÜ İLE KULLANILAN HERHANGİ BİR PROGRAMIN VEYA VERİNİN YENİDEN ÜRETİMİNDEN VEYA APPLE ÜRÜNÜNDEKİ BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMAMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

YUKARIDAKİ SINIRLAMA, ÖLÜM VEYA BEDENSEL YARALANMA İDDİALARINA VEYA KANUNDAN KAYNAKLANAN KASTİ VE AĞIR KUSUR VE/VEYA İHMAL SORUMLULUĞA UYGULANMAZ. APPLE, BU GARANTİ KAPSAMINDA TÜM APPLE ÜRÜNLERİNİ TAMİR EDEBİLECEĞİNE VEYA TÜM APPLE ÜRÜNLERİNİ BU ÜRÜNDE BULUNAN BİLGİLER HERHANGİ BİR RİSKE ATILMAKSIZIN VEYA KAYBOLMAKSIZIN İKAME EDEBİLECEĞİNE DAİR HERHANGİ BİR TEKEFFÜL VERMEMEKTEDİR.

BAZI EYALETLERDE (ÜLKELERDE VE BÖLGELERDE), BEKLENMEYEN VEYA DOLAYLI ZARAR SORUMLULUĞUNUN ORTADAN KALDIRILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BU SEBEPLE, YUKARIDAKİ SORUMLULUĞUN KALDIRILMASINA VEYA KISITLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER, SİZE UYGULANMIYOR OLABİLİR.

GİZLİLİK

Apple, kullanıcı bilgilerini www.apple.com/legal/internet-services/privacy adresinde mevcut olan Apple Müşteri Gizliliği Politikasına (Apple Customer Privacy Policy) uygun olarak muhafaza edecek ve kullanacaktır.

GENEL OLARAK

Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi ya da çalışanı işbu garanti üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya, kapsamını genişletmeye ya da ilaveler yapmaya yetkili değildir. Eğer herhangi bir koşul hukuka aykırı ya da uygulanamaz olur ise, geri kalan koşulların hukuksallığı ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecek ve zarar görmeyecektir. Bu garanti, Apple Ürününün satın alındığı ülkenin hukukuna tabi olacak ve bu hukuka göre yorumlanacaktır. Apple, işbu belgenin sonunda Apple Ürününün satın alındığı ülke ya da bölgeye göre tanımlanmıştır. Bu garanti kapsamında ya Apple ya da onun hukuki halefi garanti edendir.

ONLINE BİLGİ

Aşağıdakiler ile ilgili daha fazla bilgi online olarak şu adreste mevcuttur:

SATIN ALINAN BÖLGE VEYA ÜLKE İÇİN GARANTİ YÜKÜMLÜSÜ

Satın Alınan Bölge/Ülke Apple Adres
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Tüm Ülkeler Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, İrlanda Cumhuriyeti

Garanti Bilgileri

Tüketiciler için Ek Yasal Haklar

Ürünü satın aldıkları ülkedeki veya farklıysa ikamet ettikleri ülkedeki tüketiciyi koruma yasaları ya da yönetmelikleriyle korunan tüketiciler için, Apple'ın Sınırlı Garantisi tarafından sunulanlar, bu ek haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu tüketiciyi koruma yasaları ve yönetmelikleri tarafından verilen tüm hak ve yasal yollara ek olarak sağlanır.

Üreticinin garantisi kapsamındaki avantajlar tüketici yasasında sağlanan haklara ek olarak sunulur. Ayrıntılar için burayı tıklayın.

Apple markalı olmayan ürünler / Üçüncü Taraf Ürünler

Apple'ın Sınırlı Garantisi, Apple ürünleriyle birlikte gelseler ya da birlikte satılsalar dahi Apple markalı olmayan ürünler için geçerli değildir. Apple markası dışındaki ürünler üreticinin sağladığı garanti kapsamında olabilir, lütfen ayrıntılar için ürünün kutusuna ve belgelerine bakın.

Ürünün Satın Alındığı Bölge ya da Ülke için Garanti Yükümlüsü

Apple'ın Sınırlı Garantisi uyarınca dünya çapında yükümlü olan şirketlerin listesi Ek bilgi