Apple Distinguished Schools

Apple Distinguished Schools zijn centra van leiderschap en kwaliteitsonderwijs die vorm geven aan de visie van Apple op leren met technologie. En naar onze mening behoren deze scholen tot de meest innovatieve ter wereld.

Continue innovatie.

Leiders, medewerkers en andere belanghebbenden van Apple Distinguished Schools hebben een duidelijke visie op hoe hun technologisch geavanceerde omgeving ondersteuning biedt bij het bereiken van leerdoelen. Schoolleiders hebben bouwstenen voor continue innovatie aangebracht die te maken hebben met cultuur, samen­werking, capaciteit, gemeenschap, financiën en meetbaarheid. De ondersteuning van de visie voor hun school is een voortdurend proces waar weloverwogen planning en praktische uitvoering voor nodig zijn, met de mogelijkheid om deze bij te sturen waar dat nodig is. Ze gebruiken iPads en Macs om creativiteit, samen­werking en kritisch nadenken bij de leerlingen te stimuleren. En ze ontwikkelen een omgeving waarin de leerlingen nieuwsgierig zijn en plezier hebben in de lessen.

Lees hoe onze Apple Distinguished Schools geweldige leerervaringen hebben gecreëerd met gebruik van Apple producten.

Lees de verhalen

Een Apple Distinguished School worden.

Het programma voor Apple Distinguished Schools werkt alleen op uitnodiging voor scholen die voldoen aan de huidige programmakwalificaties. De erkenning wordt toegekend voor drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het uitnodigingsproces begint met een aanvraag van de schoolleiding, voor programmatoegang. Apple beoordeelt alle aanvragen om er zeker van te zijn dat de scholen voldoen aan de kwalificaties van het programma. Is het oordeel positief, dan krijgt de school een uitnodiging om het aanvraagproces te doorlopen.

Kwalificaties

  • Ervaring met één-op-één-programma
  • Innovatief gebruik van het Apple platform
  • Leerkrachten die overweg kunnen met iPad of Mac
  • Gedocumenteerde resultaten

Meer informatie (PDF)

Mogelijkheden voor schoolleiders

Het programma voor Apple Distinguished Schools ondersteunt leidinggevenden op scholen door middel van speciale evenementen, gelegenheden om met experts in contact te komen en samen­werking met andere schoolleiders die ook belangstelling hebben voor innovatief onderwijs.

Apple Teacher

Apple Teacher is een gratis professioneel onderwijs­programma dat ontwikkeld is om leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van Apple producten voor lesgeven en leren.

Lees meer over Apple Teacher