Apple reclame en privacy

Door Apple geleverde reclame helpt mensen bij het ontdekken van apps, producten en diensten terwijl de privacy van de gebruiker beschermd blijft. Bij het ontwerp van het reclameplatform van Apple is rekening gehouden met de bescherming van je gegevens. Zo kun je zelf bepalen hoe we je informatie gebruiken. Ons reclameplatform deelt geen persoonlijke gegevens met derden.

Reclame die wordt verzorgd door het reclameplatform van Apple kan worden weergegeven in de App Store, in Apple News, Aandelen en Apple TV. Het reclameplatform van Apple volgt je niet, wat inhoudt dat het geen gebruikers- of apparaatgegevens uit onze apps koppelt aan gebruikers- of apparaatgegevens die door derden worden verzameld voor gerichte reclame of reclamemetingsdoeleinden. Ook worden er geen gebruikers- of apparaatgegevens gedeeld met bedrijven die in gegevens handelen.

Contextuele gegevens

Contextuele gegevens kunnen worden gebruikt om reclame aan je te richten, zoals:

  • Apparaatgegevens: De taalinstellingen voor je toetsenbord, je apparaattype, OS-versie en verbindingstype.
  • Apparaatlocatie: Als locatie­voorzieningen zijn ingeschakeld en je toestemming hebt gegeven aan de App Store-, de Apple News- of de Apple TV-app om toegang te krijgen tot je locatie, wordt je locatie mogelijk gebruikt om geografisch relevante reclame weer te geven. Het reclameplatform van Apple stelt geen profielen van je locatie samen en gebruikt of bewaart je exacte locatie niet, ook niet als je toestaat dat een app toegang heeft tot je exacte locatie. Voor toegang tot deze instellingen ga je in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen'.
  • App Store: Je zoekopdracht wanneer je een zoekopdracht uitvoert en informatie over de pagina die je bekijkt, kunnen worden gebruikt om relevante reclame weer te geven.
  • Apple News en Aandelen: de soorten artikelen die je leest, kunnen worden gebruikt om geschikte reclame aan je te richten.

Segmenten

We maken segmenten aan voor gepersonaliseerde reclame in de App Store, in Apple News en in Aandelen. Segmenten zijn groepen personen met overeenkomende kenmerken. Je informatie kan worden gebruikt om te bepalen tot welke groepen je behoort en zodoende, welke reclame je ontvangt. Om je privacy te beschermen, ontvang je alleen gepersonaliseerde reclame als er meer dan 5000 personen aan de door een adverteerder geselecteerde personalisatiecriteria voldoen.

We gebruiken mogelijk gegevens zoals de volgende gegevens om je aan segmenten toe te wijzen:

  • Accountgegevens: je naam, adres, leeftijd, geslacht en de apparaten die op je Apple ID-account geregistreerd staan. Informatie zoals je voornaam op je Apple ID-registratiepagina of de aanhef in je Apple ID-account kan worden gebruikt om je geslacht af te leiden. Je kunt je account­informatie bijwerken op de Apple ID-website.
  • Downloads, aankopen en abonnementen: de muziek, films, boeken, tv-programma's en apps die je downloadt plus eventuele in-app aankopen en abonnementen. We staan geen gerichte reclame toe op basis van downloads van een specifieke app of aankopen binnen een specifieke app (waaronder abonnementen) vanuit de App Store, tenzij de gerichte reclame afkomstig is van de ontwikkelaar van die app.
  • Apple News en Aandelen: de onderwerpen en categorieën van de artikelen die je leest en de publicaties die je volgt, waarop je je abonneert of waarvoor je meldingen ontvangt.
  • Reclame: je interactie met reclame die wordt verzorgd door het reclame­platform van Apple.

Als je in aanmerking komt voor reclame uit meerdere bronnen, kunnen we een deel van de boven­staande informatie en je zoek­opdrachten en je surf­gedrag in de App Store gebruiken om te bepalen welke reclame waar­schijn­lijk het meest relevant voor je is. Je surf­gedrag in de App Store omvat de materialen en apps waarop je tikt en die je bekijkt tijdens het surfen in de App Store. De informatie van meerdere gebruikers wordt samen­gevoegd zodat je identiteit niet kan worden achter­haald. We kunnen ook gebruik­maken van lokale verwerking op het apparaat om te bepalen welke reclame wordt weer­gegeven. Dit doen we aan de hand van informatie die op je apparaat wordt bewaard, zoals de apps die je vaak opent.

Het reclame­platform van Apple ontvangt informatie over de reclame waarop je tikt en die je bekijkt aan de hand van een wille­keurige ID die niet aan je Apple ID is gekoppeld.

Apple deelt geen persoonlijke gegevens met derden. Wij stellen bepaalde niet-persoon­lijke gegevens beschikbaar aan onze adverteerders en strategische partners die met Apple samen­werken om onze producten en diensten te leveren, onze producten op de markt te brengen en namens Apple reclame te verkopen. Het reclame­platform van Apple heeft geen toegang tot Apple Pay-transacties of gegevens uit de app Gezond­heid en deze gegevens worden niet gebruikt voor reclame­doeleinden. Informatie over je seksuele geaard­heid, religieuze over­tuigingen of politieke voor­keuren is niet bekend bij Apple of wordt niet ter beschikking gesteld aan adver­teerders.

Reclame­voorkeuren

Info over deze reclame
Om te begrijpen waarom je bepaalde reclame te zien krijgt in de App Store, Apple News of Aandelen, tik je in de reclame op de knop 'Reclame'. Hier­mee worden de seg­menten en andere gegevens weer­gegeven, zoals demo­grafische gegevens, die gebruikt zijn om te bepalen welke reclame je te zien kreeg.

Info over gerichte reclame
Je kunt informatie over jezelf bekijken die mogelijk wordt gebruikt om gerichte reclame weer te geven door het reclame­platform van Apple. Hieronder vallen onder andere de segmenten waarin je je bevindt.

Als je deze informatie op je iOS- of iPadOS-apparaat wilt bekijken, ga je in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Apple reclame' en tik je op 'Bekijk info over gerichte reclame'. Ga op de Mac in Systeeminstellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Privacy', klik op 'Apple reclame' en vervolgens op 'Bekijk info over gerichte reclame'.

Als je van mening bent dat aan jou gerelateerde informatie onjuist is, kun je je Apple ID-accountgegevens bijwerken.

Locatie­gebonden reclame
Als je de App Store, Apple News of de Apple TV-app toegang geeft tot je locatie, kan het reclame­platform van Apple de huidige locatie bij benadering van je apparaat gebruiken om geografisch gerichte reclame weer te geven.

Je kunt je afmelden voor locatiegebonden appfunctionaliteit, waaronder die voor reclame. Ga op je iOS- of iPadOS-apparaat in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' en tik om locatievoorzieningen geheel uit te schakelen of stel de toestemming voor de App Store-, Apple News- of Apple TV-app in op 'Nooit'. Ga op je Mac in Systeem­instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Privacy', klik op 'Locatievoorzieningen' en schakel 'Schakel locatie­voorzieningen in' uit of schakel toegang tot locatie uit voor de News-app of de Apple TV-app. In tvOS ga je in Instellingen naar 'Algemeen' > 'Privacy' > 'Locatie­voorzieningen' en schakel je 'Locatie­voorzieningen' uit of stel je de toestemming voor de Apple TV-app in op 'Nooit'.

Het reclame­platform van Apple ontvangt geen locatie­gebonden gegevens wanneer je locatie­voorzieningen op je apparaat uitschakelt.

Gepersonaliseerde reclame
Als je 'Gepersonaliseerde reclame' inschakelt, kan het reclame­platform van Apple je gegevens gebruiken om in de App Store, in Apple News en in Aandelen reclame weer te geven die relevanter voor je is. Als je gepersonaliseerde reclame uitschakelt, kan Apple deze informatie niet gebruiken voor gepersonaliseerde reclame. De hoeveel­heid reclame die je ontvangt, wordt mogelijk niet vermin­derd, maar de reclame is mogelijk minder rele­vant voor je.

Je kunt 'Gepersonaliseerde reclame' op je iOS- of iPadOS-apparaat uitschakelen door in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Apple reclame' te gaan en 'Gepersonaliseerde reclame' uit te schakelen. Ga op je Mac in Systeem­instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Privacy', klik op 'Apple reclame' en deselecteer 'Gepersonaliseerde reclame'. De optie 'Geperso­naliseerde reclame' is mogelijk niet beschik­baar als je minder­jarig bent, een beheerde account hebt of op een locatie bent waar Apple geen reclame aan apps levert.

Fraude en andere kwaad­aardige activiteiten voor­komen

Om fraude en andere kwaad­aardige activiteiten in reclame te helpen opsporen en voorkomen, kan het reclame­platform van Apple informatie gebruiken over je zoek­opdrachten in de App Store, de reclame die je bekijkt en waarop je tikt en de apps die je via reclame koopt en down­loadt. Deze gegevens worden verzameld met een willekeurige ID die niet is gekoppeld aan je Apple ID.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 6 april 2023