Apple reclame en privacy

Door Apple geleverde reclame helpt mensen bij het ontdekken van apps, producten en diensten terwijl de privacy van de gebruiker beschermd blijft. Bij het ontwerp van het reclameplatform van Apple is rekening gehouden met de bescherming van je gegevens. Zo kun je zelf bepalen hoe we je informatie gebruiken. Ons reclameplatform deelt geen informatie met derden waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

Advertenties die worden verzorgd door het reclameplatform van Apple kunnen worden weergegeven in de App Store, in Apple News en in Aandelen. Het reclameplatform van Apple volgt je niet, wat inhoudt dat het geen gebruikers- of apparaatgegevens uit onze apps koppelt aan gebruikers- of apparaatgegevens die door derden worden verzameld voor gerichte reclame of advertentiemetingsdoeleinden. Ook worden er geen gebruikers- of apparaatgegevens gedeeld met bedrijven die in gegevens handelen.

Contextuele gegevens

Contextuele gegevens kunnen worden gebruikt om reclame aan je te richten, zoals:

• Apparaatgegevens: taalinstellingen voor je toetsenbord, je apparaattype, OS-versie, mobiele aanbieder en verbindingstype.

• Apparaatlocatie: Als locatie­voorzieningen zijn ingeschakeld en je toestemming hebt gegeven aan de App Store- of de Apple News-app om toegang te krijgen tot je locatie, wordt je locatie mogelijk gebruikt om geografisch relevante advertenties weer te geven. Je exacte apparaat­locatie wordt niet bewaard door het reclame­platform van Apple, en deze informatie wordt niet gebruikt voor het samen­stellen van profielen. Voor toegang tot deze instellingen ga je in Instellingen naar 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'.

• Zoekopdrachten in de App Store: wanneer je een zoekopdracht uitvoert in de App Store, kan je zoekopdracht worden gebruikt om je een relevante advertentie te bieden.

• Apple News en Aandelen: de soorten artikelen die je leest, kunnen worden gebruikt om geschikte reclame aan je te richten.

Segmenten

We stellen segmenten samen. Dit zijn groepen personen met overeenkomende kenmerken die we gebruiken voor gepersonaliseerd adverteren. Je informatie kan worden gebruikt om te bepalen tot welke groepen je behoort en zodoende, welke advertenties je ontvangt. Om je privacy te beschermen, ontvang je alleen gepersonaliseerde advertenties als er meer dan 5000 personen aan de personalisatiecriteria voldoen.

We gebruiken mogelijk gegevens zoals de volgende gegevens om je aan segmenten toe te wijzen:

• Accountgegevens: je naam, adres, leeftijd, geslacht en de apparaten die op je Apple ID-account geregistreerd staan. Informatie zoals je voornaam op je Apple ID-registratiepagina of de aanhef in je Apple ID-account kan worden gebruikt om je geslacht af te leiden. Je kunt je account­informatie bijwerken op de Apple ID-website.

• Downloads, aankopen en abonnementen: de muziek, films, boeken, tv-programma's en apps die je downloadt plus eventuele in-app aankopen en abonnementen. We staan geen gerichte reclame toe op basis van downloads van een specifieke app of aankopen binnen een specifieke app (waaronder abonnementen) vanuit de App Store, tenzij de gerichte reclame afkomstig is van de ontwikkelaar van die app.

• Apple News en Aandelen: de onderwerpen en categorieën van de artikelen die je leest en de publicaties die je volgt, waarop je je abonneert of waarvoor je meldingen ontvangt.

• Reclame: je interactie met reclame die wordt verzorgd door het reclame­platform van Apple.

Als je in aanmerking komt voor reclame uit meerdere bronnen, kunnen we een deel van de boven­staande informatie en je zoek­opdrachten en je surf­gedrag in de App Store gebruiken om te bepalen welke reclame waar­schijn­lijk het meest relevant voor je is. Je surf­gedrag in de App Store omvat de materialen en apps waarop je tikt en die je bekijkt tijdens het surfen in de App Store. De informatie van meerdere gebruikers wordt samen­gevoegd zodat je identiteit niet kan worden achter­haald. We kunnen ook gebruik­maken van lokale verwerking op het apparaat om te bepalen welke reclame wordt weer­gegeven. Dit doen we aan de hand van informatie die op je apparaat wordt bewaard, zoals de apps die je vaak opent.

De reclame­platforms van Apple ontvangen informatie over de reclame waarop je tikt en die je bekijkt aan de hand van een wille­keurige ID die niet aan je Apple ID is gekoppeld.

Apple deelt met derden geen gegevens waaruit je identiteit kan worden afgeleid. Wij zijn verplicht om bepaalde niet-persoon­lijke informatie beschikbaar te stellen aan strategische partners die met Apple samen­werken om onze producten en diensten te leveren, onze producten op de markt te brengen en namens Apple reclame te verkopen. Het reclame­platform van Apple heeft geen toegang tot Apple Pay-transacties of gegevens uit de app Gezond­heid en deze gegevens worden niet gebruikt voor reclame­doeleinden. Informatie over je seksuele geaard­heid, religieuze over­tuigingen of politieke voor­keuren is niet bekend bij Apple of wordt niet ter beschikking gesteld aan adver­teerders.

Reclame­voorkeuren

Info over deze reclame

Om te begrijpen waarom je bepaalde reclame te zien krijgt in de App Store, Apple News of Aandelen, tik je in de reclame op de knop 'Reclame'. Hier­mee worden de seg­menten en andere gegevens weer­gegeven, zoals demo­grafische gegevens, die gebruikt zijn om te bepalen welke reclame je te zien kreeg.

Info over gerichte reclame

Je kunt informatie over jezelf bekijken die mogelijk wordt gebruikt om gerichte reclame weer te geven door het reclame­platform van Apple. Hieronder vallen onder andere de segmenten waarin je je bevindt.

Als je deze informatie op je iOS- of iPadOS-apparaat wilt bekijken, ga je in Instellingen naar 'Privacy' > 'Apple reclame' en tik je op 'Bekijk info over gerichte reclame'. Ga op de Mac in Systeemvoorkeuren naar 'Beveiliging en privacy' > 'Privacy', selecteer 'Apple reclame' en klik op 'Bekijk info over gerichte reclame'.

Als je van mening bent dat aan jou gerelateerde informatie onjuist is, kun je je Apple ID-accountgegevens bijwerken.

Locatie­gebonden reclame

Als je de App Store of Apple News toegang geeft tot je je locatie, kan het reclame­platform van Apple de huidige locatie bij benadering van je apparaat gebruiken om geografisch gerichte reclame weer te geven in de App Store en in Apple News.

Je kunt je op een iOS- of iPadOS-apparaat afmelden voor locatie­gebonden app­functio­naliteit door in Instellingen naar 'Privacy' > 'Locatie­voorzieningen' te gaan. Je kunt dan tikken om 'Locatie­voorzieningen' uit te schakelen of 'App Store' of 'News' selecteren in de lijst met locatie­gebonden schake­laars en deze instellen op 'Nooit'. Ga op je Mac in Systeem­voorkeuren naar 'Beveiliging en privacy' > 'Privacy', selecteer 'Locatievoorzieningen' en deselecteer 'Schakel locatie­voorzieningen in' of 'News'.

Het reclame­platform van Apple ontvangt geen locatie­gebonden gegevens wanneer je locatie­voorzieningen op je apparaat uitschakelt.

Gepersonaliseerde reclame

Als 'Gepersonaliseerde reclame' is ingeschakeld, kan het reclame­platform van Apple je gegevens gebruiken om reclame weer te geven die relevanter voor je is. Als je gepersonaliseerde reclame uitschakelt, kan Apple deze informatie niet gebruiken voor gerichte reclame. De hoeveel­heid reclame die je ontvangt, wordt mogelijk niet vermin­derd, maar de reclame is mogelijk minder rele­vant voor je.

Je kunt 'Geperso­naliseerde reclame' op je iOS- of iPadOS-apparaat uitschakelen door in Instellingen naar 'Privacy' > 'Apple reclame' te gaan en 'Geperso­naliseerde reclame' uit te schakelen. Ga op je Mac in Systeem­voorkeuren naar 'Beveiliging en privacy' > 'Privacy', selecteer 'Apple reclame' en deselecteer 'Gepersonaliseerde reclame'. De optie 'Geperso­naliseerde reclame' is mogelijk niet beschik­baar als je minder­jarig bent, een beheerde account hebt of op een locatie bent waar Apple geen reclame aan apps levert.

Fraude en andere kwaad­aardige activiteiten voor­komen

Om fraude en andere kwaad­aardige activiteiten in reclame te helpen opsporen en voorkomen, kan het reclame­platform van Apple informatie gebruiken over je zoek­opdrachten in de App Store, de reclame die je bekijkt en waarop je tikt en de apps die je via reclame koopt en down­loadt. Deze gegevens worden verzameld met een willekeurige ID die niet is gekoppeld aan je Apple ID.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 15 februari 2022