Apple Music en privacy

Je zoek­opdrachten, je surf­gedrag, je aankopen en de vertrouwens­score van je apparaat worden gebruikt om de voor­ziening te verbeteren en fraude te voorkomen. Als je je abonneert op of inschrijft voor een voor­vertoning, gebruiken we ook je muziek­bibliotheek en datgene wat je afspeelt om je een persoonlijke ervaring te bieden en je meldingen te sturen. Het serie­nummer van je apparaat kan worden gebruikt om na te gaan of je in aanmerking komt voor aanbiedingen.
 

Apple Music is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Privacy Icon

  • Apple verzamelt informatie over je Apple Music-activiteit, zoals de nummers die je afspeelt en hoelang je ze afspeelt, om de voor­ziening op je af te stemmen wanneer je bent geabonneerd of ingeschreven voor een voor­vertoning van onze voor­zieningen, je meldingen te sturen en om onze partners te compenseren.
  • Je Apple cloudbibliotheek verstuurt informatie uit je muziekbibliotheek op je apparaat naar Apple, zoals de titels van nummers en namen van artiesten, om zo exemplaren van je nummers die ook beschikbaar zijn in Apple Music te identificeren en te ontgrendelen.
  • We koppelen je cloud­bibliotheek­informatie aan jou zolang je geabonneerd blijft en gedurende een korte tijd daarna. We bewaren gegevens van de nummers die je afspeelt gedurende de perioden die door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot financiële verslaggeving vereist zijn.
  • Om fraude op te sporen en te voorkomen, wordt informatie over je gebruik van het apparaat, waaronder het geschatte aantal telefoongesprekken dat je hebt gevoerd of het geschatte aantal e‑mails dat je hebt verzonden en ontvangen, gebruikt om een vertrouwensscore voor je apparaat te berekenen wanneer je probeert om iets te kopen. Deze berekening is zo ontworpen dat Apple de werkelijke waarden op je apparaat niet kan achterhalen. De scores worden gedurende een vaste tijdsduur op onze servers bewaard.

Bescherming van je privacy en beveiliging van je gegevens is een prioriteit van iedereen bij Apple. We werken er hard aan om alleen die gegevens te verzamelen die we nodig hebben om je ervaring te verbeteren. Als we gegevens verzamelen vinden we het belangrijk dat je weet wat we verzamelen en waarom, zodat je een bewuste keuze kunt maken. Net als alle andere Apple producten en voorzieningen is ook Apple Music ontworpen met deze principes in gedachten.

We gebruiken je persoonlijke gegevens om de voorzieningen en functies in Apple Music aan te bieden. Deze gegevens bevatten je account- en betalingsgegevens, die je in Instellingen of Systeeminstellingen kunt terugvinden en wijzigen.

Wanneer je een abonnement neemt, verzamelt Apple informatie over hoe je Apple Music gebruikt om zo de functies op je muzikale smaak af te stemmen. Tot deze functies behoren 'Luister nu' met albums en afspeellijsten die voor jou zijn geselecteerd en 'Radio' met selecties van je favoriete artiesten en genres. We gebruiken deze gegevens ook om via e‑mail en push­meldingen contact met je te kunnen opnemen over aanstaande releases, nieuwe artiesten en andere gebeurtenissen op Apple Music die je leuk zou kunnen vinden.

Wanneer je deelneemt aan een voor­vertoning van onze voor­zieningen, verzamelt Apple gegevens over hoe je Apple Music gebruikt en kan Apple deze gegevens gebruiken om zo je ervaring op jou af te stemmen.

Als je met anderen in contact wilt komen of informatie wilt delen via Apple Music, kun je een persoon­lijk profiel aanmaken door een gebruikers­naam (bijvoorbeeld @johnappleseed) en scherm­naam aan te maken, desgewenst aangevuld met een profiel­foto en andere informatie. Apple bewaart deze informatie in je account zodat je er toegang toe hebt vanaf al je apparaten. Je bijnaam, schermnaam en profielfoto kunnen zichtbaar zijn naast alle reacties die je plaatst en activiteiten die je op Apple Music deelt. Het delen en plaatsen van materiaal is momenteel niet bedoeld of beschikbaar voor Apple ID's van kinderen.

Andere personen kunnen je Apple Music-profiel ook vinden met behulp van de informatie die je hebt verstrekt.

Je kunt de inhoud van je profiel, inclusief luisteractiviteit en afspeellijsten, beschikbaar maken voor alleen door jou geselecteerde personen. Je profielgegevens daarentegen, zoals bijnaam, schermnaam, foto, je volgers en wie jij volgt, zijn altijd zichtbaar voor iedereen.

Wanneer je een profiel aanmaakt op Apple Music, geven wij suggesties voor andere Apple Music-abonnees met wie je wellicht vrienden wilt worden. Apple onthoudt of bewaart geen informatie uit je contacten bij het zoeken naar vrienden om aan te bevelen. Alleen ingekorte en versleutelde hashes van de telefoonnummers en e‑mailadressen in je contacten worden naar Apple verstuurd, waarna lokaal op je apparaat wordt vastgesteld welke Apple Music-abonnees in aanmerking komen om te worden aanbevolen. Apple Music kan je contacten periodiek controleren om in de toekomst nieuwe vrienden aan te bevelen. Je kunt dit wijzigen in de accountinstellingen door 'Contacten op Apple Music' uit te schakelen. Als je niet door anderen gevonden wilt worden op basis van Apple ID-contactgegevens die zij over jou hebben in hun contacten, kun je dit in de accountinstellingen wijzigen door de optie uit te schakelen waarmee je op basis van je Apple ID kan worden gevonden.

Je kunt de informatie die je in je profiel verstrekt te allen tijde bijwerken of verwijderen. Denk altijd goed na over wat je open­baar maakt wanneer je iets online deelt. Als je van Apple Music naar andere web­sites of sociale net­werken deelt, valt alles wat je deelt onder het privacy­beleid van die andere diensten.

Als je mobiele­netwerk­aanbieder abonnementen op Apple Music en gratis proef­periodes aanbiedt, kan Apple je telefoon­nummer controleren om te bepalen of je in aanmerking komt via een partner­overeenkomst met een mobiele­netwerk­aanbieder. Als je abonnee bent geworden via je mobiele­netwerk­aanbieder, wordt je telefoon­nummer gebruikt om je account te identificeren en om je aanbieder te laten weten dat je je abonne­ment hebt geactiveerd. We gebruiken het telefoon­nummer dat aan je abonne­ment is gekoppeld om je account te verifiëren als je inlogt en om je Apple Music‑activiteiten aan je account te koppelen. We gebruiken je telefoon­nummer ook om op jouw verzoek annulering van je lid­maatschap bij je mobiele­netwerk­aanbieder aan te vragen.

Je cloud­bibliotheek van Apple, die deel uitmaakt van je Apple Music-abonnement, biedt je vanaf elk van je apparaten toegang tot de nummers en afspeel­lijsten in je bibliotheek. Deze functie verstuurt informatie uit je muziek­bibliotheek op je apparaat, zoals de titels van nummers en namen van de artiesten, naar Apple om zo exemplaren van je nummers die ook beschik­baar zijn in Apple Music te identificeren en te ontgrendelen. Op de Mac worden alle nummers die niet worden gevonden in Apple Music, naar je persoonlijke cloudbibliotheek geüpload, zodat je vanaf al je apparaten toegang hebt tot je complete verzameling. Als je de synchronisatie van je cloudbibliotheek op een iOS- of iPadOS-apparaat wilt stoppen, ga je in Instellingen naar 'Muziek' en tik je om 'Synchroniseer bibliotheek' uit te schakelen. Op de Mac open je Apple Music en ga je in Instellingen naar 'Algemeen' en deselecteer je 'Synchroniseer bibliotheek'.

Als je je Apple Music-abonnement gebruikt, verzamelen we informatie over de nummers en video's die je afspeelt of toevoegt aan je muziekbibliotheek of afspeellijsten en over materiaal dat je leuk vindt, waar je op reageert of dat je deelt. Informatie, zoals de account, het IP‑adres en het apparaat, de app of de auto-interface waarmee je muziek hebt afgespeeld, waar je je in Apple Music bevond toen je muziek afspeelde, het tijdstip waarop je de muziek afspeelde en hoelang wordt bijgehouden en verstuurd naar Apple. We gebruiken deze informatie om je Apple Music-ervaring op maat te maken, om je e‑mails en meldingen te sturen, en om ons te helpen begrijpen hoe Apple Music wordt gebruikt zodat we het kunnen verbeteren. Deze informatie kan ons bijvoorbeeld helpen om muziek, video's en materiaal van artiesten te kiezen die we je in 'Luister nu' en 'Radio' tonen. Deze informatie stelt ons ook in staat om je andere aanbevelingen te doen die je smaak weer­spiegelen, hitlijsten per stad aan te maken om je populaire muziek per stad te laten zien, royalty's te betalen en activiteiten die in strijd zijn met de algemene voor­waarden van de Apple media­voor­zieningen of toepasselijke wet­geving te voor­komen of hier­tegen in actie te komen.

We bewaren deze gegevens gedurende je lidmaatschap voor Apple Music en daarna voor een periode van maximaal twee jaar om met je te communiceren over muziek waarin je mogelijk interesse hebt en aanbiedingen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt. We bewaren deze gegevens ook waar ze nodig zijn voor financiële rapportage voor de perioden die door toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke rapportage worden vastgesteld en die per regio kunnen verschillen. Voor de meeste klanten is een bewaar­periode van ten minste 10 jaar vereist, maar in regio's zoals China kan die periode 30 jaar zijn.

Als je SharePlay gebruikt om naar materiaal te luisteren met andere gebruikers, verzamelt de Muziek-app dat je dat materiaal hebt beluisterd tijdens een SharePlay-sessie en het geschatte aantal deel­nemers aan de SharePlay-sessie, maar geen gegevens waaruit de identiteit van de deel­nemers aan een SharePlay-sessie kan worden achter­haald.

Apple gebruikt mogelijk informatie over je account, zoals de Apple producten die je bezit en je abonne­menten op diensten van Apple, om je kennis­gevingen te sturen over Apple Music en andere Apple producten, diensten en aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn, waar­onder Apple One. Het serie­nummer van je apparaat en andere hardware-ID's kunnen worden gebruikt om na te gaan of je in aanmerking komt voor aanbiedingen voor bepaalde diensten. Als je deel uit­maakt van een 'Delen met gezin'-groep, kan Apple je berichten sturen over producten, diensten en aan­biedingen die beschik­baar voor je zijn via 'Delen met gezin'. Als je een abonne­ment neemt op Apple One, kunnen we je e‑mails en push­meldingen sturen over de functies van elk van de diensten waarop je je hebt geabonneerd. Apple gebruikt mogelijk ook informatie over je activiteiten binnen Apple Music om je e‑mails en push­meldingen te sturen over nieuwe functies, inhoud en aanbiedingen die beschik­baar zijn in Apple Music. Je kunt je e‑mail­voorkeuren wijzigen en je afmelden voor het ontvangen van dergelijke e‑mails door naar appleid.apple.com te gaan. Als je je meldings­voorkeuren op je iOS- of iPadOS-apparaat wilt bijwerken, ga je in Instellingen naar 'Meldingen' > 'Muziek'. Op de Mac open je Apple Music en ga je in Instellingen naar 'Algemeen' > 'Meldingen'. Apple gebruikt informatie over je interacties met onze communicatie, waaronder meldingen, om onze diensten te verbeteren.

Bepaalde Apple Music-voorzieningen, zoals bepaalde radiostations, zijn mogelijk niet beschikbaar in je regio. Apple maakt mogelijk gebruik van het IP-adres van je internet­verbinding om je locatie bij benadering en de beschik­bare voor­zieningen te bepalen.

Wanneer je iets probeert te kopen, wordt informatie over je gebruik van het apparaat, waaronder het geschatte aantal telefoon­gesprekken dat je hebt gevoerd of het geschatte aantal e‑mails dat je hebt verzonden en ontvangen, gebruikt om een vertrouwens­score voor je apparaat te berekenen. De berekening is zo ontworpen dat Apple de onder­liggende waarden op je apparaat niet kan achter­halen. De score wordt gedurende een vaste tijds­duur op onze servers bewaard.

We kunnen niet-persoon­lijke gegevens voor wille­keurige doel­einden verzamelen, gebruiken, over­dragen en open­baar maken. We kunnen bijvoor­beeld je niet-persoon­lijke gegevens samen­voegen met die van andere Apple Music‑gebruikers om de voorziening zo te verbeteren. We kunnen ook bepaalde prestatie­metingen van je apparaat verzamelen wanneer je Apple Music gebruikt, waaronder radio­frequentie­sterkte, land­code, netwerk­code en mobiele radio­toegangs­technologie.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Openbaar­making aan derden

Wanneer je Apple Music gebruikt om naar radio te luisteren, maakt je apparaat recht­streeks verbinding met het radio­station om je van het gevraagde materiaal te voorzien. Wanneer je apparaat verbinding maakt, is het IP-adres van het apparaat zicht­baar voor het radio­station. Hoe het radiostation omgaat met je IP-adres wordt bepaald door het privacybeleid van het radiostation of de aanbieder van het radiostation.

Wij zijn verplicht om sommige samen­gevoegde, niet-persoon­lijke gegevens over het gebruik van Apple Music, evenals samen­gevoegde demo­grafische gegevens over de gebruiker, zoals leeftijds­groep en gender (hetgeen kan worden afgeleid uit gegevens zoals je naam en begroeting in je Apple ID), te verstrekken aan platen­labels, uitgevers en artiesten, zodat zij het rende­ment van hun creatieve werk kunnen meten en kunnen voldoen aan royalty- en boek­houd­kundige vereisten. Daarnaast delen we samen­gevoegde luister­activiteit met samen­stellers van hit­lijsten voor hit­parades over de hele wereld en met muziek­marketing­platforms die labels en artiesten helpen om luisteraars te bereiken. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een abonnement als je je abonneert via een externe partner, zoals een aanbieder van mobiele netwerken, of om je aankoop te voltooien, delen we met die partner beperkte gegevens waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

iOS-apps en iPadOS-apps kunnen om toegang vragen tot Apple Music en je cloudbibliotheek. Als je een app dergelijke toe­stemming geeft, krijgt deze toegang tot informatie over je cloud­bibliotheek op je apparaat, de status van je Apple Music-abonne­ment, je muziek- en video­activiteit en de aanbevelingen in 'Luister nu'. Een app met toestemming kan ook gegevens bewerken die zijn gerelateerd aan je account, zoals welke nummers er in je biblio­theek en afspeel­lijsten staan. Je kunt de toegang van een app op je iOS- of iPadOS-apparaat uitschakelen door in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Media en Apple Music' te gaan. Op de Mac ga je in Systeeminstellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Privacy' > 'Media en Apple Music'. Als je de app hebt verwijderd of een app toestemming hebt gegeven met een versie van iOS ouder dan iOS 11 of iPadOS, kun je de toegang uitschakelen in de account­instellingen van Apple Music.

Bewaar­periode

Als je een betaal­kaart gebruikt, kan Apple je kaart­nummer en factuur­gegevens bewaren en deze auto­matisch bijwerken voor latere aankopen, terug­kerende trans­acties of andere doel­einden die je autoriseert. Apple kan deze gegevens verkrijgen via je financiële instelling of je betalings­netwerk en kan deze ook gebruiken ter verificatie en ter voor­koming van fraude.

Meer info over Apple Music

Ga voor meer informatie, waaronder functies en prijzen, naar www.apple.com/nl/apple-music.

Ga voor informatie over Apple Music-web­speler en privacy naar www.apple.com/nl/legal/privacy/data/nl/apple-music-web.

Publicatiedatum: 1 februari 2023