'Vraag het aan Siri', de dicteerfunctie en privacy

Apple bewaart transcripties van je interacties met Siri en beoordeelt mogelijk een deel van deze transcripties. Siri stuurt mogelijk ook informatie naar Apple, waaronder je steminvoer, de configuratie van Siri, contacten en locatie om je verzoek te verwerken. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan je Apple ID.
 

Siri is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

In ''Vraag het aan Siri', de dicteer­functie en privacy' wordt het standaardgedrag voor Siri en de dicteer­functie beschreven. Als je instemt met 'Verbeter Siri en de dicteer­functie', worden aan­vullende gegevens verzameld, opge­slagen en beoor­deeld. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/privacy/data/nl/improve-siri-dictation.

Wanneer je verzoeken doet, stuurt Siri bepaalde gegevens over jou naar Apple om je verzoeken te verwerken en er beter op te kunnen reageren

Als je Siri gebruikt, geeft je apparaat in de Siri-instellingen aan of wat je zegt op je apparaat wordt verwerkt en niet naar Siri-servers wordt verstuurd. Anders wordt je steminvoer naar de Siri-servers gestuurd en daar verwerkt. In alle gevallen worden er transcripties van je interacties naar Apple verstuurd om je verzoeken te verwerken.

Als je de dicteer­functie gebruikt, geeft je apparaat in de toetsen­bord­instellingen aan of je stem­invoer en trans­cripties voor het dicteren van algemene tekst (bijvoorbeeld het schrijven van berichten en notities, maar niet het dicteren in een zoek­vak) op je apparaat worden verwerkt en niet naar Siri-servers worden verstuurd. Anders wordt alles wat je dicteert, naar de server gestuurd en daar verwerkt.

Als je Siri en de dicteer­functie gebruikt, verstuurt je apparaat ook andere Siri-gegevens naar Apple, zoals:

  • de namen en bijnamen van je contactpersonen uit Contacten en je relatie tot hen (bijvoorbeeld "mijn vader");
  • Aanspreekvorm, indien ingesteld in de instellingen voor taal en regio
  • de muziek en podcasts waar je van houdt;
  • namen van de apparaten van jou en je gezinsleden in 'Delen met gezin';
  • namen van accessoires, woningen, scènes, bewoners van gedeelde woningen in de Woning-app en Apple TV-gebruikersprofielen;
  • namen van onderdelen, zoals de namen van personen in Foto's, de namen van wekkers en de namen van herinneringen;
  • namen van apps die op je apparaat zijn geïnstalleerd en opdrachten die zijn toegevoegd via Siri.

Siri-gegevens, waaronder geautomatiseerde transcripties van je Siri-verzoeken, worden gebruikt om Siri en de dicteer­functie op je iOS-apparaat en een met je iOS-apparaat geconfigureerde Apple Watch, HomePod of ondersteund HomeKit-accessoire beter te laten begrijpen en herkennen wat je zegt.

Siri-gegevens, waaronder je Siri-verzoeken, worden aan een willekeurige, door je apparaat gegenereerde ID gekoppeld. Deze willekeurige ID is niet gekoppeld aan je Apple ID, e‑mailadres of andere gegevens waarover Apple beschikt door je gebruik van andere voorzieningen van Apple.

Siri-gegevens worden niet gebruikt om een marketingprofiel samen te stellen en worden niet aan anderen verkocht.

Als je locatievoorzieningen hebt ingeschakeld, wordt ook de locatie van je apparaat op het moment dat je een verzoek doet naar Apple gestuurd om Siri en de dicteerfunctie nauwkeuriger te laten reageren op je verzoeken. Om relevante reacties weer te geven, kan Apple het IP-adres van je internetverbinding aan een geografische regio koppelen om je locatie bij benadering te bepalen.

Er wordt slechts een minimale hoeveelheid gegevens op de Siri-servers bewaard

Als je Siri gebruikt, bewaart Apple transcripties van je interacties met Siri en beoordeelt Apple mogelijk een deel van deze transcripties om Siri en de dicteer­functie en andere taal­verwerkings­functies, zoals stem­bediening, te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je de dicteer­functie gebruikt, geeft je apparaat in de toetsen­bord­instellingen aan of je stem­invoer en trans­cripties voor het dicteren van algemene tekst (bijvoorbeeld het schrijven van berichten en notities, maar niet het dicteren in een zoek­vak) standaard op je apparaat worden verwerkt en niet naar Siri-servers worden verstuurd en erop worden bewaard. Anders bewaart Apple transcripties van wat je dicteert en kan Apple een subset van deze transcripties beoordelen om Siri, de dicteer­functie en andere taal­verwerkings­functies, zoals stem­bediening, te ontwikkelen en te verbeteren.

Je verzoekgeschiedenis wordt gedurende maximaal zes maanden aan de willekeurige ID gekoppeld. Je verzoekgeschiedenis kan bestaan uit transcripties, audio voor gebruikers die hebben ingestemd met 'Verbeter Siri en de dicteerfunctie', Siri-gegevens en gerelateerde gegevens, zoals apparaatspecificaties, apparaatconfiguratie, prestatiestatistieken en de locatie bij benadering van je apparaat op het moment dat het verzoek werd gedaan. Na zes maanden wordt de koppeling tussen je verzoekgeschiedenis en de willekeurige ID beëindigd. Hierna kan je verzoekgeschiedenis nog maximaal twee jaar worden bewaard om Apple te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van Siri, de dicteerfunctie en andere taalverwerkingsfuncties, zoals stembediening. De kleine subset van beoordeelde verzoeken kan langer dan twee jaar worden bewaard, zonder de willekeurige ID, voor verdere verbetering van Siri.

Als je apps van derden toestemming geeft om met 'Gebruik met 'Vraag het aan Siri'' te integreren, worden sommige gegevens van deze apps mogelijk naar Apple gestuurd om Siri te helpen om je verzoek te begrijpen, en worden delen van je verzoek gedeeld met de app om deze te laten reageren of een handeling te laten uitvoeren (bijvoorbeeld een bericht versturen of een rit boeken). Wanneer Siri namens jou met een app van derden communiceert, zijn de voorwaarden en het privacybeleid van die app van toepassing. Als je apps toestemming geeft om Siri te gebruiken voor transcriptie, worden de stemgegevens die moeten worden getranscribeerd mogelijk naar Apple gestuurd.

Als je iCloud gebruikt, worden je Siri-instellingen op al je Apple apparaten gesynchroniseerd via end-to-end-encryptie. Als je Siri hebt geconfigureerd, wordt ook een kort fragment van je verzoeken gesynchroniseerd via end-to-end-encryptie om je persoonlijke Siri-herkenning op elk apparaat te verbeteren. De gepersonaliseerde spraak­herkennings­modellen en je interacties met Siri en de dicteer­functie op je apparaat kunnen gebruik­maken van de informatie op je apparaat om de nauwkeurigheid en de prestaties van de modellen te verbeteren. De status van je timers, wekkers, gedeelde media in de buurt, en, als je persoonlijke verzoeken op de HomePod gebruikt, ook de status van telefoon­oproepen, vanaf je apparaat en de nabijheid van een dergelijk apparaat worden mogelijk lokaal gedeeld met je Apple apparaten in de buurt, zodat anderen deze kunnen bedienen vanaf je apparaten in de buurt waarop Siri is ingeschakeld.

Jij hebt de keuze en de controle

Je kunt 'Vraag het aan Siri' en de dicteerfunctie uitschakelen wanneer je wilt. Om 'Vraag het aan Siri' uit te schakelen, ga je in Instellingen naar 'Siri en zoeken' > 'Luister naar' en tik je om 'Luister naar' uit te schakelen. Vervolgens ga je in Instellingen naar 'Siri en zoeken' en tik je om 'Druk op de thuisknop voor Siri' of 'Druk op de zijknop voor Siri' uit te schakelen. Om de dicteerfunctie uit te schakelen, ga je in Instellingen naar 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik je om 'Schakel dicteerfunctie in' uit te schakelen. Als je zowel 'Vraag het aan Siri' als de dicteerfunctie uitschakelt, verwijdert Apple de Siri-gegevens die aan de willekeurige ID zijn gekoppeld.

Je verwijdert een verzoekgeschiedenis die aan een willekeurige ID is gekoppeld en gedurende zes maanden wordt bewaard door in Instellingen naar 'Siri en zoeken' > 'Siri en dicteergeschiedenis' te gaan en op 'Verwijder Siri- en dicteergeschiedenis' te tikken.

Je kunt te allen tijde bepalen welke apps met 'Gebruik met Vraag het aan Siri' mogen integreren door in Instellingen naar 'Siri en zoeken' > '[appnaam]' > 'Gebruik met Vraag het aan Siri' te gaan.

Je kunt locatievoorzieningen voor Siri uitschakelen door in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' > te gaan en te tikken op 'Siri en de dicteerfunctie' en 'Nooit'.

Als je niet wilt dat Siri-personalisatie op je apparaten wordt gesynchroniseerd, kun je Siri uitschakelen door in Instellingen naar '[je naam]' > 'iCloud' te gaan en te tikken om 'Siri' uit te schakelen.

Je kunt het gebruik van Siri en de dicteerfunctie ook helemaal beperken door in Instellingen naar 'Schermtijd' > 'Beperkingen' > 'Toegestane apps' te gaan en op 'Siri en de dicteerfunctie' te tikken.

Je kunt opgeven welke apps Siri mogen gebruiken voor transcriptie door in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Spraakherkenning' te gaan.

Door Siri of de dicteerfunctie te gebruiken, stem je ermee in dat Apple en zijn dochterondernemingen en tussenpersonen deze informatie mogen versturen, verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken teneinde Siri en de dicteerfunctie in producten en voorzieningen van Apple te verbeteren. Apple kan deze informatie verwerken en bewaren bij erkende externe serviceproviders. De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacybeleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 18 september 2023