Apparaatanalyse en privacy

Analyse is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

iOS-apparaatanalyse

iPhone-analysegegevens kunnen details bevatten over de specificaties van de hardware en het besturingssysteem, statistische gegevens over de prestaties en gegevens over je gebruik van je apparaten en de apps. Deze gegevens worden gebruikt om Apple te helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van zijn producten en diensten. Je identiteit kan niet worden achterhaald aan de hand van deze gegevens. Persoon­lijke gegevens worden niet verzameld, worden behandeld volgens tech­nieken (zoals diffe­rentiële privacy) om de privacy te waarborgen, of worden verwij­derd voordat de informatie naar Apple wordt gestuurd. Je kunt deze gegevens bekijken op je iOS-apparaat door in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Analyse en verbeteringen' te gaan en op 'Analyse­gegevens' te tikken.

Als je erin hebt toegestemd om deze informatie naar Apple te sturen en je locatie­voorzieningen hebt ingeschakeld, kan ook de locatie van je apparaten naar Apple worden gestuurd om te helpen bij het analyseren van problemen met de verbinding via draad­loze of mobiele net­werken (bijvoor­beeld hoe zwak of sterk het mobiele signaal of het wifi­signaal is op een bepaalde locatie). Deze analytische locatiegegevens kunnen locaties bevatten zoals de locatie waar een gesprek eindigt of de locatie van een mislukte transactie in een winkel. Je kunt locatie­voorzieningen voor analy­tische gegevens uit­schakelen wanneer je wilt. Hiervoor ga je in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' en tik je om 'iPhone-analyse' uit te schakelen.

Als je ermee akkoord gaat om analysegegevens naar Apple te versturen van meerdere apparaten die dezelfde iCloud-account gebruiken, kunnen we bepaalde gebruiksgegevens over Apple apps op deze apparaten combineren door deze via end-to-end-encryptie te synchroniseren. We doen dit op zo'n manier dat je identiteit niet door Apple kan worden achterhaald.

Je kunt er ook voor kiezen om het delen van apparaatanalyse helemaal uit te schakelen. Hiervoor ga je in Instellingen naar 'Privacy en beveiliging' > 'Analyse en verbeteringen' en schakel je 'Deel iPhone-analyse' uit. Als je een Apple Watch aan je iPhone hebt gekoppeld, tik je om 'Deel iPhone- en Watch-analyse' uit te schakelen.

Door deze functies te gebruiken ga je akkoord met en geef je toestemming voor het versturen, verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken van deze informatie door Apple, zijn dochterondernemingen en tussenpersonen, zoals hierboven beschreven.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacybeleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 12 december 2022