Safari en privacy

Safari is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Gebruik Safari-instellingen om gegevens te verwijderen en te blokkeren aan de hand waarvan websites je in Safari kunnen volgen. Als je deze voorkeuren wilt bekijken, kies je in Instellingen 'Safari'.

Voorkom tracking

Op sommige websites wordt materiaal van externe aanbieders van materiaal gebruikt. Een externe aanbieder van materiaal kan je volgen op andere websites om daar advertenties voor producten en diensten weer te geven.

Als deze optie is ingeschakeld, worden tracking­gegevens regelmatig verwijderd, tenzij je de website van de externe aanbieder van materiaal bezoekt.

Verberg IP-adres

Met 'Intelligente tracking­preventie' word je beschermd tegen ongewenste tracking met behulp van machinaal leren op het apparaat om trackers te stoppen, terwijl websites normaal blijven werken. 'Verberg IP-adres' verbetert 'Intelligente tracking­preventie' doordat een deel van je internet­verkeer wordt verstuurd via twee afzon­derlijke door­giften die door verschillende entiteiten worden beheerd. De eerste weet wat je IP-adres (Internet Protocol) is, maar niet welke website je bezoekt. De tweede weet welke website je bezoekt, maar niet wat je IP-adres is. In plaats daarvan worden er een algemene identiteit en locatie naar de website gestuurd. Op deze manier heeft geen enkele entiteit de gegevens waarmee de identiteit van zowel jou en de sites die je bezoekt kan worden achter­haald.

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je verkeer te versturen via de door­gifte-archi­tectuur. Abonnees van 'Privé­doorgifte' kunnen ervoor kiezen om alle verkeer te versturen via 'Privé­doorgifte' door in Instellingen naar 'Safari' > 'Verberg IP-adres' te gaan en vervolgens te tikken om 'Trackers en web­sites' in te schakelen. Alle gebruikers kunnen er ook voor kiezen om verkeer met bekende trackers te versturen via de doorgifte­architectuur door in Instellingen naar 'Safari' > 'Verberg IP-adres' te gaan en vervolgens te tikken om 'Alleen trackers' of 'Voor trackers' in te schakelen. Je kunt 'Verberg IP-adres' op elk gewenst moment uitschakelen door in Instellingen naar 'Safari' > 'Verberg IP-adres' te gaan en vervolgens te tikken om 'Verberg IP-adres' uit te schakelen.

Meld frauduleuze websites

Wanneer 'Meld frauduleuze websites' is ingeschakeld, geeft Safari een waarschuwing weer als de website die je bezoekt verdacht wordt van phishing. Phishing is een frauduleuze poging tot het stelen van je persoonlijke gegevens, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en andere accountgegevens. Een frauduleuze website doet zich voor als een legitieme website, zoals een bank, financiële instelling of e‑mailprovider. Voordat je een website bezoekt, kan Safari informatie uit het webadres naar Google Safe Browsing sturen om te controleren of de website frauduleus is. Bij gebruikers die in Instellingen via 'Algemeen' > 'Taal en regio' hun regio hebben ingesteld op 'China, vasteland', kan Safari ook Tencent Safe Browsing gebruiken om deze controle uit te voeren. Het feitelijke adres van de website wordt nooit gedeeld met de aanbieder van Safe Browsing. Deze aanbieders van Safe Browsing registreren mogelijk ook je IP-adres wanneer er informatie naartoe wordt gestuurd. Je kunt in Safari het ontvangen van meldingen over frauduleuze websites op elk gewenst moment uitschakelen door in Instellingen naar 'Safari' te gaan en te tikken om 'Meld frauduleuze websites' uit te schakelen.

Bescherm privacy in reclame

Wanneer 'Bescherm privacy in reclame' is ingeschakeld, stuurt Safari toekennings­rapporten naar web­sites waarmee web­sites en adverteer­ders het bekijken van en klikken op reclame kunnen toe­kennen, terwijl je privacy behouden blijft. Safari stuurt toekennings­rapporten met beperkte gegevens in een specifieke modus, waarbij 'Bescherming van IP adres' wordt gebruikt, geen gegevens­opslag of cookies worden gebruikt en met een wille­keurige vertraging van tussen de 24 en 48 uur. De toe­kennings­rapporten bevatten geen persoon­lijke gegevens.

Je kunt 'Bescherm privacy in reclame' op elk gewenst moment uitschakelen door in Instellingen naar 'Safari' te gaan en vervolgens te tikken om 'Bescherm privacy in reclame' uit te schakelen.

Controleer op Apple Pay

Wanneer je je in een app of op een website bevindt die gebruikmaakt van Apple Pay op een iPhone, iPad of Apple Watch, kunnen de app of website controleren of je Apple Pay op dat apparaat hebt ingeschakeld. Als je niet wilt dat web­sites die je bezoekt controleren of Apple Pay is ingeschakeld, kun je in Instellingen op je iOS- of iPadOS-apparaat altijd naar de instelling 'Controleer op Apple Pay' gaan via 'Safari' > 'Privacy en beveiliging'.

Privé­modus

Wanneer de privé­modus is ingeschakeld, worden de pagina's die je hebt bezocht, auto­matisch ingevulde gegevens en je open tab­bladen niet in iCloud bewaard of gesynchro­niseerd op al je apparaten. Web­sites kunnen gegevens die op je apparaat worden bewaard niet wijzigen, waardoor bepaalde diensten van dergelijke web­sites mogelijk anders werken totdat je de privé­modus uitschakelt.

Opmerking: wanneer de privé­modus is inge­schakeld, wordt de adres­balk donker weer­gegeven in plaats van licht.

Vertaling van webpagina's

Safari analyseert elke webpagina die je bezoekt om de taal van de webpagina te bepalen. Het bepalen van de taal vindt volledig op je apparaat plaats Als de webpagina in een van je voorkeurstalen kan worden vertaald, kun je ervoor kiezen om deze te laten vertalen. Als je ervoor kiest om de webpagina te laten vertalen, stuurt Safari de inhoud van de webpagina (waaronder de volledige tekst) ter vertaling naar servers van Apple. Nadat de vertaling is voltooid, wist Apple de inhoud van de webpagina.

Als de webpagina niet in de privémodus werd bekeken, stuurt Safari het adres van de webpagina ook naar Apple. Apple bewaart het adres maximaal vijf jaar om de producten, diensten en technologieën van Apple te verbeteren. Aangezien Apple de inhoud van webpagina's die je vertaalt niet bewaart, worden alleen openbaar toegankelijke webpagina's gebruikt om de producten, diensten en technologieën van Apple te verbeteren.

Inhoud en adressen van webpagina's die naar Apple zijn verzonden, worden niet gekoppeld aan je Apple ID, e‑mailadres of andere gegevens waarover Apple mogelijk beschikt door je gebruik van andere voorzieningen van Apple.

Om je een optimale surfervaring te bieden, is het mogelijk dat na het vertalen van een bepaalde webpagina ook andere webpagina's in hetzelfde domein die je binnen hetzelfde tabblad bezoekt, worden vertaald. Safari stopt auto­matisch met het vertalen wanneer je een web­pagina bezoekt die niet meer in dezelfde oorspronke­lijke taal is of wanneer je een web­pagina in een ander domein bezoekt.

Web­extensies

Je kunt Safari-extensies downloaden uit de App Store. Als je apparaat wordt beheerd, kan je werk­gever of onderwijs­instelling een app verstrekken die Safari-extensies bevat. Voordat je een Safari-extensie gebruikt, moet je deze inschakelen via het menu 'Meer' in Safari of door in Instellingen naar 'Safari' > 'Extensies' te gaan. Zodra de extensie is ingeschakeld, moet je deze toe­stemming geven om web­pagina's die je bezoekt, te lezen of te wijzigen. Hiervoor kies je de extensie uit het menu 'Meer' of gebruik je een vraag voor toe­stemmingen. Je kunt wijzigen welke websites een extensie kan lezen en wijzigen door in Instellingen naar 'Safari' > 'Extensies' te gaan.

Wanneer je web­extensies van derden gebruikt, ben je onder­hevig aan de voor­waarden, het privacy­beleid en de handels­praktijken van deze derden. Lees zorg­vuldig de voor­waarden, het privacy­beleid en de handels­praktijken die gelden voor derge­lijke extensies, zodat je weet hoe je locatie en andere gegevens worden gebruikt.

iCloud-synchro­nisatie

Je kunt iCloud gebruiken om je gegevens in Safari, inclusief je open tab­bladen, tab­groepen, auto­matisch ingevulde gegevens, blad­wijzers, lees­lijst en geschie­denis, gesynchro­niseerd te houden op al je apparaten. Je kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door in Instellingen naar '[je naam]' > 'iCloud' te gaan en vervolgens te tikken om Safari uit te schakelen.

Door deze functies te gebruiken ga je akkoord met en geef je toe­stemming voor het versturen, verzamelen, onder­houden, verwerken en gebruiken van deze informatie door Apple, zijn dochter­ondernemingen en tussen­personen, zoals hier­boven beschreven.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy