Voorwaarden voor de Express Replacement Service

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Express Replacement Service (“ERS”) die wordt verleend in combinatie met services die zijn gedekt door de Beperkte Garantie van Apple.  Deze service is een aanvulling op de gratis serviceopties die onder de garantie van Apple vallen en heeft verder geen gevolgen voor uw wettelijke rechten.
 
i.         Als u de tijd dat u niet over  uw Apple-product beschikt, wilt verkorten en als Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor ERS en u ervoor kiest om ERS aan te vragen door uw creditcardgegevens te verstrekken aan Apple, verzendt Apple een vervangend product naar de door u opgegeven locatie. U stuurt uw product naar Apple terug en zorgt ervoor dat Apple het product ontvangt binnen tien (10) werkdagen na de datum waarop Apple u het vervangende product heeft toegestuurd (de “Retourperiode”). U moet het originele product volgens de instructies van Apple retourneren in de verpakking waarin u het vervangende product hebt ontvangen. Apple behoudt het originele product en u behoudt het vervangende product.
 
ii.         Voor ERS zal Apple uw creditcard belasten met de ERS-kosten, zoals vermeld op de webpagina‘s van het Antwoordencentrum voor service (“Antwoordencentrum voor service”), op het moment dat het vervangende product wordt verzonden. De ERS-kosten worden niet in rekening gebracht bij klanten die een AppleCare-serviceplan hebben aangeschaft. Zodra het vervangende product wordt verzonden, zal Apple daarnaast een autorisatie op uw creditcard instellen die gelijk is aan de waarde van een nieuw product (“Vervangingswaarde”), zoals beschreven in het Antwoordencentrum voor service. Deze autorisatie blijft van kracht en zal door Apple worden uitgevoerd in het geval van enige schade aan het originele product die niet wordt gedekt door de garantie van Apple of het toepasselijke AppleCare-serviceplan, verlies van het originele product of andere betalingen die aan Apple zijn verschuldigd.

iii.        Als Apple het originele product binnen de Retourperiode ontvangt in een staat die: (i) in aanmerking komt voor garantieservice, vervalt de autorisatie op uw creditcard; (ii) niet in aanmerking komt voor garantieservice, maar wel voor Service buiten garantie, wordt uw creditcard belast met de vergoeding voor Service buiten garantie, zoals vermeld in het Antwoordencentrum voor service; (iii) niet in aanmerking komt voor garantieservice en niet in aanmerking komt voor Service buiten garantie, wordt uw creditcard belast met de Vervangingswaarde. Een voorbeeld van een product dat niet in aanmerking komt voor Service buiten garantie, is een origineel product dat onbruikbaar is als gevolg van onbevoegde aanpassingen of catastrofale schade, zoals een apparaat dat in meerdere stukken is gebroken.

 
iv.         Als Apple het originele product niet ontvangt binnen de Retourperiode, wordt uw creditcard belast met de Vervangingswaarde. Als het originele product echter naar Apple wordt teruggestuurd binnen tien (10) dagen na het einde van de Retourperiode, wordt uw creditcard belast met een boete voor te late retournering (zoals vermeld in het Antwoordencentrum voor service), alsmede alle overige kosten die u Apple mogelijk bent verschuldigd, en wordt de rest van de Vervangingswaarde teruggestort op uw creditcard. Na bevestiging dat alle kosten zijn betaald, vervalt de autorisatie op uw creditcard. Alle hierin genoemde kosten en boetes zijn exclusief eventuele toepasselijke belastingen.
 
031315 ERS IW - Dutch