Fremtiden skal utvikles.

Apple utviklet Swift og Xcode for at alle som har en idé, skal kunne lage noe enestående. Utviklerverktøyene og plattformene våre hjelper universiteter og høyskoler med å gi neste generasjon gründere ferdigheter til å løse konkrete problemer og bruke pro­gram­mering til positiv forandring.

Shanghai Business School

Utvikling av apper som kommer til nytte.

Shanghai Business School bruker Swift og Xcode på Mac i driften av innovasjons­senteret sitt. Studenter innenfor alle fagområder samles i denne høytekno­logiske tankesmien for å bygge iOS-apper som løser problemene som opptar dem mest.

Utviklerverktøy og plattformer

La ideene få en solid plattform.

Apple leverer alt hva de ansatte og studenter trenger for å komme i gang med design og koding. Med Mac – pluss Swift, Xcode og utviklerverktøy som Apple tilbyr gratis – har de alt de trenger for å skape utrolige apper.

Swift. Et robust pro­gram­meringsspråk med åpen kildekode som både er lett å lære og kraftig i bruk. Utviklere kan skrive trygg og pålitelig kode som fører til rikere appopplevelser.

Mer om Swift

Xcode. Et integrert utviklingsmiljø som gir utviklere på alle ferdighets­nivåer en enkelt arbeidsflyt for design av grense­snitt, koding, feilsøking, testing og ytelsesanalyse.

Mer om Xcode 12

MacBook Pro. Lynraske proses­sorer, grafikk på et helt nytt nivå og sikker lagrings­plass gjør MacBook Pro til det optimale verktøyet for både nye og erfarne utviklere.

Kjøp Mac

«Apple sørger for at studentene våre får et komplett utviklingsmiljø som fremmer tilgang, problemløsing og nyskaping ved å gi dem et tilkoblet, sømløst miljø å jobbe i.»
Cory Tressler, Director of Learning Programs and Digital Flagship ved The Ohio State University

Muligheter for alle

Gi studentene ferdigheter de får nytte av hele livet.

Underviserne integrerer apputvikling i programmene sine, slik at alle studenter, uansett fagområde, får mulighet til å lære seg avanserte ferdigheter de kan bruke i frem­tidige jobber.

Ferdigheter som kan gjøre drømmer til virkelighet.

Dr. Michelle Traveler underviser i apputvikling for studenter fra mange ulike bakgrunner.

«Målet mitt er å påvirke studentenes liv på måter som kan forandre frem­tiden deres.»

Dr. Michelle TravelerComputer Information Systems FacultyMesa Community College

MacBook Pro. MacBook Pro har utrolig ytelse i en kompakt design, og den er Dr. Travelers foretrukne enhet i alt hun gjør. Den har lagringsplass, minne og kreative krefter til enkelt å håndtere alle fagoppgaver og informatikkprosjekter. Dermed kan hun undervise i apputvikling med Swift og Xcode på høyeste nivå – uansett hvor hun er.

RISE! Studenter og ansatte ved Mesa Community College utviklet en app for støtteressurser, som hjelper mennesker i lokal­samfunnet med å få tilgang til gratis mat, husly og helsetjenester.

«Målet mitt er en verden hvor alle, uansett hudfarge, kjønn eller bakgrunn, får like muligheter til å lykkes.»
Dr. Michelle Traveler, Mesa Community College

Utvikle i Swift

Legg grunnlaget for fremragende arbeid.

Enten studentene er nybegynnere eller drevne utviklere, kan gratispensumet Utvikle i Swift gi underviserne fleksibilitet til å hjelpe alle typer elever – selv dem som studerer på egen hånd.

Last ned fagveiledningen (PDF)

Utvikling i Swift Explorations. Undervis i grunn­leggende data­konsepter og hjelp studenter med å bygge et solid grunnlag i program­mering med Swift. På slutten av kurset skal studentene bruke det de har lært, til å utvikle en enkel iOS-app.

Utvikling i Swift Fundamentals. Hjelp studenter å tilegne seg grunn­leggende utviklingsferdigheter for iOS-apper. Undervis i sentrale konsepter og praksiser som Swift-pro­gram­merere bruker daglig. Og bygg en grunn­leggende forståelse av Xcode-kilde og redigerere for bruker­grensesnitt.

Utvikling i Swift Data Collections. Utvid studentenes kunnskaper ved å utvikle mer kom­plekse apper. Jobb med data fra en tjener og utforsk rikere appopplevel­ser – inkludert visualisering av store datasamlinger i flere formater.

Ressurser

Gå videre med utviklingen.

Apple bidrar med gratisressurser og pro­gram­mer for ambisiøse utviklere i miljøet ditt, slik at de kan gå videre med apputviklingen sin.

Ressurser for Xcode

Ressurser for Swift

Sertifisering gjennom Certiport

Hjelp elevene med å få anerkjennelse for ferdighetene i Swift og Xcode. Apputvikling med Swift-sertifiseringene er basert på kursene Utvikle i Swift – undersøkelser og Utvikle i Swift – grunnleggende, som hjelper elevene med å skille seg ut i mengden når de skal søke på jobber innen iOS-apputvikling.

Mer

Professional Learning-kurs

Apple Professional Learning tilbyr et gratis nettkurs for Utvikle i Swift – undersøkelser gjennom Canvas by Instructure. Undervisere lærer det grunnleggende de trenger for å undervise i Swift og Xcode, direkte fra Apple, noe som gjør det til et ideelt introduksjonskurs for undervisning av Utvikle i Swift i ethvert læringsmiljø.

Registrer deg

Kodeklubber

Alt du trenger for å starte din egen kodeklubb. Dette inkluderer rekrutteringstips, inspirasjon til appideer og veiledninger for å lage prototyper ved hjelp av designprinsipper fra Apple. Og Veiledning for apputstillinger hjelper deg med å arrangere et event som feirer appene dine.

Last ned Swift Coding Club for Xcode

Last ned Veiledning for apputstillinger

Last ned apparbeidsboken for design

Apple Developer Program

Bli med i Apple Developer Program for å lage og distribuere apper til miljøet ditt på App Store for iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Det er gratis for godkjente utdannings­institusjoner, så det er lettere enn noensinne for under­visere og ansatte å delta.

Mer

Gebyrfraskrivelse