Brisbane State High School
Australia

Å bytte til Mac og iPad ga inspirasjon til enestående undervisning. Og læring.

1 Mac og iPad til hver lærer
1 iPad til hver elev
3500+ elever

Med over 230 lærere og 3500 elever er Brisbane State High School en av Australias største offentlige videregående skoler, og de ligger også i landstoppen på akademiske resultater.

Brisbane State High ønsker å fremme inkludering og gi elevene med­bestemmelses­rett. Skoleledelsen forstår hvor avgjørende lærerne er for at elevene skal nå sitt fulle potensial. Med tekno­logi som hjelpemiddel har elevene – og lærerne – bedre forutsetninger for å lykkes.

I 2020, etter at utrullingen av én iPad til hver viste seg å være en suksess, bestemte de seg for å gi lærerne mulighet til å velge mellom Mac og PC. Etterspørselen etter Mac var så stor at skoleledelsen bestemte seg for å gi alle lærerne ny MacBook og skape et helhetlig økosystem for undervisning og læring som støttet det eksisterende iPad-programmet.

«Allsidigheten, kompatibiliteten og påliteligheten til Mac og iPad gjør dem til de beste verktøyene for lærerne våre», sier viserektor Emily Simons. «Når de brukes sammen, kan lærerne våre gjøre en best mulig jobb.»

Fysikklærer Luen Tobar er innforstått med at faget hans har avgjørende betydning for elevene og lar ingen tid gå til spille. Hver dag når han kommer inn i klasserommet, åpner han Macen og finner raskt alle nødvendige filer så under­vis­ningen kan begynne med en gang. Og med heldagsbatteri kan han bruke Macen trådløst en hel arbeidsdag uten å måtte lade. «Når tekno­logien er sømløs og støtter læringen, blir jeg en bedre og mer effektiv lærer», sier Luen.

Engelsklærer Mike Edwards bruker Macen til å multitaske og være mer produktiv. Han holder seg à jour med timeplaner og administrative oppgaver, og han bruker PowerPoint til å lage dynamiske undervisnings­opplegg. I klasserommet bruker han iPad Pro og AirPlay til å vise undervisnings­innholdet på Apple TV. Det gir ham større frihet til å bevege seg rundt og følge opp elevene én og én, sam­tidig som elevene kan vise hva de har lært på egne iPader, ved hjelp av appene på dem.

Historielærer Paul Kennard husker at han var spent da han byttet fra PC til Mac. Med støtte fra skolen fikk han opplæring i grunnleggende apper som Kalender, og etter hvert gjorde han seg kjent med andre apper i sitt eget tempo. «Nå som jeg har fått på plass en arbeidsflyt, ser jeg alle fordelene. Og siden alle filene mine ligger på OneDrive, kan jeg sømløst bytte mellom Mac og iPad etter hva som passer best til oppgaven», forteller han.

Brisbane State High Schools datamaskinbytte er et godt eksempel på hvordan Mac og iPad sammen kan brukes til alt fra administrative oppgaver til å lage impo­nerende og engasjerende undervisnings­opplegg. Ved å utstyre lærerne med den beste tekno­logien, viser skolen hvor mye de investerer i de ansatte spesielt – og hvor høyt de verdsetter læreryrket generelt. Lærerne ved Brisbane State High er nå bedre utrustet til å følge opp hver enkelt elev, og det gir resultater. Elevene har noen av de beste akademiske resultatene i Australia, og over 90 prosent av avgangselevene kommer inn på førstevalget sitt når de søker høyere utdanning.

«Mac og iPad forenkler arbeidsdagen min. Den sparer meg for tid som jeg heller kan bruke på å være en fokusert og effektiv lærer.»
Luen Tobar fysikklærer, Brisbane State High School

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple og utdanning på grunnskole og videregående

Apple-produkter og -ressurser er utviklet for å gjøre læringen personlig, kreativ og inspirerende.

Finn ut mer