PRESSEMELDING 19. mars 2012

Apple kunngjør planer om å iverksette program for utbytte og tilbakekjøp av aksjer

Forventer å bruker 45 milliarder dollar over tre år

CUPERTINO, California – 19. mars 2012 – I dag kunngjorde Apple sine planer om å starte et program for utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer senere i år.
Avhengig av kunngjøring fra styret planlegger selskapet å starte et kvartalsvis utbytte på 2,65 dollar per aksje en gang i løpet av fjerde kvartal av regnskapsåret 2012, som starter den 1. juli 2012.
I tillegg har selskapets styre autorisert et tilbakekjøpingsprogram på 10 milliarder dollar som starter i regnskapsåret 2013, som starter den 30. september 2012. Tilbakekjøpingsprogrammet forventes å bli gjennomført over tre år, og har som hovedmål å nøytralisere virkningen av aksjeutvanning fra framtidige aksjetildelinger til ansatte og aksjekjøpsprogrammer for ansatte.
«Vi har brukt noen av pengene på å gjøre gode investeringer i virksomheten gjennom økt forskning og utvikling, oppkjøp, nye butikkåpninger, strategiske forskuddsbetalinger og investeringer i leverandørkjeden og utbygging av infrastruktur. Dette vil dere se mer av i framtiden,» sa Apple-sjef Tim Cook. «Selv med disse investeringene har vi nok overskudd klart for strategiske muligheter og mer enn nok kontanter til å drive virksomheten. Så vi skal iverksette et program for utbytte og tilbakekjøping av aksjer.
«Ved å kombinere utbytte, tilbakekjøping av aksjer og kontanter som brukes til netto aksjeoppgjør for bundne aksjer forventer vi at vi vil bruke omtrent 45 milliarder dollar i de første tre årene av programmene,» sa Apples økonomidirektør Peter Oppenheimer. «Framtidsutsiktene er lyse og vi ser fantastiske muligheter foran oss.»
Apple sørger for livestreaming av en konferansesamtale for å diskutere planene sine. Den starter 19. mars 2012 kl. 14.00 på www.apple.com/quicktime/qtv/call31912. Selskapet vil ikke gi en oppdatering om inneværende kvartal, og kontantbeholdningen vil være det eneste emnet som blir dekket. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder framtidige utsikter for virksomheten og planer for utbytte og tilbakekjøping av aksjer. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 24. september 2011 og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. desember 2011. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple lager Mac-er, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonelle. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
+46 8-703 3056
ahrnstedt.p@apple.com
Andreas Rødland
Apeland
99 59 99 50
andreas@apeland.no

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.