SISTE NYTT 24. april 2012

Apple presenterer resultatene for andre kvartal

Beste salgstall noensinne i marskvartalet for iPhone, iPad og Mac

Netto overskudd øker med 94 % sammenlignet med samme periode i fjor

CUPERTINO, California – 24. april 2012 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det andre regnskapskvartalet i 2012, som ble avsluttet 31. mars 2012. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 39,2 milliarder dollar og et netto overskudd på 11,6 milliarder dollar, eller 12,30 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 24,7 milliarder dollar og netto overskudd på 6,0 milliarder dollar, eller 6,40 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 47,4 prosent, sammenlignet med 41,4 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 64 prosent av omsetningen for kvartalet.
Selskapet solgte 35,1 millioner iPhone-enheter dette kvartalet, noe som tilsvarer en økning på 88 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Apple solgte 11,8 millioner iPad-er dette kvartalet, en økning på 151 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 4 millioner Mac-er dette kvartalet, en økning på 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Apple solgte 7,7 millioner iPod-er, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.
«Vi er veldig fornøyde med salget av over 35 millioner iPhone-enheter og nesten 12 millioner iPad-er i marskvartalet,» sa Apple-sjef Tim Cook. «Den nye iPad-en har fått en kjempestart, og i løpet av året vil dere se mye mer innovasjon av den typen bare Apple kan levere.»
«Rekordresultatene for marskvartalet ga en kontantstrøm fra drift på 14 milliarder dollar,» fortalte Apples økonomidirektør Peter Oppenheimer. «Når vi ser fram mot det tredje regnskapskvartalet, forventer vi en omsetning på omtrent 34 milliarder og utvannet fortjeneste per aksje på omtrent 8,68 dollar.»
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for andre kvartal 2012. Den begynner kl. 23.00 den 24. april 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq212. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning og utvannet fortjeneste per aksje. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 24. september 2011, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. desember 2011 og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. mars 2012, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple lager Mac-er, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonelle. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
+47 99 59 99 50
TIL REDAKSJONEN: For mer informasjon besøk Apples PR-nettsted, eller ring Apple Media Helpline på 22 82 34 80.

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.