SISTE NYTT 24. juli 2012

Apple presenterer resultatene for tredje kvartal

17 millioner iPad-enheter solgt

Styret annonserer utbytte for kvartalet på 2,65 dollar per alminnelige aksje

CUPERTINO, California – 24. juli 2012 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det tredje regnskapskvartalet i 2012, som ble avsluttet 30. juni 2012. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 35 milliarder dollar og et netto overskudd på 8,8 milliarder dollar, eller 9,32 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 28,6 milliarder dollar og netto overskudd på 7,3 milliarder dollar, eller 7,79 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 42,8 prosent, sammenlignet med 41,7 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 62 prosent av omsetningen for kvartalet.
Selskapet solgte 26 millioner iPhone-enheter dette kvartalet, som er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Apple solgte 17 millioner iPad-enheter dette kvartalet, en økning på 84 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 4 millioner Mac-maskiner dette kvartalet, en økning på 2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Apple solgte 6,8 millioner iPod-enheter dette kvartalet, en reduksjon på 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.
Apples styre annonsert utbytte på 2,65 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 16. august 2012 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 13. august 2012.
«Vi er svært fornøyd med salget av 17 millioner iPad-enheter i junikvartalet,» sa Apple-sjef Tim Cook. «Vi har også nylig oppdatert hele MacBook-serien, lanserer Mountain Lion i morgen og skal lansere iOS 6 i høst. Vi ser også fram til en rekke utrolige nye produkter som kommer framover.»
«Vi fortsetter å investere i selskapets vekst og er fornøyde med å annonsere et utbytte på 2,65 dollar per aksje i dag,» sa Apples finansdirektør Peter Oppenheimer. «Når vi ser fram mot det fjerde regnskapskvartalet, forventer vi en omsetning på omtrent 34 milliarder dollar og utvannet fortjeneste per aksje på omtrent 7,65 dollar.»
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for tredje kvartal 2012. Den starter kl. 23:00 den 24. juli 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq312. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning og utvannet fortjeneste per aksje. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike.
Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og bedrifters kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker.
Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 24. september 2011, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. desember 2011 og 31. mars 2012 og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 30. juni 2012, som skal sendes inn til SEC.
Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
+47 99 59 99 50

    © 2012 Apple Inc. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.