SISTE NYTT 25. oktober 2012

Apple presenterer resultatene for fjerde kvartal

26,9 millioner solgte iPhone-enheter, rekordomsetning og -overskudd for fjerde kvartal

Styret annonserer utbytte for kvartalet på 2,65 dollar per alminnelige aksje

CUPERTINO, California – 25. oktober 2012 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det fjerde regnskapskvartalet i 2012, som ble avsluttet 29. september 2012. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 36 milliarder dollar og et netto overskudd på 8,2 milliarder dollar, eller 8,67 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 28,3 milliarder dollar og netto overskudd på 6,6 milliarder dollar, eller 7,05 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 40,0 prosent, sammenlignet med 40,3 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 60 prosent av omsetningen for kvartalet.
Selskapet solgte 26,9 millioner iPhone-enheter dette kvartalet, som er en økning på 58 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Apple solgte 14,0 millioner iPad-er dette kvartalet, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 4,9 millioner Mac-er dette kvartalet, en økning på 1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Apple solgte 5,3 millioner iPod-enheter dette kvartalet, en reduksjon på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.
Apples styre annonsert utbytte på 2,65 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 15. november 2012 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 12. november 2012.
«Vi er veldig stolte av å kunne avslutte et fantastisk regnskapsår med rekordresultater for septemberkvartalet,» fortalte Apple-sjef Tim Cook. «Vi går inn i juleperioden med de beste iPhone-, iPad-, Mac- og iPod-produktene noensinne, og vi er veldig optimistiske med tanke på kommende produkter.»
«I regnskapsåret 2012 har vi generert et årsresultat på over 41 milliarder dollar og en kontantstrøm fra drift på over 50 milliarder dollar,» sa Apples finansdirektør Peter Oppenheimer. «Når vi ser fram mot det første regnskapskvartalet i 2013, forventer vi en omsetning på omtrent 52 milliarder og utvannet fortjeneste per aksje på omtrent 11,75 dollar.»
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for fjerde kvartal 2012. Den starter kl. 23:00 den 25. oktober 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq412. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning og utvannet fortjeneste per aksje. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og bedrifters kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker.
Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som ble avsluttet 24. september 2011 og 10-Q-skjemaene for regnskapskvartalene som ble avsluttet 31. desember 2011; 31. mars 2012; og 30. juni 2012; og 10-K-skjemaet for året som ble avsluttet 29. september 2012, og som sendes inn til SEC.
Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
TIL REDAKSJONEN: For mer informasjon besøk Apples PR-nettsted (apple.com/no/pr), eller ring Apple Media Helpline på 22 82 34 80.

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.