PRESSEMELDING 10. november 2012

HTC og Apple løser patenttvist

Alle rettstvister mellom selskapene knyttet til patenter avsluttes

TAIPEI, Taiwan og CUPERTINO, California – 10. november 2012 – HTC og Apple har inngått et globalt forlik som medfører at alle pågående rettsprosesser avsluttes, og at det inngås en tiårig lisensavtale. Lisensen omfatter nåværende og fremtidige patenter eid av begge parter. Vilkårene i forliket er konfidensielle.
 
«HTC er fornøyde med å ha løst rettstvisten med Apple, slik at HTC nå kan fokusere på innovasjon i stedet for søksmål,» sier HTC-sjef Peter Chou.
 
«Vi er glade for at vi har nådd et forlik med HTC,» forteller Apple-sjef Tim Cook. «Vi vil fortsette å være superfokuserte på produktinnovasjon.»
 
Pressekontakter:
Maggie Cheng
HTC
maggie_cheng@htc.com
+88 691 005 6396
The Hollenbeck Group for HTC
media@hollenbeckgroup.com
+1 (971) 282-5611
Steve Dowling
Apple
dowling@apple.com
+1 (408) 974-1896

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.