SISTE NYTT 23. januar 2013

Apple med rekordresultat

47,8 millioner iPhone-enheter og 22,9 millioner iPad-enheter solgt

CUPERTINO, California – 23. januar 2013 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det 13 uker lange første regnskapskvartalet i 2013, som ble avsluttet 29. desember 2012. Selskapet kunne melde om den beste kvartalsomsetningen noensinne på 54,5 milliarder dollar og et rekordhøyt nettooverskudd på 13,1 milliarder dollar, eller 13,81 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende 14-ukerskvartal i fjor på 46,3 milliarder dollar og nettooverskudd på 13,1 milliarder dollar, eller 13,87 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 38,6 prosent, sammenlignet med 44,7 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 61 prosent av omsetningen for kvartalet.
Gjennomsnittlig ukentlig omsetning for kvartalet var 4,2 milliarder dollar sammenlignet med 3,3 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.
Selskapet solgte 47,8 millioner iPhone-enheter, noe som er rekord, sammenlignet med 37 millioner i samme kvartal i fjor. Apple solgte 22,9 millioner iPad-enheter, noe som også er rekord, sammenlignet med 15,4 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 4,1 millioner Mac-maskiner, sammenlignet med 5,2 millioner i samme kvartal i fjor. Apple solgte 12,7 millioner iPod-enheter, sammenlignet med 15,4 millioner i samme kvartal i fjor.
Apples styre har annonsert utbytte på 2,65 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 14. februar 2013 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 11. februar 2013.
«Vi er henrykte over rekordomsetningen på 54 milliarder dollar og salget av over 75 millioner iOS-enheter på ett enkelt kvartal», sier Apples CEO Tim Cook. «Vi har stor tro på våre kommende produkter og fortsetter å fokusere på innovasjon og å lage verdens beste produkter.»
«Vi er svært fornøyde med at selskapets operasjonelle aktiviteter har generert en kontantstrøm på over 23 milliarder dollar dette kvartalet,» sier Apples CFO Peter Oppenheimer. «Vi har satt en ny kvartalsrekord for salg av iPhone og iPad, i betydelig grad økt bredden påøkosystemet vårt og oppnådd Apples høyeste kvartalsresultat noensinne.»Apple gir følgende veiledning for andre kvartal 2013:
• omsetning mellom 41 og 43 milliarder dollar
• bruttomargin mellom 37,5 og 38,5 prosent
• driftskostnader mellom 3,8 og 3,9 milliarder dollar
• andre inntekter/(utgifter) på 350 millioner dollar
• skattesats på 26 prosent
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for første kvartal 2013. Den starter kl. 23.00 den 23. januar 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq113. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 29. september 2012 og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 29. desember 2012, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS, Macintosh, QuickTime, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.