SISTE NYTT 23. juli 2013

Apple presenterer resultatene for tredje kvartal

Salg av 31 millioner iPhone-enheter setter rekord for junikvartalet

CUPERTINO, California – 23. juli 2013 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det tredje regnskapskvartalet i 2013, som ble avsluttet 29. juni 2013. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 35,3 milliarder dollar og et netto overskudd på 6,9 milliarder dollar, eller 7,47 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 35 milliarder dollar og netto overskudd på 8,8 milliarder dollar, eller 9,32 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 36,9 prosent, sammenlignet med 42,8 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 57 prosent av omsetningen for kvartalet.
Selskapet solgte 31,2 millioner iPhone-enheter, noe som er en rekord for junikvartalet, sammenlignet med 26 millioner i samme kvartal i fjor. Apple solgte 14,6 millioner iPad-enheter, sammenlignet med 17 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 3,8 millioner Mac-maskiner, sammenlignet med 4 millioner i samme kvartal i fjor.
Apples styre har annonsert utbytte på 3,05 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 15. august 2013 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 12. august 2013.
«Vi er spesielt stolte av vårt rekordsalg for junikvartalet av iPhone-enheter med over 31 millioner solgte enheter og den sterke veksten i inntekter fra iTunes, programvare og tjenester», sier Apples CEO Tim Cook. «Vi har store forventninger til utgivelsen av iOS 7 og OS X Mavericks, og vi arbeider hardt og fokusert med utviklingen av fantastiske, nye produkter som skal presenteres til høsten og i 2014.»
«Selskapets operasjonelle aktiviteter har generert en kontantstrøm på 7,8 milliarder dollar dette kvartalet, og vi har returnert 18,8 milliarder dollar til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer», sier Apples finansdirektør Peter Oppenheimer.
Apple gir følgende veiledning for fjerde regnskapskvartal i 2013:
  • omsetning mellom 34 og 37 milliarder dollar
  • bruttomargin mellom 36 og 37 prosent
  • driftskostnader mellom 3,9 og 3,95 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 200 millioner dollar
  • skattesats på 26,5 prosent

Apple vil gjøre tilgjengelig en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for tredje kvartal 2013. Den starter kl. 23.00, 23. juli 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq313. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 29. september 2012, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. desember 2012, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 30. mars 2013 og 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. juni 2013, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple lager Mac-er, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonell bruk. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

© 2013 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.