SISTE NYTT 28. oktober 2013

Apple presenterer resultatene for fjerde kvartal

iPhone-salget økte med 26 % – ny rekord for septemberkvartalet

CUPERTINO, California – 28. oktober 2013 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det fjerde regnskapskvartalet i 2013, som ble avsluttet 28. september 2013. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 37,5 milliarder dollar og et netto overskudd på 7,5 milliarder dollar, eller 8,26 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 36 milliarder dollar og netto overskudd på 8,2 milliarder dollar, eller 8,67 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 37 prosent, mot 40 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 60 prosent av omsetningen for kvartalet.
Selskapet solgte 33,8 millioner iPhone-enheter, noe som er rekord for septemberkvartalet, mot 26,9 millioner i samme kvartal i fjor. Apple solgte 14,1 millioner iPad-enheter, mot 14 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 4,6 millioner Mac-maskiner, mot 4,9 millioner i samme kvartal i fjor.
Apples styre har annonsert utbytte på 3,05 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 14. november 2013 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 11. november 2013.
«Vi er fornøyde med å kunne rapportere en sterk avslutning på et fantastisk år med rekordinntekt for fjerde kvartal, blant annet med salg av nesten 34 millioner iPhone-enheter,» sa Apple-sjef Tim Cook. «Vi gleder oss til å gå inn i julesesongen med nye iPhone 5c og iPhone 5s, iOS 7, nye iPad mini med Retina-skjerm, den utrolig slanke og lette iPad Air, nye MacBook Pro-maskiner, den radikalt nye Mac Pro, OS X Mavericks og neste generasjon iWork- og iLife-apper for OS X og iOS.»
«I løpet av septemberkvartalet genererte vi en kontantstrøm fra drift på 9,9 milliarder dollar og returnerte i tillegg 7,8 milliarder dollar til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Til sammen hadde vi utbetalinger på 36 milliarder dollar fra vårt utbytteprogram,» sa Apples økonomidirektør Peter Oppenheimer.
Apple gir følgende veiledning for første regnskapskvartal i 2014:
  • omsetning mellom 55 og 58 milliarder dollar
  • bruttomargin mellom 36,5 og 37,5 prosent
  • driftskostnader mellom 4,4 og 4,5 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 200 millioner dollar
  • skattesats på 26,25 prosent


Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for fjerde kvartal 2013. Denne starter 28. oktober 2013 kl. 23 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets økonomiske resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 29. september 2012, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. desember 2012, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 30. mars 2013, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. juni 2013, og 10-K-skjemaet for regnskapsåret som sluttet 28. september 2013, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple lager Mac-er, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonell bruk. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

© 2013 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.