PRESSEMELDING 4. mars 2014

Apples Peter Oppenheimer pensjonerer seg i slutten av september

Luca Maestri overtar stillingen etter en overgangsperiode

CUPERTINO, California – 4. mars 2014 – Apple kunngjorde i dag at Peter Oppenheimer, Apples Senior Vice President og CFO, pensjonerer seg i slutten av september. Luca Maestri, Apples Vice President of Finance og kontroller påøverste nivå, overtar Peters stilling som CFO og rapporterer til Apples CEO, Tim Cook. Peter overlater rollen som CFO til Luca i juni og resten av ansvarsområdene sine i tiden som gjenstår, slik at overgangen blir profesjonell og problemfri.
«Peter har vært vår CFO i det siste tiåret mens Apples årlige omsetning har steget fra 8 milliarder dollar til 171 milliarder dollar, og vår globale tilstedeværelse har vokst dramatisk. Hans ledelse og ekspertise har vært svært viktig for Apples suksess, ikke bare det han har gjort som CFO, men også på mange områder utenom økonomi. Han har ofte tatt på seg ekstra oppgaver som har vært til hjelp i hele selskapet. Hans bidrag og integritet som vår CFO har satt en ny standard for CFO-er i aksjeselskaper», sier Tom Cook, Apples CEO. «Peter er også en god venn som jeg alltid har visst at jeg kan stole på. Selv om det er trist at han slutter, er jeg glad for at han nå setter av mer tid til seg selv og familien. Som alle vi som kjenner ham, ville ha regnet med, har han satt opp en profesjonell plan for det videre arbeidet, slik at Apple beholder sin posisjon.»
«Luca har mer enn 25 års internasjonal erfaring med overordnet økonomistyring, inkludert roller som CFO i et aksjeselskap, og jeg er sikker på at han kommer til å bli en utmerket CFO for Apple», legger Tim til. «Da vi skulle rekruttere en kontroller påøverste nivå i selskapet, møtte vi Luca og visste at han kom til å bli Peters etterfølger. Hans bidrag i Apple har allerede vært betydningsfulle i den tiden han har vært hos oss, og han oppnådde raskt respekt blant kolleger på tvers av selskapet.»
«Jeg setter stor pris på Apple og menneskene jeg har hatt æren av å jobbe med. Etter 18 år her er tiden inne for å bruke tid på meg selv og familien min», sier Peter Oppenheimer. «Jeg har ganske lenge ønsket å bo på den sentrale kysten av California og engasjere meg mer i universitetet mitt, Cal Poly, tilbringe mer tid med min kone og sønner, reise til interessante steder i verden, og noe jeg har ønsket å gjøre i en årrekke: fullføre flysertifikatet.»
Som CFO har Peter det overordnede ansvaret for økonomikontroll, beholdninger, relasjoner til investorer, skatter, informasjonssystemer, intern revisjon og lokaler. Han begynte i Apple i 1996 som kontroller for Amerika, og ble i 1997 forfremmet til Vice President og kontroller for Worldwide Sales og deretter til kontroller påøverste nivå i selskapet før han ble utnevnt til CFO. Apples årlige omsetning har blitt mer enn tjuedoblet i løpet av Peters tid som CFO, så han har vært med påå utvikle en disiplinert global økonomistrategi, solide systemer og prosedyrer og et svært sterkt balanseregnskap. Under hans ledelse har Apple bygd opp et økonomiteam i verdensklasse. Peter har hatt ansvaret for utbygginger, blant annet fire nye datasentere og Apples nye hovedkvarter i Cupertino, som skal forsynes med fornybar energi.
Peter ble også nylig styremedlem i Goldman Sachs.
Luca har bred kunnskap innen alle viktige aspekter ved økonomi, med over 25 års erfaring med å bygge opp og lede økonomiteam i globale selskaper med betydelig driftsomfang og kompleksitet. Før han kom til Apple, var Luca CFO i både Nokia Siemens Networks og Xerox. Siden han kom til Apple i mars 2013, har Luca administrert de fleste økonomifunksjonene til Apple og gjort en utmerket jobb med å lede dem, samtidig som han også har arbeidet tett med Apples toppledelse.
Luca startet sin karriere i General Motors og arbeidet i 20 år i økonomi- og driftsroller i Amerika, Stillehavsasia og Europa. I GM hadde Luca mange viktige oppgaver forbundet med oppbygging og drift av selskapet. Han var en del av teamet som etablerte GMs regionale avdelinger i Stillehavsasia, inkludert produksjonsinvesteringer i Kina og Thailand. Senere var han CFO for teamet som omstrukturerte avdelinger i Brasil og Argentina og sørget for at regionen igjen gikk med overskudd. Den siste rollen han hadde i GM, var som CFO for alle avdelingene til GM i Europa, i mer enn 45 land og med en årlig nettoinntekt på ca. 40 milliarder dollar.
Luca har en eksepsjonelt bred internasjonal bakgrunn etter å ha bodd og arbeidet i Italia, Polen, Irland, Sveits, Singapore, Thailand, Brasil og Tyskland i tillegg til USA.
Luca ble uteksaminert fra LUISS-universitetet i Roma med en bachelorgrad i økonomi og har en mastergrad i Science of Management fra Boston University.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 08-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.