SISTE NYTT 23. april 2014

Apple offentliggjør resultater for andre kvartal

Sterke salgstall for iPhone ga rekordomsetning for marskvartalet og 15 prosent vekst i fortjeneste per aksje

CUPERTINO, California–23. april 2014–Apple presenterte i dag selskapets resultater for andre regnskapskvartal i 2014, som ble avsluttet 29. mars 2014. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 45,6 milliarder dollar og et nettooverskudd på 10,2 milliarder dollar, eller 11,62 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 43,6 milliarder dollar og nettooverskuddet på 9,5 milliarder dollar, eller 10,09 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 39,3 prosent, sammenlignet med 37,5 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 66 prosent av omsetningen for kvartalet.
«Vi er veldig stolte av resultatene for dette kvartalet, spesielt de sterke salgstallene for iPhone og rekordomsetningen på tjenester», sier Apples CEO Tim Cook. «Vi gleder oss virkelig til å presentere flere nye produkter og tjenester som bare Apple kan føre inn på markedet.»
«I løpet av marskvartalet genererte vi en kontantstrøm fra drift på 13,5 milliarder dollar og returnerte nesten 21 milliarder dollar til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer», forteller Apples økonomidirektør Peter Oppenheimer. «Samlet gir det utbetalinger på 66 milliarder dollar fra vårt utbytteprogram.»
Apple gir følgende veiledning for tredje regnskapskvartal i 2014:
  • omsetning på mellom 36 og 38 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37 og 38 prosent
  • driftskostnader på mellom 4,4 og 4,5 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 200 millioner dollar
  • skattesats på 26,1 prosent


Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for andre kvartal 2014. Denne starter 23. april 2014 kl. 23.00 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq214. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 28. september 2013, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 28. desember 2013, og 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. mars 2014, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple lager Macer, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonell bruk. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.
Pressekontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

© 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.