PRESSEMELDING 23. februar 2015

Apple investerer 1,7 milliarder euro i nye europeiske datasentre

Avanserte anlegg i Irland og Danmark vil bli drevet av hundre prosent fornybar energi

CORK, Irland – 23. februar 2015 – Apple la i dag frem en plan om å bruke 1,7 milliarder euro på å bygge og drive to datasentre i Europa med energi fra hundre prosent fornybare energikilder. Anleggene, som ligger i County Galway i Irland og på Midtjylland i Danmark, vil bli benyttet til Apples nettbaserte tjenester på det europeiske markedet, blant annet iTunes Store, App Store, iMessage, Kart og Siri.
«Vi er takknemlige for Apples suksess i Europa og stolte av at vi med denne investeringen støtter lokalsamfunn over hele kontinentet», sa Apple-sjef Tim Cook. «Denne betydelige nye investeringen er Apples hittil største prosjekt i Europa. Vi er glade for å kunne utvide driften, skape hundrevis av nye lokale arbeidsplasser og presentere noen av våre mest avanserte, miljøvennlige byggeprosjekter noensinne.»
Apple bidrar med 672 000 arbeidsplasser i Europa. 530 000 av disse er direkte knyttet til utvikling av iOS-apper. Siden App Store ble åpnet i 2008, har europeiske utviklere tjent mer enn 6,6 milliarder euro gjennom salg av apper og salg direkte fra appene verden over.
Apple har nå 18 300 ansatte i 19 europeiske land, og har bare de siste tolv månedene skapt over 2000 nye arbeidsplasser. I fjor betalte Apple mer enn 7,8 milliarder euro til europeiske selskaper og leverandører som bidrar til å utvikle Apple-produkter og supporttjenester over hele verden.
Som alle de andre datasentrene til Apple vil de to nye enhetene bli drevet utelukkende av rene, fornybare energikilder fra dag én. Apple kommer også til å samarbeide med lokale partnere om å utvikle nye fornybare energiprosjekter som utnytter vindkraft eller andre energikilder til å produsere kraft i fremtiden. Disse enhetene kommer til å bli Apples mest miljøvennlige datasentre hittil.
«Vi mener at nyskapning handler om å forlate verden i en bedre tilstand enn vi fant den i, og tiden er inne for å iverksette tiltak mot klimaendringene», sa Lisa Jackson, Apples konserndirektør for miljøtiltak. «Vi er glade for å kunne stimulere til vekst i den grønne industrien i Irland og Danmark, og utvikle systemer for fornybar energi som utnytter de gode vindressursene de har. Miljøengasjementet vårt er bra for planeten, bra for virksomheten vår og bra for den europeiske økonomien.»
Begge datasentrene, hver av dem på 166 000 kvadratmeter, er forventet å komme i drift i 2017, og begge er designet for å tilføre fordeler for lokalsamfunnet. I Athenry i Irland vil naturlig hjemmehørende treslag bli plantet i Derrydonnell-skogen. Dette området har tidligere vært brukt til planting og felling av fremmede treslag. Det vil også bli laget til et utendørsområde som kan brukes av skoler, og en tursti for lokale innbyggere.
I Viborg i Danmark eliminerer Apple behovet for ekstra generatorer ved å plassere datasenteret ved siden av en av Danmarks største transformatorstasjoner. Anlegget er også utformet for å kunne utnytte overskuddsvarme fra utstyr inne på anlegget til å varme opp hjem i lokalsamfunnet.

Pressekontakter:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

    © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS, Macintosh, iPhone og App Store er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.