PRESSEMELDING 22. oktober 2015

Apple lanserer nye programmer for ren energi i Kina for å fremme lavkarbonproduksjon og grønn vekst

Apple bruker nå ren energi i 100 prosent av driften i Kina

BEIJING – 22. oktober 2015 – Apple presenterte i dag to nye programmer med fokus påå redusere karbonavtrykket fra produksjonspartnere i Kina. Programmene skal redusere drivhusgassforurensingen i landet med 20 millioner tonn innen 2020, noe som tilsvarer å fjerne nesten 4 millioner biler fra veiene i ett år.
Apple kunngjorde også at byggingen av solcelleanlegg på 40 megawatt i Sichuan-provinsen nå er fullført. Disse solcelleprosjektene produserer mer elektrisitet enn det som brukes i Apples kontorbygg og butikker i Kina, som vil gjøre Apples drift i Kina karbonnøytral.
«Klimaendring er en av de største utfordringene i vår tid, og det er nå vi må handle», sier Tim Cook, administrerende direktør i Apple. «Overgangen til en ny, grønn økonomi krever innovasjon, ambisjoner og mål. Vi ønsker å etterlate oss verden i en bedre stand, og vi håper at våre leverandører, partnere og andre selskaper blir med i dette viktige arbeidet.»
Apple gjør ytterligere investeringer i ren energi i Kina. Apple planlegger å bygge solcelleanlegg på mer enn 200 megawatt i det nordlige, østlige og sørlige kraftnettet i Kina, som i løpet av det neste året kommer til å produsere strøm tilsvarende forbruket til 265 000 kinesiske husstander. Dette vil bidra til å nøytralisere energien som brukes i Apples forsyningskjede.
Apple lanserer også et nytt tiltak for å gjøre produksjonspartnerne sine mer energieffektive og få dem til å bruke ren energi i produksjonen sin. Apple vil samarbeide med leverandører i Kina for å skape mer enn 2 gigawatt ren energi i årene som kommer.
Apple vil også dele beste praksis for å anskaffe ren energi og bygge gode prosjekter for fornybar energi, og gi praktisk hjelp til leverandører på områder som granskning av energieffektivitet, regulerende veiledning og etablering av sterke samarbeid, for å innføre nye prosjekter for ren energi i Kina.
Som del av Apples ledende program skal Foxconn skal bygge 400 megawatt med solcelleanlegg innen 2018, og de begynner i Henan-provinsen. Foxconn har forpliktet seg til å generere like mye ren energi som Zhengzhou-fabrikken bruker i ferdigstilling av iPhone-enheter.
«Vi gleder oss til å gi oss i kast med dette initiativet med Apple. Selskapene våre deler en visjon om bærekraftighet, og jeg håper at dette prosjektet for fornybar energi kan være en katalysator for et fortsatt arbeid mot et grønnere økosystem, både i og utenfor bransjen vår», sier Terry Gou, grunnlegger og administrerende direktør i Foxconn Technology Group. «Bærekraftighet er en viktig del av Foxconns strategi, og vi har fokus påå investere i grønn produksjon.»
«Kjernen i Apples forpliktelse i Kina er å være ansvarlige, beskytte luften vi puster og vannet vi drikker, og bruke ren energi», sier Lisa Jackson, Apples konserndirektør for miljøtiltak. «Disse prosjektene handler om mer enn bare å hjelpe leverandørene våre i Kina med å bytte til ren, fornybar energi.»
Apple har tatt store skritt for å beskytte miljøet ved å gå fra fossilt brennstoff til ren energi. I dag drives 100 prosent av Apples drift i Kina og USA, og mer enn 87 prosent i resten av verden, av fornybar energi.
Du kan lese mer om Apples miljøtiltak påhttps://www.apple.com/no/environment.
Apple i Kina
Apple har 19 kontorbygg og 24 butikker i Kina, og 10 000 direkte ansatte. Apple har bidratt til å skape og ivareta over 4,4 millioner jobber i Kina, iberegnet minst 1,4 millioner stillinger innen utvikling av iOS-apper samt andre stillinger tilknyttet iOS-økosystemet.
Utviklere i Kina har tjent over 4 milliarder amerikanske dollar gjennom det verdensomspennende salget av apper på App Store, hvorav over halvparten ble utbetalt de tolv siste månedene.
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
 
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen og App Store er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.