SISTE NYTT 27. oktober 2015

Apple presenterer rekordresultater for fjerde kvartal

iPhone, Apple Watch og App Store gir en inntektsvekst på 22 prosent

CUPERTINO, California – 27. oktober 2015 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for fjerde regnskapskvartal i 2015, som ble avsluttet 26. september 2015. Selskapet kunne melde om driftsinntekter på 51,5 milliarder dollar i kvartalet og et netto overskudd på 11,1 milliarder dollar, eller 1,96 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var driftsinntektene for tilsvarende kvartal i fjor på 42,1 milliarder dollar og nettooverskuddet på 8,5 milliarder dollar, eller 1,42 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 39,9 prosent, mot 38 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 62 prosent av driftsinntektene for kvartalet.
 
Til grunn for veksten ligger et rekordhøyt salg av iPhone i fjerde kvartal, større tilgjengelighet av Apple Watch samt tidenes høyeste Mac-salg og inntekter fra tjenester.
 
«Regnskapsåret 2015 er Apples beste år noensinne. Driftsinntektene økte med 28 prosent og endte på nesten 234 milliarder dollar. Fremgangen er et resultat av vårt arbeid for å skape verdens beste og mest nyskapende produkter, og den vitner om en suveren innsats fra medarbeiderne våre», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi går julen i møte med vårt sterkeste produktutvalg så langt – med iPhone 6s og iPhone 6s Plus, Apple Watch med nye urkasser og remmer, nye iPad Pro og nye Apple TV, som nettopp er blitt tilgjengelig.»
 
«Apples rekordhøye resultater fra fjerde kvartal ga en fortjeneste per aksje på 38 prosent og en kontantstrøm fra driften på 13,5 milliarder dollar», sier finansdirektør Luca Maestri hos Apple. «Dette kvartalet har vi utbetalt 17 milliarder dollar til investorene våre i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, og vi har utbetalt over 143 milliarder dollar av utbytteprogrammet på 200 milliarder dollar.»
 
Apples prognoser for første regnskapskvartal i 2016:
  • driftsinntekter på mellom 75,5 og 77,5 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 39 og 40 prosent
  • driftskostnader mellom 6,3 og 6,4 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 400 millioner dollar
  • skattesats på 26,2 prosent

Styret i Apple har annonsert et utbytte på 0,52 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 12. november 2015 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 9. november 2015.
 
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for fjerde kvartal 2015. Denne starter kl. 22.00 den 27. oktober 2015 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq415. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
 
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning utsagn som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets økonomiske resultater, vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 27. september 2014, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 27. desember 2014, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 28. mars 2015, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 27. juni 2015, og 10-K-skjemaet for regnskapsåret som sluttet 26. september 2015, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
 
Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac og Apple Watch. Apples tre programvareplattformer – iOS, OS X og watchOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.
 
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
 
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50    © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, iPhone, Apple Watch og Mac er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.