PRESSEMELDING 21. mars 2016

Apple legger til rette for utvikling av nye helseapper med CareKit

Nytt programvarerammeverk legger til rette for utviklere som vil hjelpe folk med å ta et mer aktivt ansvar for egen helse

CUPERTINO, California – 21. mars 2016 – Apple kunngjorde i dag lanseringen av CareKit, et nytt programvarerammeverk som legger til rette for utviklere som vil hjelpe folk med å ta et mer aktivt ansvar for egne medisinske tilstander. iPhone-apper som bruker CareKit, gjør det enklere for enkeltpersoner å holde rede på behandlingsplaner og overvåke symptomer og medisinering. De bidrar med nyttig informasjon som gjør at brukerne får en bedre forståelse av egen helse. CareKit-apper hjelper brukere med å ta et mer aktivt ansvar for egen helse og dele informasjon med leger, sykepleiere eller familiemedlemmer.
«Vi er henrykte over hvor stor innflytelse ResearchKit har hatt på medisinsk forskning, både med tanke på hastighet og omfang, og vi har innsett at mange av de samme funksjonene kan brukes i behandlingen av enkeltpasienter», sier Apples driftssjef Jeff Williams. «Vi mener at det er viktig å tilby enkeltindivider verktøy som gir dem en bedre forståelse hva som skjer med helsen deres, og apper utviklet ved hjelp av CareKit, gjør nettopp dette. De hjelper folk med å ta et mer aktivt ansvar for egen behandling.»
CareKit lanseres neste måned som et rammeverk basert på åpen kildekode, noe som gjør at utviklere kan fortsette å bygge på de fire første modulene utviklet av Apple:
 • Care Card hjelper brukere med å holde rede på behandlingsplaner og aktiviteter, for eksempel medisinering eller fysioterapiøvelser. Aktivitet kan spores og registreres ved hjelp av sensorer i Apple Watch eller iPhone.
 • Med Symptom and Measurement Tracker kan brukere enkelt registrere symptomer og dagsform. De kan for eksempel holde øye med kroppstemperaturen hvis de er utsatt for infeksjoner, eller de kan måle smerte eller tretthet. Fremdriftsoppdateringer kan innebære enkle spørreskjemaer, bilder som dokumenterer legeprosessen til et sår, eller aktiviteter som spores ved hjelp av akselerasjonsmåleren og gyroskopet på iPhone, for eksempel hvor høy grad av bevegelighet en pasient har.
 • Insight Dashboard kartlegger symptomer opp mot aktivitetene på Care Card og gir en lettfattelig oversikt over hvor godt behandlingen fungerer.
 • Connect gjør det enklere for pasienter å dele informasjon om helsetilstanden sin og kommunisere med leger, helsearbeidere eller familiemedlemmer.


«Vi innså raskt at vi med ResearchKit og apper for mobile enheter kunne utføre kliniske studier av høy kvalitet i et omfang som ikke tidligere har vært mulig», sier dr. Ray Dorsey, professor i nevrologi ved University of Rochester Medical Center. «Vi håper at vi ved hjelp av CareKit og forskningsresultatene våre kan forbedre den daglige behandlingen av pasienter med Parkinsons sykdom. Det åpner opp for en demokratisering av medisinsk forskning.»
Utviklere av helse- og velværeapper er henrykte over at de nå kan ta i bruk disse CareKit-modulene i apper for Parkinsons-pasienter og postoperative pasienter samt i generelle helseapper og apper for overvåkning av diabetes, mental helse og graviditet.
 • Sage Bionetworks og University of Rochester bruker CareKit og resultatene fra ResearchKit-studien mPower til å utvikle et verktøy som gir pasienter verdifull informasjon om egen helsetilstand og helsearbeidere informasjon om behandling.
 • Texas Medical Center utvikler apper som forbedrer behandlingsforløp og kommunikasjon mellom åtte millioner pasienter og deres behandlingsteam.
 • Beth Israel Deaconess Medical Center gir pasienter med kroniske lidelser en bedre forståelse av egen behandling ved hjelp av enheter for overvåkning av helse, som lagrer data på en sikker måte i HealthKit.
 • One Drop hjelper diabetespasienter med å holde sykdommen i sjakk.
 • Iodine-appen Start gir pasienter som går på antidepressiva, en bedre forståelse av hvor godt medisinen fungerer for dem, og hjelper leger med å justere doseringer.
 • Glow, Inc. kommer til å integrere CareKit-moduler i graviditetsappen sin, Glow Nurture, som hjelper kvinner med å holde seg i bedre form under graviditet.


Du finner mer informasjon på www.apple.com/carekit.
Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, OS X, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.
 
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

  © 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, CareKit, iPhone, Apple Watch, ResearchKit og HealthKit er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.