SISTE NYTT 26. april 2016

Apple offentliggjør resultater for andre kvartal

Utbytteprogrammet utvides til 250 milliarder dollar

CUPERTINO, California – 26. april 2016 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for andre regnskapskvartal i 2016, som ble avsluttet 26. mars 2016. Selskapet kunne melde om driftsinntekter på 50,6 milliarder dollar i kvartalet og et netto overskudd på 10,5 milliarder dollar, eller 1,90 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var inntektene for tilsvarende kvartal året før på 58 milliarder dollar og nettooverskuddet på 13,6 milliarder dollar, eller et utvannet resultat per aksje på 2,33 dollar. Bruttomarginen var på 39,4 prosent, sammenlignet med 40,8 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 67 prosent av omsetningen for kvartalet.
«Teamet vårt kan vise til svært gode resultater til tross for sterk makroøkonomisk motvind», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi er svært fornøyde med den sterke veksten i inntekter fra tjenester, takket være det omfattende økosystemet av Apple-produkter og en voksende plattform med over en milliard aktive enheter.»
Selskapet kunngjorde også at styret har godkjent en økning på 50 milliarder dollar i selskapets program for utbetaling av utbytte til aksjonærer. Apple planlegger å bruke totalt 250 milliarder dollar på det utvidede programmet innen utgangen av mars 2018.
«I marskvartalet har vi generert en sterk kontantstrøm på 11,6 milliarder dollar og utbetalt 10 milliarder dollar til aksjonærene våre gjennom utbytteprogrammet», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Takket være gode resultater kan vi i dag kunngjøre at vi utvider utbytteprogrammet til 250 milliarder dollar.»
Som en del av det utvidede programmet har styret godkjent tilbakekjøp av egne aksjer for 175 milliarder dollar, mot 140 milliarder dollar, som ble kunngjort i fjor. I tillegg tar selskapet fortsatt sikte på netto aksjeoppgjør for bundne aksjer.
Styret har godkjent en økning på 10 prosent av selskapets kvartalsutbytte, og det har kunngjort et utbytte på 0,57 dollar per aksje. Utbyttet kommer til utbetaling 12. mai 2016 til registrerte aksjonærer per arbeidsdagens slutt 9. mai 2016.
Siden utbytteprogrammet ble lansert i august 2012 og til og med mars 2016, har Apple utbetalt over 163 milliarder dollar til aksjonærene, herunder 117 milliarder i form av tilbakekjøp av egne aksjer.
Selskapet vil fortsatt finansiere deler av programmet via det nasjonale og internasjonale gjeldsmarkedet. Ledergruppen og styret vil fortsette å gå gjennom hele utbytteprogrammet regelmessig og satser påå oppdatere programmet årlig.
Apples prognose for tredje regnskapskvartal i 2016:
  • omsetning mellom 41 og 43 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37,5 og 38 prosent
  • driftskostnader på mellom 6 og 6,1 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 300 millioner dollar
  • skattesats på 25,5 prosent 

Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for andre kvartal 2016. Denne starter 26. april 2016 kl. 23.00 CEST (14.00 PDT) på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, herunder, men ikke begrenset til utsagn som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter(/utgifter), skattesats og planer for utbytte, tilbakekjøp av aksjer og offentlig gjeldsutstedelse. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra rettssaker. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis stå i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, samt i selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 26. september 2015, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. desember 2015, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. mars 2016, og som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, OS X, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com 
+46 (0)8-703 30 48
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.