PRESSEMELDING 17. august 2016

Apple kunngjør miljøfremskritt i Kina og roser leverandørenes satsing på ren energi

Lens Technology blir den første leverandøren som forplikter seg til 100 prosent fornybar energi for all Apple-virksomhet

Alle de 14 sluttmonteringsanleggene i Kina er nå i samsvar med «Zero Waste»-klassifiseringen

BEIJING – 17. august 2016 – Apple kunngjorde i dag at en av deres viktige leverandører, Lens Technology, skal drive hele sin Apple-virksomhet med fornybar energi. Denne storsatsingen samt at samtlige sluttmonteringsanlegg er i samsvar med «Zero Waste»-klassifiseringen, er en del av Apples arbeid for å redusere karbonavtrykket og avfallsmengden fra produksjonspartnere i Kina – noe som også bidrar til Kinas overgang til en ny, grønn økonomi.
Lens Technology har forpliktet seg til å drive all glassproduksjon for Apple med 100 prosent fornybar energi innen utgangen av 2018. Dette inngår i Apples bransjeledende program for fornybar energi som ble lansert i fjor. Lens er den første leverandøren som forplikter seg til bruk av ren energi for all produksjon for Apple, et mål de skal oppnå ved hjelp av en kraftkjøpsavtale med lokale vindkraftprodusenter.
Apple samarbeider med leverandører for å fremme miljøarbeidet i Kina, og de er stolte over å kunngjøre at samtlige av de 14 sluttmonteringsanleggene i landet nå er i samsvar med UL-valideringen «Zero Waste to Landfill». UL-standarden sertifiserer at alt produksjonsavfall blir gjenbrukt, resirkulert, kompostert eller, om nødvendig, omgjort til energi. Siden programmet ble lansert i januar 2015, har anleggene redusert avfallsmengden med 140 000 tonn.
«Vi vil vise verden at det er mulig å oppnå en ansvarlig produksjon, og i samarbeid med leverandørene våre jobber vi for en redusert miljøpåvirkning i Kina», sier Lisa Jackson, Apples konserndirektør for miljøtiltak. «Vi gratulerer Lens med å ha tatt dette modige valget, og vi håper å kunne dele erfaringene våre fra overgangen til fornybar energi, slik at leverandørene våre vil fortsette å satse på ren energi. Det vil føre Kina nærmere målet om en grønn produksjon.»
«Denne kraftkjøpsavtalen er den første av sitt slag i Sør-Kina, og vi håper den vil være et eksempel for andre selskaper som ønsker å gå over til renere og mer økonomiske energikilder», sier Lens-sjefen Zhou Qunfei. «Vi er glade for å være den første leverandøren som forplikter seg til å drive all Apple-produksjon med fornybar energi, og vi er stolte over å kunne bruke energi fra lokale vindparker her i Hunan til å drive anleggene i Changsha.»
Lens’ produksjon for Apple består for øyeblikket av to anlegg i Changsha, som ligger i Hunan-provinsen. Vindkraft skal stå for 100 prosent av energien som går med til å produsere Apple-produkter ved anleggene til Lens innen 2018. Det reduserer karbonproduksjonen med 450 000 tonn hvert år, noe som tilsvarer energiforbruket til 380 000 kinesiske husstander.
I forbindelse med programmet for ren energi samarbeider Apple med leverandører i Kina om å bruke over 2 gigawatt med ny, ren energi i årene som kommer – et tiltak som reduserer drivhusgassforurensingen med over 20 millioner tonn i landet fra nå av og frem til 2020. Foxconn forpliktet seg i oktober til å bygge solcelleanlegg på mer enn 400 megawatt innen 2018, med oppstart i Henan-provinsen. Produsenten er nå godt på vei med byggingen av de første 80 megawattene av prosjektet.
Tidligere i år var sluttmonteringsanleggene til Foxconn i Guanlan og Taiyuan de første i Kina som oppfylte UL-valideringen «Zero Waste to Landfill». Nylig ble ytterligere 12 produksjonsanlegg lagt til, og dermed er alle sluttmonteringsanleggene til Apple i Kina i samsvar med Zero Waste-klassifiseringen.
«Vi hyller nyskapende bedrifter, for eksempel Apple, som leder an ved aktivt å redusere miljøpåvirkningen til produksjonsvirksomhet», sier Keith Williams, administrerende direktør i UL. «Det å oppnå produksjonsvirksomhet med null avfall krever stor innsats og nøyaktig koordinering i alle ledd av et selskaps virksomhet, spesielt i global målestokk.»
Apple har tatt store skritt for å beskytte miljøet ved å gå fra fossilt brennstoff til ren energi. I dag drives 100 prosent av Apples drift i Kina og USA, og mer enn 93 prosent i resten av verden, av fornybar energi.
Du kan lese mer om Apples miljøtiltak på apple.com/no/environment.
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com 
+46 (0)8-703 30 48
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.