SISTE NYTT 2. mai 2017

Apple offentliggjør resultater for andre kvartal

Utbytteprogrammet utvides til 300 milliarder dollar

CUPERTINO, California – 2. mai 2017 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for andre regnskapskvartal i 2017, som ble avsluttet 1. april 2017. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 52,9 milliarder dollar og en utvannet kvartalsfortjeneste per aksje på 2,10 dollar. Til sammenligning var driftsinntektene for samme kvartal i fjor på 50,6 milliarder dollar og utvannet fortjeneste per aksje på 1,90 dollar. Salg utenfor USA utgjorde 65 prosent av kvartalsomsetningen.
«Det gleder oss å kunne presentere et sterkt kvartalsresultat for mars, med en inntektsvekst som bare har økt siden desemberkvartalet, og vedvarende høy etterspørsel etter iPhone 7 Plus», sier Apple-sjef Tim Cook. «Begge modellene av nye iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition er godt mottatt av kundene, og vi er svært fornøyde med den utrolige veksten i salg av tjenester, hvor driftsinntektene er de høyeste noensinne for et 13-ukers kvartal. Videre ser vi frem til å ønske deltakere fra hele verden velkommen på vår årlige Worldwide Developers Conference i San Jose neste måned.»
Apple kunngjorde også at styret har godkjent en økning på 50 milliarder dollar i selskapets program for utbetaling av utbytte til aksjonærer, og at de utvider tidsrommet for programmet med fire kvartaler. Apple planlegger å bruke totalt 300 milliarder dollar på det utvidede programmet innen utgangen av mars 2019.
«I marskvartalet har vi generert en sterk kontantstrøm på 12,5 milliarder dollar og utbetalt over 10 milliarder dollar til investorene våre», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Takket være gode resultater og lyse fremtidsutsikter har vi i dag den glede å kunngjøre at utbytteprogrammet utvides med 50 milliarder dollar.»
Som en del av den nyeste utvidelsen av programmet har styret godkjent tilbakekjøp av egne aksjer for 210 milliarder dollar, mot 175 milliarder dollar, som ble kunngjort for et år siden. I tillegg tar selskapet fortsatt sikte på netto aksjeoppgjør for bundne aksjer.
Styret har godkjent en 10,5 prosent økning av selskapets kvartalsutbytte og kunngjort et utbytte på 0,63 dollar per ordinære aksje. Utbyttet kommer til utbetaling 18. mai 2017 til registrerte aksjonærer ved arbeidsdagens slutt 15. mai 2017.
Siden utbytteprogrammet ble lansert i august 2012 og til og med mars 2017, har Apple utbetalt over 211 milliarder dollar til aksjonærene, herunder 151 milliarder i form av tilbakekjøp av egne aksjer.
Selskapet vil fortsatt finansiere deler av programmet via det nasjonale og internasjonale gjeldsmarkedet. Ledergruppen og styret vil fortsette å gå gjennom hele utbytteprogrammet regelmessig og satser på å oppdatere programmet årlig.
Apples prognose for tredje regnskapskvartal i 2017:
  • driftsinntekter på mellom 43,5 og 45,5 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37,5 og 38,5 prosent
  • driftskostnader på mellom 6,6 og 6,7 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 450 millioner dollar
  • skattesats på 25,5 prosent


Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for andre kvartal 2017. Denne starter 2. mai 2017 kl. 23.00 CEST (14.00 PDT) på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, herunder, men ikke begrenset til utsagn som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter(/utgifter), skattesats og planer for utbytte. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis stå i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, samt i selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 24. september 2016, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. desember 2016, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 1. april 2017, og som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakt:
Andreas Rødland
media.no@apple.com
22 82 34 80
Investorkontakter:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
+1 (408) 974-5420
Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
+1 (408) 974-4570
 

  • Consolidated Financial Statements

  • Data Summary

    © 2017 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.