PRESSEMELDING 23. mai 2017

Nokia og Apple signerer avtale om patentlisens og forretningssamarbeid, og dropper alle søksmål mot hverandre

Cupertino, California og Espoo, Finland – Nokia og Apple kunngjorde i dag at de dropper alle pågående søksmål og juridiske prosesser knyttet til intellektuelle rettigheter mot hverandre, og at de har blitt enige om en flerårig patentlisens.
«Dette er en viktig avtale mellom Nokia og Apple», sier Maria Varsellona, juridisk leder hos Nokia og ansvarlig for Nokias patentlisenser. «Forholdet med Apple går nå fra å være motparter i rettsalen til å være forretningspartnere som samarbeider om å gjøre det beste for kundene våre.»
I henhold til avtalen om forretningssamarbeid vil Nokia levere enkelte produkter og tjenester knyttet til nettverksinfrastruktur til Apple. Apple vil fortsette å selge Nokias digitale helseprodukter (tidligere solgt under merkevaren Withings), og Apple og Nokia utforsker muligheter for fremtidig samarbeid i digitale helseprosjekter. Regelmessige møter mellom toppledelsen i Nokia og Apple vil sikre at forholdet fungerer effektivt og til fordel for begge parter og deres kunder.
«Vi er fornøyde med løsningen på konflikten, og vi ser frem til å utvide forretningssamarbeidet med Nokia», sier Jeff Williams, driftssjef i Apple.
«Denne avtalen styrker samarbeidet vårt», sier Basil Alwan, sjef for IP/optiske nettverk i Nokia. «Vi ser frem til å støtte Apple.»
Detaljene i avtalen forblir konfidensielle, men det er kjent at Nokia vil motta en forskuddsbetaling fra Apple, med ytterligere inntekter i løpet av avtaletiden.
Verdien av avtalen vil delvis reflekteres i salgsinntektene for patentlisenser i Nokia Technologies og delvis i salgsinntektene i andre forretningsdeler av Nokia. Nokia vil fortsette med praksisen om å offentliggjøre informasjon om inntekter fra patentlisenser i kvartalsvise kunngjøringer og forventer at inntektene fra avtalen vil begynne å vises i det andre kvartalet i 2017, inkludert et element for inntekten av den ikke tilbakevendende forskuddsbetalingen.
På grunn av forskuddsbetalingen fra Apple vil Nokia presentere en omfattende oppdatering av optimaliseringsprogrammet for kapitalforhold i sammenheng med resultatene for det tredje kvartalet i 2017.

Pressekontakt

Andreas Rødland

media.no@apple.com

22 82 34 80

Mark Durrant

Nokia

mark.durrant@nokia.com

+44 787 527 6867

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80