PRESSEMELDING 1. august 2017

Apple presenterer resultatene for tredje kvartal

Inntektsvekst på 7 prosent og økning i fortjeneste per aksje på 17 prosent

Tjenesteinntektene når nye høyder

CUPERTINO, California – Apple presenterte i dag selskapets resultater for tredje regnskapskvartal i 2017, som ble avsluttet 1. juli 2017. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 45,4 milliarder dollar og en utvannet kvartalsfortjeneste per aksje på 1,67 dollar. Til sammenligning var driftsinntektene for samme kvartal i fjor på 42,4 milliarder dollar og utvannet fortjeneste per aksje på 1,42 dollar. Salg utenfor USA utgjorde 61 prosent av omsetningen for kvartalet.
«Vi er glade over å kunne meddele at vi med en inntektsvekst på 7 prosent fra i fjor nå har fullført vårt tredje kvartal på rad med økt vekst og med en kvartalsrekord for tjenesteinntektene våre », sier Apple-sjef Tim Cook. «Worldwide Developers Conference i juni var et vellykket arrangement, og vi gleder oss til de nye funksjonene som kommer i iOS, macOS, watchOS og tvOS til høsten.»
«Vi har sett vekst både i antall solgte enheter og inntekt i alle produktkategoriene våre i juni, med en økning på 17 prosent i fortjeneste per aksje», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «I dette kvartalet har vi utbetalt 11,7 milliarder dollar til investorene våre. Samlet gir det utbetalinger på nesten 223 milliarder dollar fra vårt utbytteprogram.»  
Apples prognose for fjerde regnskapskvartal i 2017:
  • inntekter på mellom 49 og 52 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37,5 og 38 prosent
  • driftskostnader på mellom 6,7 og 6,8 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 500 millioner dollar
  • skattesats på 25,5 prosent
Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,63 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 17. august 2017 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 14. august 2017.
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for tredje kvartal 2017. Denne starter 1. august 2017 kl. 23.00 (14.00 PDT) på www.apple.com/investor/earnings-call. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.
  • Consolidated Financial Statements

  • Data Summary

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, herunder, men ikke begrenset til utsagn som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter(/utgifter), skattesats og planer for utbytte. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis fremgå av avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter som er sendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 24. september 2016, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. desember 2016, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 1. april 2017, og 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 1. juli 2017, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.  
Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, macOS, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har over 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.

Pressekontakt:

Andreas Rødland

media.no@apple.com

22 82 34 80

    © 2017 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.