PRESSEMELDING 2. november 2017

Apple presenterer resultatene for fjerde kvartal

Kvartalsresultatene i september viser en inntektsvekst på 12 prosent og en økning i fortjeneste per aksje på 24 prosent

Tjenesteinntektene når nye høyder

Cupertino, California – 2. november 2017 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for fjerde regnskapskvartal i 2017, som ble avsluttet 30. september 2017. Selskapet kunne melde om driftsinntekter på 52,6 milliarder dollar, en økning på 12 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, og en utvannet kvartalsfortjeneste per aksje på 2,07 dollar, som er en økning på 24 prosent. Salg utenfor USA utgjorde 62 prosent av driftsinntektene for kvartalet.
«Vi er fornøyde med å kunne rapportere en sterk avslutning på regnskapsåret 2017 med rekordinntekter i fjerde kvartal, vekst i alle produktkategoriene våre sammenlignet med forrige regnskapsår, og vårt beste kvartal noensinne for tjenester», sier Apple-sjef Tim Cook. «Med fantastiske nye produkter som iPhone 8 og iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 og Apple TV 4K ser vi frem til julehandelen. iPhone X ble også nettopp lansert, og vi gleder oss til å se kundene ta i bruk fremtidens smarttelefon.»
«Apples årlige vekstrate har pekt oppover i fire regnskapskvartaler på rad, noe som gir en økning i fortjeneste per aksje på 24 prosent for septemberkvartalet», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Vi har også generert en sterk kontantstrøm fra driften på 15,7 milliarder dollar, og vi har utbetalt 11 milliarder dollar til aksjonærene våre i forbindelse med utbytteprogrammet.»  
Apples prognose for første regnskapskvartal i 2018:
  • inntekter på mellom 84 og 87 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 38 og 38,5 prosent
  • driftskostnader på mellom 7,65 og 7,75 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 600 millioner dollar
  • skattesats på 25,5 prosent
Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,63 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 16. november 2017 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 13. november 2017.
Apple vil gjøre tilgjengelig en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for fjerde kvartal 2017. Denne starter 2. november 2017 kl. 22.00 (14.00 PDT) på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.
  • Konsolidert årsregnskap

  • Oppsummering av tall

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn som definert i loven Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 i USA, herunder, men ikke begrenset til, utsagn som gjelder selskapets forventede driftsinntekter, overskudd, driftskostnader, andre inntekter(/utgifter), skattesats og planer for utbytte. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til de globale og regionale økonomiske forholdene som selskapet opererer i, inkludert effektene på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger; selskapets konkurransedyktighet i markeder som er under kontinuerlig konkurransepress og gjenstand for rask teknologisk utvikling; selskapets evne til å håndtere hyppige produktlanseringer og -overganger, inkludert å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye produkter, tjenester og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og økninger i komponentkostnader og andre utgifter kan ha på selskapets bruttofortjeneste; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører av selskapets produkter, inkludert mobilnettverksoperatører og andre forhandlere; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter, tjenester og nye teknologier som er essensielle for selskapets virksomhet, inkludert komponenter og teknologier som kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; effekten som kvalitetsproblemer med produkter og tjenester kan ha på selskapets økonomiske resultater og omdømme; selskapets avhengighet av åndsverk og digitalt innhold fra tredjeparter, som kanskje ikke er tilgjengelig for selskapet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt; selskapets avhengighet av at tredjeparters programvareutviklere utvikler og jevnlig oppdaterer programvare og tjenester som er kompatible med selskapets produkter; effekten av ugunstig utfall av rettssaker, for eksempel det potensielle utfallet at selskapet blir funnet å ha krenket andres åndsrett; effekten av endringer av lover og forskrifter som påvirker selskapets aktiviteter, inkludert selskapets evne til å tilby produkter eller tjenester til kunder i ulike områder; selskapets evne til å håndtere risiko forbundet med selskapets internasjonale aktiviteter, inkludert å overholde lover og forskrifter som påvirker selskapets internasjonale virksomhet; selskapets evne til å håndtere risiko tilknyttet selskapets butikker; selskapets evne til å håndtere risiko tilknyttet selskapets investeringer i nye bedriftsstrategier og oppkjøp; effekten på selskapets virksomhet og omdømme ved IT-systemfeil, nettverksproblemer eller tap av, uautorisert tilgang til eller uautorisert publisering av konfidensiell informasjon; selskapets evne til å overholde lover og forskrifter om databeskyttelse; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter selskapets produkter; og endringer i skattesatser og -kostnader. Du finner mer informasjon om disse risikofaktorene og andre faktorer som kan påvirke selskapets økonomiske resultater, i selskapets innberetninger til SEC, inkludert avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets kvartalsrapporter i de seneste Form 10-K- og Form 10-Q-innberetningene, samt senere innberetninger. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.

Pressekontakt

Andreas Rødland

media.no@apple.com

22 82 34 80

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80

Investorkontakter

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Joan Hoover

Apple

hoover1@apple.com

+1 (408) 974-4570

    © 2017 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.