PRESSEMELDING 30. oktober 2019

Apple presenterer resultatene for fjerde kvartal

Tjenesteinntektene når nye høyder med 12,5 milliarder dollar

Utvannet fortjeneste per aksje setter ny rekord for fjerde kvartal med 3,03 dollar

Cupertino, California – 30. oktober 2019 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for fjerde regnskapskvartal i 2019, som ble avsluttet 28. september 2019. Selskapet kunne melde om driftsinntekter på 64 milliarder amerikanske dollar, en økning på 2 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, og en utvannet kvartalsfortjeneste per aksje på 3,03 dollar, en økning på 4 prosent. Salg utenfor USA utgjorde 60 prosent av driftsinntektene for kvartalet.
«Vi rundet av et grensesprengende regnskapsår for 2019 med de høyeste driftsinntektene for fjerde kvartal noensinne, drevet av økt vekst innen tjenester, personlige enheter og iPad», sier Apple-sjef Tim Cook. «Kunder og eksperter er svært begeistret for den nye generasjonen iPhoner, dagens lansering av nye AirPods Pro med støydemping, lanseringen av Apple TV+ er kun to dager unna, og med vår beste samling av produkter og tjenester noensinne er vi svært optimistiske til hva som venter oss i det kommende kvartalet.»
«De gode resultatene satte ny rekord for utvannet fortjeneste per aksje på 3,03 dollar, og genererte en rekordsterk kontantstrøm på 19,9 milliarder dollar», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Vi har også utbetalt over 21 milliarder dollar til aksjonærene våre inkludert nesten 18 milliarder dollar i form av tilbakekjøp av egne aksjer og 3,5 milliarder i utbytte og ekvivalenter, og vi tar fortsatt sikte på å bli nettokontantnøytrale over tid.» 
Apples prognose for første regnskapskvartal i 2020:
  • driftsinntekter på mellom 85,5 og 89,5 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37,5 og 38,5 prosent
  • driftskostnader på mellom 9,6 og 9,8 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 200 millioner dollar
  • skattesats på cirka 16,5 prosent
Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,77 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbyttet utbetales torsdag 14. november 2019 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt mandag 11. november 2019.
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for fjerde kvartal 2019. Denne starter onsdag 30. oktober 2019 kl. 22.00 (14.00 PDT) på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.
Apple oppgir periodevis informasjon til investorene på nettstedet apple.com og på investornettstedet investor.apple.com. Det kan være pressemeldinger og annen informasjon om økonomiske resultater, rapporter som er sendt til SEC, informasjon om styring og ledelse og informasjon relatert til den årlige generalforsamlingen.
  • Konsolidert årsregnskap

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn som definert i loven Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 i USA, herunder, men ikke begrenset til, utsagn som gjelder selskapets forventede driftsinntekter, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter), skattesats og planer for utbytte. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til de globale og regionale økonomiske forholdene som selskapet opererer i, inkludert effektene på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger; selskapets konkurransedyktighet i markeder som er under kontinuerlig konkurransepress og gjenstand for rask teknologisk utvikling; selskapets evne til å håndtere hyppige lanseringer og endringer av produkter og tjenester, inkludert å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye produkter, tjenester og tekniske nyvinninger i rett tid; effekten som endringer i produkter og tjenester, geografiske områder, valuta eller kanaler, økninger i komponentkostnader, økninger i kostnader forbundet med anskaffelser og levering av innhold til selskapets tjenester, priskonkurranse eller produkt- eller tjenestelanseringer, inkludert lansering av nye produkter eller tjenester med høyere kostnadsstruktur, kan ha på selskapets bruttofortjeneste; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører av selskapets produkter, inkludert mobilnettverksoperatører og andre forhandlere; risikoen for avskrivning av verdi på beholdningen og andre ressurser og risikoen for kansellering av kjøpsforpliktelser; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter, tjenester og nye teknologier som er essensielle for selskapets virksomhet, inkludert komponenter og teknologier som kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten som selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; effekten som kvalitetsproblemer med produkter og tjenester kan ha på selskapets økonomiske resultater og omdømme; selskapets avhengighet av åndsverk og digitalt innhold fra tredjeparter, som kanskje ikke er tilgjengelig for selskapet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt; selskapets avhengighet av at tredjeparters programvareutviklere utvikler og jevnlig oppdaterer programvare og tjenester som er kompatible med selskapets produkter; effekten av ugunstig utfall av rettssaker, for eksempel det potensielle utfallet at selskapet blir funnet å ha krenket andres åndsrett; effekten av komplekse og stadig skiftende lover og forskrifter verden over som utsetter selskapet for potensielle forpliktelser, inkludert kostnader og andre skadevirkninger som påvirker selskapets virksomhet;  selskapets evne til å håndtere risiko tilknyttet selskapets butikker; selskapets evne til å håndtere risiko tilknyttet selskapets investeringer i nye bedriftsstrategier og oppkjøp; effekten på selskapets virksomhet og omdømme ved IT-systemfeil, nettverksproblemer eller tap, uautorisert tilgang til eller uautorisert publisering av konfidensiell informasjon; selskapets evne til å overholde lover og forskrifter om databeskyttelse; det at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter selskapets produkter; økonomisk risiko, inkludert risiko i forbindelse med valutasvingninger, kredittrisiko og svingninger i markedsverdien til selskapets investeringsportefølje; og endringer i skattesatser og -kostnader. Du finner mer informasjon om disse risikofaktorene og andre faktorer som kan påvirke selskapets økonomiske resultater, i selskapets innberetninger til SEC, inkludert avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets kvartalsrapporter i de seneste Form 10-K- og Form 10-Q-innberetningene samt senere innberetninger. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.

Pressekontakt

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

22 82 34 80

Rebecca Goodchild

rgoodchild@apple.com

22 82 34 80

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80

Investorkontakter

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

(669) 227-2402

    © 2019 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.