åpnes i nytt vindu
PRESSEMELDING 7. juni 2021

Apple gjør store fremskritt innen helseteknologi og lanserer sikker deling og nye målefunksjoner

Med iOS 15 får iPhone- og Apple Watch-brukere muligheten til å dele helsedata med familiemedlemmer eller et behandlingsteam, se tendenser over tid ved hjelp av funksjonen Trender og måle stabilitet ved gange
Apples nye funksjoner Deling, Stabilitet ved gange og Trender i Helse-appen, vist på hver sin iPhone 12 Pro.
iOS 15 gir brukerne en funksjon for sikker deling og ny innsikt i Helse-appen.
Cupertino, California Apple presenterte i dag avanserte målefunksjoner som gir forbrukere innsikt om helse og velvære, og nye verktøy som gjør det enklere å hjelpe familiemedlemmer. iOS 15 bygger videre på de nåværende nyskapende helsefunksjonene på iPhone og Apple Watch, og gir brukerne muligheten til å dele helsedata på en sikker måte med personer som er viktige for dem, for eksempel et familiemedlem eller en lege, og se andre familiemedlemmers helsetendenser over tid. I tillegg kan nye verktøy i iOS 15 brukes til å identifisere, måle og forstå endringer i en persons helsedata.
«Året som har gått, har vist hvor viktig helse er, og vi gjør det nå mulig for brukerne å innta en mer aktiv rolle når det kommer til eget velvære. Vi har lagt til avanserte funksjoner som vil gi brukerne omfattende helsedata som viser helsetendenser over tid», sier Apples driftssjef, Jeff Williams. «Det er mange over hele verden som mottar hjelp og pleie, og vi ønsker å gi brukerne en sikker og privat metode for å dele helsehistorikken sin med en de stoler på. Vi gleder oss til å gi brukerne tilgang til disse nyskapende verktøyene.»

Helse-deling

Med iOS 15 kan brukerne velge å gi et familiemedlem sikker tilgang til helse- og velværedataene sine, slik at de kan få bedre oppfølging og støtte – selv over lange avstander – og familiemedlemmet kan motta viktige varsler og se endringer over tid.
Helse-appen får en ny Deling-fane som gjør det mulig for brukerne å dele dataene sine med en pleier eller andre de stoler på. Brukerne har full kontroll over hvilke data de deler – og med hvem – enten det er snakk om eldre som deler aktivitets- eller hjertehelsedata med et familiemedlem, kvinner som deler menstruasjonssyklusen med partneren sin, eller en Parkinson-pasient som vil dele mobilitetsdataene sine med en fysioterapeut. Personen som mottar denne informasjonen, får de delte dataene presentert med viktig innsikt og tendenser uthevet.
Under legebesøk er det viktig å ha meningsfulle samtaler med legen om aktivitetsnivået fra dag til dag, men det kan være vanskelig å huske detaljer. Med brukerens samtykke kan Helse-appen registrere verdifull informasjon og hjelpe legen med å danne seg et bilde av pasientens helsetilstand mellom legetimene. Brukere i USA kan nå velge å dele visse typer helsedata – blant annet puls, registrerte fall, antall timer med søvn og minutter med mosjon – med legen sin for å få mer utbytte av legetimen. Ved deltakende helseforetak kan leger se data fra Apples Helse-app som en bruker velger å dele med dem direkte i det elektroniske systemet for helsejournaler.

Trender

Helse-appen får funksjonen Trender, som viser en analyse av 20 typer data – fra hvilepuls og søvn til kondisjonsnivå – slik at brukerne enkelt kan se tendenser over tid i hver kategori. En viktig del av det å ta vare på egen helse er å registrere endringer i helsetilstanden, som kan være subtile og lett å overse. For brukere som ønsker å holde øye med dataene sine over tid, er den intelligente og proaktive funksjonen Trender midt i blinken. Den uthever viktige endringer og viser informasjon på en lettfattelig måte.
Brukerne kan også holde øye med mål de har satt seg, for eksempel å løpe lenger eller øke antall minutter med oppmerksomt nærvær. For de som ønsker å holde øye med andre ting, for eksempel insulinnivå, kan Trender-analysen også vise data fra tredjepartsenheter som er tilkoblet Helse-appen.
Med valgfrie varslinger kan Trender utheve helseendringer over tid, slik at brukeren kan se fremgangen sin eller ta opp et helseproblem med en lege eller annet helsepersonell.

Stabilitet ved gange

Hvert år mottar over 37 millioner mennesker helsehjelp etter et fall, som ofte kan være et vendepunkt og føre til mer alvorlige lidelser og tap av selvstendighet.1 Den banebrytende iPhone-funksjonen som måler stabilitet ved gange, gir innsikt om fallrisiko ved å registrere viktige mobilitetsdata når brukerne går rundt med iPhonen. Fallrisiko blir vanligvis vurdert av helsepersonell ved hjelp av et spørreskjema og en evaluering på stedet. Funksjonen som måler stabilitet ved gange, registrerer i tillegg bevegelser i hverdagslige situasjoner og klassifiserer dem i Helse-appen som OK, Lav eller Svært lav, slik at brukerne kan komme i forkant av problemene og redusere fallrisikoen.
Stabilitet ved gange bruker spesialutviklede algoritmer til å vurdere balanse, stabilitet og koordinasjon ved hjelp av de innebygde bevegelsessensorene på iPhone. Denne unike målefunksjonen ble utviklet ved hjelp av reelle data fra Apples hjerte- og bevegelsesstudie, som hadde over 100 000 deltakere i alle aldre – det største datasettet som noensinne er brukt i forskning på fallrisiko.
I tillegg til å varsle brukerne om mulig fallrisiko hjelper målefunksjonen for stabilitet ved gange brukerne med å nå stabilitetsmålene sine. Brukerne kan velge å motta en varsling når bevegelsene deres klassifiseres som Lav eller Svært lav, og deretter bli vist illustrasjoner av utvalgte klinisk validerte øvelser som skal bedre styrke og balanse.

Personvern

Alle Apples helsefunksjoner er utviklet med personvern i tankene. Brukerne har full kontroll over helsedataene sine og kan velge hvilke datatyper de ønsker å dele, og hvem de ønsker å dele dem med. Dataene er krypterte både under overføring og lagring, og beskyttes av en kode, Face ID eller Touch ID. Når en bruker velger å dele denne informasjonen med et familiemedlem eller en lege, får ikke Apple tilgang til den.
En profil med oppsummering av varslene og aktivitetene en bruker har valgt å dele med vedkommende, vises i Deling-fanen i Helse-appen på iPhone 12 Pro.
Brukerne har full kontroll over hvilke typer helsedata de velger å dele – og med hvem.

Flere oppdateringer for helse og velvære

  • En forbedret visning av laboratorieprøver kommer til Helsejournal på iPhone og gjør det enklere for brukerne å holde oversikt over prøveresultatene sine. Brukerne kan se uthevede punkter, feste de resultatene som er viktigst for dem, til toppen av siden og sjekke om prøveresultatene er innenfor normalområdet. Brukere i USA kan også lese nyttig informasjon om vanlige laboratorieprøver.
  • Med watchOS 8 kan Apple Watch nå måle pustefrekvens – antall inn- og utpust per minutt – under søvn. Brukerne kan holde oversikt over denne informasjonen i Helse-appen og bli varslet hvis appen ser en tendens av betydning.
  • Den nye Mindfulness-appen i watchOS 8 inneholder nye pusteøvelser og andre øvelser for oppmerksomt nærvær og avstressing. Pusteøvelsene hjelper brukerne med å roe ned og fokusere, og de har fått en ny animasjon. Brukerne får også tilgang til nye Reflekter-økter, en type oppmerksomt nærvær som hjelper dem med å fokusere på positive tanker.
  • Med iOS 15 får brukere over hele verden muligheten til å lagre vaksinebevis og prøveresultater direkte i helsejournalen i Helse-appen. Selv om et vaksineringskontor eller helseforetak ikke støtter Helsejournal-funksjonen på nåværende tidspunkt, kan pasientene laste ned et verifiserbart bevis på covid-19-vaksinen eller prøveresultater fra et nettsted eller via en QR-kode, slik at de har tilgang til dem når som helst.
Tilgjengelighet
Forhåndsvisning av iOS 15 for utviklere er tilgjengelig for medlemmer av Apple Developer Program på developer.apple.com fra og med i dag, og en offentlig betaversjon blir tilgjengelig for iOS-brukere neste måned på beta.apple.com. Nye programvarefunksjoner blir tilgjengelige til høsten som en gratis programvareoppdatering for iPhone 6s og nyere. Funksjonen for måling av stabilitet ved gange blir tilgjengelig til høsten som en gratis programvareoppdatering for iPhone 8 og nyere. Funksjoner kan bli endret. Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner, på alle språk eller på alle enheter. Du finner mer informasjon på apple.com/no/ios/health. Den nye Mindfulness-appen og måling av pustefrekvens under søvn blir tilgjengelige i watchOS 8 til høsten som en gratis programvareoppdatering for Apple Watch Series 3 og nyere sammenkoblet med iPhone 6s og nyere med iOS 15.
Del artikkel

Bilder av de nye funksjonene i Helse-appen i iOS 15

  1. Verdens helseorganisasjon (WHO), who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls.

Pressekontakter

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80