åpnes i nytt vindu
PRESSEMELDING 30. mars 2022

Apple lanserer et Supplier Employee Development-fond på 50 millioner dollar

For å støtte flere initiativ for alle i leverandørkjeden har Apple inngått et partnerskap med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og utdanningseksperter over hele verden
En kvinne underviser elever i et klasserom.
Apples Supplier Employee Development-fond på 50 millioner dollar vil gi bedre tilgang til læringsmuligheter og kursing for alle i leverandørkjeden.
Cupertino, California  Apple lanserte i dag et Supplier Employee Development-fond på 50 millioner dollar, som vil gi bedre tilgang til læringsmuligheter og kursing. Fondet inkluderer også nye og utvidede partnerskap med ledende rettighetsforkjempere, universiteter og ideelle organisasjoner som skal støtte Apple i det pågående arbeidet med å styrke arbeideres rettigheter i leverandørkjeden og legge til rette for mer kunnskap om og respekt for arbeidsrett i alle industrier.
Som en del av den nye investeringen, og en fortsettelse av Apples lange erfaring med arbeidsrett, jobber selskapet sammen med leverandørpartnere om å styrke ansattes rettigheter. Dette inkluderer støtte for arbeidstakerrettighetsprogrammene opprettet av International Labour Organization (ILO) for personer i elektronikkbransjen, og arbeidet International Organization for Migration (IOM) gjør for å utvide rettighetstrening og skalerer sine bransjeledende verktøy for rekruttering av ansvarlig arbeidskraft.
«Vi setter de ansatte først i alt vi gjør, og vi er stolte over å kunngjøre en ny komité som skal fremskynde den fremgangen og gi flere muligheter til ansatte i hele leverandørkjeden vår», sier Sarah Chandler, ansvarlig for miljø, logistikk og innovasjon i Apple. «Sammen med rettighetsforkjempere og ledere innen utdanning fortsetter vi å fremme innovasjon som er til gode for folk og planeten.»
«Vi i IOM forstår at leverandørkjedens ansvar er komplekst og krever nyskaping, resultater og samarbeid», sier Amy Pope, assisterende direktør for administrasjon og reform i IOM. «Det viktigste er å bidra til økt livskvalitet. Partnerskapet mellom IOM og Apple har gitt gode resultater i leverandørkjeden og baner veien for andre i bransjen. For å skape reelle endringer trenger vi globale samarbeid som inspirerer ansatte, frivillige organisasjoner, statsmyndigheter og industrier. Apples nye tiltak vil føre til faktiske og meningsfulle goder for ansatte verden over.»
Apple gir også ut i dag sin 16. årlige People and Environment in Our Supply Chain Report, som gir en omfattende beretning om hvordan Apple og deres leverandører støtter mennesker i hele selskapets forsyningskjede, går over til ren energi og investerer i banebrytende teknologier.

Nye lærings- og karrieremuligheter

Apple har tilbydd opplæring og kursing, både virtuelt og med personlig oppmøte, siden 2008. Det har gitt de ansatte i leverandørkjeden muligheten til å tilegne seg tekniske ferdigheter og ledelsestrening. Med lanseringen av Supplier Employee Development-fondet utvider Apple i stor grad omfanget av dette i form av nye læringsressurser for ansatte i leverandørkjeden – og lokalsamfunnet rundt – slik at de kan utvikle de ferdighetene som trengs i arbeidslivet nå og i fremtiden.
Det nye læringsinitiativet vil gjøre opplæring og kurs tilgjengelig for ansatte i leverandørkjeden verden over, i første omgang for personer i USA, Kina, India og Vietnam. Innen 2023 forventer Apple at mer enn 100 000 ansatte i leverandørkjeden vil ha benyttet seg av de nye læringsmulighetene – fra lederskapsopplæring og teknisk sertifisering til kursing i programmering, robotikk og avansert produksjonskunnskap, inkludert grønn produksjon.
Disse nye initiativene bygger på Apples lange engasjement for de ansatte i leverandørkjeden og fremmer mønsterpraksiser for produksjon i hele verden. Til nå har Apples læringsprogram for ansatte i leverandørkjeden nådd ut til mer enn fem millioner personer.

Utvide og skalere programmer for arbeiderrettigheter

Som en del av Supplier Code of Conduct krever Apple at alle leverandører tilbyr de ansatte opplæring i arbeidsrett. Til nå har over 23 millioner personer fra hele Apples globale leverandørkjede mottatt essensiell opplæring i arbeidsrett.
I samarbeid med IOM og ILO - FN-byrårer som tar til orde for arbeidernes rettigheter - vil Apple utvide dette arbeidet ved å lage nye programmer, opplæring og tilbakemeldingmekanismer som bidrar til å sikre et trygt og respektfull arbeidsmiljø for mennesker i hele forsyninskjeden.
Som en del av Supplier Employee Development-fondet kunngjør Apple også en rekke nye og utvidede samarbeid med arbeidsrettseksperter, organisasjoner og FN-organisasjoner, inkludert:
  • et nytt partnerskap med ILO for å fremme grunnleggende rettigheter for arbeidere i elektronikkdelen av leverandørkjeden
  • et nytt initiativ for å oppskalere bransjeledende databaserte kurs om arbeidsrett i hele Apples leverandørkjede
  • et utvidet samarbeid med IOM om å oppskalere Responsible Recruitment Toolkit – utviklet av Apple i samarbeid med IOM – til hele Apples leverandørkjede, som snart blir allminnelig tilgjengelig for selskaper i mange bransjer
  • utvikling av kommunikasjonsplattformer og fremming av kunnskap om eksisterende hjelpetelefoner for ansatte i leverandørkjeden, hvor de trygt kan sende inn bekymringsmeldinger om arbeidsplassen sin
Les mer om Apples engasjement for å støtte og beskytte folk og miljø i sin leverandørkjede i rapporten 2022 People and Environment in Our Supply Chain Progress Report.
Del artikkel
  • Teksten i denne artikkelen

  • Bilder i denne artikkelen

Pressekontakter

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80