SENASTE NYTT 28 oktober 2013

Apple rapporterar fjärde kvartalets resultat

Nytt rekord för septemberkvartalet – iPhone-försäljningen ökade med 26 %

CUPERTINO, Kalifornien – 28 oktober 2013 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2013 med slutdatum den 28 september 2013. Företagets intäkter under kvartalet uppgick till 37,5 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 7,5 miljarder USD eller 8,26 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 36 miljarder USD och en kvartalsnettovinst på 8,2 miljarder USD eller 8,67 USD per aktie för samma kvartal förra året. Bruttomarginalen var 37 procent jämfört med 40 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 60 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 33,8 miljoner iPhone-enheter, vilket är rekord för septemberkvartalet, jämfört med 26,9 miljoner under samma kvartal föregående år. Apple sålde också 14,1 miljoner iPad-enheter under kvartalet, jämfört med 14 miljoner under samma kvartal föregående år. Företaget sålde 4,6 miljoner Mac-datorer, jämfört med 4,9 miljoner under samma kvartal föregående år.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 3,05 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 14 november 2013 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 11 november 2013.
”Vi är nöjda över att kunna rapportera en stark avslutning på ett fantastiskt år, med rekordintäkter under det fjärde kvartalet och nästan 34 miljoner sålda iPhone-enheter”, sade Tim Cook, Apples VD. ”Det ska bli spännande att inleda julhandeln med nya iPhone 5c och iPhone 5s, iOS 7, nya iPad mini med Retina-skärm och den otroligt tunna och lätta iPad Air, nya MacBook Pro-modeller, den radikalt nyskapande Mac Pro, OS X Mavericks samt den nya generationen iWork- och iLife-appar för OS X och iOS.”
”Vi har genererat 9,9 miljarder USD i rörelseintäkter och återfört ytterligare 7,8 miljarder USD i kontanter till aktieägare via utdelningar och återköp av aktier under septemberkvartalet, vilket innebär att de ackumulerade utbetalningarna till aktieägarna uppgår till 36 miljarder USD ”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer.
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014:
  • intäkter på mellan 55 och 58 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 36,5 procent och 37,5 procent
  • rörelsekostnader mellan 4,4 och 4,5 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 200 miljoner USD
  • skattesats på 26,25 procent


Apple kommer att hålla en telefonkonferens om företagets finansiella resultat för det fjärde kvartalet 2013. Direktsändningen på webben startar kl. 22.00 svensk tid den 28 oktober 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 29 september 2012, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 29 december 2012, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 30 mars 2013 och formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 29 juni 2013, samt formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 28 september 2013 och som kommer att arkiveras i SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna – världens bästa persondatorer – och OS X, iLife, iWork samt en rad professionella program. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorteknik med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 3056

    © 2013 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.