öppnas i ett nytt fönster
PRESSMEDDELANDEN 21 juli 2020

Apple ska bli 100 procent koldioxidneutralt till 2030 med avseende på leverantörskedja och produkter

Apple, som redan är koldioxidneutralt med avseende på verksamhetens globala utsläpp, planerar att minska sitt totala koldioxidavtryck till netto-noll 20 år före IPCC:s utstakade mål

Vindkraftverk i vindkraftsparken Montague i Oregon.
Vindkraftsparken Montague i Oregon försörjer Apples datacenter Prineville och är med sina 200 MW ett av Apples största vindkraftsprojekt.
Cupertino, Kalifornien – Apple presenterade idag sin plan att uppnå koldioxidneutralitet till 2030 för den egna verksamheten, tillverkningskedjan och produktlivscykeln. Bolaget är redan idag koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten globalt, och det nya målet innebär att klimatpåverkan från alla sålda Apple-enheter kommer att vara netto-noll till 2030.
”Företagen har en unik möjlighet att bidra till att skapa en mer hållbar framtid, en framtid som möjliggörs av vårt gemensamma ansvar för planeten”, säger Apples CEO Tim Cook. ”Innovationerna som driver våra miljömässiga strävanden är inte bara bra för planeten – de hjälper oss också att göra våra produkter mer energieffektiva och att ta fler rena energikällor i bruk runt om i världen. Klimatåtgärder kan lägga grunden till en ny epok präglad av innovationskraft, jobbskapande och stabil ekonomisk tillväxt. Vi hoppas att vår strävan mot koldioxidneutralitet ska skapa ringar på vattnet som resulterar i en långt större förändring.”
Apple har stakat ut vägen mot koldioxidneutralitet i form av en detaljerad färdplan, som även är tillgänglig för andra företag som vill minska sin klimatpåverkan. I sin miljölägesrapport för 2020 som släpptes idag redogör Apple för sina planer att minska utsläppen med 75 procent till 2030 och samtidigt utveckla nyskapande lösningar för borttagning av koldioxid som kompensation för de återstående 25 procenten av bolagets omfattande koldioxidavtryck. 
Solpaneler i en solkraftspark.
Över 80 procent av den förnybara energi som Apple använder kommer från egenutvecklade källor.
För att kunna nå eller överträffa de här målen utvecklar Apple nu ett acceleratorprogram med fokus på investeringar i minoritetsägda företag som arbetar aktivt på förbättringar i sina leverantörskedjor och i samhällen med hög exponering för miljöfaror. Acceleratorn ingår i Apples nyligen lanserade initiativ för rasjämlikhet och rättvisa som fokuserar på insatser inom utbildning, ekonomisk jämlikhet och reformer av rättssystemet och har en budget på 100 miljoner USD.
”Vi är stolta över våra miljöinsatser och vår ambitiösa färdplan för framtiden”, säger Lisa Jackson, Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives på Apple. ”Strukturell rasism och klimatförändring är inte separata frågor, så vi rår inte på dem med separata lösningar. Vår generation kan bidra till att skapa en grönare och rättvisare ekonomi, där vi utvecklar helt nya branscher i vår strävan att kunna överlämna en beboelig planet till nästa generation.”

Apples färdplan för klimatet

Apples färdplan för de närmaste tio åren ska ge lägre utsläpp genom ett flertal nyskapande åtgärder så som:
Koldioxidsnål produktdesign: Apple ska fortsätta att öka användningen av koldioxidsnåla och återvunna material i sina produkter, effektivisera produktåtervinningen samt designa så energieffektiva produkter som möjligt.
 • Apples senaste innovation inom återvinning är en robot som kallas Dave som plockar isär Taptic Engine från iPhone-enheter på ett sätt som förenklar återvinningen av viktiga material, så som sällsynta jordartsmetaller och volfram. Dave har tagits fram för att komplettera en annan typ av demonteringsrobot som Apple kallar Daisy. 
 • Bolagets materialåtervinningslabb i Austin i Texas, som fokuserar på nyskapande återvinningsteknik, har nyligen inlett ett samarbete med Carnegie Mellon University inom teknikutveckling.
 • Alla iPhone-, iPad-, Mac- och Apple Watch-modeller som lanserades under förra året innehåller återvunna material, däribland 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller i Taptic Engine i iPhone, vilket är unikt både för Apple och hela smartphone-marknaden. 
 • Apple minskade under 2019 sitt koldioxidavtryck med 4,3 miljoner ton tack vare designutveckling och högre andel återvunna material i produkterna. Under de senaste elva åren har Apple minskat energiförbrukningen till följd av produktanvändning med 73 procent.
Apples senaste uppfinning inom återvinning, roboten Dave, återvinner material från en iPhone-komponent på ett sätt som underlättar återanvändning i nya produkter.
Energieffektivisering med större räckvidd: Apple ska hitta nya sätt att sänka energiförbrukningen vid sina egna anläggningar och samtidigt arbeta för en liknande utveckling i leverantörskedjan. 
 • Inom ramen för ett nytt samarbete med Apple ska US-China Green Fund investera 100 miljoner USD i projekt inom energieffektivitet som involverar Apples leverantörer.
 • Antalet anläggningar som deltar i Apples program för energieffektivitet för leverantörer ökade under 2019 till 92 stycken. Sammanlagt svarade dessa anläggningar för minskade koldioxidutsläpp i leverantörskedjan på 779 000 ton på årsbasis. 
 • Förra året investerade Apple i energieffektivisering av nära 600 000 kvadratmeter i nya och befintliga byggnader, vilket har resulterat i en sänkning av elförbrukningen med nära en femtedel och en besparing på 27 miljoner USD. 
En arbetare reparerar en vindturbin på hög höjd.
Via en unik investeringsfond ska Apple och tio av dess leverantörer i Kina investera nästan 300 miljoner USD för att utveckla projekt på totalt 1 GW förnybar energi.
Förnybar energi: Apple ska även fortsättningsvis använda 100 procent förnybar energi i sin verksamhet samt fokusera på att utveckla nya projekt och att få hela leverantörskedjan att gå över till ren energi.
 • För närvarande har 70 av Apples leverantörer åtagit sig att använda 100 procent förnybar energi för Apple-produktion, vilket motsvarar åtaganden på nära 8 GW i bolagets produkttillverkning. När dessa åtaganden är uppfyllda kommer koldioxidutsläppen att minska med över 14,3 miljoner ton på årsbasis, vilket motsvarar att ta fler än tre miljoner bilar ur trafik under ett år.
 • Tack vare nya och slutförda projekt i Arizona, Oregon och Illinois ökar kapaciteten hos de förnybara energikällor som försörjer Apples verksamhet till 1 GW, vilket motsvarar över 150 000 hushålls årliga energiförbrukning Över 80 procent av den förnybara energi som Apples anläggningar förbrukar kommer nu från projekt som Apple har utvecklat och som även skapar nytta för samhällen och andra företag.
 • Apple är även i färd med att starta en av Skandinaviens största solcellsanläggningar och två nya projekt som ska leverera el till områden med eftersatt försörjning i Filippinerna och Thailand.
Två medarbetare i en serverhall i ett av Apples datacenter.
Sedan 2014 strömförsörjs alla Apples datacenter av 100 procent förnybar energi.
Innovativa processer och material: Apple avser att sänka utsläppen genom tekniska förbättringar av processer och material i produkttillverkningen.
 • Apple stöder utvecklingen av världens första kolfria aluminiumsmältningsprocess genom investeringar och samarbeten med två av sina aluminiumleverantörer.
 • Idag meddelar bolaget att den första satsen kolsnålt aluminium just nu används i tillverkningen av komponenter till 16-tums Macbook Pro.
 • Genom olika leverantörssamarbeten minskade Apple utsläppen av fluorinerade gaser med över 242 000 ton under 2019. Fluorinerade gaser används i tillverkningen av vissa komponenter i hemelektronik och kan bidra till den globala uppvärmningen.
En arbetare övervakar smältningsprocessen på en aluminiumfabrik.
Apple har hjälpt till att utveckla en metod för aluminiumtillverkning som frigör syre i stället för växthusgaser.
Borttagning av koldioxid: Apple avser att ta bort kol ur atmosfären genom att investera i skog och andra naturbaserade lösningar runt om i världen.
 • Apple presenterar idag ett nytt slags fond för koldioxidsnåla lösningar som ska investera i restaurering och skydd av skogar och naturliga ekosystem runt om i världen. 
 • Tillsammans med Conservation International ska Apple investera i nya projekt som bygger på erfarenhet från liknande insatser, som restaureringen av gräsmarker i Kenya och av ett värdefullt ekosystem med mangrove i Colombia. Inte nog med att mangroven skyddar kustområden och ger försörjning åt människorna som bor där, den kan dessutom binda upp till tio gånger mer kol än skog på land. 
 • Via samarbetet med Conservation Fund, WWF och Conservation International har Apple skyddat och förbättrat skötseln av över 400 000 hektar skog och naturbaserade klimatlösningar i Kina, USA, Colombia och Kenya.
Apple samarbetar med myndigheter, företag, miljöorganisationer och konsumenter runt om i världen för att få till stånd politiska beslut som stärker miljöskyddet och påskyndar övergången till förnybar energi, vilket bolaget ser som en viktig beståndsdel i det globala klimatarbetet. Bolaget redogör i detalj för sin plan och hur man mäter sina koldioxidutsläpp i miljölägesrapporten för 2020. Information om leverantörers åtaganden och framsteg finns i apple.com/environment
Dela artikeln

Bilder av Apples projekt för koldioxidneutralitet

Presskontakter

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48