Den nya logotypen för Apples koldioxidneutralitetsinitiativ.
Apple meddelade idag att de har gjort ytterligare framsteg när det gäller att minska koldioxidutsläppen i den globala leveranskedjan. Nu har nämligen fler än 300 tillverkare åtagit sig att använda 100 procent ren energi i sin Apple-produktion till 2030. Fler än 50 leverantörer i USA, Europa och Asien har gjort nya åtaganden som fått Apples leverantörsprogram för ren energi att växa. Programmet omfattar för närvarande över 90 procent av Apples direkta tillverkningskostnader. Denna milstolpe innebär att Apple närmar sig sitt ambitiösa mål om att göra alla produkter koldioxidneutrala till 2030.
”Vi upplever rekordvärme och förödande stormar och måste därför omgående ta gemensamt ansvar för att minska utsläpp och bekämpa klimatförändringarnas värsta följder”, säger Sarah Chandler, Vice President of Environment and Supply Chain Innovation på Apple. ”Vi på Apple är stolta över att så många av våra leverantörer väljer att bidra till vårt arbete för en koldioxidneutral framtid.”
Apple är sedan 2020 redan koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten och fokuserar i sin strategi för 2030 på det forskningsbaserade målet om att minska utsläppen med 75 procent före slutet av decenniet. Apple har sedan 2015 ett nära samarbete med sina globala leverantörer gällande elen som används i tillverkningen av Apple-produkter. Tillverkningen utgör den enskilt största källan till utsläpp i Apples koldioxidavtryck. Ett av de viktigaste leden i att göra alla Apples produkter koldioxidneutrala är därmed att 100 procent ren energi används i just tillverkningen – vilket är fallet för bland annat modellerna i den nya Apple Watch-serien.
Leverantörer i 28 länder har åtagit sig att börja ta förnybar energi motsvarande drygt 20 gigawatt i drift genom Apples leverantörsprogram för ren energi. Skyworks Solutions, Analog Devices och Cirrus Logic i USA och Renesas i Japan är några av de partner inom avancerad tillverkningsteknik som nyligen har gjort åtaganden. Antalet deltagande leverantörer i Sydkorea har ökat med nästan 30 procent i år och uppgår nu till 23 stycken. I Kina har sedan april 2023 ytterligare 14 företag förbundit sig till att använda ren energi, däribland Jingmen GEM som levererar viktiga återvunna material som används i Apples produkter. I Europa har företag som Sappi Limited, LeMur och Schoeller Textil AG nyligen gått med i programmet. Det innebär att det nu är 34 leverantörer som deltar.
Apple har årligen följt leverantörernas framsteg gällande minskning av utsläpp i Scope 1 och Scope 2. Under hösten 2022 uppmanade man leverantörerna att minska koldioxidutsläppen för produktion som rör Apples produkter till 2030. Under 2022 var 13,7 gigawatt förnybar el i bruk i Apples leveranskedja, vilket gav minskade koldioxidutsläpp om 17,4 miljoner ton. Det motsvarar att ta nästan 3,8 miljoner bilar ur trafik. Många leverantörer har med stöd från Apple kunnat identifiera källor för förnybar energi av hög kvalitet och valt att minska koldioxidutsläppen även i andra delar än sin Apple-produktion.
Apple har till följd av sitt miljöarbete minskat sina totala utsläpp med mer än 45 procent sedan 2015, trots ökad verksamhet under samma period. Apple fortsätter att investera i nyskapande miljöinitiativ, exempelvis produktdesign med låga koldioxidutsläpp, nya återvinningstekniker, en egen återställningsfond och 4,7 miljarder US-dollar i gröna obligationer. Mer information om Apples miljöarbete finns på apple.com/se/2030.

Media

  • Texten i den här artikeln