öppnas i ett nytt fönster
UPDATE 18 april 2024

Apple halverar sina utsläpp av växthusgaser

Innovation inom ren teknik, material och återvinning driver på utvecklingen mot Apples ambitiösa miljömål
En vindkraftpark i Oregon med flera stora vita vindkraftverk mot en blå himmel.
Apples miljölägesrapport för 2024 som publicerades idag visar att företaget har minskat sina utsläpp av växthusgaser med över 55 procent sedan 2015.
Apple har minskat sina utsläpp av växthusgaser med över 55 procent sedan 2015, meddelade företaget idag i sin miljölägesrapport för 2024. Det är en viktig milstolpe på vägen mot Apple 2030, företagets ambitiösa mål att göra hela värdekedjan koldioxidneutral innan det här årtiondet är till ända. Målet är fokuserat på att minska utsläppen med 75 procent från nivåerna 2015.
”Apples engagemang för klimatet syns tydligt i våra framsteg på området. Vi har mer än halverat våra utsläpp samtidigt som vi har fler användare än någonsin”, säger Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives på Apple. ”Vi har fortfarande mycket kvar att göra och vi fokuserar på att utnyttja innovation och samarbete för att maximera effekten av vårt arbete.”
Team från alla delar av Apple och dess globala leveranskedja bidrar till Apple 2030 och företagets miljöarbete. De driver innovationer inom ren energi och energieffektivitet, material, koldioxidupptag, vattenförvaltning, nollavfall och återvinning. I samband med att Apple firar jordens dag tillsammans med kunder i hela världen – bland annat genom samlingar med miljötema i Podcaster och Böcker – ska vi ta en titt på tio innovationer, partnersamarbeten och aktiviteter som engagerar kunderna och främjar det globala klimat- och miljöarbetet.

Banar väg för återvinning av värdefulla material

Apples strävan att tillverka produkter uteslutande av återvunna och förnybara material har lett till innovationer inom anskaffning och design samtidigt som det har resulterat i en betydande minskning av företagets koldioxidavtryck. Här ingår material som är oerhört viktiga för omställningen till ren energi. Förra året kom 56 procent av all kobolt i de batterier som Apple levererade från återvunna källor, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år.1 Här ingår MacBook Air med M3, den första Apple-produkten någonsin som består av 50 procent återvunnet material. Dessutom kom 24 procent av allt litium i de batterier som Apple levererade förra året för första gången från certifierade återvunna källor. Apple återvinner litium och kobolt från uttjänta batterier från både industri- och konsumentmarknaden. Företaget har också gjort framsteg när det gäller koppar och använde 100 procent återvunnen koppar i viktiga kylningstillämpningar i iPhone 15 och MacBook Pro 16 tum, samt i Taptic Engine och kretskort i många olika produkter under det senaste året. Framstegen visar hur viktig återvinningen är för att vi ska kunna möta den växande efterfrågan på de här materialen i framtiden.
En medarbetare använder ett projektorbaserat AR-system för att ta isär en MacBook och återvinna komponenterna.
Apples strävan att tillverka produkter uteslutande av återvunna och förnybara material har lett till innovationer inom anskaffning och design, däribland projektorbaserade AR-system.

Drastisk minskning av leverantörernas tillverkningsutsläpp

Den pågående övergången till ren el i Apples leveranskedja har stått för huvuddelen av utsläppsminskningarna hittills och Apples leverantörsprogram för ren energi stöder nu 16,5 gigawatt förnybar energi runtom i världen. Genom att prioritera energieffektivitet i samarbete med Apple lyckades fler än hundra leverantörsfabriker förra året spara över två miljarder kilowattimmar el. Tillsammans med andra energibesparingar – framför allt kopplade till värme – har dessa fabriker undvikit närmare 1,7 miljoner ton koldioxidutsläpp, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2022. Apple strävar också efter att motverka de direkta klimateffekterna av industriprocesser, till exempel tillverkning av bildskärmspaneler som släpper ut oerhört potenta fluorerade växthusgaser (F-GHG). Alla skärmtillverkare har förbundit sig att följa en hög standard för utsläppsminskningar av fluorerade växthusgaser och Apple samarbetar med dem för att spåra utsläpp och installera den senaste utrustningen för att minska fabrikernas utsläpp.

Design utan plast

Apples arbete för att ta bort all plast från företagets förpackningar drivs av innovation och man använder fiberbaserade alternativ till plast som ger kunderna samma suveräna upplevelse. Förra året nådde Apple en milstolpe med företagets första helt fiberbaserade förpackning till den nya Apple Watch-serien och till Apple Vision Pro. Förra året utgjorde plast endast tre procent av förpackningarna till alla produkter som Apple levererade. Innovationerna fortsätter och den här veckan publicerade Apple en ny rapport tillsammans med University of British Columbias BioProducts Institute som undersöker utmaningarna med befintliga förpackningar och utforskar mer hållbara framtida lösningar med fiberbaserade material. Och i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden har Apple också meddelat att man utvecklar ett fiberbaserat alternativ till den skyddande skumplast som används i en mängd olika typer av förpackningar.
En fabriksarbetare arbetar med produktförpackningar.
Apples arbete för att ta bort all plast från företagets förpackningar drivs av innovation och man använder fiberbaserade alternativ till plast som ger kunderna samma suveräna upplevelse.

Förändring i samarbete med lokalsamhällen

Samtidigt som Apple ökar takten i klimatarbetet fokuserar företaget på att främja initiativ som leds av grupper som drabbas extra hårt av klimatförändringarna. Inom ramen för Apples program Strengthen Local Communities delar Apple ut en serie nya stipendier till organisationer runtom i världen som arbetar på lokal nivå för att skydda människors hälsa och välmående. I USA bidrar Apple också till utökningen av programmet Justice Outside’s Network for Network Leaders som främjar friluftsliv, miljöutbildning och miljörättvisa. I samarbete med Lewa Wildlife Conservancy i Kenya har Apple också arbetat för att främja vatteninsamling och klimatsmart jordbruk. Man har finansierat ett system för regnvatteninsamling i Lewa-skolan i Mutunyi och utrustning för droppbevattning till bönder som strävar efter mer hållbara jordbruksmetoder i sina lokalsamhällen. I år kommer företaget att bygga vidare på det här arbetet genom att återigen främja Lewas program för vattenförsörjning. I Australien förlänger Apple finansieringen av Karrkad Kanjdji Trust (KKT), en organisation som leds av de traditionella ägarna av Warddeken och Djelk Indigenous Protected Areas. Apples stipendium kommer att gå till KKT:s Indigenous Women Rangers Program och naturvårdsåtgärder i de skyddade områdena.

Återanvändbara filter bidrar till förändring i hela branschen

Som en del av Apples strävan att uppnå nollavfall slutförde företaget förra året installationen av återanvändbara filter i alla sina datacenter. Tack vare den här omställningen kan man varje år undvika deponi av 25 ton smutsiga filter – tillräckligt för att fylla en fotbollsplan – och minska energiförbrukningen för fläktar med 35 procent. År 2019 inledde Apple ett samarbete med filter- och teknikföretaget K&N vid Apples datacenter i Reno. Sedan dess har man tagit fram prototyper och testat 20 versioner av ett helt nytt återanvändbart filter för att uppfylla höga krav på prestanda och effektivitet. Idag är återanvändbara filter snabbt väg på att bli standard, inte bara på Apple utan i hela branschen. Den här typen av innovationer har bidragit till betydande framsteg. De senaste fem åren har Apple ökat avledningsandelen från sina datacenter från 64 till 90 procent.

Innovation för framtidens återvinning

Apple har utvecklat helt ny teknik för att förbättra återvinningen av elektronik, däribland demonteringsroboten Daisy, som nu kan ta isär 29 olika iPhone-modeller i femton enskilda komponenter, och återvinningsmaskinerna Dave och Taz, som nu används hos en återvinningspartner i Kina. I år har Apple introducerat en ny produktsorterare vid sitt resursåtervinningscenter i Kalifornien med målet att automatisera processen för att förbättra effektivitet och produktivitet. Apple kommer att dela med sig av den här kostnadseffektiva och tidsbesparande tekniken till återvinningspartner världen över. En annan effektivitetsförbättring vid återvinningscentret är de självgående mobila robotar som förflyttar produkter och komponenter mellan olika delar av anläggningen. Genom akademiska samarbeten med Carnegie Mellon och andra institutioner arbetar företaget också för att utnyttja kraften hos artificiell intelligens, maskininlärning, robotteknik och automatisering i ännu högre utsträckning på området återvinning.
En närbild på en av Apples robotar för återvinning av iPhone-enheter.
Apples strävan att tillverka produkter uteslutande av återvunnet material har lett till innovationer inom anskaffning och design.

För en grönare framtid

Apples engagemang för miljömedveten design handlar inte bara om produkter. Det omfattar även konstruktionen av företagets byggnader. Idag är fler än hundra av Apples butiker, kontor och datacenter runtom i världen certifierade enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), två internationellt erkända miljöcertifieringssystem för hållbara byggnader. Antalet fortsätter att öka. Apple utvecklar för närvarande mer än 1,6 miljoner kvadratmeter grön lokalyta globalt. En av Apples byggnader i Culver City i Kalifornien uppnådde 2023 certifieringen LEED Platinum, det högsta möjliga betyget, för betydande energi- och vattenbesparingar, förnybar energi och avfallsavledning. Och för Apples nya campus och butik i Londons historiska Battersea Power Station avleddes 99 procent av allt byggavfall från deponi samtidigt som man använde hållbar design och material med lågt koldioxidavtryck.
En interiörbild från en Apple Store-butik med kunder och medarbetare.
Apples engagemang för miljömedveten design handlar inte bara om produkter. Det omfattar även konstruktionen av företagets byggnader.

Investerar i naturen med projekt för koldioxidupptagning

Apples plan för att uppnå klimatmålet Apple 2030 fokuserar på att minska de direkta utsläppen i hela verksamheten och leveranskedjan. För resterande utsläpp som är svåra att undvika med de lösningar som finns idag investerar företaget i naturbaserade koldioxidprojekt av hög kvalitet, däribland inom ramen för företagets innovativa återställningsfond. Med en stark portfölj av hållbara skogsbruksprojekt i partnerskap med Goldman Sachs och Conservation International som bas har Apple lanserat en ny fas av återställningsfonden med Climate Asset Management. Fokus ligger på att skapa en portfölj som kombinerar projekt för regenerativt jordbruk med projekt för bevarande och återställning av ekosystem. I år gick Apples leverantörer TSMC och Murata med i fondens andra fas med egna investeringar. Och idag presenterar Apple de första projekten för regenerativt jordbruk som fonden har investerat i, däribland utveckling av oliv- och mandelodlingar i Portugal, en mandelodling i Spanien och en gård i Australien som övergår från sockerrör till macadamianötter. Projekten följer strikta riktlinjer för att säkerställa vattensäkerhet och vattenhushållning och använder beprövade metoder för att förbättra jordkvaliteten och främja biologisk mångfald.

Engagerar kunder och medarbetare i global återvinning

Förra året fick närmare 12,8 miljoner enheter och tillbehör nya ägare via AppleCare och program som Apple Trade In, vilket är fler än någonsin tidigare. iPhone 7 har ett inbytesvärde än idag. Apple återvinner produkter som inte längre har något värde på ett ansvarsfullt sätt och tar vara på värdefulla material så att de kan återanvändas i framtida produkter. Det finns många sätt för kunderna att bidra till Apples miljömål, från att skicka in gamla enheter till Apple till att helt enkelt ge bort en äldre iPhone till en familjemedlem. Kunderna kan lämna in gamla Apple-enheter på vilken Apple Store som helst eller besöka apple.com/se/recycle.
En bild som representerar Apple Trade In visar en kund som byter ut sin gamla iPhone mot en ny i en förpackning.
Förra året fick närmare 12,8 miljoner enheter och tillbehör nya ägare via AppleCare och program som Apple Trade In.

Fira jordens dag med utbildning och handling

I olika delar av Apples ekosystem erbjuder företaget möjligheter för användarna att lära sig mer om klimatförändringar och andra miljöfrågor, agera på ett meningsfullt sätt i sina lokalsamhällen och fira jordens dag. Alla Apple Watch-användare som genomför ett träningspass på minst 30 minuter på jordens dag den 22 april får en exklusiv utmärkelse.
Apple Watch Series 8 med den exklusiva utmärkelsen som Apple Watch-användare kan få på jordens dag.
På jordens dag i år får alla Apple Watch-användare en exklusiv utmärkelse när de genomför ett valfritt träningspass på minst 30 minuter.
I vissa Apple Store-butiker kan kunder också delta i Today at Apple-pass med miljöledare och visionära organisationer. Alla butiker kommer att erbjuda Pop-Up Studio-passet Fotografera jorden som ett proffs med iPhone. Passet innehåller demonstrationer av makrofotografering och andra funktioner på iPhone 15. I år samarbetar Apple återigen med Dolores Huerta, aktivist inom social rättvisa och grundare av Dolores Huerta Foundation, som en del av utbildningsserien Challenge for Change. Elever i alla åldrar kan delta i utmaningen Create a Better World Through Environmental Justice, som erbjuder tankeväckande diskussionsämnen. Den nya resursen 30 Creative Activities to Help the Environment inspirerar människor att hitta nya sätt att göra skillnad i sina lokalsamhällen.
Challenge for Change-serien Create a Better World Through Environmental Justice visas på en iPad-skärm.
Challenge for Change-passet Create a Better World Through Environmental Justice erbjuder tankeväckande diskussionsämnen för elever i andra åldrar.
På jordens dag och varje annan dag är Apple redo att agera för att skydda planeten och inspirera andra – däribland Apples kunder – att göra detsamma.
Dela artikeln

Media

  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

1.  Alla uppgifter om eller referenser till litium eller kobolt i batterier baseras på massbalansmetoden.

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48