öppnas i ett nytt fönster
UPDATE 14 maj 2024

Apple har stoppat potentiellt bedrägliga transaktioner till ett värde av mer än 7 miljarder dollar på fyra år

Sedan lanseringen av App Store 2008 har Apple fortsatt att investera i och utveckla branschledande teknik för att ge användarna en trygg och säker upplevelse när de laddar ner appar, samt skapa en levande och innovativ plattform för utvecklare att distribuera appar på. Idag ligger App Store i framkant när det gäller distribution av appar, och sätter ribban vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och användarupplevelse.
I takt med att de digitala hoten med åren har växt i omfång och komplexitet har Apple, för att möta dessa utmaningar och skydda användarna, satsat allt mer på bedrägeribekämpning. Varje dag övervakar och undersöker Apples team bedrägliga aktiviteter på App Store, samtidigt som man med hjälp av sofistikerade verktyg och tekniker rensar bort bedragare och bidrar till att stärka App Stores ekosystem.
Mellan 2020 och slutet av 2023 förhindrade Apple potentiellt bedrägliga transaktioner till ett sammanlagt värde av mer än 7 miljarder dollar, varav mer än 1,8 miljarder dollar enbart under 2023. Under samma period blockerade Apple fler än 14 miljoner stulna kreditkort och fler än 3.3 miljoner konton från framtida transaktioner.
Som framgår i Apples fjärde årliga analys om bedrägeribekämpning, som publiceras idag, avvisade Apple under 2023 fler än 1,7 miljoner inskickade appar som inte levde upp till Apples krav gällande integritet, säkerhet och innehåll. Dessutom resulterade Apples ihärdiga arbete för att stoppa och minska bedrägerier i App Store i att närmare 374 miljoner utvecklar- och kundkonton avslutades, och att nästan 152 miljoner misstänkt bedrägliga betyg och recensioner togs bort.

Bedrägliga konton

Apple har utvecklat ett robust system för att snabbt och effektivt sortera bort bedrägliga kund- och utvecklarkonton i syfte att förhindra att innehavarna utsätter användarna för bedrägerier. Under 2023 avslutade Apple nära 118 000 utvecklarkonton, en minskning från 428 000 avslut för det föregående året, tack vare ständiga förbättringar avseende att förhindra registrering av potentiellt bedrägliga konton. Dessutom avvisade Apple nära 91 000 utvecklares ansökningar om registrering på basis av misstänkt bedrägliga aktiviteter, och förhindrade därmed dessa aktörer från att skicka in problematiska appar till App Store.
Skadlig aktivitet kan också förekomma på kundkontonivå, och Apple vidtar ett antal åtgärder för att skydda användare och utvecklare från skadliga aktörer. Dessa konton utgörs vanligen av bottar som skapats för att sprida skräpmeddelanden eller manipulera betyg, recensioner, topplistor och sökresultat, vilket äventyrar integriteten hos App Store och dess användare och utvecklare. Under 2023 blockerade Apple mer än 153 miljoner bedrägliga kundkonton och avaktiverade nära 374 miljoner konton på basis av bedrägeri och missbruk.
En infografik med titeln ”Skydda App Store-användare: betyg och recensioner under 2023” innehåller följande statistik: 1) 118 000 utvecklarkonton avslutade på grund av potentiellt bedräglig aktivitet, 2) fler än 91 000 försök att skapa bedrägliga utvecklarkonton blockerade, 3) nära 374 miljoner bedrägliga kundkonton avaktiverade.
Apples arbete inom förtroende och säkerhet är emellertid inte begränsat till App Store. Under de senaste 12 månaderna förhindrade Apple fler än 47 000 otillförlitliga appar från illegitima butiker från att nå användarna. Blockeringen av appar från illegitima butiker gynnar även utvecklarna, vars appar annars skulle kunna modifieras eller användas till att kamouflera skadlig mjukvara och därefter spridas via plattformarna.
Bara under den senaste månaden har Apple dessutom blockerat närmare 3,8 miljoner försök att installera eller starta appar som distribuerats otillbörligt via Developer Enterprise Program, ett program som större organisationer använder till att distribuera interna appar till sina medarbetare.

Appgranskning

Innan apparna når användarna måste varenda app som skickas in – från utvecklare över hela världen – utvärderas av App Review, Apples team för apptillsyn bestående av fler än 500 experter. Teamet granskar i genomsnitt cirka 132 500 appar i veckan. Under 2023 granskade de närmare 6,9 miljoner appar och hjälpte fler än 192 000 utvecklare att publicera sina första appar på App Store.
App Review utför ett antal kontroller innan en app accepteras på App Store. Man använder både automatiserade processer och mänsklig granskning för att upptäcka och vidta åtgärder mot appar som potentiellt kan skada eller bedra användare. Under 2023 avvisades nära 1,7 miljoner inskickade appar av olika anledningar, däribland misstänkt bedrägeri och integritetskränkande aktivitet.
En infografik med titeln ”Skydda App Store-användare: betyg och recensioner under 2023: App Review under 2023” innehåller följande statistik: 1) Över 1,7 miljoner inskickade appar avvisade, 2) över 248 000 inskickade appar avvisade för spam, imitation eller vilseledande av användare, 3) över 38 000 inskickade appar avvisade för att de innehöll dolda eller odokumenterade funktioner, 4) över 375 000 inskickade appar avvisade för integritetsöverträdelser.
Bedragare använder sig av vilseledande metoder för att skada användarna, exempelvis att kamouflera potentiellt riskabla appar så att de förefaller harmlösa. Under det senaste året har App Review vid flera tillfällen upptäckt appar som inledningsvis tagits för harmlösa produkter – exempelvis bildredigerare och pusselspel – men som efter granskningen förvandlats till streamingplattformar för piratkopierade filmer, olagliga hasardspelsappar eller långivare som ägnar sig åt bedrägeri och utsugning.
I extrema fall har teamet även identifierat och tagit bort appar för finanstjänster som förekommit i komplicerade och skadliga försök att bedra användare. Det har bland annat handlat om appar som under täckmantel av välkända tjänster istället bedriver nätfiskekampanjer, eller appar som tillhandahåller bedrägliga finans- och investeringstjänster. Genom sitt fortlöpande arbete med att granska varje app som skickas in, samt undersöka problematiska appar i App Store, kunde App Review under 2023 ta bort eller avvisa 40 000 appar från utvecklare som använde sig av dylika utbytesmanövrer.
Det händer också att skumma aktörer skapar appar avsedda att lura och bedra användare. Under 2023 avvisades fler än 248 000 appar som skickades in till App Store på grund av att de bröt mot Apples regler för skräppost, uppenbart plagierade andra appar eller på annat sätt kunde vilseleda användare. Dessutom avvisades fler än 38 000 appar för att de innehöll dolda eller odokumenterade funktioner. Även appar som är utformade för att komma åt användarnas privata, personliga data utan deras medgivande eller vetskap är förbjudna på App Store. Bara under det senaste året avvisades fler än 375 000 inskickade appar som inte uppfyllde integritetskraven.
App Review granskar även grundligt sådana appar som rapporteras som bedrägliga eller skadliga via Apples Rapportera ett problem-verktyg. Bedrägliga appar tas genast bort från App Store och utvecklaren riskerar att stängas av från Apple Developer Program, vilket också leder till att alla icke godkända appar på deras konto blockeras från App Store. Under 2023 hindrade App Review nästan 98 000 potentiellt bedrägliga appar från att nå App Store-användarna.

Betyg och recensioner

Betyg och recensioner är en viktig resurs för användare som letar nya appar, och för utvecklarna som genom dem får värdefull och meningsfull feedback om sina produkter. Under 2023 behandlade Apple över 1,1 miljard betyg och recensioner, med resultatet att nära 152 miljoner bedrägliga betyg och recensioner togs bort från App Store.
En infografik med titeln ”Skydda App Store-användare: betyg och recensioner under 2023” innehåller följande statistik: 1) över 1,1 miljarder betyg och recensioner behandlade, 2) nära 152 miljoner betyg och recensioner blockerade och borttagna.

Betalnings- och kreditkortsbedrägerier

Appar har blivit ett naturligt sätt för användare att köpa allt från hushållsprodukter till underhållningstjänster. Apple arbetar hårt för att skydda användarnas ekonomiska uppgifter med hjälp av säkra betalningstekniker såsom Apple Pay och StoreKit, som nästan 1 miljon appar använder för att sälja varor och tjänster på App Store. Och samtidigt som förlusterna på grund av bedrägerier globalt når nya höjder, har Apple under 2023 hjälpt till att förhindra potentiellt bedrägliga transaktioner till ett värde av mer än 1,8 miljarder dollar.
Apple tar kreditkortsbedrägerier på stort allvar och fortsätter sina ansträngningar för att skydda App Store och dess användare. När kunder till exempel handlar med Apple Pay använder systemet ett enhetsspecifikt nummer och en unik transaktionskod, vilket medför att kortnumret aldrig lagras på kundens enhet eller på Apples servrar. Dessutom lämnas kredit- eller bankkortsnummer aldrig ut till utvecklaren, vilket undanröjer ännu en riskfaktor i betalningsprocessen.
En infografik med titeln ”Skydda App Store-användare: Betalnings- och kreditkortsbedrägerier under 2023” innehåller följande statistik: 1) Potentiellt bedrägliga transaktioner till ett värde av mer än 1,8 miljarder dollar förhindrade, 2) över 3,5 miljoner stulna kreditkort blockerade från att användas, 3) över 1,1 miljon konton avstängda från framtida transaktioner.
När kunder använder Apple Pay för att handla online eller i en app kan kort med vissa förbättrade skyddsfunktioner mot bedrägerier låta kundens enhet utvärdera viss information – såsom kundens Apple ID, enhet och plats (om kunden har aktiverat platstjänster för Plånbok) – vilket möjliggör utvärderingar i syfte att stoppa bedrägerier direkt på enheten.
Apple använder dessutom en kombination av avancerad teknik och mänskliga granskare för att identifiera när ett stulet kreditkort används för illegitima syften. Bara under 2023 blockerade Apple över 3,5 miljoner stulna kreditkort från att användas för bedrägliga köp, och stängde av över 1,1 miljon konton från framtida transaktioner.

Håller App Store trygg och säker

Apple har tagit fram en uppsättning avancerade verktyg och resurser för att se till att App Store är en säker och betrodd plats för användare och utvecklare. Genom att motverka bedrägerier ser Apple till att användarna kan installera mjukvara på sina personliga enheter i förvissning om att det finns säkerhetssystem på plats som skyddar dem, och utvecklarna har en tillförlitlig butik med gott rykte för distributionen av sina appar och spel.
Apple kommer fortsatt att investera i sitt långsiktiga arbete för att skydda App Stores kvalitet och säkerhet – för användarnas och utvecklarnas bästa.
Dela artikeln

Media

  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48