öppnas i ett nytt fönster
PRESSMEDDELANDEN 10 juni 2024

Nu kommer Apple Intelligence – personlig intelligens med kraftfulla generativa modeller på iPhone, iPad och Mac

Apple Intelligence bygger på banbrytande innovationer som sätter en ny standard för AI-sekretess. Apple Intelligence förstår personlig kontext och kan därmed bidra med intelligens som alla användare har nytta och glädje av
Nya Apple Intelligence-funktioner visas på MacBook Pro, iPad Pro och iPhone 15 Pro.
Apple Intelligence är ett system för personlig intelligens på iPhone, iPad och Mac. Med sin kombination av kraftfulla generativa modeller och personlig kontext bidrar den med intelligens som är praktisk och relevant för användaren.
CUPERTINO, KALIFORNIEN Apple presenterade idag Apple Intelligence, ett system för personlig intelligens på iPhone, iPad och Mac som tack vare en kombination av kraftfulla generativa modeller och personlig kontext bidrar med intelligens som är otroligt praktisk och användbar. Apple Intelligence är djupt integrerat i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia. Det drar nytta av kraften hos Apples chip för att tolka och generera språk och bilder, utföra åtgärder i olika appar och förenkla och snabba upp rutinuppgifter utifrån användarens personliga kontext. Med Private Cloud Compute sätter Apple en ny standard för integritetsskydd inom AI i och med möjligheten att fördela och anpassa beräkningskapaciteten mellan enhetens processor och större, serverbaserade modeller som körs på särskilda servrar utrustade med Apple-chip.
”Vi kan nu stolt presentera ett nytt kapitel inom Apples innovationsarbete. Apple Intelligence förändrar vad användarna kan göra med våra produkter – och vad våra produkter kan göra för användarna”, säger Apples vd Tim Cook. ”Vår unika metod är en kombination av generativ AI och användarens personliga kontext och resultatet är verkligt användbar intelligens. Informationen används på ett fullständigt privat och säkert sätt och hjälper användarna att göra sådant som är viktigt för dem. Det här är AI som bara Apple kan tillhandahålla, och som vi ser fram emot att användarna ska få uppleva.”

Nya funktioner för att förstå och skapa språk

Apple Intelligence ger användarna nya verktyg för att skriva bättre och kommunicera effektivare. Med de helt nya, systemomfattande skrivverktygen som finns inbyggda i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia kan man skriva om, korrekturläsa och sammanfatta text nästan överallt där man brukar skriva, exempelvis i Mail, Anteckningar, Pages och tredjepartsappar.
Tack vare dessa skrivverktyg kan man nu känna sig säkrare i sitt skrivande, oavsett om det gäller att renskriva lektionsanteckningar, redigera ett blogginlägg eller fila på ett mejl tills det blir helt perfekt. Med Apple Intelligence och funktionen Rewrite kan man välja mellan olika versioner av en text man har skrivit och anpassa tonen efter den aktuella målgruppen och uppgiften. Från elegant formulerade följebrev till kreativa festinbjudningar – Rewrite bidrar med de rätta orden för varje sammanhang. Proofread kollar grammatik, ordval och meningsbyggnad och ger samtidigt ändringsförslag – med tillhörande förklaringar – som användaren kan granska eller acceptera direkt. Summarize gör det möjligt att markera text och få en sammanfattning i form av ett överskådligt stycke, de viktigaste punkterna, en tabell eller en lista.
Nu är det enklare än någonsin att ha koll på mejlen i appen Mail. Priority Messages är en ny avdelning överst i inkorgen där de mest brådskande mejlen visas, till exempel en middagsinbjudan eller ett boardingkort som gäller samma dag. Istället för en förhandsgranskning av de första raderna i varje mejl i inkorgen kan man se sammanfattningar av dem – utan att behöva öppna dem. Man kan snabbt se det viktigaste i långa mejltrådar med bara ett tryck. Smart Reply ger förslag på snabba svar och kan identifiera frågor i mejlet så att användaren inte missar att svara på dem.
Den djupa språkförståelsen kommer även till användning i Notiser. Överst i traven visas prioriterade notiser, så att användaren ser det viktigaste först. För långa notiser och travar av notiser visas sammanfattningar som ger överblick över viktig information direkt på hemskärmen, exempelvis vid hög aktivitet i en gruppchatt. Och så finns en ny fokusinställning, Reduce Interruptions, som hjälper användarna att vara närvarande i det de håller på med. Denna inställning släpper endast igenom notiser som kräver omedelbar uppmärksamhet, till exempel ett meddelande om tidigare hämtning på förskolan.
I apparna Anteckningar och Telefon kan man nu spela in, transkribera och sammanfatta ljud. När en inspelning startar under ett pågående samtal meddelas deltagarna automatiskt. Efter samtalet skapar Apple Intelligence en sammanfattning som gör det enklare att minnas viktiga samtalspunkter.

Med Image Playground blir det ännu roligare att kommunicera och uttrycka sig

Apple Intelligence bäddar för spännande möjligheter att skapa bilder som hjälper användarna att kommunicera och uttrycka sig på nya sätt. Med Image Playground kan man på ett ögonblick skapa roliga bilder utifrån tre olika stilar: Animation, Illustration och Sketch. Image Playground är enkelt att använda och finns inbyggt i Meddelanden och andra appar. Det finns också som en fristående app, perfekt för den som vill experimentera med olika koncept och stilar. Eftersom alla bilder skapas på enheten kan användarna fritt experimentera med hur många bilder de vill.
Nya appen Image Playground visas på iPad Pro.
Image Playground är inbyggt i appar som Meddelanden och gör att användarna enkelt kan skapa roliga bilder på några sekunder.
Med Image Playground kan användarna välja mellan en mängd olika koncept i kategorier som teman, dräkter, accessoarer och platser. De kan också skapa bilder utifrån en beskrivning, lägga in en person från bildbiblioteket i bilden och välja en stil de gillar.
Med Image Playground kan användarna välja mellan en mängd olika koncept i kategorier som teman, dräkter, accessoarer och platser.
Med Image Playground i Meddelanden skapar man enkelt roliga bilder åt sina vänner. Man kan även få anpassade konceptförslag baserat på konversationer man haft med vännerna. Om man till exempel skickar ett meddelande om en fjällvandring till en grupp vänner visas förslag på koncept med anknytning till vännerna, resmålet och aktiviteten, vilket gör att det går snabbare att skapa en bild som passar.
I Anteckningar kommer man åt Image Playground via nya Image Wand i verktygspaletten för Apple Pencil. Med den kan man anteckna på ett mer visuellt sätt. Grovskisser kan förvandlas till vackra bilder, och man kan även markera ett tomrum och skapa en bild med hjälp av kontext från det omgivande området. Image Playground finns också i appar som Keynote, Freeform och Pages, samt i tredjepartsappar som stöder det nya API:t för Image Playground.
Med Image Wand i verktygspaletten för Apple Pencil kan man markera ett tomrum och skapa en bild med hjälp av kontext från det omgivande området.

Skapa Genmojis för varje tillfälle

Användarna kan nu uttrycka sig på nya sätt med en egen Genmoji – som en emoji, fast på en helt ny nivå. De behöver bara skriva in en beskrivning, så dyker deras Genmoji upp tillsammans med fler alternativ. Det går också att skapa Genmojis av vänner och familjemedlemmar utifrån bilder av dem. I likhet med emojis kan Genmojis infogas i meddelanden eller delas som ett märke eller en reaktion i en tapback.

Nya funktioner i Bilder ger användaren ökad kontroll

Sökningar efter bilder och videor blir ännu smidigare med Apple Intelligence. Man kan använda naturligt språk för att söka efter en viss bild, till exempel ”Maja åker skateboard i batiktröja” eller ”Katarina med klistermärken i ansiktet”. Sökning i videor blir också mer kraftfull – man kan nu söka efter ett specifikt ögonblick och hoppa direkt till den del av klippet man är intresserad av. Med nya verktyget Clean Up kan man dessutom hitta och ta bort störande föremål i bakgrunden på en bild – utan att det påverkar motivet.
Med det nya verktyget Clean Up kan man hitta och ta bort störande föremål i bakgrunden på en bild utan att det påverkar motivet.
Med Memories kan man skapa den berättelse man vill se genom att ange en beskrivning. Apple Intelligence väljer med hjälp av sin språk- och bildförståelse ut de bästa bilderna och videorna utifrån beskrivningen, skapar en handling med kapitel baserade på teman hämtade från bilderna och gör en film av dem, med struktur, kronologi och allt. Man får till och med förslag på passande låtar från Apple Music. Precis som med alla andra Apple Intelligence-funktioner förblir användarens bilder och videor privata på enheten och delas inte med Apple eller någon annan.
Olika sätt att skapa filmer med Memories visas på tre iPhone 15 Pro-skärmar.
Med Memories kan Apple Intelligence välja ut de bästa bilderna och videorna utifrån användarens beskrivning, skapa en handling och sätta ihop allt till en film som berättar en hel historia.

Början på en ny era för Siri

Tack vare Apple Intelligence har Siri nu kunnat integreras ännu djupare i systemet. Siri har fått bättre språkförståelse och upplevs som mer naturlig, sammanhangskänslig och personlig. Siri kan nu förenkla och snabba upp rutinuppgifter, lättare hänga med om användaren snubblar på orden och förstå när en ny förfrågan hör samman med den föregående. Man kan dessutom skriva till Siri samt växla mellan text och röst, så nu kan var och en kommunicera med Siri på det sätt som känns bäst för stunden. Siri har även fått ett helt nytt utseende, med ett elegant sken som lyser upp längs med skärmens kanter när Siri är aktiv.
En användare skriver till Siri på iPhone 15 Pro.
Användarna kan skriva till Siri samt växla mellan text och röst, så nu kan var och en kommunicera med Siri på det sätt som känns bäst för stunden.
Siri kan nu ge användarna support oavsett var de är och svara på tusentals frågor om hur man gör saker på iPhone, iPad och Mac. Man kan lära sig allt från hur man schemalägger ett meddelande i Mail till hur man växlar från ljust till mörkt läge.
Siri svarar på en fråga om hur man schemalägger ett textmeddelande på en iPhone 15 Pro.
Siri kan nu ge användarna support oavsett var de är och svara på tusentals frågor om hur man gör olika saker på iPhone, iPad och Mac.
I och med en ökad medvetenhet om vad som visas på skärmen kommer Siri att kunna förstå och interagera med användarens innehåll i fler appar med tiden. Om exempelvis en vän skickar sin nya adress via Meddelanden kan mottagaren säga: ”Lägg till adressen i hans kontaktkort”.
Eftersom Siri är medveten om vad som visas på skärmen blir det enklare att utföra åtgärder som har att göra med information på skärmen, som att lägga till en adress man fått via Meddelanden i en väns kontaktkort.

Tack vare Apple Intelligence kommer Siri att kunna utföra hundratals nya uppgifter i och mellan Apple-appar och tredjepartsappar. Om man exempelvis säger ”Ta fram artikeln om gräshoppor från min läslista” eller ”Skicka bilderna från grillkvällen i lördags till Maria” så gör Siri det.
Siri hjälper en iPhone 15 Pro-användare att hitta bokrekommendationer från en vän.
Siri kan nu utföra hundratals nya uppgifter i och mellan appar, som att hitta bokrekommendationer som vännerna skickat i Meddelanden och Mail.
Siri kommer att kunna bidra med intelligens som är skräddarsydd efter användaren och informationen på hens enhet. Om användaren exempelvis säger: ”Spela den där podden som Jimmy rekommenderade” så hittar Siri avsnittet och spelar upp det, utan att användaren behöver komma ihåg om det nämnts i ett sms eller ett mejl. Man kan också fråga ”När landar mammas plan?”, så letar Siri upp flyginformationen, stämmer av med flyginformation i realtid och anger sedan korrekt ankomsttid.
Siri kan nu bidra med intelligens som skräddarsys efter användarna och informationen på deras enheter, som att hitta information om en nära förestående flygresa eller hålla koll på en restaurangbokning.

En ny standard för AI-sekretess

För att bli verkligt användbart måste Apple Intelligence ha en djup förståelse för personlig kontext och samtidigt skydda användarens integritet. En av hörnstenarna i Apple Intelligence är databearbetning lokalt på enheten, och många av dess bakomliggande modeller körs helt och hållet på enheten. Vid körning av mer komplexa förfrågningar som kräver mer processorkraft kan Private Cloud Compute med hjälp av ytterligare molnbaserad intelligens förstärka Apple-enheters integritetsskydd och säkerhet.
Private Cloud Compute gör det möjligt för Apple Intelligence att fördela och skala upp beräkningskapaciteten och att utnytta större, serverbaserade modeller för mer komplexa förfrågningar. Dessa modeller körs på servrar utrustade med Apple-chip, vilket innebär att enbart sådana data som behövs för att utföra användarens uppgift bearbetas på Apples servrar, men utan att dessa data någonsin sparas eller blir tillgängliga för Apple. 
Koden som körs på servrar med Apple-chip kan inspekteras av oberoende experter för att kontrollera integritetsskyddet. Dessutom tillhandahåller Private Cloud Compute ett krypteringsskydd som gör att iPhone, iPad och Mac enbart kommunicerar med servrar vars mjukvara finns publikt loggad och kan inspekteras. Apple Intelligence med Private Cloud Compute sätter en ny standard för AI-sekretess och bidrar med intelligens som användaren kan lita på.

ChatGPT integreras i alla Apples plattformar

Apple integrerar åtkomst till ChatGPT i upplevelser i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia, så att användarna får tillgång till dess expertis – och bild- och dokumentförståelse – utan att behöva växla mellan olika verktyg.
Även Siri kan vid behov utnyttja ChatGPT. Användaren tillfrågas innan några frågor, dokument eller bilder skickas till ChatGPT. Svaret kommer sedan direkt från Siri.
ChatGPT kan även användas via Apples systemomfattande skrivverktyg för att hjälpa användarna att skapa innehåll om valfria ämnen. Med Compose har användarna också tillgång till bildverktyg från ChatGPT och kan skapa illustrationer till sina texter i en mängd olika stilar.
Vid användning av ChatGPT finns inbyggda integritetsskydd – användarens IP-adresser döljs och förfrågningar lagras inte av OpenAI. ChatGPT:s policyer för dataanvändning gäller för användare som väljer att länka sitt konto.
ChatGPT kommer till iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia senare i år och drivs av GPT-4o. Det är gratis och kräver inget användarkonto. ChatGPT-abonnenter kan ansluta sina konton och få tillgång till betalfunktioner direkt från dessa upplevelser.
Tillgänglighet
Apple Intelligence är gratis för användarna och en betaversion blir tillgänglig på amerikansk engelska i iOS 18, iPadOS 18 och macOS Sequoia till hösten. Vissa funktioner, mjukvaruplattformar och fler språk tillkommer under nästa år. Apple Intelligence kommer att finnas på iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max samt iPad och Mac med M1 och senare med Siri och enhetsspråk inställda på amerikansk engelska. Mer information finns på apple.com/se/apple-intelligence.
Dela artikeln

Media

  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48