Raporlar Neler yaptığımıza bir göz atın. Ve nasıl yaptığımıza.

En son raporumuz

En güncel raporumuzda çalışmalarımız, çevre üzerindeki toplam etkimizi ölçme yöntemlerimiz ve geçtiğimiz yıl boyunca kaydettiğimiz ilerleme hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

2017 Çevreye Karşı Sorumluluk Raporu’nu indirin

Performans ölçümü. Tek seferde tek ürün.

Kapsamlı Ürün Çevre Raporları’mızda her aygıtın üç çevresel önceliğe göre
ölçülen performansı açıklanıyor.

İklim Değişikliği

Bir aygıtın yaşam döngüsünün her aşaması, aynı aygıtın toplam karbon ayak izini nasıl etkiliyor?

Kaynaklar

Malzemeler konusunda ne kadar verimliyiz ve bir aygıtın kullanım ömrü sona erdiğinde kaynakları nasıl geri kazanabiliyoruz?

Daha Güvenli Malzemeler

Aygıtlarımızda veya aygıtlarımızın üretim süreçlerinde hangi toksik maddeleri kullanmaktan kaçınıyoruz?

Çevre Raporları Arşivi

Ek Raporlar ve Kaynaklar

Tedarikçi Sorumluluğu

İnsan hakları ve çalışan haklarının korunmasını sağlamak, sağlık, güvenlik ve çevre açısından etkin uygulamalar yürütmek ve malzemeleri sorumlu bir biçimde tedarik etmek amacıyla kendimiz ve tedarik zincirindeki iş ortaklarımız için yüksek standartlara sahibiz. 2016 yılında tedarik zincirimizde kaydettiğimiz ilerlemelerin tüm ayrıntılarını Tedarikçi Sorumluluğu sitemizde bulabilirsiniz.

Tedarikçi Sorumluluğu sitesini ziyaret edin

Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm

Apple Renew, eski bilgisayarlarınızı, ekranlarınızı, telefonlarınızı ve diğer aygıtlarınızı Apple Store’larda veya geri dönüşüm sitemiz aracılığıyla sorumlu bir biçimde geri dönüştürmenize olanak veren global bir program. Apple, ürünlerinin satıldığı ülkelerin yüzde 99’unda geri dönüşüm programları uyguluyor veya bu tip programlara katılıyor.

Apple Geri Dönüşüm sitesini ziyaret edin

Liam, yılda 2,4 milyon adet iPhone 6’dan elde edilen yüksek kaliteli materyalleri geri kazanmamızı sağlayan ve böylece gezegenimizden daha fazla kaynak çıkarma ihtiyacını azaltan bir robot hattı. Deneysel bir geri dönüşüm teknolojisi olan Liam’ın diğer şirketlere de ilham vermesini umuyoruz.

Liam hakkındaki raporumuzu okuyun (PDF)

Kağıdın Sorumlu Bir Biçimde Kullanımı

Ambalajlarımızda saf selüloz kağıt kullandığımızda, tedarikçilerimizin söz konusu kağıtları sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan veya kontrollü ahşap kaynaklarından tedarik etmelerini zorunlu kılıyoruz.

Sürdürülebilir Lif Şartnamesi’ni okuyun (PDF)

Apple’ın Çevre Üzerindeki Etkisinin Doğrulanması

Apple’ın çevresel ayak izi, iki farklı üçüncü taraf kuruluş aracılığıyla doğrulanıyor: Bureau Veritas ve Fraunhofer Enstitüsü. Bureau Veritas, Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarının yanı sıra tüm dünyadaki veri merkezlerimizin, ofislerimizin ve mağazalarımızın enerji kullanımı, atık yönetimi ve su tüketimi açısından etkilerini doğruluyor. Fraunhofer Enstitüsü ise ürünlerimizle ilgili olan ve yaşam döngüsü değerlendirmesi kullanılarak hesaplanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını doğruluyor.

Bureau Veritas’ın doğrulama sertifikasını görüntüleyin (PDF)

Fraunhofer Enstitüsü’nün doğrulama beyanını görüntüleyin (PDF)

Daha Güvenli Malzemeler

Apple, tedarikçilerinin Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi’nde belirtilen katı standartlara uymalarını zorunlu kılıyor. Bu şartname, Apple’ın kimyasal maddeler ve malzemelerin kendi ürünlerinde, aksesuarlarında, üretim süreçlerinde ve ambalajlarında kullanımıyla ilgili olarak tüm dünyada geçerli kısıtlamalarını içeriyor.

Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi’ni okuyun (PDF)

Toksikolojik Değerlendirmelerin Apple Ürünleri için Malzeme Seçimine Entegrasyonu hakkındaki raporumuzu okuyun (PDF)