Raporlar

Neler yaptığımıza
bir göz atın.
Ve nasıl yaptığımıza.

En son raporumuz

Güncel raporumuzda çalışmalarımız, çevre üzerindeki toplam etkimizi ölçme yöntemlerimiz ve geçtiğimiz yıl boyunca kaydettiğimiz ilerleme hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

2018 Çevreye Karşı Sorumluluk Raporu’nu indirin

Performans ölçümü. Tek seferde tek ürün.

Kapsamlı Ürün Çevre Raporları’mız, her bir aygıtın üç çevresel önceliğe göre ölçülen performansını gösteriyor.

İklim Değişikliği

Bir aygıtın yaşam döngüsünün her aşaması, aynı aygıtın toplam karbon ayak izini nasıl etkiliyor?

Kaynaklar

Malzemeler konusunda ne kadar verimliyiz ve bir aygıtın kullanım ömrü sona erdiğinde kaynakları nasıl geri kazanabiliyoruz?

Daha Güvenli Malzemeler

Aygıtlarımızda veya aygıtlarımızın üretim süreçlerinde hangi toksik maddeleri kullanmaktan kaçınıyoruz?

Çevre Raporları Arşivi

Ek Raporlar ve Kaynaklar

Döngüsel Ekonomi

Hedefimiz, ürünlerimizi yalnızca yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklar kullanarak üretmek. Aynı zamanda, hem kendimizin hem başkalarının kullanımı için pazara eşdeğer miktarda malzemeyi geri döndürmek. Bu iddialı hedefi gerçekleştirmek için Apple ekipleri, tedarikçilerimiz ve geri dönüşüm firmalarının yıllarca iş birliği yapması gerekiyor. Bu nedenle, öncelikle hangi malzemelere odaklanmamız gerektiğini belirlemek için ayrıntılı bir analiz yaptık.

Malzeme Geri Kazanımı

Apple, ürünlerinin satıldığı ülkelerin %99’unda sorumlu bir şekilde geri dönüştürme programları uyguluyor veya bu tip programlara katılıyor.

Daha fazla bilgi

Daisy, iPhone 6 aygıtlarından elde edilen yüksek kaliteli materyalleri geri kazanmamızı sağlayan ve böylece gezegenimizden daha fazla kaynak çıkarma ihtiyacını azaltan bir robot hattı olan Liam’ın yerini aldı. Geri dönüşüm teknolojisiyle ilgili önemli bir deneyim kazanmamıza yardımcı olan Liam, en yeni demontaj robotumuz Daisy’yi geliştirirken bize ilham kaynağı oldu.

Liam hakkındaki bilgi sayfamızı okuyun (PDF)

Kağıdın Sorumlu Bir Biçimde Kullanımı

Kağıtları daha verimli kullanarak, sorumlu bir şekilde tedarik ederek ve sürdürülebilir kesimlik ormanlar oluşturarak veya onları koruyarak kağıt tüketiminden kaynaklanan çevresel etkimizi azaltıyoruz.

Apple’ın Kağıt ve Ambalaj Stratejisi hakkındaki bilgi sayfamızı okuyun (PDF)

Ambalajlarımızda saf selüloz kağıt kullandığımızda, tedarikçilerimizin söz konusu kağıtları sorumlu bir biçimde yönetilen ormanlardan veya kontrollü ahşap kaynaklarından tedarik etmelerini zorunlu kılıyoruz.

Sürdürülebilir Lif Şartnamesi’ni okuyun (PDF)

Apple’ın Çevresel Verilerinin Doğrulanması

Apple’ın çevresel ayak izi, iki farklı üçüncü taraf kuruluş aracılığıyla doğrulanıyor: Bureau Veritas ve Fraunhofer Enstitüsü. Bureau Veritas, Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarının yanı sıra tüm dünyadaki ofislerimizin, mağazalarımızın ve veri merkezlerimizin enerji kullanımı, atık yönetimi ve su tüketimi açısından etkilerini doğruluyor. Fraunhofer Enstitüsü ise ürünlerimizle ilgili olan ve yaşam döngüsü değerlendirmesi kullanılarak hesaplanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını doğruluyor.

Bureau Veritas’ın doğrulama sertifikasını görüntüleyin (PDF)

Fraunhofer Enstitüsü’nün doğrulama beyanını görüntüleyin (PDF)

Daha Güvenli Malzemeler

Apple, tedarikçilerinin Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi’nde belirtilen katı standartlara uymalarını zorunlu kılıyor. Bu şartname, Apple’ın kimyasal madde ve malzemelerin kendi ürünlerinde, aksesuarlarında, üretim süreçlerinde ve ambalajlarında kullanımıyla ilgili olarak tüm dünyada geçerli kısıtlamalarını içeriyor.

Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi’ni okuyun (PDF)

Toksikolojik Değerlendirmelerin Apple Ürünleri için Malzeme Seçimine Entegrasyonu hakkındaki bilgi sayfamızı okuyun (PDF)

Tedarikçi Sorumluluğu

Çalışan haklarının ve insan haklarının korunmasını sağlamak, sağlık, güvenlik ve çevre açısından etkin uygulamalar yürütmek ve malzemeleri sorumlu bir biçimde tedarik etmek amacıyla kendimiz ve tedarik zincirimizdeki iş ortaklarımız için yüksek standartlara sahibiz. 2017 yılında tedarik zincirimiz genelinde kaydettiğimiz ilerlemelerin tüm ayrıntılarını Tedarikçi Sorumluluğu sitemizde bulabilirsiniz.

Tedarikçi Sorumluluğu sitesini
ziyaret edin

Sorularınız varsa, cevaplar burada.

SSS bölümünü okuyun

Eski aygıtınızı geri dönüştürmenize yardımcı olalım.

Ücretsiz, kolay ve gezegenimiz için iyi.

Aygıtınızı geri dönüştürün