Apple กับการศึกษา เราเชื่อว่าเทคโนโลยีมีพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชั้นเรียน ช่วยปูทางสู่กระบวนการคิดแบบใหม่ และยังเป็นแนวทางใหม่ที่จุดประกายไอเดียดีๆ โดยที่พื้นฐานยังคงแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือความทุ่มเทให้การเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของเรามาโดยตลอด สำหรับเราแล้วนี่คือความรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์นิยามใหม่ของการเรียนและการสอนไปพร้อมๆ กับอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ยังทำให้เราได้ก้าวสู่สิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้อีกด้วย
iTunes U ใหม่ วันนี้มาพร้อมกับความสามารถในการส่งการบ้าน การให้เกรด และการปรึกษาส่วนตัว