แล้วเรื่องราวของคุณล่ะจะเป็นยังไง?

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีอะไรที่จะแบ่งปัน มาลองดูกันว่า ผู้คนที่ใช้ iPad ในแบบฉบับของตัวเองได้เสริมแต่งเรื่องราวให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร

ชม 'เรื่องราวของคุณ'

แล้วเรื่องราวของคุณล่ะจะเป็นยังไง?

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีอะไรที่จะแบ่งปัน มาลองดูกันว่า ผู้คนที่ใช้ iPad ในแบบฉบับของตัวเองได้เสริมแต่งเรื่องราวให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร

ชม 'เรื่องราวของคุณ'

แล้วเรื่องราวของคุณล่ะจะเป็นยังไง?

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีอะไรที่จะแบ่งปัน มาลองดูกันว่า ผู้คนที่ใช้ iPad ในแบบฉบับของตัวเองได้เสริมแต่งเรื่องราวให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร

ชม 'เรื่องราวของคุณ'

แล้วเรื่องราวของคุณล่ะจะเป็นยังไง?

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีอะไรที่จะแบ่งปัน มาลองดูกันว่า ผู้คนที่ใช้ iPad ในแบบฉบับของตัวเองได้เสริมแต่งเรื่องราวให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร

ชม 'เรื่องราวของคุณ'

iPad in Education

iPad พลิกโฉมการเรียนการสอนทั้งสำหรับอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา

iPad in Business

iPad และแอพต่างๆ จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปจากเดิม