เราเชื่อว่านวัตกรรมที่แท้จริง
คือการต้องคำนึงถึงทุกอย่าง

ความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมของเรานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และในแนวทางปฏิบัติ แต่เป็นอะไรที่ไปไกลกว่านั้น ซึ่งหนึ่งในภารกิจของเราที่มีมาอย่างต่อเนื่องก็คือ
การทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นกว่าเดิม เราจึงร่วมมือกับกองทุนเพื่อการอนุรักษ์หรือ
The Conservation Fund เพื่อคุ้มครองและปลูกป่าประเภทที่เราจะนำมาใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนโดยใช้กังหัน
ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อจ่ายไฟให้กับศูนย์ข้อมูลของเราในไพรน์วิลล์ รัฐโอเรกอน
และเราก็กำลังสร้างโซลาร์ฟาร์มขึ้นในประเทศจีนเพื่อชดเชยพลังงานไฟฟ้าที่ออฟฟิศ
และร้านค้าปลีกของเราใช้ ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่ต้องแน่ใจว่า
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนั้น เราได้ดูแลรักษาโลกที่สวยงามใบนี้ไปพร้อมกันด้วย

ดูภาพยนตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราไม่อยากถกเถียงเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แต่เราต้องการจะหยุดมัน

เราเข้าใจดีว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนมากอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก
ก็น้อย และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอยู่เสมอและพยายามหาทางจัดการอยู่ตลอดเวลา โดยเราได้ค้นพบวิธีใช้พลังงานและวัสดุต่างๆ ในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น รวมถึงการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดในโลก อันที่จริงหากจะว่าไปแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราไม่เพียงแค่ได้มาตรฐาน ENERGY STAR เท่านั้น แต่ยังสูงเกินมาตรฐานด้วยซ้ำ และถึงแม้ว่าตอนนี้หนทางสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะยังยาวไกล
แต่ความมุ่งมั่นของเราก็ไม่เคยหยุด
ดังจะเห็นได้จากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ลดลงเรื่อยมา
ต้ังแต่ปี 2011 แม้ว่าเราจะมีการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ตามดูเพิ่มเติม

0%
ของการดำเนินงานของเรา
ในสหรัฐฯ ใช้พลังงานหมุนเวียน
0%
ของศูนย์ข้อมูลของเราใช้พลังงานหมุนเวียน
0%
ของการดำเนินงานทั่วโลก
ของเราใช้พลังงานหมุนเวียน
โซลาร์ฟาร์มของเราในเมืองหงหยวน ประเทศจีน เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้มากกว่า
ที่ใช้ในอาคารสำนักงานและร้านค้าปลีกทั้งหมดของเราในประเทศจีน
โครงการกังหันพลังน้ำขนาดเล็กของเราอาศัยพื้นที่ที่ลดหลั่นตามธรรมชาติของแม่น้ำเดสชูตส์ ในการผลิตไฟฟ้า
สำหรับศูนย์ข้อมูลของเราในไพรน์วิลล์ รัฐโอเรกอน
น้ำเสียจากโรงงานของซัพพลายเออร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองตงกวน ประเทศจีน จะได้รับการบำบัดและทดสอบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการน้ำสะอาดของเรา

สารพิษ

เราตัดบางสิ่งออกจากผลิตภัณฑ์
ของเรา ด้วยความตั้งใจที่ดี

สารเคมีหลายๆ ชนิดที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้คน
และโลก เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง มีความปลอดภัยมากขึ้น
เพื่อลดและกำจัดสารพิษเหล่านั้นออกไป และก็ไม่เพียงแค่นั้น เพราะเราได้ขยายความรับผิดชอบไปถึง
ส่วนซัพพลายเออร์ ทั้งการตรวจสอบโรงงาน ทดสอบชิ้นส่วนด้วยห้องแล็บอิสระ ตลอดจนตรวจสอบ
ผลในห้องแล็บของเราเอง ซึ่งเป็นภารกิจที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกๆ คนที่ประกอบ ใช้งาน และรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Apple
จะสามารถทำหน้าที่และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย ดูเพิ่มเติม

เบริลเลียม
สารปรอท
สารตะกั่ว
อาร์เซนิก
โพลีไวนิลคลอไรด์
สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน
พทาเลท
วันนี้ Mac Pro รุ่นปัจจุบันผลิตขึ้นจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้สูง อีกทั้งยังปลอดสาร BFR และ PVC จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าของเรา

เราได้ผ่านก้าวสำคัญมามากมาย และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราได้ทำงานเพื่อค้นหาวิธีที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากบริษัท
และผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดที่
จะหยุด และก็อยากบอกให้คุณทราบว่าตอนนี้เรา
กำลังทำอะไรอยู่ อย่างในปี 2014
การดำเนินงานทั้งหมดของเราในสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนมาใช้พลังงาน
หมุนเวียน 100%
และเราได้ลงทุนกับการปลูกป่าเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้ง
การออกแบบผลิตภัณฑ์หลายๆ ชิ้นให้ปลอดสารเบริลเลียม ดูเพิ่มเติม

2014
2013
2012
2011
2010
2000 ถึง 2009