อัพเกรดเป็น OS X Yosemite
ได้ฟรีที่ Mac App Store

1. ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของ Mac

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของ Mac ได้
โดยคลิกที่ไอคอน Apple ตรงมุมบนซ้ายของหน้าจอ
แล้วเลือก About This Mac จากนั้นเลือก More Info โดย Mac รุ่นต่อไปนี้สามารถใช้งาน OS X Yosemite ได้

 • iMac (กลางปี 2007 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook (รุ่นอะลูมิเนียม ปลายปี 2008 หรือ
  ต้นปี 2009 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (กลาง/ปลายปี 2007 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปลายปี 2008 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ต้นปี 2009 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ต้นปี 2008 หรือใหม่กว่า)
 • Xserve (ต้นปี 2009)

2. ตรวจสอบเวอร์ชั่น OS X ของคุณ

ในขณะที่คุณเปิดหน้าต่าง About This Mac อยู่ ให้
ตรวจสอบว่า Mac ของคุณใช้
OS X เวอร์ชั่นไหนอยู่
โดยข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ใต้หมายเลขซีเรียลของเครื่อง
คุณสามารถอัพเกรดเป็น OS X Yosemite ได้จาก
เวอร์ชั่นต่อไปนี้

 • OS X Snow Leopard (v10.6.8)
 • OS X Lion (v10.7)
 • OS X Mountain Lion (v10.8)
 • OS X Mavericks (v10.9)

การอัพเกรดจาก
OS X เวอร์ชั่นก่อน

การอัพเกรดจาก OS X Snow Leopard

หากคุณใช้งาน Snow Leopard (10.6.x) อยู่ ให้อัพเดท
เป็น Snow Leopard
เวอร์ชั่นล่าสุดก่อน แล้วจึงดาวน์โหลด OS X Yosemite จาก Mac App Store
โดยคลิกที่ไอคอน Apple แล้วเลือก Software Update เพื่อติดตั้ง
OS X Snow Leopard 10.6.8 ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การอัพเกรดจาก OS X Leopard

หากคุณใช้งาน Leopard และต้องการอัพเกรดเป็น OS X Yosemite คุณจำเป็นต้องอัพเกรดเป็น
OS X Snow Leopard ก่อน

3. อัพเกรดเป็น
OS X Yosemite ได้ฟรี

เปิดหน้า OS X Yosemite ใน Mac App Store คลิกปุ่ม Download จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
เพื่อเริ่มต้นอัพเกรด

ความต้องการทั่วไป

 • OS X v10.6.8 หรือใหม่กว่า
 • หน่วยความจำ 2GB
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 8GB
 • คุณสมบัติบางประเภทต้องใช้ Apple ID
  ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • คุณสมบัติบางประเภทต้องใช้งาน
  กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้ากันได้
  และอาจมีค่าบริการ

ความต้องการเฉพาะคุณสมบัติ

Handoff และ Instant Hotspot

ใช้งานได้กับ Mac รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Air (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

Handoff ต้องมี iPhone, iPad หรือ iPod touch
ที่มีช่องต่อ Lightning และ iOS 8

Instant Hotspot ต้องมี iPhone หรือ iPad ที่เชื่อมต่อ
สัญญาณโทรศัพท์ มีช่องต่อ Lightning และทำงานบน
iOS 8.1 และจำเป็นต้อง
มีบริการฮอตสปอตส่วนบุคคล
ผ่านผู้ให้บริการของคุณ

การโทรออก

การโทรออกต้องมี iPhone ที่ทำงานบน iOS 8 และต้อง
มีแผนการบริการจากผู้ให้บริการที่เปิดใช้งาน

SMS

SMS ต้องมี iPhone ที่ทำงานบน iOS 8.1 และต้องมี
แผนการบริการจากผู้ให้บริการที่เปิดใช้งาน

AirDrop

การใช้ AirDrop ระหว่างคอมพิวเตอร์ Mac และอุปกรณ์
iOS ใช้งานได้กับ Mac
รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Air (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

การใช้ AirDrop กับอุปกรณ์ iOS ต้องใช้ iPhone, iPad
หรือ iPod touch ที่มีช่องต่อสาย Lightning และ iOS 7
หรือใหม่กว่า

การใช้ AirDrop ระหว่างคอมพิวเตอร์ Mac สองเครื่อง
ใช้งานได้กับ Mac รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (ปลายปี 2008 หรือใหม่กว่า)*
 • MacBook Air (ปลายปี 2010 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook (ปลายปี 2008 หรือใหม่กว่า)*
 • iMac (ต้นปี 2009 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (กลางปี 2010 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ต้นปี 2009 พร้อมการ์ด AirPort Extreme
  หรือกลางปี 2010 หรือใหม่กว่า)

Time Machine

ต้องมีฮาร์ดไดรฟ์เพิ่มอีกหนึ่งตัวหรือ AirPort Time Capsule (จำหน่ายแยกต่างหาก)

Photo Booth

ต้องมีกล้อง FaceTime หรือกล้อง iSight (แบบในตัวหรือแบบภายนอก), กล้อง USB Video Class (UVC) หรือกล้องวิดีโอ FireWire DV เอฟเฟ็กต์ฉากหลัง
เมื่อใช้กล้องวิดีโอ DV จะต้องมีค่าโฟกัส ค่าการรับแสง
และไวท์บาลานซ์
ที่คงที่

FaceTime

วิดีโอคอลต้องใช้กล้อง FaceTime ในตัว, กล้อง iSight
(แบบในตัวหรือแบบภายนอก), กล้อง USB Video Class (UVC) หรือกล้องวิดีโอ FireWire DV
และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
รับส่งข้อมูลที่ความเร็ว
128 Kbps การวิดีโอคอล
แบบ HD ต้องใช้กล้อง
FaceTime HD ในตัวและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
รับส่งข้อมูลที่
ความเร็ว 1 Mbps การรับสายวิดีโอคอล
แบบ HD ต้องมี Mac ที่ใช้ Intel ได้

Boot Camp

รองรับ Boot Camp ที่ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2, Windows Vista หรือ Windows 7 ไว้อยู่แล้ว การติดตั้ง Boot Camp ใหม่จะต้องมี Windows 7 หรือ Windows 8 (จำหน่ายแยกต่างหาก)

คำแนะนำโดย Spotlight

ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

การรองรับ Exchange

ต้องมี Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 Update Rollup 4, Exchange 2010 หรือ Exchange Server 2013 ในการตั้งค่าอัตโนมัติจะต้องเปิดใช้คุณสมบัติ Autodiscovery ใน Microsoft Exchange Server

AirPlay Mirroring

ต้องมี Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า) ใช้งานได้กับ Mac
รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro (ต้นปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (กลางปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (กลางปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (กลางปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

AirPlay แบบเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเครื่อง

ต้องมี Mac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า) ที่ใช้ OS X Yosemite
และ Apple TV (Rev A รุ่นที่ 3, รุ่น A1469 หรือใหม่กว่า)
ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Apple TV เวอร์ชั่น 7.0 หรือใหม่กว่า

Power Nap

ใช้งานได้กับ Mac รุ่นต่อไปนี้

 • MacBook Pro จอภาพ Retina (กลางปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปลายปี 2010 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปลายปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปลายปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

คำสั่งนิ้ว

ต้องมีแทร็คแพด Multi-Touch, Magic Trackpad หรือ Magic Mouse

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

ต้องมีแทร็คแพด Multi-Touch หรือ Magic Trackpad

Dictation

ต้องมีไมโครโฟน (ในตัวหรือภายนอก)

Mac App Store

ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดจน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เข้ากันได้ โดยแนะนำให้ใช้บรอดแบนด์ (อาจมีค่าบริการ) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ดาวน์โหลดภาพรวมเทคโนโลยีหลักของ OS X Yosemite (PDF)

สิ่งที่
มีมาให้

แอพพลิเคชั่น
 • Automator
 • Calculator
 • Calendar
 • Chess
 • Contacts
 • Dashboard
 • Dictionary
 • DVD Player
 • FaceTime
 • Font Book
 • iBooks
 • Image Capture
 • iTunes
 • Launchpad
 • Mac App Store
 • Mail
 • Maps
 • Messages
 • Mission Control
 • Notes
 • Photo Booth
 • Preview
 • QuickTime Player
 • Reminders
 • Safari
 • Stickies
 • System Preferences
 • TextEdit
 • Time Machine

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพ
ที่มาพร้อมเครื่อง
ยูทิลิตี้
 • Activity Monitor
 • AirPort Utility
 • AppleScript Editor
 • Audio MIDI Setup
 • Bluetooth File Exchange
 • Boot Camp Assistant
 • ColorSync Utility
 • Console
 • DigitalColor Meter
 • Disk Utility
 • Grab
 • Grapher
 • Keychain Access
 • Migration Assistant
 • System Information
 • Terminal
 • VoiceOver Utility
ภาษา
 • อารบิก
 • คาตาลัน
 • โครเอเชีย
 • จีนตัวย่อ
 • จีนตัวเต็ม
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • ฮิบรู
 • ฮังการี
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • มาเลย์
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส บราซิล
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • สโลวาเกีย
 • สเปน
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สวีเดน
 • ไทย
 • ตุรกี
 • ยูเครน
 • เวียดนาม