หนึ่งสีดีๆ สำหรับการทำดีครั้งยิ่งใหญ่

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)RED แล้ว Apple จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง
จากราคาซื้อสินค้าให้กับกองทุนโลกเพื่อต่อต้านโรคเอดส์ในแอฟริกา หรือ
The Global Fund to fight AIDS in Africa

(PRODUCT)RED

The Global Fund

เพราะในทุกๆ วันมีเด็กทารกถึง 700 คนต้องเกิดมาพร้อมกับเชื้อ HIV ด้วยเหตุนี้ (RED)™ จึงได้ร่วมมือกับ
บริษัทต่างๆ เช่น Apple เพื่อรณรงค์ต่อสู้ให้ทารกเกิดมาโดยปราศจากโรคเอดส์ด้วยการผลิตกลุ่มสินค้า
(PRODUCT)RED ขึ้น โดยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งหมดจากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกหักออกและ
นำไปมอบให้กับ The Global Fund เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับโรคเอดส์ในแอฟริกา ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดตัว
(PRODUCT)RED ก็สามารถทำเงินให้กับ The Global Fund ได้มากกว่า $250 ล้าน โดยกว่า $70 ล้านนั้น
มาจาก Apple และแน่นอนว่าคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของความย่ิงใหญ่นี้ได้ เพียงซื้อ iPod รุ่น
(PRODUCT)RED หรือซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ในรุ่น (PRODUCT)RED สำหรับ iPhone และ iPad

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Global Fund และ (RED) โปรดไปที่ RED.org