การตีความอันทรงพลังบนต้นฉบับเดิม

เปลี่ยนสาย เปลี่ยนลุค

ราคาสินค้าดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าทุกประเภท

คุณสมบัติบางประเภทไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาคหรือบางภาษา ต้องทำงานร่วมกับ iPhone 5 หรือใหม่กว่า