Apple TV

นี่แหละ อนาคตของทีวี

ทีวีนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะมีรายการใหญ่ๆ หรือ
เหตุการณ์สำคัญอะไร เราก็มารวมตัวกันอยู่หน้าจอใหญ่ๆ นี้ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น ประสบการณ์
ทางทีว