Apps, der hjælper dig med at bringe teknologien i spil. Både i og uden for
klasseværelset.

Vi har udviklet værktøjer, der hjælper dig med at vejlede dine elever i at bruge enheder og apps i klasse­værelset og giver dig værdifuld indsigt i den enkelte elevs fremskridt, imens han eller hun arbejder med dem. Så du kan fokusere på det vigtigste: under­vis­ningen.

Skolearbejde

Et nyt centralt mødested til dig og dine elever.

Man lærer utroligt meget, når man skaber noget og gør noget aktivt. Og med Skolearbejde-appen får du og dine elever hjælp til at udnytte iPads store kreative potentiale mere effektivt. Det er nemt at sende op­gaver ud, indsamle dem igen, følge elevernes arbejde i undervisningsapps og samarbejde på tomandshånd med elever – i realtid, selv hjemmefra. Det er også en nem app for eleverne. Opgaverne kommer auto­matisk frem på deres iPad og er arrangeret efter afleveringsdato og fag. Og Skolearbejde hjælper dig med at få overblik over, hvordan alle i klassen klarer sig – så du kan skræddersy din undervisning til hver enkelt elevs behov.

Download Introduktion til Skolearbejde for lærere (PDF)

 • Del indhold med eleverne på en nem måde
 • Få mest muligt ud af apps
 • Følg elevernes arbejde
 • Skræddersy under­vis­ningen til elevernes behov
 • Samarbejd let, og giv øjeblikkelig feedback

Med Handouts kan du let sende alt fra meddelser til matematikop­gaver.

Handouts er lige så nemme at lave og sende ud som en mail. Og de kan indeholde stort set alt, som f.eks. links til hjemme­sider, PDF-filer, dokumenter og links til aktiviteter i apps. Du kan bruge dem til at sende med­delelser, lave påmindel­ser eller uddele op­gaver. Og eleverne kan se Handouts på tværs af fag, så de kan holde styr på alle de op­gaver, de har fået.

Få det fulde udbytte af uddannelsesapps.

Nogle af de mest brugbare under­visnings­materialer findes i apps. Men for skoleelever, og særligt de yngre, kan det være svært at finde materialerne. Med Skolearbejde er det så nemt som overhovedet muligt at styre eleverne hen til det rigtige sted i den rigtige app. Du kan starte med at se på popu­lære apps som Tynker, Duolingo og GeoGebra for at finde materiale, der egner sig til din undervisning. Derefter kan du vælge en specifik app-aktivitet, som du vil dele med eleverne på et Handout. Når eleverne får et Handout med den aktivitet, du har valgt, kan de gå direkte til aktiviteten med et enkelt tryk. Og alt det er muligt pga. et nyt framework til udviklere, som hedder ClassKit. Mange af de bedste apps til undervisning bruger allerede ClassKit, og endnu flere er på vej.

 • GeoGebra 3D Graftegner
 • Kahoot!
 • Journeys of Invention
 • IXL
 • Molecules af Theodore Gray
 • Nearpod
 • Incredible Numbers
 • Lexia
  Reading
 • GeoGebra Graphing Calculator
 • Quizlet
  Flashcards
 • Tynker: Coding for Kids
 • Forklar EDU
 • Hopscotch
 • Puppet Pals (School Edition)
 • TinyTap

Du kan hurtigt se, hvordan hver enkelt elev klarer sig.

Skolearbejde-appen og de apps, der under­støtter den, giver en værdifuld, ny indsigt. Når din skole aktiverer funk­tionen til at følge elevernes fremskridt, får du et øjebliks­billede af den enkelte elevs over­ordnede præstation i klassen. Du kan også tjekke elevernes app-aktivitet og se, hvordan arbejdet skrider frem. Den giver dig mulighed for at skræddersy under­vis­ningen til hver enkelt elev – uanset om eleven har brug for mere udfordring eller ekstra hjælp. Og fordi Apple har den største respekt for vores brugeres anony­mitet, er det udelukkende jer og jeres elever, der kan se disse oplys­ninger. Vi hverken kigger på dem eller bruger dem. Nogensinde.

Arbejd på det samme. På samme tid. Uden at være sammen.

Når du bruger Pages, Numbers eller Keynote i Skolearbejde, kan du med et par enkelte tryk samarbejde med eleverne om deres opgaver og give mundtligt eller skriftligt feedback direkte i deres dokumenter – når som helst og hvor som helst fra. Du kan ovenikøbet bruge Apple Pencil på iPad til at skrive, tegne og indsætte kommentarer i Pages-dokumenter lige så nemt som på papir.

Når IT-afdelingen har gjort det klar, er alle klar.

Skolearbejde bliver sat op for dig af skolens IT-afdeling via Apple School Manager. Og det er dem, der tager sig af at holde din skoles klasselister opdateret.

Bliv klar til at bruge Skolearbejde (PDF)

Klasseværelse

Hold dine elever begejstrede. Og fokuserede.

Klasseværelse-appen gør din iPad – og nu også din Mac – til en avanceret hjælpelærer. Den giver dig styring med alle iPads i klassen, så du kan guide eleverne gennem op­gaverne og sørge for, at de holder fokus på arbejdet. Klasseværelse gør det også nemt at dele information. Send og modtag filer via AirDrop – til og fra hele klassen eller elever enkeltvist – eller vis elevernes arbejde frem på en stor skærm.

Se Brugerhåndbog til Klasseværelse til iPad

Se Brugerhåndbog til Klasseværelse til Mac

Vær sikker på, at alle er på opgaven. Og på samme side.

Se en hvilken som helst elevs skærm på din iPad eller Mac. Med Klasseværelse kan du se alle elevers skærme på samme tid, så du kan navigere eleverne hen til en webside, bog eller app enkeltvis eller alle på én gang. Du kan også fastlåse elevernes enheder i en iPad-app eller slå lyden fra, så de ikke bliver distraheret.

Undervisere elsker Klasseværelse-appen

Se videoen

Vis elevarbejde på den store skærm.

Se videoen

Se, hvad eleverne arbejder på.

Se videoen

Spar tid, og fokuser på at undervise.

Enheden bliver delt, men oplevelsen er
helt personlig.

Dele-iPad er en iOS-funktion til skoler, hvor flere elever deles om en iPad, men hvor oplev­elsen alligevel skal være så personlig som muligt. Inden timen begynder, kan du tildele en elev en iPad i klasse­værelset. Eleverne kan se, hvilke enheder de skal bruge, fordi deres billede er på låseskær­men. De får adgang til deres person­lige indhold ved at bruge en adgangs­kode eller en firecifret pinkode. Når eleverne logger ind, finder de deres lektier, apps og op­gaver, præcis som de forlod dem.

Anonymitet er bygget ind i alt, hvad vi laver.

Lærerne ser alt det fantastiske, som eleverne kreerer. Det gør vi ikke. Alle Apple-produkter er skabt med et stærkt fokus på anony­mitet og sikkerhed – så skolerne får enheder, apps og tjenester, hvor elevernes arbejde og person­lige oplys­ninger er sikre. Og med administrerede Apple‑id’er kontrollerer skolen elevoplys­ningerne, og de kan vælge at aktivere eller deaktivere apps og tjenester som iMessage, FaceTime eller registrering af elevernes fremskridt i Skolearbejde-appen.

Apple er ISO 27001- og 27018-certificeret for at have implementeret et system, der håndterer informationssikkerhed og beskytter personfølsomme oplys­ninger i offentligt tilgængelige cloud-systemer. Vi overholder også kravene fra den nye persondataforordning i EU. Derudover har Apple skrevet under på Student Privacy Pledge (forpligtelse over for elevers privatliv), som yderligere understreger vores indsats for at beskytte de oplys­ninger om elever, forældre og lærere, der deles på vores skoler.

Produkter til læring

Teknologi de­signet til at være lige så uendelig som børns fantasi.

Læs mere om produkter til læring

Mere til lærere

Inspiration til at inspirere.

Læs mere om underviserressourcer